ROJNAMEY XEBAT 2013-04-16
Lîwa Hesen Nûrî Fermandey Fermandeyî Pêşmergey Parastinî Jînge

Dîmane: Dana Teha
16/4 ke dekate rojî jîngey Kurdistan, salane le layen û çîn û tuwêjekanî komelgew layene peywendîdarekanewe wek hewênî karkirdinî takî Kurd û hikûmet le biwarî jîngeparêzî be sazkirdinî çendan çalakî û helmetî jîngeparêzî corawcor em yade berz radegîrêt.

Herweha wek rojêkî pîrozî nêw rojmêrî qurbanîdan û xebatî neteweyek seyr dekirêt, çunke destinîşankirdinî em roje wek welamêkî netewey kurdu nîştmanekeyan bû bo rjêmêkî dîktator, ke leweha rojêkda rjêmî be'sî rûxaw bo iyekemîn car le salî 1987 be çekî kîmiyayî hêrşî kirde ser gundekanî balîsan û şêx wesan, ke lew karesateşda uwêray şehîdu birîndarkirdinî jimareyekî zor le role bêtawanekanî em gele, bedrndanetirîn şêweş jîngew sruştî cwanî em nawçeye behemû regez û pêkhênerekaniyewe rûberuwî destdrêjî û uwêrankarî buwewe. bo berz ragirtinî em iyadew tîşk xstiner ser rewşî jînge beşêweyekî giştî û hoşiyarî hawwilatiyan lem ruwewe em dîmaneyeman legel berêz lîwa hesen nurî fermandey fermandeyî pêşmergey parastinî jînge sazkird‮:‬

- Sereta lîwa hesen nurî lebarey erk û çalakiyekaniyan gutî: ême wek fermandey pêşmergey parastinî jînge iyekey 51 bepêyî nûsrawî hkûmet le salî2003 ewe damezrawe û karu erkekaniman bo diyarî kirawe. erkî em fermandeyeş le dû ştî serekî xoy debînêtewe, iyekemiyan parastinî jînge be hemû regezekaniyewe, duwemîşiyan birewdan û bûjandinewew pêşxstinî rewşî jînge be hemû regezekaniyewe.

Le duway damezrandinî fermandeiyekeşmanewe pêşmergebuwîn û behoy dabeşkirdinî iyekekanîşmanewe beşêweyekî rêkupêk le parêzgakanî hewlêru dhok twanîman taradeyekî baş karbikeyn bo parastinî jîngekeman, sebaret bepêşxstin û çakkirdinî jîngeş lew katda kemukurî û kêşeman hebû, belam duway ewey kesanî şarezaw pspor le biwarî vêternerî û endaziyarî kiştukalîman bo dabîn kira, ew kêşaneşman nema û iêsta rojane beşêweyekî zorbaş xerîkî îş û karekanî xoyanin.


-Le barey bernamew planekaniyanewe bo rojî jîngey kurdistan, lîwa hesen nurî raygeyand‮:‬ iême tewawî rojekanî dîke be rojî jîngey wilatekey xoman dezanîn, çunke jîngey kurdistan bepêyî bernamew planêkî zor zalmane lelayen hkûmete dîktatoriyekanî 'êraq rûberuwî uwêrankarî botewe, boye hemû rojêk lay iême her‮ (‬16/4‮)‬ـe.

Lew boneyeşda wek sercem bonekanî dîkey wek newroz û werzî behar, ke werzî geşt kirdin û seyrane, iême hewlekaniman çrtir dekeynewe le parastinî jîngekeman û uwêray hebûnî bernamew planî corawcor, zortir terkîz leser hoşiyarkirdinewey hawwilatiyan dekeynewew kar leser berzkirdinewey hestî nîştmanparêzî û jîngeparêzî hawwilatiyanî xoman dekeynewe, emîş besûd wergirtin lerêgakanî sazdanî sîmînaru uorkişop û hopênawekanî wek bername telefzîonî û radîoiyekan û biwarî teknelojiyau. htd. demanewêt wa le takî kurd bikeyn ke tenha palpiştî ewan jîngekeyanew ew jîngeyeş ke xoy le şax û deşt û dol û çiyakan debînêtewe bikeyn beserçaweyekî behêzî emnî qewmî û abûriyekî ptewî em hkûmete, wek çon le serdemanî şorşekanî bzûtinewey rizgarîxwazî gelekeman hokarî manewew serçawey jiyanî pêşmergew gelekeman bûn. eger caran wek pêşmergeyek bergirîman lexak û xelk û netewekeman dekird, ewa emro beşanaziyewe drêje bew xebateman dedeyn, belam lebiwarêkî tir, ke xoy le erkekanî fermandeiyekeman debînêtewe.


‮- ‬Herweha lebarey astî hoşiyarî jîngeyî hawwilatiyanewe berêziyan gutî‮:‬ eger berawrdêk bikeyn legel çend salêk pêş iêsta, astî hoşiyarî hawwilatiyan beramber be jînge zor gorawe, debînrêt takî kurdistanî hezî le jîngeparêziye, belam le astî daxwazî iêmew xemxoranî biwarekeda niye. rêjeyekî kem le hawwilatî heye ke giringî nadat be jîngekey, ke emeş karîgerî xoy debêt.

Bo nimûne eger 100 xanewade rûbikene seyrangayek, 10 xanewade besn bo ewey bibne hokarî pîsbûnî jîngey ew seyrangayew sîmayekî naşrîn le duway xoyan becêbhêln.

Beşêweyekî giştî ew hoşiyariyey ke iêsta heye zorbaşe.

Emeş bo karu bernamekanî hkûmet û hewl û koşşekanî jîngeparêzan degerêtewe. herçende takî kurdî kesêke jîngekey xoy xoşdewêt û her le zuwewe parêzerî jîngekey buwe.


‮- ‬Le barey peywendîan legel dezgaw damezrawe jîngeyî û rêkxirawekanî biwarî jîngeparêziyewe gutî: beşêweyekî giştî peywendîman legel sercem layenekanî biwarî jîngeparêzî başew legel zorbey ew layenaneşda bernamew karî hawbeşman hebuwe leruwî jîngeparêziyewe leser astî nawxou derewe.


Le ser astî derewe peywendiyekî tundutolman heye legel rêkxirawî kurdistanî‮-‬neruîjî bo parastinî jînge, ke beyekewe karî zorbaşman kird, her le encamdanî konfrans û pirêsnteyşn û uorkişop lêreda. le astî nawxoşda her le drustbûnî wezaretî jîngewe ta iêstakeş ke le astî wezaretewe dabezî bo destey jînge peywendîman zorbaşe, herweha legel polîsî parastinî darstan û zorbey rêkxirawekanî biwarî jîngeparêzî le kontakdayn û beyekeweş karu çalakî coracorman encamdawe. leber ewey jînge hemû layek degirêtewe, boye karman kirduwe ta torî peywendiyekaniman frawantir bikeyn, çunke hemû layenekan pêwîstiyan be jînge heye û jîngeş pêwîstî be hemû layeke.

bo nimûne legel rêkxirawekanî mîn kobûnewew bernamey karman hebuwe, çunke wek degutirêt le iêstada 20 mlîon mîn le xakî kurdistanda hen, ke bo her takêkî kurd 4 mînî berdekewêt benzîkeyî, boye zorcar lekatî karekanimanda rûberuwî astengî wabuwînetewe.


‮- ‬paşan lebarey astî rawkirdin û hokarekanî û szadanî serpêçîkaran berêziyan gutî: iême ber le hatinî werzî zawzê kirdin ke rawkirdin têyîda qedexeye, helsayn be sazdanî çend sîmînarêk, behawkarî biraderaniman le dhok sîmînarêkî gewrew frawaniman le bendawî mûsl sazkird û jimareyekî zor le rawçiyekaniman kokirdewe, uwêray rûnkirdinewey hokarekanî qedexekirdinî raw lew maweyeda ke xoy le behêzkirdinî abûrî neteweyîman debênêtewe wek samanî masî, rênimayî pêwîstîşman pêdan leser ew meseleye. sîmînareke sûdî xoy hebû, belam lêrew lewê serpêçîkar hebûn. le dhok çend haletêk hebûn, le zêyî gewreş beheman şêwe çend haletêk hebuwe û hemûşiyan destgîrkirawn. sebaret be astekeş bexoşhaliyewe deylêm le kembûnewedaye, betaybetî rawî masî zor le kembûnewedaye, çunke hawwilatî geyştote ew qena'etey ke 9 mang bese bo ewey ewan rawî têda biken, belam dîsanewe le ast daxwazî iêmeda niye. herweha lekatî rawkirdinîşda ke rêgepêdrawe iême çawdêrî tundîan dekeyn bo ewey kes netwanêt berêgey nayasayî wek kareba, jehr û teqemenî rawbikat. lebarey szay serpêçîkaranîş, beguwêrey ew iyasaiyey ke le salî 2008da derçû szakanî serpêçîkar diyarîkirawn, belam iême wek fermandey pêşmergey parastinî jînge têbînîman leser ew iyasayiye heye, çunke hendêk ehkamî cezay be rûn û aşkirayî amajey pênedrawe, boye hîwadarîn herçî zuwe hemwar bikirêtewe beşêweyekî urdtir dabirêjrêtewe.

le hemû qanûnêkda dû cor sza heye, maddî û me'newî, lenaw szakeşda zortirîn û kemtirîne. herweha szay zîndanî kirdin heye ke me'newiye, ke lenêwan 15 roj ta 6 mang daye. hendêk carîş herdû szake beyekewe leser serpêçîkar cêbecê dekirêt beguwêrey serpêçiyekey.

szay meydanîş heye ke lekatî bînînî serpêçîda rastewxo beseriyanda cêbecê dekirêt.


‮- ‬lebarey hokarekanî berzbûnewey astî hoşiyarî jîngeyî lay hawwilatîan berêziyan bemcore boman dwa‮:‬ hawwilatî kurdî beşêweyekî berçaw ew hestey ladrust buwe ke jîngekey hokarî maneweyetî, pak û xawênî jîngekey nîşanderî astî roşnbîriyekeyetî, boye kar bo pakiragirtinî jîngekey dekat, emeş le encamî ew karu bernamaneye ke hkûmet û rêkxirawekanî biwarî jîngeparêzî lerêgay corawcorewe kar leser ew pirse deken. eger temaşa bikeyn jînge tewerêkî giringî hestiyare lenêw sercem pirsekane. eger seyrbikeyn parastinî jîngew çakkirdinî lenêw peyrewî nawxoy hzbekanîşda heye, ke rengdanewey debêt leser eday ew parte û hkûmet û ew hoşiyariye jîngeiyey lêdekewêtewe.

bo nimûne pirogiramî hzbêkî wek partî dîmukiratî kurdistan birgeyekî têru teselî têdaye leser jîngew çoniyetî parastin û çakkirdinîda.


‮- ‬lebarey ew nawçaney ke parêzrawî sruştîn le herêmî kurdistan, raygeyand‮:‬ iêsta le herêmî kurdistan ewey biriyarî leser drawe bikirêt be nawçey parêzrawî sruştî sê nawçen‮: (‬nawçey mêrgesor, emeş nawçey barzan degirêtewe, ke nawçeyekî parêzrawî sruştî mêjuwîe, ke her leserdemî şorşekanî barzan em nawçeye leruwî jîngeiyewe parêzgarî lêkirawe.

nawçey sekiran _ helgurd le qezay çoman ke iêsta karî têda dekirêt bo ewey bikirêt be‮ (‬naşnal parkî mîllî‮)‬, ke rûberêkî frawan degirêtewe. herweha legel nawçey zûrgezraw, le nahiyey kendênawe le qezay mexmûr.


‮- ‬le kotayîşda berêz lîwa hesen nurî fermandey fermandeyî pêşmergey parastinî jînge gutî‮:‬ zor supas bo iêwe, iême rolî rageyandin berz denrxênîn û begiringiyewe lêyî derwanîn, hîwadarîşîn rojêk bêt telefzîonêkî jîngeyî bibînîn, bo ewey peyamî iêmew sercem jîngeparêzan beşêweyekî berbilawtir û frawantir bigat be hawwilatiyaniman‮.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌