ROJNAMEY XEBAT 2013-04-29
Mehmûd Mehmed: Serok Barzanî Berdewam Hoşdarî Bewe Dawe Ke Iraq Berew Heldêr Derwat û Emroş Qisekanî wa Dênedî

Xebat: Mihemed Zengene

Le korêkî lqî 2 ke beamadebûnî kargêr û endamanî lq berêweçû, Mehmûd Mihemed endamî mektebî siyasî tîşkî xsteser çendîn pirsî giring leser astî 'êraq weerêmî kurdistan herweha basî barudoxî nêwxoy emroy kurdistan û helbijardin û rolî partî dîmukiratî kurdistanî le pêşxstinî barudoxekeda xsterû:Iraq, wilatêkî hemîşe naseqamgîr
Mehmûd Mihemed dûpatîkirdewe beseqetî drustbûnî dewletî 'êraqî drustkirawî înglîz hîç yek lelayenekanî hestî bearamî nekirduwe uberdewam hest be lêktirazan kirawe, wem wilate hemîşe le zordarî û nehêştinî cûle û çalakî beramber jiyawe û pêkhatekanî 'êraq hîç katêk bebê kêşe nebûne ke leencamda kêşekaniyan dewletî legirftî siyasî danawe leser astî nawxo û dewrûber û wilatanî dûrtir lew snûre,amajey beweşda heriyek lew pêkhataney 'êraq tmuwey xoy hebuwe û hîç yekîş lewan uîst uxwastî nehatotedî û heriyek lewanîş xoy bexawen maf bo berêwebirdinî wilat dadenêt utaiêsta hîç zimanêkî yekgirtû nedozrawetewe bo pêkewejiyan.


hereşey sunine û şî'e leyektir
Mehmûd Mihemed nîşanîda lekatî nûsînewey destûr ew lêknzîkbûne bûnî hebû egerçî uîst uxwastî ew pêkhatane betewawî tiyaîda nehatotedî belam sereta û hengawêkî baş utendrust bû kezorî nekêşa çunke sunine û şî'e hestiyan bewe dekird xedriyan lêkirawe û kurdîş ew berbestey nebînî ke rêge ledûbarebûnewey meynetiyekanî rabirdû bigirêt eme cge le uîst uxwastî netewe û pêkhatekanî dîkey em wilate ke ewanîş xoyan be mexdûr dezanin, lesalî 2005 ta iêstaş lêktirazaneke ziyatir bû beşêweyek ke sunine wadezanêt ewey destî kewtuwe keme û şî'e hestî dekird zor legel sunine nerm buwe û debê legeliyanda tundtir bêt û aşkiraykird le kobûnewekanî layene siyasiyekanî 'êraq beşî'e usunine ke legel serkirdayetî kurd leselaheddîn berêwe deçû herdûla be şêweyekî aşkira hereşeyan leyektir dekird betaybetî nûrî malîkî ke beaşkira deygut bîme serok wezîran ledijî sunine dewestmewe. sunineş hemîşe ewanî be rafzî ukafr tometbar dekird ubetundî ledijî şî'e dewestan ulêreşda kurd be miyangîrtirîn layenî ew geme siyasiye derçû kewate kurd behîç şêweyek nebuwe beşêk lew girftey le nêwan herdû mezhebida heye belam hemîşe beşêk buwe lepirosey siyasî giştî le'êraq û dûpatîkirdewe hzb ulayene suninekanî 'êraq wahestiyandekird bew pêiyey kurd be zorîne sunine mezhebe palpiştîan dekat ledijî şî'e uşî'eş uwaydezanî bewpêiyey şî'ew kurd haw meynetî bûn ewa ledijî sunine palpiştîan dekat belam kurd hawsengî xoy parast ulejdî hîç kesêkda newesta.


berjewendî wilatanî dewrûber le'êraqda
berpirsî dezgay roşnbîrî urageyandin amajey beweda layenî îqlîmî uderekî iêstaş şer bo berjewendiyekanî xoyan le'êraqda deken û xelkiyan heye û neyşardewe layenî derekî bewekalet şer be beşêk le layene 'êraqiyekan deken ledijî layenî dîke beşêweyek ke birêmer ta dranî pirojey destûr be rîfrandom hemîşe deygut eger mobayl le siyasîanî 'êraq werbigîrêt ewa zor legirftanî 'êraq kotayî pêdêt weku amajeyek bo wergirtinî fermanî derekî.

waşkiraykird zorcaran gftugoy dûr û drêj lebarey pirsêk yan babetêk kirawe keçî dwatir beyek telefon peşîmanî lebiriyarekeda bîndrawe emeş deyselmênêt layenî derekî kontirolî zor le kesayetiyekanî 'êraq kirduwe tenha kurd ew ştey nebuwe çunke kurd kêşeyekî neteweyî hebuwe û caran kurd bûn ke tawan buwaye û her kes ulayenêkman bibînîbuwaye basî meynetiyekaniman boyan dekird belam iêsta basî serkewtin udestkewtekaniman bo xelk dekeyn û biruway betîniman bewe heye ke 'êraq beteniya lelayen yek pêkhatewe behîç şêweyek berêwenaçêt.


hoşdariyekanî serok barzanî
mehmûd mhemud nîşanîda serok barzanî hemîşe hoşdarî teşenekirdinî barudox kirduwe uiêstaş rastî qsekanî serok derkewt ke hemîşe berêziyan hoşdarî ewey deda agadarî barudoxeke bibn wilat berew heldêr nebat û destpêşxeriyekanî serokîş belgey ewen ke kurd hewlî cîddî bo kokirdinewey hemû 'êraqîan dedat betaybetî ke sunine uşî'e behîç şêweyek amadey nebûn legel yektir dabinîşn. wamajey beweşda kêşey kurd legel 'erebî sunine kêşey xake cge lewey ke kêşey siyasîş heye emeş encamî 'eqliyetîêke ke bawerî bewcûdî kurd nebuwe û kurdiyan bemîwan ukoçber dadenaw şî'eyşiyan be ladaw le ayîn û iêranî leqelemdeda utenanet qbûlî ucûdî hîç layenêk nedekird uledestpêkî drustbûnî dewletî 'êraqewe razî nebûn wezîrî şî'e le hkûmetda hebêt uwîst uxwastî kurdiyan behîç şêweyek qbûlnekirduwe uiêstaş zor layenî sunine uşî'eş destkewtekanî kurd be tecawz leqelemdeden upena bo 'erebçiyatî deben.herweha ewey dûpatkirdewe ewan tasalî 1969 hebûnî kurdiyan be hebûnêkî dagîrkerî xakêkî 'erebî dadena bewpêiyey ke 'êraq wilatêkî 'erebiye ta kurd çokî pêdadan û mecbûrî kirdin rêkkewtinî 11î adarî 1970 îmza biken.

rêbazî takirewane
Mehmûd Mihemed neyşardewe malîkî zor be rêkxirawîewe rêbazî takirewaney xoy destpêkird û astengî beramber cêbecêkirdinî maddey 140 dana û sunine û şî'eyşî lexoy kirde dujmn amajey beweşda dû şandî hawpeymanî nîştîmanî ke hatine kurdistan hengawêkî îcabî bû eger çî pêştirîş name gorînewe hebûn belam ew hengaweyan cêyî xoy bû nîşanîşîda serok barzanî 3 helbijardey xste berdemiyan uzor beraşkawîş pêyî gutin yan pabendibûn be hawbeşî useyrkirdinî kurd weku neteweyî duwem hawbeşî biriyar bêt û 'êraq berew arasteyekî tendrust bibrdrêt, yan lêkciyabûnewe bexoşî, weger ew dû helbijardeye qbûl nekirêt helbijardey sêyîem ke hîç layek pêyî xoş niye dête arawe ke şere lepênaw parastinî netewekeman, ewan wek Mehmûd Mihemed amajey pêyîda xalî sêyîemiyan zor bedûr zanî û ew raşkawîiyey serokîş xizmetî tewawî barudoxekey kird bewey ke nabê şî'e pirdî peywendî legel kurd bpiçrênêt upêwîstîş nakat carêkî dîke teşxîsî kêşekan bikirêt belku debêt çareseriyekan basiyan lêwe bikirêt betaybetî meseley pêşmerge ke çareserî bo dandrawe û tenha cêbecêkirdinî mawe eme cge lepirsî nawçe kurdistaniyekanî derewey îdarey herêmî kurdistan û pirsî newt uxaz ke beymzay xudî malîkî rêkkewtinî leser kirawe û tenha mawe bidrête perleman udûpatîşîkirdewe layenî kurdî niyet safî hkûmetî lehemû ştêk lay giringtire betaybetî leruwî çend xalêkî giring lewaneş : helweşandinewey hêzî dîcle û cezîre û eger helweşandinewey zehmete ba lenawçe kurdistaniyekan dûrbixirênewe û hîç peywendîan behîç nawçeyekî kurdistaniyewe nebêt emeş lexoyda nermî nwandinêke lelayen kurdewe lekatêkda koy meseleke nadesturiye, herweha baskirdinî yasay budce ke bebê kurd têperêndra û szay bo kurd leçend xalêk dandrawe ke leyasay sza deçêt lewe ziyatir ke bo pirsî budce dandrabêt lekatêkda ke hkûmet xoy lezor leerkekanî xoy lembareyewe kemterxeme boye pêwîste ew meseleye çawî pêda bixşêndrêt aşkiraşîkird ewan leser ew xalane razîn belam rageyandinî bezererêkî gewrey helbijardin dadenêt bew pêiyey ke nîştîmanperwerî xoyan be dijayetîkirdinî kurd deselmênin û le ser hîsabî kurd kursî bedestdênin.

dû lîjne bo serdanîkirdinî bexda
ew endamey mektebî siyasî aşkiraykird lem zûane şandêkî 'êraqî serdanî kurdistan dekat bo gftugokirdin lebarey pirseke begiştî wewan daway dû lîjneyan kirduwe serdanî bexda bikat yekiyan emnî bêt ewey dîkeyan hunerî bêt lekatêkda kêşeke siyasiye weger leruwî siyasiyewe çareser nekirêt ewanî dîke giring niye boye biriyardra lîjneyekî balay siyasî bçête bexda uleser çareserkirdinî hemû kêşekan rêkbikewêt betaybetî cêbecêkirdinî destûr wamajey beweşda iêsta amadekarî bo sem serdane dekirêt.

pirosey siyasî le kurdistan
Mehmûd Mihemed lebaskirdinî pirosey siyasî le kurdistan dûpatîkirdewe partî dîmukiratî kurdistan bawerî bepêkewjiyanî neteweyî waînî û siyasîş heye ubawerî beciyawazî bîr û ra heye ke nabê bibête xalî nakokî belku debê bibête xalî hêz bo herêmekeman çunke eme qursayiyeke bo kurd û beşdarî siyasî kurd lepirosey siyasî 'êraq herweha gutî: iême roley em wilateyn upêwîste hemûman ew rastiye bzanîn ke kesman mîwan nîn udeselat uopozîsîon lenêw kurdistanda ştêkî asayiye belam least hemû pirsêkî neteweiyewe pêwîste yek bîn û rêge nedeyn drz lenêw malî kurd da drust bibêt çunke xelkanêkî zor deyanewê ew meseleye bqoznewe û partî userok barzanî pêyîan xoş niye hîç kêşeyek lembareyewe bmênêt udebê berjewendî hemûman hawbeş bêt.


rêkkewtinî stiratîjî û hemwarkirdinî
berpirsî dezgay roşnbîrî û rageyandin tîşkî xsteser rêkkewtinî stiratîjî nêwan partî uiyekêtî upabendibûnî partî pêyî rageyand û bepeymanêkî siyasî nîştîmanî leqelemda ke uwaykird kurdistan begiştî lêyî qazanc bikat û her pêwîstiyekî be hemwarkirdinewe ştêkî asayiye bepêyî goranî barudox weerdû hzb leserîda rêkkewtûn,weweş retkirdewe ke partî ledijî hemwarkirdinî rêkkewtinekeye belku legel her goranêkî îcabî userdemîaneye betaybetî lemaddey 2î ke bas le dabezîn beyek lîst lehelbijardin dekat waşkiraykird biriyarêk heye bewey partî uiyekêtî heriyekeyan belîstêkî ciya beşdarî helbijardin bikat belam duway helbijardin beyekewe debin wemeye ke basî lêwe dekirêt bo hemwarkirdinewey ke lenêw rêkkewtinekeda cêgîr bikirêt. herweha daway lehevalanî layengir û hewadaranî partî kird be şêweyekî ektîvewe berew helbijardin bçn û buwêrane be şêweyekî serdemiyane û mandû nenasane meseleke leberçaw bigirn, hawkat stayşî rolî lqî duwî le serxstinî ew meseleye kird û dûpatîkirdewe lqî dû hemîşe lew pirse nîştîmanî û neteweyiyaneda rolî îcabî hebuwe û beşêweyekî cîddî karî kirduwe û mandûnenasane rolî xoyan bînîwe betaybetî leduway helbijardinî 1992 ke hawsengî hêz lekurdistan gorankarî bexowe bînî.


rêkxstinî nêwmalî kurd
herweha Mehmûd Mihemed amajey bepeywendî nêwan partî û yekêtî uopozîsîon kird betaybetî duway serdanî nêçîrvan barzanî uberhem sale bo her sê layenî opozîsîon unîşanîda em serdanane bo ewe bû hemû layek bzanêt xawenî zorîne hemû ştêk qorx nakat û partî uiyekêtî eweyan selmand û sereray ewey deyantwanî beteniya hkûmet pêkbhênin serdaniyan kirdin û daway beşdarîan lêkirdin û paşanîş dîsan ew serdanane kira û çendîncarîş dûbarekirayewe herweha gutî: partî le 66 saley temenî ew hemû şehîdey dawe bo ewe buwe kurdistan azad û serfraz bêt û bigate emro ke geyştîne astî rêkkewtinîş lewîşda partî her pêşeng bû betaybetî lesalî 1991 katêk serok barzanî sereray hebûnî çendîn rexne lexanewadey xoy û xelkêkî zorî kurdistan serdanî bexday kird, lekatêkda tenha lexanewadey xoy be bira û biraza û amozawe 36 kesiyan enfalkirawn eme cge lew hemû şehîdey kurdistan belam berêziyan bo berjewendî mîlletî kurd çû û lewêş ewey bedeselatdaranî 'êraq rageyand ke zor esteme duway ew hemû şehîd wenfalkirawane serdanî bexda bikat û
emeyş be berjewendî gelî kurd dana. kewate partî perwerdey rêbazêke ke hengaw bo berjewendî giştî gelî kurdistan denêt uberastîş heq niye carêkî dîke xelkî kurdistan azar bidrêt.

aştewayî lebakûrî kurdistan urolî serok barzanî
Mehmûd Mihemed basî rolî serok barzanî unêçîrvan barzanî le pêşkewtinî pirosey aştî le bakûrî kurdistan kird uqsekanîşî le kongireyAK partî be nimûne hênayewe û dûpatîşîkirdewe giringtir eweye layenî kurdîş pêwîste welamî erênî bo em hengawe hebêt udawaş leturkiya kirabû meseleke tenha taktîk nebêt û debê turkiya qendîl bixuwênêtewe û legel ocelanîşda gftugo bikat uiumêdîşî xwast em piroseye awa beerênî berdewambêt û encam ukardanewey erênî beser hemû kurdistan unawçekeda hebêt wamajey beweşda biriyarî perlemanî ewrûpa bederhênanî pekekey lelîstî tîror arasteyekî dîkey îcabî lebarudoxekeda debêt.

manperwerkxstin

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌