2015-01-10 17:32:35
Xemsardî Ewrupa Şerî Geyande Ber Malan!

2015-01-08 17:10:09
Pêşmerge û Peçey Supa Lezûmî Rageyandinî 'Iraqî Da

2015-01-08 16:53:38
Yekirîzî Mîllet Pêwîste Bo Zaminkirdinî Serkewtin

2015-01-08 16:43:39
Kurd û Tûrdanî Çetirî Soşiyalîzim û Heldanî Alay Nasîwnalîzim

2015-01-05 16:10:00
Derbarey Wergêran

2015-01-01 19:24:31
Supay Nîştmanî

2014-12-21 21:04:05
Nêçîrvan Barzanî: Komaniyên neftê ji me bawer kir

2014-12-19 16:51:43
Ba Hemûman Kurd Bîn û Kurdayetî Bikeyn

2014-12-19 16:33:05
Pêwîstî Hemwarkirdinewey Piroje Yasay Rojnamegerî

2014-12-19 14:08:18
Encûmenî Asayiş Glopî Roşnayî Herêmî Kurdistane

2014-12-14 20:51:51
Ezher û Da'iş

2014-12-12 15:00:15
Ey ... Reqîb

2014-12-12 14:45:26
Zemaneteke Le Kurdistane Nek Le Bexda

2014-12-12 13:58:39
Zamî Abûrî Pêşmerge Birîndarekan Le Zamî Birînekaniyan Qultire

2014-12-06 23:13:45
Mîkanîzmî Rû Be Rûbûnewey Da'iş