ROJNAMEY XEBAT 2013-06-10
Mehmûd mihemed : Pêwîste Rageyandin Asayşî Komelayetî û Zemîney Beyekewe Jiyan û Rastgoyî Behêz Bikat.

Lem maweyeda Kurdistan germ û guriyekî siyasî tazey be xoyewe bînwe, derbarey xo amadekirdin bo helbijardinî serokayetî Herêm û perleman û parêzgakan, Serokî Herêmî Kurdistan Mes'ûd Barzanî le biriyarêkî yasayîda rojî21-9-2013î weku rojî helbijardinekan diyar kird û lem hefteyeş hkûmetî herêmî Kurdistan em rojey biriyar lêda.

Herweha serokî herêm le26-5- 2013raygeyand ke be pêyî ewey pirojey desturî herêmî Kurdistan rêkare yasayiyekanî birîwe, nabêt bigerînrêtewe perleman, belku weku rêzgirtin le mafî xelk debêt bidrête rapirsî û hîç layekîş nabêt pêşêlî ew mafey xelkî Kurdistan le rapirsî le ser pirojey destûr bikat.

Lem barewe Mehmûd Mihemed endamî mektebî siyasî û berpirsî dezgay roşnbîrî û rageyandinî partî dîmukiratî kurdistan, be kurdîş globî rageyand û pêyî uwaye ke ew rewşe hendêk layenî siyasî drustiyan kirduwe û deyanewêt mesele girîngekan be arastey lêdanî kesayetî serok Barzanî biben û pişt bikene layene serekiyekanî destur lembarewe rageyand: pêwîste pêş baskirdinî boçûn û siyasetî ew layene siyasiyane, basêkî xêrayî bakgirawndî kêşey destur û rîfrandom û çoniyetî destpêkirdinî bikeyn. le serdemêk biriyar dra ke desturêk bo Kurdistan dabirêjrêt, ke daykî yasakane, bo ewey binemayekî dlniyakerewe bo xelkî Kurdistan û herweha xelkî bêgane drust bikeyn ke deyanewêt mamele le ruî siyasî û aburî û bazrganî le gel herêmî Kurdistan biken. hemû layene beşdarbuwekanî pirosey siyasî le kurdistanda ewkat le gel amadekirdinî ew piroje desture bûn.


Le mer pirosey nûsîn û amadekirdinî destur ke beçend qonaxêk têperîwe Mehmûd Mihemed bo heftenamey KURDISH GLOBEgutî: em piroje desture le şarî koyê le layen 36hzbî kurdistanî biriyarî lêdrawe û duway gftugo û rêkkewtin lîjneyekî pirofîşnal bo em meseleye pêkhat taku leruwî yasayî kareniyan biken, bo em kare sud le desturî çl wilat û desturî ew wilatane wergîrawe nzîkn le waqî'î siyasî û cugirafî kurdistan. kesanî şareza beşdariyan le nûsînewey pirojeke kirduwe û le bîrî nekeyn jimareyekî zorî ew kesaney beşdarî nûsînewey pirojekeyan kirduwe kesanî şarezay biyanî bûn. dwatir pirojeke draye perleman û lîjney taybet karî leser kirduwe û înca drawte layene siyasî û rêkxirawekanî komelgey medenî û xelkî şareza û roşnbîran. herweha no sed hezar dane le pirojeke çapkira û dabeşî ser xelkî Kurdistan kira, bo ewey bîxuwêninewe û têbîniyekaniyan le ser pirojeke rabigeynin. herweha nzîkey pênc hezar têbînî û boçûnîş le layen xelkewe geyşte lîjnekey perleman û ewanîş sudiyan lem têbîniyane wergirt û kariyan leser kird.

Le barey heluwêstî endaman û lîste cudakanî naw perleman ke henûke hendêkiyan deyanewêt meseleke berew arasteyekî nadiyar biben û kosp leberdem pirosey rîfrandom drust biken Mehmûd Mihemed gutî: duway hemû ew pêdaçûnewe û gorankariyey beser pirojeke hat û renge iêsteş her kemukurtî têda bêt , le kobûnewey perleman le koy amadebûnî ٩٧ kes, ٩٦ endam perleman be belê dengiyan bo pirojeke da û biriyar leser rîfrandom le mer pirojeke dra. îdî duway ewe be şêweyekî yasayî nêrdra bo serokayetî herêm. distureke dewlemende herçende kemukurtîşî têdaye, boye bo çareserî her kêşeyek debêt duway rîfrandom le rêgey yasa û le perleman hengaw binrêt, nek mezac û berjewendî siyasî.


Le barey ew heluwêstaney ke layenekan weku opozsîon karî leser deken û meseley serokî herêmî Kurdistan (mes'ud barzanî)iyan kirdote amancî siyasî xoyan , bê ewey taku iêste rageyenrabêt kebarzanî xoy bo serokayetî depalêwêtewe yaxud na, belam opozsîon be tundî û gêçel pêfroştinewe destiyan be hêrşî rageyandin kirduwe. em endamey mektebî siyasî partî dîmukiratî Kurdistan delêt: ewaney dijayetî em piroseye deken, teniya erkî opozsîonî xoyan cêbecê deken, destur lepênaw drustkirdinî binemayekî desturî bo rêkxstinî wilat dadenrêt, bo hîç kes û layêk niye, le bîrî nekeyn iême hemûman katêk deselatî şorşgêrî şaxman duway raperîn gorî bo deselatî îdarî û yasayî û pêkhênanî perleman û hkûmet le rêgey helbijardinewe, boye dijayetî destur heleyekî gewreye ke opozsîon kirduiyetiye manşêtî serekî iêstey xoy. eme heleyekî siyasî gewreye ke meseley destur dekene beşêk le rîklamkirdin bo helbijardinekan, rewa niye hemû ştêk le pênaw bedesthênanî deng be karbhênrêt. ta iêste diyar niye kê xoy bo serokayetî herêـm depalêwêt, kewate amancî em hemû hêrş û naweênane bê binemayane û dijayetî destur le layen opozsîone karêkî xirape. diyare dîmukirasî bûn baştirîn rêgeye bo lêkgeyştin û bilawkirdinewey bîrurakan, belam ewey deybînîn teniya nîgeraniye ke bo hawwilatiyanî kurdistaniyan drust kirduwe û lem rêgeyeşewe kar deken xelk le beşdarîkirdin le dengdan û pirosey helbijardin sard bikenewe, emeş deçête xaney destbeserdagirtinî mafî hawwilatiyan. hawwilatî pêwîstiyan be asayş û aramî û dlnewayî heye. nek pêçewane.

Le kurdistanda le saiyey keşêkî aram û geşe senduwî aburî û dîmukirasîda, hendêkcar hest dekirêt hendêk dezgay rageyandin rolêkî slbîş le şêwandin debînêt û le ciyatî drustkirdinî ray giştî bo berew pêşewebirdinî mesele nîştîmaniyekan, karîgerî xirapî le ser hawwilatiyan le rêgey şerî siyasî derûnî berêwe deben, drust dekat. lembarewe berpirsî dezgay roşnbîrî û rageyandinî partî dîmukiratî Kurdistan gutî: erkî rageyandin teniya geyandinî peyamî siyasî û hzbî niye, belke peyamî serekî rageyandin debêt derfet dan bêt be xelk bo beşdarîkirdin le çoniyetî pêşkewtin û geşekirdinî komelgey kurdistan,

Rageyandin xuwêndewe bo pêşhatekan dekat û ray giştî drust dekat, detwanêt rûdawekan le qazancî berjewendî wilat araste bikat. nabêt le pênaw berjewendî taybetî, hawwilatiyan azar bidrên, nakirêt hawwilatiyan bixirêne haletî dlerawkê û nîgeraniyewe. taku hawwilatî leruwî aburî û komelayetî ziyanî pênegat. lem serdemeda rolî rageyandin le pêşxstinî komelgekan diyare, lay iême hemû ştêk le rwangey siyasî û nakokî katiyewe seyr dekirêt, berastî eme ziyanî le hawwilatiyan dawe. 
Çunke xulqandinî keşêkî derûnî û aburî û roşnbîrî lebar, derfet dedate xelk be uriyayî û huşiyariyewe mumaresey mafe medenî û yasayiyekaniyan biken. herweha zemîney mtmane û lêkgeyştin û be hawbeşî karkirdin û asayşî komelayetî drust dekat. xiraptirîn kar eweye ke hendêk dezgay rageyandin le ciyatî derfet dan bexelk bo ewey zaniyarî pêbidrêt, keçî çewaşe dekirên û corêk le çawbestekiyan rûberû dekirêtewe. ke emeş karîgerî xirapî le ser pêşkewtin û geşekirdinî komelge le Kurdistan debêt.

Lemer kêşe çare nekirawekanî herêm û bexda em berpirsey partî dîmukirtî Kurdistan raşkawane delêt debêt waqî'î bîn dozînewey rêge çare û karkirdin leruwî îdarî û siyasî û komelayetî guncawtirîn fkireye, kesêkî weku serok wezîranî 'êraq, pêgeyekî girîngî heye le katêkda 'êraq fre netewe û ayn û mezhebe, boye em freiye taybetmendî dewêt û pêwîste berpirsan hest bem freyî û ciyayiye biken. hemû ştekan le bexda denûsrêtewe û biriyarî lêderêt, boye başe em freiye bikirête binema bo behêzkirdinî 'êraq nek lawazkirdin û drustbûnî kêşe le rêznegirtin û danenan be binemay taybetmendî pêkhatekan. heqe xelk baştir leserdemî rjêmî pêşû bjît, eger meseleke heman fkirî 'rubetî serdemî rjêmî pêşuwe, kewate çî kirawe, duway em hemû qurbaniyey pêşkeş kirawe le pênaw dîmukirasî û rizgarbûn ledest dîktator, ca em qurbaniye le layen xelkî 'êraqewe bû bêt yaxud emerîka û hawpeymanekanî. katî xoy hemû twanakanî 'êraq bo şerî nawexoyî û derekî bekarhênra, debêt em siyaset û fkire bigorêt.
 pêwîste 'êraqî taze le gel pêşkewtinekanî serdemeke biguncêt. boye şeraket û tewafq û yektirqbulkirdin zor girînge bo çarekirdinî kêşekan.

Debêt ewe reçawbikirêt, nek biriyar le ser binemay zorîne û kemîne bidrêt, çunke 'êraq le sê pêkhatey serekî û jimareyek netewe û ayn û mezhebî ciya ciya pêkhatuwe. leber ewe yeksanî û tewafq rêgeyekî guncawe bo hemû layek.

Le barey hatinî serok wezîranî bexda nurî malkî bo hewlêr û egerî ewey le gel serokî herêm Mes'ûd Barzanî kobûnewey hawbeş encam dedrêt, le drêjey lêdwanekey bo heftenamey KURDISH GLOBE Mehmûd Mihemed gutî: hatinî nurî malkî bo hewlêr û kobûnewey hawbeş hengawêkî pêwîste û encamî başî debêt û iumêd dekeyn îradey çareserî kêşekan hebêt û ew kêşaney demêke drêjeyan heye, çareser bikirên û weku carekanî dîke lêyî paşegez nebinewe le encamî xuwêndinewey ciya bo rêkkewtinekan. le katêkda iême dezanîn serokî herêm destpêşxerî kird û wefdî Kurdistan be serokayetî nêçîrvan Barzanî serokî encûmenî wezîranî hkûmetî herêmî Kurdistan serdanî bexdayan kird û çend rêkkewtinêkiyan legel nurî malkî bemebestî çarekirdinî kêşekan morkird. emane debine hengawî baş, boye reçaw dekirêt hengawî îcabî lembareweyewe binrêt.

Lemer rexne û ew dengoyaney ke hendêk rojnamey bilawiyan kirdotewe bewey ke serok Barzanî bote hoy têkdanî peywendî nêwan kurd û şî'e em berpirsey partî delêt: le rastîda serok Barzanî zû basî ewe metirsiyaney kird ke deselatî 'êraq berew heldêr deçêt û lembareweş raşkawane û be rûnî agadarî hemû layek û xelkî 'êraqî be giştî kirdewe û nîgeraniyekanî xoy derbirî. mebest le boçûnekanî Barzanî ewebuwe ke xelk uşiyar bêtewe û sîstemî dîmukirasî piyade bikirêt û hîç layen û pêkhateyek piştguwê nexirêt û beyekewe 'êraq berêwe biben, zorîne û kemîne nebête binemay biriyar û berêwebirdin. emeş karêkî îcabî bû, henûke hemû layek lew rastiye geyştûn. dostayetî kurd û şî'e kone û mêjûêkî le pişte, em hawpeymaniyeş bo serdeme naxoşekan degerêtewe. rexnegirtin le deselat û çoniyetî berêwebirdinî deselat buwe, nek netewe û regez û mezhebekan.

Rexnekanî ême, arastey serok wezîran buwe le biwarî berêwebirdinî wilat, le bîrî nekeyn xudî malkî bedengî kurd û şî'e û sune bote hakm, ewey lembarewe serok Barzanî tawanbar dekat, rast niye û teniya mebestiyan şêwandinî rastiyekane. mebestîş leme belarêda birdinî xelke berew mebestêkî dîkeye.

Rêkkewtinî stiratîjî pêwîstiyekî nîştîmaniye, iêste partî û yekêtî be dû lîstî serbexo beşdarî helbijardin deken û layenekanî opozsîonîş eme be lêk dûrkewtinewey em dû layene behêz û serekiyey Kurdistan dezanin, le dîmahî lêdanekanî bo KURDISH GLOBEmehmûd mhemed delêt: rêkkewtinî stiratîjî pêwîstiyekî qonaxeke bû, xelkî Kurdistan û pirosey siyasî sud mendî serekî em rêkkewtine bûn, zemîney bo kiranewey pirosey siyasî û destawdestkirdinî deselat û aramî û beyekewe karkirdin sazkird, emeş beşêkî zorî amancekanî bedîhênawe, boye iême birwaman uwaye ke parastin û perepêdan û guncandinî em rêkkewtine stiratîjiye le gel em qonaxe bo Kurdistan pêwîste û be başî dezanîn. emey emro lebarey helbijardin dekirêt, manay helweşanewey rêkkewtineke niye. boye pêwîste pêdaçûnewe behendêk bendî rêkkewtineke bikirêt.Lemer rolî rageyandinêk ke aramî û asayşî komelayetî bo hawwilatiyanî Kurdistan dabîn bikat û ew rexnaney le rageyandinî partî dîmukiratî Kurdistan degîrêt bewey tund niye û welamî ew tomet û şere saykolojiye nadatewe, berpirsî dezgay roşnbîrî û rageyandinî (p d k) delêt: lerastîda siyasetî partî beşêweyek darêjrawe reçawî hemû piresnîp û biwarekanî karî rageyandinî kirduwe û dekat, boye hemîşe hewl dedat serdemiyane û pirofîşnalane mamele le gel rûdawekan bikat. zêderoyî pê baş niye, herweha partî le kurdistanda berpirsiyariyetî komelayetî û siyasî û aburî û yasayî û roşnbîrî le estoye, boye hemîşe reçawî aramî û dlnewayî hawwilatiyan û parastinî mafekaniyan dekat û rageyandinekey be şêweyek araste dekat, ke asayşî komelayetî hawwilatiyan behêz bikat û le ciyatî xelk xerîk kirdin be nakokî lawekî û hêrşî rageyandin dijî yektir, bîr le erke mroyî û dîmukirasî û nîştîmaniyekan û meseley pêkewejiyan û asudeyî û rastgoyî û dabînkirdinî asayşî xelk dekatewe. lem qonaxeda eme erkî rageyandinî berpirse..
 dena twana heye û detwanrêt le beranber hemû ştêk qsey xoman bikeyn. belam lebîrî nekeyn eme erkî mroyî û bînakarî rageyandinî iême befîro dedat.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌