ROJNAMEY XEBAT 2010-06-14
Hikûmetî Iraqî le ast topbarankirdinî sînûrekanî Kurdistan bêdenge, belam le ast girêbeste newtiyekan be denge

Dr. Vala Ferîd: Hikûmetî Iraqî le ast topbarankirdinî sînûrekanî Kurdistan bêdenge, belam le ast girêbeste newtiyekan be denge!!

Cebat: Aso Elî Ferec

Maweyeke hêzekanî supay êran nawçe sînûriyekanî nêwan Herêmî Kurdistan û wilatekey be biyanuwî corawcor, ke leruwî yasayiyewe hîç î'tîbarêkî niye topbaran dekat û ziyanî giyanî û malîş le encamî ew topbaran û sînûrbezandine lêkewtewe, bo qisekirdin le barey erkî Hikûmetî Iraqî leberamber em destdrêjiyane le dîmaneyekî taybetda Doktore Vala Ferîd mamostay yasay nêwdewletî le kolîjî yasa û ramiyarî zankoy selaheddîn amaje be erkî Hikûmetî Federal dekat lem core hêrşane be guwêrey destûr.

Sereta Doktore Vala Ferîd le barey erkî Hikûmetî Federalewe, wek amajeyek bo parastinî sînûrekanî wilateke tîşkî xisteser ewey, erkî Hikûmetî Iraqî Federale le bergirîkirdin û parastinî sînûr û serwerî wilatekey erkêkî rehaye, bepêyî destûrî hemîşeyî Iraqî tenha xoy boy heye sînûr û serwerî wilatekey bparêzêt le hêze derekiyekan, ke destdrêjiyan kird ser xakî em wilate, belam mafî weberhênan û girêbestekanî weberhênan mafêkî reha niye, bepêyî destûrî hemîşeyî Iraq, herêmekan mafî weberhênanî kêlge newtî û gaziye ayndeiyekaniyan heye, betaybetî ke destûr amajey pêdawe samanî srûştî herêmekan le deselatî xudî herêmekane.

Doktore Vala le barey deselatî herêmekan û Hikûmetî Federalî, hawşêwey Iraq, ke Kurd beşêke le sîstemî Federalî ew wilate amajey be rehay deselat û qorxkirdinî deselatekan kird û gutî: bepêyî ew pirensîpe klasîkiye nêwdewletiyaney, ke hukmî dabeşkirdinî deselatekan deken le nêwan Hikûmetî Federal û Hikûmetî herêmekan le dewletî Federalîda, Hikûmetî Federal xoy mmaresey deselate derekiyekan dekat, xoşî pabendî îltîzamî nêwdewletî dekat, bew pêiyey ke Hikûmetî îtîhadî tenha xoy xawenî kesayetî nêwdewletiye, boy heye bestinî rêkkewtinname nêwdewletiyekan biriyarî ceng û aştî û agirbest, bazrganî û qerze nêwdewletiyekan, peywendiye darayiyekan û bace sepênrawekan, endam bûn le rêkxirawe nêwdewletiyekan, çalakiye dîplomasiye corawcorekan le deselatî xoyda bêt, belam pirensîpî qorxkirdinî deselate derekiyekan lelayen Hikûmetî Federalî pirensîpêkî reha niye, belku şayenî tqîde be rêgay bend û binema destûriyekan le wilatanî Federalîda, boye debînîn beşdarîkirdinî herêmekan le berêwebirdinî deselate derekiyekan le ezmûnêkî Federalî bo ezmûnêkî dîkey Federalî ciyawaziyekî berçawî heye, ewîş le rêgay deqî destûrî rûn û aşkiraye, ke rolî berçaw dedat be herêmekan le bestinî peymaniname nêwdewletiye nasiyasiyekan, weku peymaninamey abûrî û weberhênan, barzganî, berêwebirdin, fêrkirdin, rêkxistinî peywendî legel dewlete drawsêiyekan, endambûn le rêkxirawe nêwdewletî û herêmiyekan....(temaşay destûrî heriyeke le elmaniya, malîziya, belcîka, mîrnşînekanî 'erebî yekgirtû bike).

Diwatir le barey berawrdkarîaney em deselatanewe Vala Ferîd Doktora le biwarî yasay nêwdewletî amajey bewekird, Herêmî Kurdistan beşêke le pêkhatey Iraqî Federal, deselatî weberhênanî samane srûştiyekan (newt û gaz)î heye bepêyî yasay newt û gaz jimare(22) î salî 2007, ke yasayekî guncawe legel deq û binemakanî destûrî hemîşeyî Iraq, çunke bepêyî deqî bendî jimare (112) em destûre berêwebirdinî kêlge newtiye ayndeiyekan dekewête deselatî Hikûmetî Herêmî Kurdistan, boye Hikûmetî Iraqî Federal pêwîst bû bêdengî binuwênê lemer ew kare yasayî û destûriyey Hikûmetî Herêmî Kurdistan mummaresey dekat. le hemankatda ewey ke pêwîste bêdeng nebêt le astîda birîtiye le bergirîkirdin le sînûr û serwerî wilatî Iraq, bergirîkirdin û bedwadaçûnî mafî hawwilatiyanî xoy katêk ke debine qurbanî kare narewakanî dewletanî drawsê û jiyaniyan dekewête bermetirsiyewe.

Le barey bêdengî helbijardinî Hikûmetî Federal beramber topbarankirdinî nawçe sînûriyekanewe Dr. Vala Ferîd amajey bewe kird, lay hemûan aşkiraye ke maweyekî zore sînûrekanî Herêmî Kurdistan lelayen hêze çekdarekanî êran topbaran dekirên, belam em topbarankirdine le kotayî mangî ayarî emsalda be corêk ziyadî kirduwe, ke qurbanî giyanî û malî lêkewtotewe, eme cge le bezandinî sînûr û serwerî Iraq be drêjayî ziyatir le dû kîlometir, bebê bûnî hîç pasa û biyanuwiyekî yasayî, keçî Hikûmetî Iraqî Federal bêdenge!! legel ewey, ke erkî Hikûmetî Federale lebergirîkirdin le sînûr û serwerî wilatekey erkêkî rehaye, wata le hîç ezmûnêk le ezmûne ciyaciyakanî Federalîda, erkî bergirîkirdin û parêzgarîkirdin le sînûr û serwerî wilat bo herêmekan cênehêştuwe, tenha Hikûmetî Federal boy heye sînûr û serwerî wilatekey xoy bparêzêt û rûberuwî hêze derekiyekan bibêtewe. le destûrî hemîşeyî Iraqîda ew erke, erkî Hikûmetî Federale, tenha xoy boy heye bergirî le sînûr û serwerî wilatekey bikat, eme cge lewey erkî parastinî seru malî hawwilatiyanî xoy dekewête esto, wata erkî Hikûmetî Federale bepêyî yasa ke hawwilatiyanî xoy le zerer û ziyanî hêze derekiyekan bparêzêt, le katî bûnî ziyanî giyanî û malî bedwadaçûn bikat bo mafî qurbaniyekanî be corêk ew dewletey ziyanî geyanduwe naçar bikat qerebuwî ew hawwilatiyane bikatewe ke ziyanimend bûn, eger Hikûmetî Iraqî Federal twanay ewey niye, ke bedwadaçûn bikat lem kare narewa û nayasayî û namirovayetiye, dewletî berpirs agadar bikatewe bezûtirîn kat topbaran rabigirêt û naçarî bikat ke zeman bidat carَkî dîke em kare narewaye dûbare nekatewe û mafî ew hawwilatiyaney ke bûnete qurbanî e û kare narewaye zamn bikat, ewa pêwîste le serî xoy le birî dewletî berpirs qerebuwî zerermendan bikatewe, çunke xoy berpirse le parastinî emn û asaşî wilatekey bepêçewanewe, wata ke neytwanî emn û asayş bparêzêt û le akamî em kemterxemiye hawwilatiyan tûşî zere bûn, ewa xoy berpirs debêt le qerbûkirdinewey ew zererane.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌