ROJNAMEY XEBAT 2012-08-26
Ehmed Salar: Ême Ta Êste Tîpêkî Waman Niye, Ke Niwênerî Şanoyî Kurd Bê Le Ser Astî Netewayetî.

* Le karî şanowe berew siyaset, eme hokarî çî bû?
- Hemû hunermendêk debê siyasî bê, her mêjûş û way utuwe herçî hunermende balakan debînî, min her le şanowe weku:(gorkî, efşn, çîxof û birêxt) weku (îusf al'anî) her hemû emaney delêyît hemuwî bîrêkî siyasîan hebuwe(çarlî çapln)kabirayekî hunermend bû, legel (birêxt), biruwayan ewe bû dijî sermayedarî bin,şêwazêkî (marksîzm)neyan pêrew dekird le karekaniyanda, herdûkiyan uîstuwiyane berengarî ew ştane bin, ke tegeren le berdemî mirov, weku ew sîsteme ke lew core wilataneda hebû, sîstemêkî sermayedarî, sîstemêk ke mirov bikate koyle, ewan deyanewê mirov serwer bê hîç ştêk le seruwî mirovewe nebê.


* Hokarî geranewet bo şano û dabirant le jiyanî siyasî?
- Min hîç katêk dabir nebûm le şano, ew çend saley min le perleman yaxo wezaret serqalî siyaset bûm, hîç hunermendêkî şanokar çaregêkî min berhemî nebuwe, belku bo satêkîş dabir nebûm le şano, belku dakokîkar bûm, lewê uîstûme dakokî bikem le roşnbîran û hunermendan, ewe yasay sendîkay hunermendan yekêke lew berhemane, herweha komelêk babetî dîkey roşnbîrî, ke min lew serdemane serokî roşnbîrî û pêwendiyekan bûm, karîgeriyetî gewrem hebû lew ruwewe.


* Çi ştêk le siyaset fêr buwî?
- siyaset ramkirdine, boye pêyî delên ram, rahênane detewê ştekan rabhênît û serbarî ewey xot, legel ciyawazîda legel meyterêke espeke radehênê, emîş barudoxeke radehênê bo meyserkirdin û derbirînî ewey ke mebestiyetî. axo şanoy kurdî le tengjedaye?
çendan şano heye, şano heye bînerêkî zorî heye, şanoyekîş heye bo bjarde, eweyan kemtire, şanoyekîş heye le biwarî ezmûnkarî, weku birwanebûn bedeq, ptir girîngî beşêwe û bewêne deden, şanoyekîş heye le naw ewane şanoyeke xawenî bîre, xawenî ew bayexe pîrozaneye ke (2500) sale serîheldawe şano, ta iêste pêweste pêwey ew coreş heye, belam rastiyekey bîner kem buwe û torrawe, hokarî zorî heye, ber le hemû ştêk ta iêste iême nexşekêşiyekman niye bo şano, ke seretakey le qutabixanekan û baxçey sawayanewe şano heye, ke zor pêwîstin, emane hîçîman niye, iême ta iêste tîpêkî waman niye, ke nuwênerî şanoyî iême bê le ser astî netewayetî, pêwîste hewl bideyn salane lew gencaney le peymangey hunere cwanekan le kolêjî hunere cwanekan çawdêriyan bikeyn, taku btwanîn lêyîan destinîşan bikeyn,bo hunermendî şano. bem boneyeşewe pêwîste beşêk bikirêtewe teniya emane bo mamostayetî bibn.* aya deqî serkewtûman heye bo şano?
- Deq, çon deqman niye, min xom nûserêkî şanoyîm, deq û karî cwan debînim carubar pêşkeş dekirê, iême le hewlêr nimûneman heye weku (kak karox), le (Dihok) hendê şano debînim zor cwane kak ('adl hesen) deyka, le slêmanî kak (pêşrew) îşekaniyan îşî cwanin, komelêk şanoş hen wek şanoy (ba) û şanoy (stodîoy ekter) le slêmanî, komelêk layen hen îşî cwaniyan heye weku komelî (huner û uwêje)heye, komeley (hunere cwanekan)heye, (şanoy salar) heye, ke îşekanî diyare, hemuwî cdîn û bînerî taybetîşî heye, min dîûme çend rojêk nimayş kirawe, cêge ber nekewtuwe, legel eweşda şanoy (komîdî)heye, weku biraderanî slêmanî (rengale) û ewaney ke lewan ciya bûnetewe deyken ekterî zor, hêşta nehatûn tojîneweyekî başî hunermendan bikirê, her hemû pêşniyazekaniman nard, belam wezaret hîçî cêbecê nekird, belam hez dekem destinîşanî ewe bikem hendê car ew şano nêwdewletîane dekirê, par le hewlêr kira, ştêkî cwanim bînî, min beşdarîm kird le (çîroke berdewameke) û le şanoy emsalîşda, belam min gleyîm lew lêjneye hebû, diyare ew lêjneyey, ke serperştî ewey hewlêriyan kird, lêjney dadweriyeke, renge mirovî nexuwêndewariyan têda bûbê, namewê nawiyan bzrênim, renge rqî le kurd bê, renge hebê biruway bewe nebê kurd hunerî heye, ke kurd hunerêkî zor balay heye* şano ta dê bînerî le kembûndaye?
- diyare remezanî pîroz, ştêkî bazar germiye bo dramay telefzîonî û naştwanîn bilêyîn hemuwî xirape, hendê ştî têdaye komelayetiye, ştêke bo xelk kirawe, hendê ştî têdaye renge ekterekan hemereng bin, ekterî zor betwanaye, ekterêkî zor bê kelk beramberiyetî, yan ezmûn debînim, ezmûneke berastî serencman leseriyetî, belam renge hendêkî heley têda bê nezanînî têda bê, leruwî zimanewe, leruwî derhênanewe, leruwî kwalêtewe, belam hest dekeyn karêk heye eşqî têdaye, bebê ewey hest bikey deskewtêkî madîan hebê. nexêr min xom yekêkm karm kirduwe, sê çwar mang le uwênegirtin hatûçom kirduwe, hemû ewaneş, ke legelm, renge ew pareyey ke danrawe beşî îşekey nekirdibêt, to çwar mang (160) kest hebê bêne û bibe û clubergiyan bo bike, dîkor bike, çî û çî bike rojane ew pareye beşî nekirduwe, ekter hîçî dest nekewtuwe, tenha xoşewîstî eweye bîner bîbînê, iêmeş bo xelkeke debê ştî cwan bikeyn, seyrdekey babetî biyanî heye kwalêtî behêze dobilaj kirawe bo ser zimanî 'erebiyekî zor çak, karî tir heye be kurdîş dobilaj kirawn, komelêk şt heye, ewane bazariyan germe bazariyan heye, iêmey kurd hîç bazarêkman niye, iêste iême ke berhemêkman kirduwe debê bigerêyîn kenalêk bidozînewe bêt û ştêk pare bigerênêtewe bo ew layeney, ke parekey be iême dawe karekey pê bikeyn.


* zorêk le hunermendan wezaretî roşnbîrî le pişt tengjekanewe debînin?
- xoy eger kertî taybet birwa şanoyek bikat, pare dernahênê, belam le slêmanî ezmûnêkiyan heye, çend sînemayekiyan kirduwe, kertî taybet kirduwiyetî, deçî zorcar ber nakewê, min hez dekem le paytextekem ewe hebê, ta iêste niye, lew rojewe raperîn buwe,ta iêste şanoyek le herêmî kurdistan drust nekirawe, renge holî kobûnewe hebê, şanoyek niye benawî şanowe, holî şanokan nojenkirawentewe bes, dezanî weku çiye weku ewe uwaye, ke xanimêkî besalaçuwî zor naşîrîn bênî to btewê be arayşt cwanî bikey, nexêr wa cwan nabê.


* zorêk le derhênerî betwanaman heye, belam (ehmed salar) le kare şanoiyekan û dramiye telefzîoniyekan hemîşe legel (erselan deruwêş) debînrêt?
- herdûkman ser beyek tîpîn, min û ew qutabî û mamosta buwîn, iêste herdûkman hawşanî yekîn, hawpîşeyn, ewe rêk (32) sal ziyatire beyekeweyn, le min dega min lew degem, min le dwa berhem ekter bûm le jêr destî kak (erselan)e û şanazîşî pêwe dekem, (erselan deruwêş) hestêkî cwanî hunerî têdaye û dahênere, berhemî (roj jmêrî şarêk) detwanim bilêm:kem twana heye hawşanî (erselan deruwêş) bêtewe bo karêkî wa ke kirduwiyetî.


* le zncîre dramay (rojjmêrî şarêk) iêwe ç rolêktan bercestekirduwe?
- dewrî (mstefay dûr hawêj) debînim, kesayetiyekî mîlliye, ciyawaze le hemû kesayetiyekanî dîke, ke min nwandûme bedrêjayî penca salêk, kesayetiyekî çewsaweye, rencdere, pêşmergeye, pêşmerge buwe le (mehabad) û le şorşî eylul, karekeşî eweye urey xelkîş berzekatewe, le karesatêkî fsfor ke be's dij bepêşmerge bekarî hêna, têkçuwe û rûxsarî şêwawe, eme legel evînêkî zorî bo kurdayetî, bo xeme gewreke, bo xoşewîstî, weku mirovêk ke le dlîdaye 'eşq, em piyawe çeqotîj kereweye, çerxçiyan pê degût,ke çeqoy tîj dekird û le kolanan degera, le naw xelkeke kesayetiyekî xoşewîste, qsekanî xoşî bexşe boyan û yekêke lewaney ure dedat bo berengarbûnewe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌