2010-05-10 00:00:00
Gencekey Kesnezan Le Taqîkirdinewe Raykirdwe.

2010-05-10 00:00:00
Le Barey Tîrokirdinî Serdeşt Osmanewe, Asayşî Herêm Rûnkirdineweyekî Bilawkirdewe.

2010-05-10 00:00:00
Serok Komar Kotayî Be Serdanekey Bo Misr Hêna û Gerayewe Bexda.

2010-05-09 00:00:00
Serokî Hikûmet: Be Ciddî Lêkolînewe Le Şehîdkirdinî Serdeşt Osman Le Hewlêr û Mihemed Şêx Tahîr Le Silêmanî Dekirêt.

2010-05-09 00:00:00
Dr. Roj Şaweys û Ibrahîm Ce'ferî Cext Le Pêkhênanî Hikûmetêkî Hawbeş Dekenewe.

2010-05-09 00:00:00
Serok Komar Geyîşte Misr.

2010-05-09 00:00:00
Wefîq Sameray Projey Sûrî Bexda Be Metirsî Bo Ser Sûnekan Dezanêt.

2010-05-09 00:00:00
Endamêkî Lîstî El'Iraqiye Hereşey Le Xwastekanî Kurd Dekat.

2010-05-08 00:00:00
Hawpeymanî Kurdistan Nizîke Le Hawpeymanêtiyekey Dewletî Yasa û Îtîlafî Niştîmaniyewe.

2010-05-08 00:00:00
Serok Komar : Pêwîste Kabîney Dahatû Hikûmetêkî Binke Firawan Bêt.

2010-05-08 00:00:00
Ferec Heyderî Hereşey Pena Birdine Ber Dadga Dekat.

2010-05-08 00:00:00
Kurd Nabête Hawpeymanî Dû Îtîlafe Şî'iyeke Ta Maddey 140 Kara Nekirêt.

2010-05-08 00:00:00
Dr. Roj Nûrî Şaweys: Yekbûnî Hawpeymaniyetî Îtîlafî Dewletî Yasa û Îtîlafî Niştîmanî Cêgey Xoşhalî Hawpeymanî K...

2010-03-24 00:00:00
Kurdistaniyanî Elmanya newroziyan berz ragirt

2010-03-24 00:00:00
Barzan... Serdanî çîn û tuwêjekan bo ser mezarî nemiran berdewame