ROJNAMEY XEBAT 2013-05-04
Ekter Le Nêwan Tewjmekanî Stanslafskî û Kirotofskî Da.

Serwer Emîn

Ekter yekeyekî dînamîkiye bo komelê nîşaney şanoyî, çunke dû rêge bo karî niwandin heye ke le çiwarçêwey halete (derûnî û fîzîkî) yekanda xoyan dedozinewe, ewey peyweste be rêgey derûnî ew rêgeyeye ke le naxêkî şaraweda serçawe degirêt, bo karkirdin le ser buniyatinanî soz, bew peywendiyaney ekter le gel kesayetiyekey xoy dirustî dekat û ew halete sozdariyaney le gelîda drustî dekat, belam rêgey fîzîkî ew nwandine degirêtewe ke ekter le derewey derûnî xoyda nîşanî dedat le rêgey cestewe, kesêkîş ke rêsayekî bo ekter û nwandinî ekter berceste kird derhênerî nasrawî rûsî stanslafskî bû, ke twanî tîorêk bo ekter û nwandinî ekter darêjê û le ktêbekey xoyda (amadekirdinî ekter) ke ktêbêke û be serçaweyekî giringî drust bûn û pêgeyandinî ekter dadendrêt, twanî zor hêl bo bercestebûnî deselatî ekter darêjê û zor le şanokaranî cîhan bo karî nwandinî xoyan bercestey biken .

duway ew kirotofskî hat ke têrwanînî xoy bo drust bûn û pêgeyandinî ekter xsterû, kirotofskî duwem munezîrêk bû duway stanslafskî bo rahênanî ekter û pêşxstinî hunerî nwandin le labûrekey xoyda, kirotofskî hewlî ewey da ke hemû ew teknîke nuweyaney wek ezmûnêkî nuwê peyday kirdibû le cestey ekterda bercestey bikat bo pêşxstinî eday ekter, le pênaw çespandinî ew tîorey kirotofskî be nawî şanoy hejar daynabû .


kirotofskî lew rêbaze taybetiyey xoyda uîstî qursayî here gewre le karî şanoyîda bixate ser ekter boye delêt ekter kirokî rasteqîney şanoye lewey encamî dedat û leweş ke deygeyenêt, ekter, teniya tuxmêke le nimayşî şanoyîda ke natwandrêt destberdarî bîn. iême detwanîn destberdarî derhêneru deq û muzîk û arayşt û zor ştî tir bîn le şanoda tenha ekter nebêt, çunke ekter behêztirîn û karîgertirîn amrazêke le şanoda bo geyandinî gutarî şanoyî be bîner, boye derhênerî nawdarî înglîzî bîter birok delêt: kirotofskî le biwarî xoyda yekeme bo ? çunke ewendey min bzanim, kesê nebuwe le cîhanda duwayî stanslafskî twanîbêtî duway be duway sruştî nwandin û riwalet û manaw çmkekanî nwandinda gerabêt, herweha bew têru teseliye karî bo zanste hzrî û cesteiyekanî ekter kirdibêt.


kirotofskî hewlî dawe bpirjête ser amadebûnî soz lay ekter le ser şanoda le rêgey ew soze 'embar kirawaney le yadgey ekterda hen û bo ewey ekter le katî pêwîstda bo karî nwandin tewzîfîan bikat, belam dwatir derkewt ke sûd wergirtin le yadgew soz karêkî katiye ke hendê kat dêt û hendê katî dîke nayêt, boye lew ruwewe geranewe bo stanslafskî û bekarhênanî tîorî sîhrawî (eger..) be baştir zanrawe ..hemîşe ew egere pirsiyar bo ekter drust dekat, wek le naxî xoyda bilê eger min le cêyî ew kesayetiye bûmaye çîm dekird? eger rûdawêkî lem core hate pêş çî bikem başe?
stanslafskî yekêk buwe le gewretirîn damezrêneranî qutabixaney şanoyî rûsî, ke dwatir şuwênpencey xoy leser zorbey rêbaze şanoiyekanî duway xoşî be cê hêştuwe, ke ta iêstakeşî legel dabêt le ruwî amadekirdinî ekterewe tîore huneriyekanî bo drustbûnî ekter le zor şuwênî cîhanda piyade dekirêt, kirotofskî katê le stanslafskî deduwêt delêt : beheq stanslafskî munezîrî yekemî hunerî nwandine lay ekter, min le qutabixaney stanslafskî perwerde bûm, le tuwêjînewe qûlekanî ewu stayle nuwêkanî derbarey hunerî nwandin fêr bûm, hemû emane uwayan kird ke stanslafskî bomn bibête nimûney here bala le hunerî nwandinda .


be qsekanî ecînubarba hemû ewaney le qutabixaney stanslafskî perwerde bûn hîçiyan wek mayrhold qutabî rasteqîne nebûn, ke twanî nek her tenha ezmûnekanî ew berdewamî pê bidat, belku çrtiriyan bikatewe, katêkîş kirotofskî lemer ezmûnî xoy qse dekat delêt : sebir û aramm namênê katê yekêk lêm depirsê: le nimayşe şanoiye ezmûngeriyekant resenayetî le kuwêda debînît? demewê lew kateda bilêm le şanoda binkeyekî cêgîr niye hemû ezmûnêkî nuwê komelê teknîkî nuwey têda bekar dê, eme debête lq nek kirokî resen, iême hemîşe le hewlî ewedayn ke le pntêkî diyarî kirawda cêgîr nebîn û hemîşe be duway goranda bigerêyîn, çunke ezmûne nuwêkan le goran dan nek le dûbare kirdinewey meiluf .

kirotofskî ezmûne şanoiyekanî xoy le laburî şanoyîda- stodîoy ekter çr kirdewe û bayexî zorî be tîorî rûxan û buniyat nanewe da, ya geran be duway xud le pênaw derxstinî twanstî cesteda, kirotofskî ke hemû pişt bestinêkî be ekter bû hemû hewlî bo ewebû ke btwanêt wa le ekter bikat xoy twanay teqandinewey twanstekanî xoy hebêt û btwanêt bîner bikat be beşêk le nimayşe şanoiyekan û snûrêk le nêwanîanda nemênê.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌