ROJNAMEY XEBAT 2012-07-02
Deqî Gotarî Serokî Hikûmet Le Xulî Derçiwanî Zankoy Silêmanî

Be Nawî Xwa

Mamostayanî Berêz..
Qutabiyanî Xoşewîst..

Zorim pêxoşe ke emro le şarî xoşewîstî Silêmanîm bo beşdarîkirdin le xoşî û serkewtinî êweda, le rojî serkewtin û derçûntan le zanko.

Pîrozbayî le yeke yekey êwey xoşewîst û kesukartan dekem. Destxoşîş lew mamamostayane dekem ke lew maweyeda le gel êwe hîlak bûn û emro berhemekey debînin. Supasî erk û mandûbûnî mamosayanî xoşewîst dekem.

Zankoy Silêmanî, dûr le pêdahelgutin û be heq xawen mêjûyekî prşengdarî zanistî û şorişgêriye le mêjûy Kurdistanda. Ew zankoye diway destpêkirdinewey şer le salî 1974 be tewawetî çiwe naw şorişî eylûlewe le nawçe azadkirawekan.

Herweha zankoy Silêmanî melbendêkî behêzkirdinî hest û bîrî neteweyî Kurd biwe, kesanî zor zîrek û behremendî bexşîwete Kurdistan. Xwêndkare xoşewîstekan, bo êwe şanaziye ke emro êwe derçuwî zankoy Silêmanî bin, lêtan pîroz bêt.

Zorîş xoşhalim ke astî xwêndin le zankoy Silêmanî le pêşeweye, hikûmetîş le rêgey wezaretî xwêndinî balawe‌ bo ziyatir pêşkewtinî zankoy Silêmanî û hemû zankokanî Kurdistan amadeye bo hawkarîkirdintan.

Lêreşda demewê dûpatî bikemewe ke zor giringe zankoy Silêmanî ziyatir qutabiyan han bidat, bo ewey ziyatir û zortir lêkolînewey zankoyî û zanstîane pêşkeş biken bo dîrasekirdinî helmetekanî enfal û kîmiyabarankirdinî Kurdistan û lêkewtekaniyan le ser komelgey Kurdistan.

Dawa le zankokanî Kurdistanîş dekem, yarmetî ew qutabiye kurd û biyaniyaneş biden ke le zankokanî derewe kar le ser ew têzane deken û bo lêkolînewey meydanî lewbarewe dên bo Kurdistan.

Herweha dawa le mamostayan û qutabiyanî zanko dekem, lêkolînewey ziyatir le ser çoniyetî nehêştinî tundutîjî xêzanî û çoniyetî nehêştinî zulmkirdin le jnan le komelgey Kurdistanda biken.

Dawa dekeyn bayexêkî zor bem biwarane û hemû ew biwarane biden ke debine maiyey pêşxstinî komelgey kurdî, bo ewey zanko rolêkî çalaktir le pirosey pêşxstinî komelgey Kurdistanda bigêrêt.

Her lem biwareşda pêwîste wezaretî xuwêndinî bala û dezgakanî rageyandin û dezgakanî çap û bilawkirdinewe le Kurdistan bayex bew lêkolînewaney zankokan û dahênanekanî dîkey zanko biden, çunke bew şêweye zanko û komelge ziyatir têkelî yektir debin.

Emro zor dlxoşîn be serkewtinî êwe. ew jimare zorey xuwêndkaran ke le zankoy Silêmanî û zankokanî dîkey Kurdistan derdeçn, debine maiyey pêşkewtinî komelge û wilatekeman, çunke ewe beşêke le pirosey biniyatinanî takî Kurdistanî.

Karnamey Hikûmetî Herêmî Kurdistan eweye, jiyanêkî xoş û hawçerxane û derfetî kar û xuwêndinî bala le derewey Kurdistan bo êwey berêz dabîn bikat, eweş le erkî parastinî asayş û aramî, damezrandin le kertî giştî hkûmîda be pêyî pêwîstiyekan, drustkirdinî helî kar le rêgey kertî taybet û pirojekanî qerzî bçûk û dabînkirdinî komelayetî, drêjedan be pêdanî pêşîney hawsergîrî û drustkirdinî xanû, Herweha berdewambûn le pirojey twanasazî.

Silêmanî her le konewe xawen sermayedarî zor nîştîmanperwer buwe, çake û pirojekaniyan le pênaw xelk û şarekeyanda, uway kirduwe nawiyan bçête naw mêjû. êstaş zor dlm xoşe ke debînim hendê le sermayedaranî Silêmanî kar le biwarî frawankirdinî xizmetguzariyekanî şar deken, ewe lay êmh‌ cêgey rêz û teqdîre. her lêreşda dawa le kompaniya nawxoyî û biyaniyekan dekem ke sûd le twanay derçûanî zankoy Silêmanî werbigirn.
bo em mebesteş pêwîste peywendiyekî baştir le nêwan zanko û kompaniya û dezga peywendîdarekan drust bibê.

Berêzan...

Zor car guwêman lewe debêt ke delên Silêmanî piştguwê xirawe, belam bawer biken hîç hkûmetêk natwanê Silêmanî piştguwê bixat, çunke mêjuwî Silêmanî ke be cûle û zînduwî xelkekey tomar kirawe, girentî ewe dekat ke be hîç şêweyek piştguwê naxirêt. ême hergîz Silêmanî piştguwê naxeyn, Silêmanî her xoşewîste û lay ême her xoşewîst demênêtewe.

Ême pêştir ramangeyanduwe ke Silêmanî dekeyne paytextî roşnbîrî herêmî Kurdistan, êstaş zor piştgîrî le piroje biriyarî be fermî diyarîkirdinî Silêmanî be paytextî roşnbîrî dekeyn, ke pirojeyeke êsta le perlemanî Kurdistan xuwêndinewey yekemî bo kirawe.

Seretakanî zor rewt û kaiyey edebî û rojnamegerî le Kurdistanî Iraq, le Silêmanî destiyan pêkirduwe. karnamey ême le Hikûmetî Herêmî Kurdistan eweye piştgîrî ewe bikeyn ke berdewam çalakî edebî û roşnbîrî le Silêmanî hebin, Herweha hewl dedeyn hemû ew dezga roşnbîrî û edebiyaney pêwîstin, hebin û berdewam bin, bo ewey be bê kemukurî Silêmanî bibêt be paytextî roşnbîrîman.

Le riwî îdarîşewe ramangeyanduwe ke ême layengîrî eweyn deselatî ziyatir be parêzga û qeza û nahiyekan bidrêt, bo ewey Kurdistan hemuwî pêkewe wek yek btwanê pêşbikewêt, Herweha bo ewey le raperandinî karekan le dezgakanî hkûmet karasanî bo hawwilatiyan dabîn bikeyn. eweş be beşêk le pirosey çaksazî îdarî û siyasî dadenrêt le herêmî Kurdistanda ke ême le Hikûmetî Herêmî Kurdistan be cddî berdewam debîn le serî.

Herweha hewlman da hemû ew lêkewte xirapaney le encamî mlmlanêyî tundî helbijardin seriyan helda le hemû şuwênekanî Kurdistan nehêlîn, bo ewey hawwilatiyan le mafekaniyan lay hkûmet bêbeş nebin. Herweha le pênaw dabînkirdinî barudoxêkî seqamgîr, çunke hîç pêşkewtinêk be bê aramî drust nabêt. boye lêreşda be pêwîstî dezanîn ke hemîşe parastinî seqamgîrî, le layen hemû layenekanewe le Kurdistan le berçaw bigîrêt.

Yekêk le sîfetekanî xelkî Silêmanî eweye şarekey xoyan xoşdewêt, ewe taybetmendiyekî zor başh‌ bo ziyatir pêşkewtinî her şarêk. bêguman xelkî Silêmanî hez deken hemû şarekanî dîkey Kurdistanîş pêş bikewn.


Berêzan, amadebûanî xoşewîst..

Êstaş tengjeyekî siyasî û dewletdarî le Iraqda heye, kurd û serkirdayetî kurd lew tengjeyeda maiyey drustbûnî kêşe û tengje nîn, belku kêşeke le encamî cêbecênekirdinî destûrî Iraq û rêkkewtinnamekan drust buwe, ême wek kurd beşêkîn le zerermendanî cêbecênekirdinî destûrî Iraq.

Her eweş uwaykirduwe kurd û serkirdayetî kurd bête deng. çunke hemû pirosey siyasî û sîstemî fîdralî le Iraq ke le ser binemay dîmukirasî û tewafuq, drust kirawe, be cêbecênekirdinî destûr le metirsîdaye.

Ew madde û xale destûriyaney ke peywestin be herêmî Kurdistan heta êsta cêbecê nekirawn, ewaney peywestin be kurdewe bo kurd zor çarenûssazn.

Madey 140 ke çarenûsî kerkûk û beşêkî zor le çarenûsî xakî Kurdistanî pêwe bende ta êsta cêbecê nekirawe, eweş pêşêlkirdinêkî zor zeqî destûre, her bew hoyeşewe le zor le nawçe nakokî leserekan, xêzane kurdekan be şêweyekî aşkira le jêr hereşe û kuştindan. budcey pêşmerge nadrêt û herêmî Kurdistan le budcey bergirî Iraq bêbeş dekirêt.

Herweha le biwarî sûdwergirtin le samane sruştiyekan, berdewam lêdwanî pêçewaney destûr dedrêt û ta êsta yasay newt û xaz le Iraq bew şêweyek ke rêkkewtinî pêştirman le ser kirduwe cêbecê nekirawe, Herweha yasay dabeşkirdinî dahatî newtîş heta êsta cêbecê nekirawe.

Herêmî Kurdistan be hoy ew siyasete newtiyey peyrewî kirduwe, emro xawen karebaye lew Iraqe kem karebayeda û karebay dawete parêzgay kerkûkî xoşewîstîş, Herweha rêkkewtin kirawe bo ewey kareba be mûslîş bidrêt. êsta herêmî Kurdistan be piştbestin be xoy rûnake u rûnakî dedate dewruberîşî. înca le ciyatî ewey hkûmetî fîdral supasî Hikûmetî Herêmî Kurdistan bikat ke karebay bo hawwilatiyan dabîn kirduwe, siyasetêkî pêçewane peyrew dekat beramber herêmî Kurdistan.

Şorşî Kurdistan her le seretawe şorşî bergirî buwe le xak û le xelkî Kurdistan, ême çawman le maf û xakî kes nebuwe, belam ewkat amade nebuwîn û êstaş amade nîn destberdarî xak û mafekanî xoman bîn. bo emeş rêgayekî diyarîkirawî Iraqiyane heye, ewîş cêbecêkirdinî destûrî Iraqe.

Ew mafaney ême daway dekeyn û ew rêgaiyey kurd girtuwiyetî bo dawakirdinî mafî xoy hîçiyan nadestûrî û nayasayî nîn. ziyatir lew mawe destûriyey ke pêwîst bû ême tehemulman kirduwe. êstaş çawerêy eweyn ew mafe destûriyaney ke hemane le çwarçêwey destûrî Iraqda hemûy cêbecê bikirên.
Ew pabendibûneş tenha be qse nakirêt, pêwîste rêkkewtiniyan le ser bikirêt be zûtirîn kat.

Her lew biwareşda yekbûnî hemû gelî Kurdistan û layene siyasiyekanî Kurdistan le ser cêbecêkirdinî ew maddaney destûr ke peywendîan be dîmukirasî û fîdralî û mafekanî kurdewe heye le Iraqda, ştêkî zor zor pêwîste û nakirê hîç kesêk xoy lê labidat.

Qutabiyanî xoşewîst, dûbare pîrozbayîtan lê dekem. hîwadarîn berew aramî û xoşguzeranî û pêşkewtinî ziyatir bçn le saiyey yekgirtuwî hemû gelî Kurdistan. hîwadarîn şarî Silêmanî û hemû Kurdistan hemîşe le xoşîda bjîn.

Zor Spas

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌