ROJNAMEY XEBAT 2012-11-17
Tenz ... Dêparêz

 Selam Ebdulla

 Canta qursekem, her çonêk bû tirincande nêw kelupelî ew musafîraney le diyarbekirewe deçûn bo silopî.

Min zor hîlakî rêgey nêwan Estenbol û Diyarbekir
 bûm, boye her be danîştinim le ser kursiyeke xoşbextane ewey tenîştim çol bû yekser lêyî xewtim.

 Xewtin? le rastîda xewî nêwpas, nîwe xewe yan doxêke lenêwan agayî û bê agayî, wate nexewe xewbê û ne agayîşe agayî bê.
 
Egerçî be riwalet xewtbûm, belam bedl her be aga bûm.

 Katêk paseke rawesta, çawm helbirî yekêk le zalgekanî nêwan diyarbekir û mardîn bû.
 
Cendrmeyekî merç û mon serkewte nêw paseke û daway pênasey musafîranî dekird.

Daway le hemûman kird. betaybetî bewrdî dîrwaniye pênasey gencekan. lay emane herçî gencî kurde debê pkkbê, boye benarezayiyewe kartî pênasekanî dekêşayewe beseru çawiyanda.

 Katêk geyşte sermn, be turkî têyî xurîm, ke diyare hîç halî nebûm û her serm deleqand boye be tureiyewe lêwî helqurtand û çend uşeyekî drperand, ke gumanim niye cnêw bûbê û dabezî.
 kabirayek ke ta ew kate hestim bebûnî nekirdibû, çunke le pişt cendrmekewe rêyî dekird, bedabezînî cendrmeke be tewawî leberçawm berceste bû. turekeyekî gewrey xakirengî lebaweşdabû, canta nebû, tureke bû, birêk benawmanda rwanî û paşan ke dî kursiyekey tenîştim çole, bê hîç pirsiyarêk turekekey naye ser refekey jûr serm û xoyşî bê xwastinî hîç moletêk, lelamewe danîşt.
 belaçaw serncm da, beşlejawî gîrfanekanî degera, lepêşda berbaxelî, paşan tenîştî, duwayî pantolekey, lewe deçû czdanî parekey yan besteyek klîl yan ştêk lewane giringtirî lê un bûbê, tenanet kaskête kone çlknekey serîşî lada û destêkî peley benêwda hêna. kirîş barî.

 Hîçm nedî, gumanim leweda nema, ke bo kereseyekî şarawe bigerê, ke neyuîstbê cendrmekan drkî pê biken (beyan?).

Kabira be pele seyrêkî kirdm û wek biyeuwê lemn bpirsî şarawekey bo peyda bikem. min xom gêl kird û teniya labela ewîş bê cule, seyrm dekird.

 Wek kêç helbeziyewe û jêr xoy gera. hîçî nedî, boye hestaye serpê û turekekey dagirt û bepele benexuwênî mlî turekekey şl kirdewe û kewte destêwerdanî, hewldanêkî bê encam bû.

 Cimucolî bê aramî û nîgeranî, xstimiye deriyaî bîrkirdinewe, em piyawe wa becdî boçî degerê? to bilî demançeyek yan besteyek, beyanî hzbêkî nhênî neşardibêtewe? ser û heyetî lewe nedeçû, ey boçî bigerê? narehetî be hemû cmucolêkiyewe diyarbû kewte leşxurandinî. rohm çû! nexoşî pêstî nebê?! benexuwênî mlî turekekey, bê hîuwayane şetek dayewe û turekekey be tureiyewe frê dayewe şuwênî xoy.

 Le pî destî behemû şuwênêkî leşîda, bê aramane, dekuta, nazanim bem îqa'e nasaze, deyust mîkanîzmî westawî mêşkî alozî bixate kar, yan her rengdanewey nîgeranî derûnî şêwawî xoy bû.
 helsukewtî tewaw pestî kirdm, xerîk bû pirsiyarî lê bikem ke ew xoy nuştanewe û kewte pişknînî gorewiyekanî.

 Serî helbirî, şebeqêk kewte dem û çawî (pê dekenî?) ew dananey kemabûn, ewanîş leseremergda bûn.

 Paketêkî espînî nîşan dam belê bo pakete cgerekey wa şêwaw bû!
 her xêra, destekanî delerzîn, cgereyekî dagîrsand û nefesêkî qulî lêda û palî lêdayewe û paşan awrî lêdamewe û demî kirdewe, qef qefî dûkel, yek le duway yek elqey debest û rêyî azadî degirteber, serm kêşaye dwatirewe boewey le lêşawî ew dûkele xnkênere qutarbm. kabira mlî hênaye pêşewew wek basêkî piçraw tewaw bikat gutî: (te.. xelkî kîderî?)
 beçaw poşîn le cgerew dûkelekey, pêm xoş bû ke pirsiyarî lêkirdm. pênc katjmêr kemawey nêwan diyarbekir û slopiye beçî derwa? boye be xoşhaliyewe gutim:
 «hewlêr»
 beser surmanewe têyî rwanîm û gutî: hewlêr?!
 becorêk gutî hewlêr ke gumanim lewenema ke ewe yekemîn car bê nawî lew babetey bîstbê boye gutim:
 erbîl..!
 serî bada gutim: (erbaylo!) hîç her serî neşarezayî badeda gutim:
 paytextî kurdistan
 hîç naçar kewtime basî hewlêr û qelakey û mêjuwî dêrînî tenanet basî kuştarekey zemanî mexoliyekanîşm bo kird, ta geyşte şuwênî rehîm bo lehîm!
 hîç! 'ereb gutenî(etreş bilzefe) zorm bo rst ew herserî deleqand beherhal ta gundekanî nzîk slopî her basî kurdistanî 'êraq û hkûmetî herêm û şeru şorş û kabîney yek û dû sê û perleman û birînî karebam bo kird.

Demwîst tabiloyekî rasteqîney barudoxî kurdistanî xomanî bê layenane- wek xoy pêşkeş bikem.
 
Ew her serî deleqand û minîş her bo gorînî gutim: (pêm nabêjî te ç kareyt?)
 diyare demuîst bezarawey ew dîu baxavm, pirsiyarêkî nakaw û hsab bo nekiraw bû. bo pirsiyarm lêkird? min ç karm beser kabirayekî musafîrewe heye, ke bo çend katjmêrêk haw kursîm debê? lapiresîuî naçarî kirdm.
 
Seyrêkî qûlî kirdm kaskêtekey berzkirdewe û birê serî xurand debê çend pê xoy neştbê? gutî: (ez?) drêjem pê neda wek welam teniya serm bo leqand gutî: ez dêparêzm zerdexeneyekî katkujm bo girt û serî têgeyştinm boleqand.
 
Belê dêparêz bû. telîsmî tênegeyştinî bo kirdemewe lay xoşman pêş raperîn lem babetane kem nebûn, bê deng bûm le rastîda nemuîst ziyatir bîurûjênim.
 
 Palm dayewe û xom xstewe xewtin. ewendey nebird paseke rawestaw emîş, hawseferekem hestaye serpê û mlî turekekey rakêşaw day be kulîda û amadey dabezîn bû. awrî lêdamewe û kemêk rawestaw, birêk bewrdî serncî dam şufêreke bebê aramiyewe le awênekeyewe seyrî dekirdîn hornî narezayî lêdeda hawseferekem gutî: (zehmet nebê).

Demzanî daway edrsm lêdekat! ew berdewam bû:
 (zehmet nebê, te'erebî ya kirmanc?!!)
 Ereb? min be kurdî petî de axawtim basî kurdistan û gorankariye giringekanî nawçekem bo kirdibû, her bekurdî, tenanet taqe wişeyekî Erebî ya farsîşim- le ber xatirî ew bekar nehênabû îdî 'Erebî çî? şofêreke her hornî turebûnî lêdeda, minîş hestame serpê û destim be kurtanekey- bibûrin- turekekey piştî da kuta gutim: belê qurban, ez'erebim!! çuwe xwarê danîştimewe, paseke kewtewe ger, xewm zraw le dilî xomda gutim: (ca ew dêparêz bê, îdî beçîda bzanê paytextî kurdistan kuweyew ezîş çon kurdim).

 *Lapiresîw: Fizulî Ginckaw
 *Dêparêz: haris alqura. caş


S.Gabarî

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌