ROJNAMEY XEBAT 2013-06-09
Le Ser Raspardey Serok Barzanî Karebay Mexmûr û116 Gund Be Karebay Herêmewe Bestirawetewe.

Xebat: Hawar Murtkeyî
Nawçe kurdistaniyekanî derewey îdarey hikûmetî herêmî Kurdistan, ciya lewey ke katî xoy zulmêkî zor le layen hikûmetî le nawçuwî be'sewe lêkiraw beşêwazî corawcor û dûr le hemû be hakanî mafî mirov mameleyan legelda dekirdin, keçî duway azadkirdinî 'êraqîş em nawçane behoy yeklanekirdinewey kêşekan û çendîn babetî alozewe netwanra bigerênewe ser herêmî kurdistanewe, tenanet le ruwî xizmetguzariye seretayiyekanîşiyan bêbeşkiran, betaybetîş le biwarî karebawe, çunke bûdcew serçawey karebakeyan le ser hkûmetî fîdralî 'êraqewe bû, ke rojane çend katjmêrêk karebayan hebû, ke emeş bibuwe maiyey nîgeranî danîştûanî ew snûre, ke lekatî beserkirdinewey berîz serokî herêmî kurdistan bo ew snûre, danîştûaneke girfteyan be serokî herêm rageyand û le beramberda serok barzanî belênî pêdan ke ew kêşeyeyan bo çareserbikat, ewebû lerêgay wezaretî karebay herêm û parêzgay hewlêre dest beencam geyandinî ew raspardeyey serokî herêm kira û ber lewadey diyarîkirawîş, twanra karebay şaroçkey mexmûr û 116 gundî ew snûre be torî karebay nîştmanî herêmewe bibestirêtewe, iêstaş plan bedesteweye ke karebay çend şuwênêkî dîkey kurdistanî derewey îdarey herêmî kurdistan be karebay herêmewe bibestirêtewe.


Barudoxî pêşuwî karebay deverî mexmûr
Endaziyar husên hemed qadr berêweberî giştî karebay hewlêr lembareyewe tîşk dexate ser hewlekan û delêt: sebaret be nawçe kurdistaniyekanî derewey îdarey hikumetî herêmî kurdistan ke ewendey peywendî be berêweberayetî giştî karebay parêzgay hewlêrewe hebê, snurî qezay mexmûr û nahiyeu gundekan degirêtewe, iême leseretada be pêyî twana hewlmanda betaybetî le rêgey budcey perepêdanî parêzgay hewlêrewe, gundekan torî karebayan bo dabîn bikirêt û tezuwî karebayan pê bigeyendrêt, herweha duway serdanekey em duwayiyey serok barzanî bo ew devere, fermanîda ke pele bikirêt le tehuîl kirdinî karebay ew devere boser karebay herêm, leber ewey hemûan eweman dezanî ke karebay ew devere le doxêkî xirapda bû, hem le ruwî katekanî hebûnî kareba û hem le ruwî torekanî dabeşkirdinî karebawe, ke leser torî karebay hikumetî fîdralî 'êraq bû, kar bew arasteye kiraw çendîn piroje xirane bernamey cêbecêkirdinewe, ewebû le 21/12/2013 twanra karebay mexmûr û qerac û dîbege û gundekaniyan bixirête ser torî karebay herêmewe, le katî iêstada ew şuwênaney basman kird legel 116 gund lew snûre karebayan leser torî karebay herêmî kurdistane û nzîkey 28 gund mawe lesnûrî qezay mexmûr, ke ta iêsta karebayan leser torî karebay 'êraqe, ke ta iêsta nemantwanîwe ew 28 gunde bixeynewe ser karebay herêm û iumêd dexwazîn le katêkî zûda ewanîş bixeynewe ser karebay herêm.


guwêr u40 gundî dîke
diyare hikumetî herêmî herêmî kurdistan herbetenha bestinewey karebay mexmûr bekarebay herêmewe newestawe û iêsta lebernameydaye ke çend şuwênêkî dîkeş heman pirojeyan bo encam biden, lembariyewe berêweberî giştî karebay hewlêr gutî: sebaret be nahiyey guwêr ke ser be qezay mexmûre legel 40 gundî ew snûre ke ta iêsta karebayan leser torî karebay 'êraqe, bo ewanîş iême derxste û keşmman bokirduwe û berzimankirdotewe bo wezaretî kareba û lewêşewe berzkirawetewe bo encûmenî wezîran, bemebestî bestinewey torî karebay nîştmanî be guwêr û gundekan beheman şêwey mexmûr û qerac û dîbege, hîwadarîn duway rezamendî encûmenî wezîran btwanîn emaneş bibestînewe be karebay herêmî kurdistanewe.


xştey kareba bebê ciyawazî
lebarey ewey ke duway bestinewî nawçekurdistaniyekanî derewey îdarey hikumetî herêmî kurdistan, aya ew şuwênane heman katekanî hebûnî karebayan debêt? endaziyar husên hemed berêweberî giştî karebay hewlêr gutî: sebaret bew şuwênaney ke xirawnetewe ser karebay herêm, heman xştey dabeşkirdinî karebaş bew şuwênane dedeyn, hîç ciyawaziyek nakirêt û heman mawekanî pêdanî katekanî karebayan heye û tenha eger girftî teknîkî le torekan rûbidat, lelayekî tirewe bûdcey em şuînane lelayen hikumetî fîdralewe dabîn bikirabuwaye, herweha baştirkirdinî karebay nîştmanîşiyan her leestoy 'êraq buwaye, belam leber ewey maweyekî zorî beserçû, îş û karêkî kemiyan bo encamdra boye naçarbuwîn leser bernamey perepêdanî parêzgay hewlêr ew gundaney ke karebayan nebû, karebayan bo bigeyendrêt, cge le 24 gund nebêt, lelayekî tir doxî karebay nîştmanî 'êraq lesercem parêzgakanî 'êraq, baş nebû be iêstaşî legelewe bê, betaybetîş deverî mexmûr ziyatir xirap bûn, ewebû leser raspardey serok barzanî twanra karebay ew şuwênane be karebay nîştmanî herêmewe bibestirêtewe, ew pirojaney encamîşdrawn le rêgay belêndereweye û beserperştî iême buwe.
iême beheman şêwey fermangekanî le hewlêr hene iême heman mameleman legel kirdûn û le mawey rabirduşda çendîn amêrî hiyab û selle û kirêniman bepêyî pêwîst pêyîandawn, wate ewey lefermangeyekî snûrî parêzgay hewlêr dedrêt beheman şêweş wek fermangeyekî serbe berêweberayetiyekeman mameley legeliyan dekeyn.


planî dîke bedesteweye
cêyî base le rêwresmî beencam geyandinî karebay mexmûrîş yasîn şêx ebubekir mawetî wezîrî kareba amajey bo ewe kird ugutî: salî par yawerî serok barzanî buwîn katêk serdanî mexmurî kirdu lenzîkewe legel xelkeke kobuwewe, ewkat serok barzanî belênî bexelkekeda ke hikumetî herêm çî letwanayda bît pêşkeşî bikat le xizmetguzariyekan betaybetîş le kertî kareba, ewebû duway geraneweman leser raspardey cenabî serok barzanî, destbecê karman kird bo ewey friyaî xelkî mexmûr bikewîn çunke ewkat rojane tenha 4 bo 6 katjmêr karebay hebû, ewebû be sê qonax destman pêkird, becêbecêkirdinî qonaxekanî dîkeş rewşî karebayan baştir debêt, herweha karebay mexmûr wek karebay şarekanî dîkey herêmî kurdistan debêt bebê ciyawazî, herweha planî dîkeş leberdestdaye ke behemahengî parêzgay hewlêr bo ew şaroçkeyew dewrûberî cêbecêyî dekeyn.

cêyî base le mangî 11/2011 bo lenzîkewe agadarbûn le rewşî guzeraniyan, serok barzanî serdanî şaroçkey mexmûrî kird û lenzîkewe guwey le xwast û dawakariyekaniyan girtin, ewkat belênî pêdan ke herçî letwanay hikumetî herêmda bêt bo ew şaroçkeye encam bidrêt, ewebû duway karkirdinî cdî û berdewam, twanra karebay nîştmanî bigeyenrête ew şaroçkeye û jimareyek gundî dewrûberî.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌