ROJNAMEY XEBAT 2012-12-02
Dananî Pêwerî Aw.. Baştirîn Çareser Bo Rêgegirtin Le Be Fîroçûnî Ew Samane Nîştîmaniye.

Be pêyî duwayîn zaniyarî û amarekanî wezaretî şarewanî û geştuguzarî hkûmetî herêmî kurdistan iêsta her hawwilatiyekî kurdistan dû bo sê hêndey standarî cîhanî aw bekardehênêt, ke degate ziyatir le 500 lîtir bo çareseru rêgegirtin le befîroçûnî ew samane benrxe wezaretî nawbiraw behawkarî legel wezaretî kareba serqalî cêbecêkirdinî pirojey dananî pêwerî aw û kareba beyekeweyew bepêyî utey berêweberî giştî awîş her hawwilatiyek lew birey bo terxankirawe aw bekarbhênêt birêk parey ziyatirî lêwerdegîrêt.

 Be dwadaçûn biriyar koyî:
 Sehend sîrwan berêweberî giştî aw le wezaretî şarewanî û geştuguzarî hkûmetî herêmî kurdistan bo xebat utî: pirojey dananî pêwerî aw leherêmî kurdistan behawkarî wezaretî karebay hkûmetî herêmî kurdistan cêbecêdekirêt û qonaxî yekemî pirojeke birîtiye le terxankirdinî 400 hezar pêwerî aw û karebayew herdû corî pêwer lelayen wezaretî karebawe dadenrêt û hemû zaniyariye pêwîstekan û tenanet parekeş lelayen wezaretî nawbirawawewe ko dekirêtewew herdû pêwerîş be yek psule debêt, pirojeke mawey dû sal dexayenêt taweku dekewêـte ser rêrewî xoy û çwarde kompaniya tenderî pêşkeş be pirojeke kirdibû û leseretay salî aynde dest be cêbecê kirdinî dekirêt.


 Şîlan Yûsf legerekî kuwêstan leberderga sonde awî bedestewebû û her bo xoşî berdegay maley deşûşt, leberamber hokarî ziyad xerckirdinî aw bewşêweyey ew deykat utî: rojane çend carêk berdegaw hewşe deşom eme nek leberewey pîsî pakbikemewe belku katêk legel aw beser debem û kateke bewcor beserdebem û dirawsêkanîşm beheman şêwey min û her btwanim şeqamekeş deşom.

 Le miyaney gftugomanda be şîlaniman rageyand eger leberamber ew befîrodaney aw birêk parey hawşêwey karebat lêbsendrêt heman kirdar dûbare dekeyewe? ew le welamda utî eger bire pareke zor bêt û leçend hezarêk têper bikat nexêr heftey carêkîş hewşe naşom çunke iême be parey kareba ranageyn çcay parey awîşî bête ser, nawbiraw dawakar bû ke ew core pirojane cêbecê nekirêt û tenha bo ewey berderga şuştinekey lê têkneçêt.


 Sebaret be nawerokî pirojey dananî pêwerî aw û kareba beyekewe berêwebere giştiyekey wezaretî şarewanî utî: bepêyî ew pirojeye leser standarî cîhanî birî pareke diyarîkirawew lehawwilatiyan werdegîrêt û bepêyî heman standar her xêzanêk rojane pêwîstî be yek metir sêca aw heye û bo yek mang wata sî metir sêca iême 10 hezar dînar werdegirîn belam eger lew rêjeye ziyatir bêt ewa parey ziyatir le xawen mal werdegîrêt û her metir sêcayek hezar dînarî ziyatir lêwerdegirîn û çend ziyatir xerc bikirêt ewende ziyatir pare werdegîrêt.

 Le beşêkî tirî gftugokemanda legel sehend sîrwan berêweberî giştî aw sebaret be ew rêje awey her hawwilatiyek iêsta leherêmî kurdistan begiştî xercî dekat beberawrd legel standarî cîhanî nawbiraw utî: bepêyî standarî cîhanî rojane her kesêk pêwîstî be 200 lîtir aw heye emeş bo pirkirdinewey sercem pîdawîstiyekanî rojêk eme berztirîn rêjey diyarîkirawe û lehendê ûlat ew rêjeye kemkirawetewe bo 120 lîtir belam iême iêsta le şarî hewlêr 500 lîtir û le şarî dhok 600 lîtir û slêmanîş 400 lîtir bo hawwilatî dabînkirawe belam behoy snûr bezandinî beşêk lehawwilatiyan hendêkcar qeyranî aw drust debêt lehendê kolan û gerek le şarekan.

 Gotîşî: bepêyî amar û zaniyariyekanî iême rojane her hawwilatiyek lekurdistan dû hêndew sê hêndey ûlatanî duniya aw xerc deken û amanc le wergirtinî pare lehawwilatiyan û dananî pêwer tenha bo hoşiyar kirdineweyane bo ewey rêzî ziyatir le aw bigîrêt leherêmî kurdistan û ew samane benrxe çîtir bew şêweyey êsta heye befîro nedrêt. nawbiraw sebaret be hokarî dwakewtinî ew piroje giringe utî: wa biriyar bû kompaniyaiyek ew pirojeye cêbecê bikat belam behoy kemterxemî pirojeke dwa kewt û dwacar ew bondey legel kompaniyake mor kirabû helweşêndrayewe.


 Le layen xoyewe şwan slêman derçuwî beşî jmêriyarî zankoy selahedîn sebaret be sudekanî ew pirojeye le ruwî abûriyewe utî: ew pirojeye le dû layenewe sûdî heye yekemiyan geranewey birêkî zor aw betaybetî awî jêr zewî ke emeş jêrxanêkî besûd û giringe û samanêkî be behaye û duwemîş ew bire pareye ke le hawwilatiyan werdegîrêt û ke koy giştî dekate birêk parey zor û pêwîste hkûmet û wezaretî şarewanî ew pareye taybet bo pirojey biwarî awu perepêdanî ziyatir bew samane benrxe xerc bikat.

S.Gabarî

 

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌