ROJNAMEY XEBAT 2012-08-16
Serok Barzanî le yadî 16 î Ab

Be nawî xway gewre û mîhreban

Xuşk û birayanî xoşewîst‮

Hevalanî berêz

 

Be bone 66 emîn salyadî damezrandinî Partî Demokratî Kurdistanewe le dilewe pîrozbayî arastey sercem endam û layengiranî Partî dekem û wek boneyekî giringî nîştîmanî le mêjuwî netewekeman da‮ ‬rêz lem yade degirîn.

 

Yadî damezrandinî Partî Demokratî Kurdistan, bîrhênanewey damezrandinî Komarî Kurdistane, yadî şekanewey yekem alay Kurdistane yadkirdinewey xebat û qurbanîdanêkî rêkxirawe le pênaw bercestekirdinî awatekey neteweyek û rewandinewey na umêdî û jêrdesteyî damezrandinî Partî bo rêkxistin û yekxistinî hêz û twanakanî gelî Kurdistan bû le ser rêbazêkî nîştîmanperweraney pêşkewtinxwaz. Xebatî Partî kokerewey hewl û têkoşanî hemû çîn û tuwêjekanî gelekeman bû bo‮ ‬rizgarî nîştîmanî û neteweyî. Partî xawenî ew şanaziyeye ke danerî binaxey rêkxistinî xebatî sertaserî neteweyî Kurd û gelî Kurdistane.

 

Partî twanî hewl û xebatî gelekeman le piçr piçrî û pertewazeyewe biguwazêtewe bo qonaxî yekgirtuwî û yekrêziyekî rêkxiraw, bew şêweyeş Partî twanî karîgeriyekî nawxoyî û cîhanî bo xebatî gelî Kurdistan û şoreşî Kurdistan le pênaw nasnamey neteweyî û rizgarî nîştîmanî da tomar bikat.

 

Her bew binaxe dirusteşewe Partî twanî şoreşî sertaserî û mawedirêj le mêjuwî hawçerxî Kurdistan da tomar bikat le ber eweş Partî buwe naw û nîşanî şoreşî sertaserî gelî Kurdistan, nek tenya beşêkî Kurdistan.

 

Le ber ew serweriyane û zorî dîkeş mêjuwî dirustbûn û xebatî Partî tenya mêjuwî partêkî asayî niye belku mêjuwî rêkxistin û firawankirdinî xebatî neteweyî Kurde le hemû Kurdistan, baskirdinî mêjuwî hawçerxî netewey Kurd be bê mêjuwî Partî mêjûwêkî ne tewawe her le ber ewe mêjuwî Partî mayey şanazî hemû Kurd û Kurdistaniyekî dilsoze le hemû sûçêkî Kurdistan da.

 

Mêjuwî Partî mêjuwî xistine ser pêyî hemû netewey Kurde le pênaw mafekanî da le ber ewe kem xêzan û binemale le Kurdistan hen mêjû û rabirduwiyan têkelî mêjuwî Partî nebûbêt.

 

Be daxewe ke emro em yade dekeynewe debînîn hendêk hêrîş bo şêwandinî mêjû û çewaşekirdinî gelekeman dekirête ser mêjuwî nuwey em gele û dabirandinî le mêjuwî xelwetî xoy. Lew biwareş da hêrişêkî çewaşekaraney rêkxiraw le çend nawendêkî ciya ciyawe dekirête ser Partî û serkirdayetî Partî û hewlî şêwandinî mêjuwî xebatî binemaley Barzanîş dedrêt le pênaw‮ ‬ragirtinî geşekirdinî xebatî gelekeman çunke bew dîdga û pêşbîniye dostaney ke Partî pêşî çendîn sal bo xebatî gelekeman hebuwe emro le qonaxêkî dîkey xebatî gelan da, netewey Kurd xerîke hengawî ziyatir deçête pêşewe û rolî Partîş karîgertir debêt. Le ber ewe em hewlane cîge le hewldan bo‮ ‬rêgegirtin le bûjandinewe û peresendinî xebatî netewekeman hîç mebest û binemayekî dîkeyan niye.

 

Partî be dîdgayekî zor pêşkewtûwane bû be hizbî hemû gelî Kurdistan dûr le bestinewey be îdeolojiyayekî le qalbidraw ke Partî bikate hizbî çîn û tuwêjêk, ezmûnî jiyanîş dirustî ew bîrkirdineweyey selmand. Le ber eweşe Partî xawen hêzêkî dînamîkî hemîşeyî ewtoye ke qet westan nanasêt belgeş eweye ke Partî twanîwiyetî be zûtirîn kat welamî hemû rejîme dîktatoriyekan bidatewe le Iraq da her weha le duway gewretirîn nîskoş be zûtirîn kat şoreş helbigîrsênêtewe.

 

Partî le mêjuwî xoy da dirustkerî şoreşî nîştîmanî sertaserî buwe, Partî danerî binaxey deselatdarêtî nîştîmanî hawbeş û beşkirdinî deselat û post buwe egerçî emeş hemîşe le ser hîsabî xoy û zorî nebûnî dengekanî buwe. Boye hemû hêrîşkirdinêk le ser Partî lem biwareda bê encame.

 

Her lêre da demewê ew rastiye mêjuwiye dûpat bikemewe ke xebatî binemaley Barzanî le pênaw‮ ‬rizgarî Kurdistan buwe nek le pênaw pile û paye her boye wek binemaleyekî nîştîmanperwer hemû ew tema'iyey pile û paye ke hêz û wilatanî nawçeke boyan xistote rû ret kirdotewe û le ciyatî eweş şanî dawete ber naxoştirîn barudox le pênawî rizgarî û dirustbûnî desthilatî nîştîmanî le Kurdistan da. Mêjuwî siyasî binemaley Barzanî helqulawî ew xebate nîştîmaniye ye nek xo sepandin, helqulawî ew mêjuwe şoreşgêraneye ke cêgey şanaziye bo min û hemû netewey Kurd.

 

Barzan bote nawî mindalî hezaran kes le binemale ciya ciyakanî Kurdistan be hoy xebatî neteweyiyan û xoragirî xelkî Barzan, Barzan weku şanaziyek bote nawêkî xoşewîst bo dilsoz û xawen wîjdanekanî gelekeman bo minîş şanaziye ke kesêkî ser be binemaley Barzanîm û qutabiyekî em‮ ‬rêbazem.

 

Le kotayî sedey 19 ta kotayî sedey 20 em deverî Barzan 16 car wêran kirawe û gundekanî le gel xak da yeksan kirawe, be hezaran le rolekanî şehîd bûn û yekemîn gorî be komel le biyabanekanî Iraq be zîndebeçalkirdinî xelkî em devere pir kiranewe, deverî Barzan le salî 1892 bo yekemcar be hoy helwêstî neteweyiyan le pênaw hemû Kurd da, le layen Osmaniyanewe xapûr kira. Barzan le dijî zulmkirdinî Osmanî û Brîtaniyekan û sîtemî hikûmete yek le duway yekekanî Iraq le gelî Kurdistan westawetewe bo bedesthênanî maf û destkewt bo hemû gelî Kurd‮ ‬raperîwe û şoreşî kirduwe. Şêx Ebdulselamî Barzanî le salî 1914 be hoy hewlekanî bo mafî Kurd û yekxistinî hewlekanî Kurd le sêdare dra, Şêx Ehmedî Barzanî 12 sal le qeyd û zîncîrî dagîrkeran buwe û amade nebû daway lê xoşbûn bikat çunke pêyî wabû debê zalim daway lêbûrdin bikat nek mezlûm.

 

Azayetî raperîn û şoreşekanî nawçey Barzan bowete wêrdî ser zimanî xelk le hemû Kurdistan û çûwete naw edebî Kurdiyewe û nahezan natwanin em rastiye bişarnewe.

 

Xebatî Barzan her le seretawe sînûrî nawçegerî têperanduwe û be yarmetîdanî şoreşekanî nawçekanî dîkey Kurdistan be kirdewe nimûney hawxebatî neteweyî Kurdiyan selmand ke duwayîn nimûney çûnî Mustefa Barzanî û cengaweranî bû bo Mehabad ke bûne serbazî ew komare Kurdiye û bergirî dilsozaneyan le Komarî Kurdistan kird, ew bergirîkirdine be firawantirîn şêwe çuwe ser laperî mêjuwî hawxebatî Kurd, încaş‮ ‬rêrewî mêjuwî Barzanî nemir û hevalanî û şerkirdin le gel 3 dewlet û birînî sînûrekan ta perînewe le rûbarî Aras le mêjuwî xebatî gelan da nimûney bê hawtan, le mêjuwî netewey Kurd û mêjuwî şoreşgêrî le cîhan cêgey şanazîn.

 

Be rastîş mêjuwî şoreşgêrî Barzan helqulawî dewlemendiyekî ruwey û terîqetî û fîkrî mirovparêzî û jîngeparêzî û nîştîmanperwerî firawane, le ber eweş gewrekanî ême be destkewtî dunya sermest nebûn û be şikestekanîş bê ure nebûn û bê ûçan şeriyan le pênaw mafî gelî Kurd kirduwe û êmeş şanazî bew mêjuwe dekeyn, belam tenya xoman be şanaziyekanewe nebestuwe û êstaş le ser em‮ ‬rêbaze berdewamîn ta geyîştinî gelekeman be gişt awatekanî lew xebate sil nakeynewe.

 

Amancman serberzî û serfirazî gele, zor car be narewa wa bas dekirêt niyazêk bo xosepandin û hukmî heta hetayî heye, ême ew boçûne‮ ‬ret dekeynewe û xebatman bo serwerî gel û îradey gel buwe nek hîç kes û layenêk minîş hewl û xebat û Pêşmergayetîm be hîç pile û payeyek nagormewe û gelî Kurdistanîş dilniya dekemewe hukmî heta hetayî tenha û tenha hukmî gel debêt.

 

Pişt be xwa û îradey gel û be hawşanî hemû layene hemû layene hawpeymaniyekan le xizmetî dozî reway gelekeman berdewam debîn û wêray eme endamanî binemaley Barzanî hawwilatî asayî em nîştîmanen û wek her takêkî em wilate milkeçî yasan û hîç kesêk le her pile û postêk da bêt le seruwî yasa niye.

 

Partî Demokratî Kurdistan le pênaw xebatkirdin bo‮ ‬rizgarî Kurdistan deselatî nîştîmanî dirust buwe, êmeş şanazî bewe dekeyn ke le rojanî seretay raperînî 1991 da dawaman ewe bû hukimranî le Kurdistan le rêgey dengdan û prosey demokrasiyewe bêt, êstaş lew birwayedayîn ew hoşyariye cemaweriyey Partî Demokratî Kurdistan û hemû hizbe şoreşgêr û xebatgêrekanî Kurdistan dirustiyan kirduwe zamnî berdewamî prosey demokrasiye le Kurdistan da û hewlî înqîlabî û destgirtin be ser desthilat da maweyan be serçuwe. Ême wek Partî hemîşe encamî sendûqekanî helbijardin be yeklakerewey fermanrewayî dezanîn, hemû siyasetkar û xebatkarêkî medenîş her eme be rêgayekî rast dadenêt, boye ewaney alozî le Kurdistan da dirust deken be nawî hebûnî kêşey desthilatdarî le Kurdistan da karêkî rast naken belku lew qonaxe girîng û hestiyare da ke bo hemû netewey Kurd hatote pêş‮ ‬ruwî xelkî Kurdistan le amance girîngekan werdegêrîn û ême zor çak dezanîn serçawey ew hewlane le kuweye û le ber çiye.

 

Ew desthilatey êstay Herêmî Kurdistan şer'iyetî xoy le encamî prosey helbijardin wergirtuwe û tenya îradey demokrasiyaney gel detwanêt desthilatdaranî dahatû diyarî bikat, emeş tenya‮ ‬rêgey medeniyaney berêwebirdinî wilate, bedaxewe zor car be şêweyek basî hukimranî le Herêmî Kurdistan dekirêt wek ewey hemû amancekaniman pêkabêt û têkoşanî rizgarî nîştîmanî be tewawî be ser çûbêt, belam ême hêşta le qonaxî kotayî ew xebate da nîn ta weku hemû miştumir û milmilanêman le ser post û desthilat piçir‮ ‬bikeynewe. Ême hêşta negeyîştuwînete kenarî aramî û dilniyayî, hemû layekman hêşta erkî zor qursman le ser şane.

 

Zor hewlimdawe bo ewey nawmalî Kurd rêk bixim û hemîşe teba û yekrêz bîn bo dawa nîştîmanî û neteweyekaniman lew hewlanem berdewam debim û bo em mebesteş pere be hewle berdewamekanim dedem le pênaw dirustkirdinî gewretirîn kodengî le rêgey ragorînewe le gel hemû layenekan belam merc niye kesêk yan layenêk xoy le qonaxêk da cûda kird îtir yekrêzîman têkdeçêt yan îtir nabê hîç karêk bikirêt. Her çende hemû layekman ew xo ciyakirdineweman pê naxoşe le pêş hemûşiyanewe gelekeman dijî ew xoperawêzkirdineye le kodengî nîştîmanî, qonaxî rizgarî nîştîmanî fêrî karî bereyî û rawêjkirdin be yektirî kirdîn, boye naheqiyekî zor gewreye ke hendêk car hendêk kes bas le bûnî takrewî deken û mezendey ewe deken ke‮ ‬rawêjiyan pê nekirawe.

 

Ême hemîşe ragorînewe û pişt bestinman be yektir hebuwe, belam be daxewe hendêk car hendêk kes û layen welam û amadeyiyan niye bo‮ ‬ragorînewe û yekrêzî nîştîmanî, belam ême le hewlekan berdewam debîn û hîwadarîn bitwanîn beruwey tebayî û dûrkewtinewe le dirustkirdinî alozî nawxoyî hemû kem û kuriyekan pêbeperênîn û yekrêziyekî tewawman bo maf û dawakariye nîştîmaniyekanî gelî Kurdistan hebêt, çunke ewe zaminî dabînkirdinî mafekanmane, her weha emeş wa dekat gelekeman lê man‮ ‬razî bêt, helwêste pêşwextiyekanî her kes û layenêkîş bo rêknekewtin û qebûlnekirdinî yekrêzî nîştîmanî le layen layenekan û xelkî Kurdistanewe qabîlî qebûlkirdin niye û boşiyan cêgey şanazî nabêt û dûbare be hemû layenekan û xelkî Kurdistan radegeyenim ke min le pêgey berpirsiyarêtiyekanî xomewe her weha weku Partî Demokratî Kurdistan berdewam debîn le ser mameleyekî rast le gel dirustkirdinî yekrêzî û yekêtî tewawî nawmalî Kurd.

 

Pêwîste le ast hemû ewaney mafekanman zewt deken yaxud dawakanî gelî Kurdistan cêbecê naken û hereşe le Kurdistan deken yekrêzîman pitew bikeyn û bîparêzîn.

 

Her weha hewlî berdewam dedeyn le pênaw be hêzkirdinî binemakanî hawpeymanî le gel hemû hêze hawxebatekan be taybetî le gel yekêtî nîştîmanî Kurdistan û parastinî jiyanî hizbî û xizmetkirdinî ziyatirî pêkewe jiyanî ayînî û neteweyî le Kurdistan da û rêgegirtin le her hereşeyek lew pêkewe jiyan û lêburdeyiyey lew biware da le Kurdistan da heye.

 

Her lew boneye da dûbarey dekeynewe, le pênaw çareserî aştiyaney kêşey gelekeman le hemû parçekanî Kurdistan pêwîste hemû derfetekanî xebatî medenî û aştiyane, xebatî azadî Parlemanî eger rêgepêdraw bêt sûdiyan lê werbigîrêt bo çareserkirdinî kêşey Kurd, çunke emro hîç dewletêk natwanêt bûnî Kurd ret bikatewe we hîç layenêkî Kurdîş natwanêt bilêt kêşey Kurd le rêgey çekewe çareser dekirêt, her weha berdewam debîn le ser handanî layene Kurdiyekan le Sûriya bo parastinî yekrêzî le ser binemay parastinî binemay tewafuq û karî medenî le nêw xoyan da û hênanedî mafekanî gelî Kurd, le ser astî Iraqîş gelî Kurdistan rêge çarey destûriyaney girtote dest û kirduwiyetiye rênîşanderî xoy, belam be hîç corêk razî nabîn çîtir kêşekan be helwasrawî bimêninewe çunke ziyatir le pêwîst tehemulman kird, le katêk da ke ta weku êsta beşêkî zor le xak û gelî Kurdistan be hoy cêbecê nekirdinî destûr çarenûsiyan be helwasrawî mawetewe û le zor biwarî dîkeş da mafî gelî Kurd dexurêt, ême le ser ewe bêdeng nabîn destûrîş‮ ‬rêgey pêdawîn bêdeng nebîn.

 

Bo ye dawa le hemû layenekan dekem le pênaw xoşguzeranî xelkî Iraq û pêşkewtinî Iraq û têknedanî prosey demokrasî bo cêbecêkirdinî destûr bigerênewe.

 

Lem boneye da serî rêz bo giyanî pakî Barzanî nemir û hemû hawrêbazanî dadenuwênim, Barzanî nemir fêrî kirdîn ke Pêşmerge bûn û jiyan be ruhiyetî Pêşmergewe bo xizmetkirdinî gel gewretirîn şanazî û dewlemendiye, ba pere bew rêbaze bideyn û şanazî be xizmetkirdinî perepêdanî hengawekanî çaksazî bikeyn be hemû şêweyekîş ajanda kesiye berteskekan wela binêyîn, dawam le gişt berpirs û kadîr û endamanî Partî eweye lew yade da gurutînêkî ziyatir bidene xebat û yadî damezrandinî Partî salane bikene boney nuwêkirdinewey xebatiyan û be coş û xiroşêkî ziyatirewe le pênaw ew amance têbikoşîn ke Partî le pênawî da damezra.

 

Nabê hîç kelênêk le nêwan xelk û berpirsanî Partî da hebêt û debê hemîşe karî ême û xwaste‮ ‬rewakanî gelî Kurd awêtey yektir bin, hemîşe debê hanî pêkewe jiyan biden û nestem le kes bikeyn û ne zordarî û sîtem û karî ne yasayî le kes qebûl bikeyn.

 

Rêgey Kurdayetî û xizmetkirdinî gel û nîştîman kotayî pênayet, em‮ ‬rêgeye pirî hewraz û nişêwe pirî sextî û xoşî û nexoşiye, belam serkewtin bo îradey gele.

 

Her lem boneyeda‮ ‬rêz le xebat û karî hemû kadîr û endamî êstaman degirîn û hewlî xebatî Pêşmerge û têkoşere dêrînekan û ewaney le rojgare sextekan da weku‮ ‬rêkxistinî nihênî kariyan kirduwe le bîr nakeyn, rêzman heye bo mandûbûnî ewaney xizmetî şoreşiyan kird û awareyiyan bînî, her weha ewaney le rojgare sextekanî bê mûçeyî da‮ ‬neyanhêşt perwerde û îdare le Kurdistan da biwestêt.

 

Lem boneyeda silawim arastey hemû dilsoz û têkoşeranî rêgey azadî û xanewadekaniyan dekem be taybet xanewadey serberzî şehîd û enfalkirawan û Pêşmerge azîzekan.

 

Bo ême xwastî ew azîzane le hemû şitêk girîngtire û lay min qisey dayike şehîdêk‮ ‬le hemû‮ ‬rexneyekî arastekiraw giringtire.

 

Katêk le her boneyek da dayike şehîdêk baweşim pêdadegirît û dilnewayî xoy û ême dekatewe bo min le her qiseyekî dîke giringtire û helsengandinî em dayike şehîdane bo min gewretirîn padaşt û serberziye.

 

Îtir bo pêşewe her şikodar bêt em yade pîroze û mêjuwiye

 

Silaw bo giyanî pakî sercem şehîdanî rêgey azadî Kurd û Kurdistan...

 

Xway gewre Kurdistan biparêzêt‮

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌