ROJNAMEY XEBAT 2013-04-30
Şuwênewarekanî Qezay Kifrî Le Berdem Metirsî le Nawçûndan

Çendîn şuwênî şuwênewar le qezay Kifrî le sinûrî îdarey Germiyan le berdem metirsî lenawçûndan û leiêstaş kar leser bepele bedemewe çûnî ew şuwêne şuwênewariyane dekirêt, berêweberî şuwênewarî germiyan aşkiray dekat lerabirdûda girnkî beşuwênewarekanî ew nawçeye nedrawew piştguwê xirawe.


Bedwadaçûnî:'elî banîşarî
Le snurî îdarey germiyan çendîn şuwênî şuwênewarî heye ke mêjuwî hendêkiyan degerêtewe bo7hezar sal pêş zanîn, leşarî kfrîş her yeke le şuwênewarekanî qeyserî û bazarî kfrî û çend xanuwiyek û qebirsan hen ke beşuwênî şuwênewarî hejimar dekirên, bepêyî utey berêweberî şuwênewarî germiyanîş mêjuwî qeyserî kfrî bo 300 sal ber leiêsta degerêtewe. serokî beşî şuwênewar le zankoy selaheddîn ketenha beşî şuwênewariye lekurdistanda bas lewe dekat şarî kfrî pêwîstî beawrdaneweyekî şuwênewarî heye, qaymqamî şarekeş nayşarêtewe şarî kfrî leruwî şuwênewariye giringî pê nedrawe.


23u24î em mangeş leşarî hewlêru beşî şuwênewar le kolêjî edebiyatî zankoy selaheddîn bemebestî awrdanewe le şuwênewarekanî şarî kfrî ork şopêkî lejêr nawnîşanî-çoniyetî parastinî sîmay şuwênewarî ukelepurî şarî kfrî beleçawgirtinî taybetmendiye şuwênewarî û kelepûriyekanî- beencam geyand.

Le ork şopekeda tîşk xiraye ser giringî şarî kfrî leruwî şuwênewariye û awrdanewey cdî leşuwênewarekanî ew şare, her le ork şopekeda çendîn pêşniyar bo ziyatir awrdanewe le şuwênewarekanî kfrî arastey layene peywendîdarekan kira.


Dr. zêdan biradostî, serokî beşî şuwênewar lezankoy selaheddîn, hêma bo ewe dekat paş serdankirdinî beşî şuwênewar bo nawçey germiyan ziyatir dolemendî nawçekeyan leruwî şuwênewariyewe bo rûn bwetewe.

Biradostî bo xebat delêt leruwî şuwênewariyewe şarî kfrî pêwîstî beawrdaneweyekî cdî heye, çunke nawçeke dolemendu lerabirdûda weku pêwîst kar bo parastinî şuwênewarekanî nekirawe.

Le barey nojenkirdinewey şuwênewarekanî nawçekeş serokî beşî şuwênewar le zankoy selaheddîn utî nojenkirdinewey şuwênewarekanî kfrî pêwîste zanstî bêt û lejêr rênimayekanî rêkxirawî îunskoda bêt, her bo ew mebesteş le ork şopekeda nuwênerî îunskoyan le şarî hewlêr banghêşt kirduwe.

Herweha nawbiraw basî leweş kird encamekanî ork şopekew sercem raw pêşniyarekan arastey îdarey germiyan û berêweberayetî şuwênewarî germiyan û lîjney perepêdanî germiyan leencumenî wezîran dekirêt.

Şêrko husîn, qaymqamî kfrî, le lêdwanêkîda bo rojnamey xebat gutî encamdanî ork şopêkî lew şêwey beşî şuwênewarî zankoy selaheddîn zor giringe bo ewey ziyatir girft û layenî şuwênewarî şarî kfrîman bo run bêtewe.

Qaymqamî kfrî nayşarêtewe şuwênewarekanî şareke berewe lenawçûn deçn û pêwîste karî bepeleyan bo bikirêt û awriyan lê bidrêtewe, çunke şuwênewarekanî ew şare naznamey kfrîn.

Şêrko hsîn begiringî zanî budceyekî taybet bo nojenkirdinewey û parastinî şuwênewarekanî kfrî terxan bikirêt.

Nawbiraw gutîşî lekatî serdanî kirdinî serokî hikumet bo şarî kfrî, serdanî şuwêne şuwênewariyekanî kirduwew biriyarî dawe budce bo nojenkirdineweyan terxan bikat.

Le layekî tirewe serokî destey peymangay 'êraqî po parastinî şuwênewaru keltûr bas lewe dekat eger hendêk lenawçe şuwênewariyekan leiêstada awriyan lênedrêtewe ewa renge lemaweyekî kemda berew lenawçûn biron. d.'bidulla xurşîd, serokî destey peymangay 'êraqî bo parastinî şuwênewaru keltûr leşarî hewlêr, be xebatî utkfrî şarêkî dolemende be şuwênewaru pêwîstîşe behemû layekewe kar bo parastiniyan bikeyn.

Dr. 'bidulla utîşî iême pêşniyar dekeyn ke lemaster planî şarî kfrîda şuwêne şuwênewarkan leberçaw bigirêt û ziyatir awriyan lê bidrêtewe.

Nawbiraw basî leweş kird ewan hewliyan dawe gîrugirftekanî şuwêne şuwênewariyekanî kurdistan destinîşan biken û snurî karkirdiniyan bo derewey peymanga bibêt û ziyatir frawanî bexoyewe bibnêt. lelayen xoyşewe şkur mhmed, berêweberî şuwênewar germiyan, bo rojnamey xebat delêt bedaxewe bayex be şuwêne şuwênewareyekanî germiyan nedrawew şuwênewarekanî şarî kfrîş lerabirdûa piştguwê xirawn.

Berêweberî şuwênewarî germiyan aşkiray kird lepaş serdanî serokî hikumet lemangî 10 î salî 2012 daw bînînî şuwênewarekanî şarî kfrî biriyarî nojenkirdinewey şuwênewarekanî dawe. bewtey şkur mhmed, nojenkirdineweke her yeke le bazaru qeyserî kfrî û seray konî şarekew xanuwî mecîd paşa degirêtewe.

Be boçûnî nawbiraw hokarî awrnedawe leşuwênewarekanî nawçeke ziyatir bo ewe degerêtewe şuwênewarî germiyan jimarey şuwênewarnasekanî leçencey dest têper nakat şkur mhmed, bepêwîstî zanî çend xanû qebirsanêkî konî şarî kfrî lemaweyekî nzîkda bo ziyatir lenawçûniyan karî nojenkirdineweyan bo encam bidrêt, çunke lerabirddwa hîç giringiyeyek bew şuwênewarane nedrawe. şarî kfrî beyekêk lew şarane dadenrêt ke dolemende be çendîn şuwênî şuwênewarî, belam taem kateş awr leşuwênewarekanî nedrawetewew hendêk lew şuwênewarneş leberdem egerî le nawçûndan.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌