ROJNAMEY XEBAT 2012-09-16
Qaymqamî Koye: Min Şarêk Le Naw Qur Nanêm, Bo Dirustkirdinî Bazar.

 Xebat-Şilêr Se'îd-Koye:

 Koye yekêke le şare dêrîn û benawbangekanî kurdistan, belam êsta be hoy kemî xizmetguzarî û nojen nekirdinewey rêgawban û çendîn kêşew girftî dîkewe, xerîke ew nawbangey xoy ledest dedat, ke eweş be hokarî serekî nîgeranbûnî danîştûanekey hejimar dekirêt.

 Xirapî rêgawban û narêkî bazar û dukanekanî koye sîmayekî naşîrîn bew şare debexşê û hatuçokirdin lew bazar asan niye, legel eweşda ke ew şuwêney be bazarî serekî koye dadenrêt zor bçûkew le ast jimarey danîştûanî şarekeda niye, danîştûanekeyşî hêma bo ewe deken, ke şarewanî kemterxeme û yasakan wek pêwîst cêbecê nakat, eweş bote hoy nîgeranî lay danîştûanekey.

 Nebûnî bazarêkî rêkupêk û modêrn yekêk le girfte serekiyekanî koyeyew danîştûanekey hêma bo kemterxemî şarewanî deken, hawwilatiyekîş amajey beweda kemî jimarey dukanekan hokarêke bo herzan nebûnî ştumek, ew hawwilatiye utî: dukanekan her ew jimare dukanen ke 50-40 sal ber le iêsta hebûn û ziyadiyan nekirduwe, boyeş hîç katêk kelupel herzan nabêt û ziyatir berew giranbûn deçêt.

 Kameranî se'atçî danîştuwiyekî dîkey koye basî lewe kird, ke giringî be bazar û dukanekanî koye nedrawe, kameran bo xebat utî: nek teniya bazar û dukanekan, belku rêgawban û nawşarîş be giştî pêwîstiyan be nojenkirdinewe heye, çendîn car berpirsanî îdarî em şare dawayan kirduwe naw bazareke çol bikeyn û nojenî dekenewe, belam duway maweyek nojen nekirawetewew kasbikarekanîş hatûnetewe cêgey xoyan.

 Ew se'atçiye utîşî: bo nimûne seyr biken, leberamber dukanî goştfroşî dukanî madey kîmiyawî kiştukal heye, ke ziyanî bo jîngew tendrustî hemûan heye.

 Bergdruwiyekî naw bazarî koye utî: bazarî iêre bê xawene, hîç çawdêriyekî bazrganî û tendrustî niye, koye 100 hezarî kesî tiya dejî wek pêwîst dukan û bazarî niye, ke pêdawîstî danîştûan dabîn bikat, be hoy kemî jimarey dukanekanîş kirê ewende girane hemû kes twanay ewey niye dukan bekirê bigirêt.

 Çapûk şêx 'umer qaymqamî qezay koye, le welam bew dawakarî û xust û uîstaney hawwilatiyan utî: iême naçarîn pare lem pirojew dukane teqlîdîane xerc bikeyn, min natwanim şarêk lenaw qur binêm bo drustkirdinî bazarêk, ewende pareyeşman ledestda niye ta ew hemû pirojeye encam bideyn, belam be pêyî yasay weberhênan her kesêk dawa bikat iême amadeyn hawkarî bikeyn û lebernameşmanda heye molêk drust bikeyn ke btwanêt beşêk le pêdawîstiyekanî koye dabîn bikat.

 Le welamî pirsiyarêkî xebat sebaret bewey boçî dukanî goştfroşî û kelupelî kiştukalî û bergdrû têkel be yektirn?

 Qaymqamî koye utî: ew dukanane degwazînewe şuwênî taybet û lêreweş be pêwîstî dezanim be dukandarekan bilêm, ke pêwîste salane dukanekaniyan boye bikenewew pakuxawênî berdem dukanekaniyan rabigirn, ke çîtir sîmayekî naşîrîn be naw bazareke nebexşê.
 

S.Gabarî

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌