ROJNAMEY XEBAT 2012-12-16
Tenz..Çek û cîn

Selam 'Ebdulla

Be germa min her şêt nabim, gerna watêk deçim û şpirze debim ke ewey nemnasêt her be şêtim le qelem dedat.

Ew paş nîweroye- bîrme katjmêr dû bû- bo malî dostêkî perewazekiraw degeram ke nameyekî le henderanewe bo rewane kirabû, bew hisabey min deynasim û bîdemê, ke diyare duway geranêkî zor bom nedozrayewe «çon bîdozmewe?» her boyeş le taw germa xom kird be dukanêkda wabizanim çaxane bû, eger çî hîç le ser dîwar û pencerekanî nenûsrabû.


Xom kird bejûrda, çawm reşkew pêşkey dekird, çawekanim helglofîn û toze toze berdemim rûn buwewe.
silawimkird û le ser kursiyek boy danîştim. 

Çawim be dewrî xomda gêra, birwam nekird. To bilêyî besehû xom bebaregay hêzêkî çekdarda nekirdibêt?

Danîştiwanî hemû çekdar bûn be corêk ke lewe deçû çawerêyî ferman û kerenay ceng bin, xerîk bû hestim û daway lêburdin bikem ke yekêk le çekdarekan.
 Gutî: Mamosta bo kiwê?

Lêre be hemû kesêk ger çekdar nebêt û birêk poşte û perdax bêt delên mamosta. Seyrî dewruberî xom kird. Hîç şuwêneke bekursî û teplekekanî le çayxane deçû, belam hemû danîştiwan, tenanet ewiyekdû kesey ke bergî asayîşiyan poşîbû her sûke çekdarbûn, boye le dilî xomda 

Gutim:
Renge emaneş mîlîşiya bin yan hêzî piştgîrî. Hestame ser pê xerîk bû birom keçayçiyeke destî xiste serşanim û çayekî le berdemda danam.

Danîştimewe û her le dilî xomda gutim:
Le baregaşda ça pes her heye her boyeş bedem têkdanî çakewe gutim:
Birayan daway lêburdin dekem
yekêk le çekdarekan yekser gutî:
daway lêburdin le çî dekeyt?
Şilejabûm, carêkî tir çawm be dewruberî xomda gêraw gutim:
Ke bebê îcaze hatûmete nêw baregaketanewe,
guwêm.

Le harey pêkenîn bû, ewendey tir şerim daygirtim. Leşim nîştbuwe ser aw, hestim be şewnimî 'areq dekird ke be nêw çewanimewe rêçkeyan debest, yekêk le çekdarekan keseru potelakî le wanî tir dirştir û simêlêkî bê endaze reş û pirî hebû, klaşînkofekey tenîştî xiste ser ranî, ewanî dî her bebê dengî seyriyan dekirdim, gutî:
êre barega niye. çayxaneye!

Wek kutekêk biden beserma, raçenîm û gutim:
êre çayxaneye?!

Carêkî tir çawm be nêw danîştwanda gêra hîç gumanim nema ke emane çekdarin, gerna ew hemû çek û fîşek û rexte le pay çî?. qumêkim le çakem da.

Hemû zor be ser surmanewe nîgayan dekirdim, detût le estêreyekî tirewe hatûm.

Le nakawda gutim:
Key deçin bo şer?!
Yekêkiyan ke le hemûyan şîkpoştir deynwand, ewîş tabîne qaqay xerqî çek bû, gutî:
Şerî çî bira?
Mirov katêk wa bemezbûtî xoy debestêt û tirutifaqî ceng le xoy de alênê, debê bo şer biçêt, boye gutim:
Ey em hemû xo bestine le pay çî?
Yekêk le danîştwan ke le hemûyan ziyatir tifaqî cengî le xo bestbû, danî lê cîr dekirdmewe û be pêkenînêkî tewsawiyanewe gutî:
germa mêşkî şileqandiwe.

Emem beyhane le qelem daw boye minîş yekser gutim:
katêk mirov bîcame le ber deka, debê niyazî xewtinî bê û wextêk cilî werziş depoşî debê biyewê werziş bikat û katêk mayoş le berdeka, debê tamezroy mele bê û katêk çekîş weku êwe be xoyda heldewasê her debê betemay ceng bêt.


Nazanim qisekanim ta çend be 'eqlî danîştwanda rodeçû ewan le nêw xoyanda kewtbûne miqomiqo, lewe deçû biryarî girtinim biden, boye minîş bedengî berz, wek xutbe bidem gutim:
Dozînewey nexşey cînomî mirov, le dahatûyekî nizîkda detwanêt zewq û selîqew hezu arezuwî kesanî wek êweş bigorê û le batî çek hez le gîtar bikat û le batî gulle top, 'ewdalî topî baske bêt û lebatî fîşek hez le fîke bikat û le batî şerîş hez le şayî bikat.

Agam lêbû hemû be sersurmanewe guweyan bo qisekanim radegirt. Nazanim têdegeyştin yan na. Min her berdewam bûm û gutim:
«Her le dahatûyekî nizîkda, zanistî cînomî mirov xoş bêt, detwanirê şerxwazan bikeyn be aştîxwazan û riq û kîneş bikirêne hezu xoşewîstî. ay lemeznî zanist».

Le cêyî xom hestam, dame qaqay bêkenîn. wîstim beşêtim têbigen. bo bimgirn?. bê urte û bê xişpe le çayxaneke)çayxane?!( derperîm.
germam le derdî serî û girtin pê çaktir bû.

Salî 2000

S.Gabarî


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌