2015-04-05 13:46:27
Navek peyda bikin, ji ber ku dijayetiya Kurdistanê birêveye

2015-03-04 14:25:14
Qeyrana dîplomasiya di navbera Amerîka û Îsraîl ji bo çi?

2015-02-14 18:34:37
Gotara serokwezîr li konferensa wezareta pilandanan û bankaya navdewletî

2015-02-04 19:10:10
Dawayekî Bê Cê

2015-02-01 16:23:53
Le Yadî Şehîdanî 1 î Şubatda

2015-01-31 22:13:05
Dîsan Le Barey Kantonewe

2015-01-29 23:23:28
Berew Kurdayetî Nek Le Yektirazan

2015-01-29 22:56:58
Da'iş:Dewletî Wehm û Hemeciyet

2015-01-29 22:39:25
Pêşmerge Berev Şer'iyeta Nîvdewletî

2015-01-26 17:21:23
Kongirey Lenden

2015-01-26 17:02:00
Kurd û Rûs

2015-01-22 21:52:56
Guftarî Gewre, Reftarî Biçûk

2015-01-22 21:40:08
Duway Şeş Şkst Hêşta Pendiyan Wernegirtuwe

2015-01-22 21:17:46
Kurdistan Le Nêwan Sê Piroje da " Kantonî û Wilayetî Kurdistan û Dewlet Netewe"

2015-01-22 20:59:08
Kurdistan…Berêwebirdinî Tengjekan