ROJNAMEY XEBAT 2013-06-16
Dr. Sale Mela 'Umer: Ewaney Dawa Deken Serokî Herêm Le Rêgî Perlemanewe Helbjêrdirêt, Galtekirdine Be Hestî Xelkî xelkî Kurdistan.

Xebat: Qayd Mîro
Mamostayekî zaniste siyasiyekanî zankoy selahedîn, pêyîwaye Serokî Herêmî Kurdistan be pêyî qanûn ew deselatey heye, biryar le ser xistine rîframdom yan gerandinewey reşnûsî destûrî Herêmî Kurdistan bo perleman bidat û her pirsêkî giringî em wilate peywendî be serok barzaniyewe heye û mafî biriyardanî leser piroje qanûnekan pêdrawe, herweha raşîgeyand, ewaney pêyîan uwaye sîstemî serokayetî bikirête perlemanî û leciyatî xelk serok le perlemanewe helbjêrn, ewane pêyîanuwaye hawlatiyan kurdistan hestî siyasiyan niye, leber eweş ew daway ew sîsteme deken, karêkî hele û galtekirdine bo hestî dengder, çunke xelkî îme bo mawey ziyatir le heşta sale lenaw siyasetdaye û twanay eweyan heye, xoyan rastewxo serokî xoyan helbjêrn.

Dr. Salih Mela 'Umer, mamostay zanste siyasiyekan le zankoy selahedîn bo xebat amajey be destelatekanî serokî herêmî kurdistan kirdu pêyîuwaye, serok barzanî maf û destelatî ewey heye, biriyar leser geranewe yan negeraney reşnûsî destûrî herêmî kurdistan bikat û her piroje qanûnêk perleman pesendî bikat, ewe dûcar deçête berdem serokî herêmî kurdistan û ew detwanê retî bikatewe yan pesendî bikat gutî: eger temaşay bikeyn gewretirîn destelatî cêbecêkirdin lay serokî herêmî kurdistane, boye mafî xoyetî beşdarî le her pirsêkî giringî wilatda bikat, çunke qanûn leperleman derdeçêt û her qanûnêk lelayen perlemanewe pesendibkirêt, dwatir deçête berdem serokî herêmewe ta serok lay xoy pesendî nekat, ew qanûne nakewête biwarî cêbecêkirdinewe, reşnûsî piroje qanûnî destûrîş behemanşêwe, perlemanî lekatî xoyda bekoy dengî zorîney perlemantaran, pirojekey pesendkirduwe wek reşnûs xirawete berdem serok barzaniyewe û ewîş lay xoy pesendî kirduwe, teniya ewe mawe bixirête rapirsiyewe û mîllet dengî leser bîdat, aya destûreke dengî mllet dehênê yan na, raste leruwî qanûniyewe ewe destelatî serokayetî perleman û serok wezîrane, urdekarî çoniyetî encamdanî rapirsiyeke amade biken, ewîş behemahengî legel komsîon rojêk bo encamdanî rapirsî diyarî dekirêt û amadekarî teknîkî bo piroseke dekirêt, legel eweşda balatirîn destelatî herêmî kurdistan serokî herême, boye serok detwanê biriyar leser ew pirse bidat, ewîş leber çend hoyek yek lewane iêsta kêşe kewtûte ser xstine rîfrandomî destûrewe û madam kêşey lesere, ewe debêt serok barzanî yeklayî bikatewe, aya destûr bigerêtewe bo perleman yanîş bixirête berdemî mîllet, hokarêkî dîke destelatî serok barzanî eweye bekarbênê bo yeklaykirdinewe ew babete, çunke le perleman kotayî hatuwe û teniya ewe mawetewe rapirsî bo bikirêt, ke serokî herêmî kurdistan biriyarî da, destûr bixirête rapirsiyewe ewe bêgoman debêt cê becê bikirêt.
Dr. sale mela 'umer, ledrêjey qsekanîda dête ser xalî nakokî layenekan leser destûr û delê: xoy reşnûsî destûrî herêm hîç kêşeyekî niye, teniya kêşe leser dû xal heye, layenî dijî destûr ke bixirête rapirsiyewe, deyanewê dû gorankarî le destûrda bikirên, yek lewane babetî rapirsiye û ewan deyanewê carêkî dîke bigerêtewe bo perleman û duway gorînî çend birge û maddeyek, dwatir bixirête rapirsiyewe, eweş wek amajem bo kird, ledestelatî serok barzanî daye û her pirsêkî giringî em wilate kêşey bikewête serî, ewe serokî herêmî kurdistan boy heye, beşdarî têda bikat û bepêyî destelatekanî biriyarî leser bidat, xalî duwemî naw reşnûsî destûrî herêm, pirsî sîstemî hukiraniye le herêmda, ke le helbijardinî rastewxowe bikirête, sîstemî perlemanî, eweş xo sîstemî destelat le herêmî kurdistan perlemaniye, belam helbijardinî serok rastewxo lelayen hawlatiyanewe debêt, her bonimûne le zorbey wilatanî pêşkewtuwî cîhan, rastewxo serok yan serok heldebjêrdrêt, eweş wek pêdanî mafî hawwilatî le her wilatêkda, başe eger hawlatî xoy btwanê dengî xoy bo diyarîkirdinî serokî xoy bidat, boçî bçête perleman û birîkarî hebêt, ewaney dawa deken serok le perlemanewe helbjêrdrêt nek hawlatî rastewxo helîbjêrn, ew kes û layenane wa hest deken xelkî herêmî kurdistan hestî siyasiyan niye, eweş zewtkirdinî mafî hawlatiyanî kurdistane û birîndarkirdinî hestî ew xelke şorşgêreye, xelkî iême hestêkî siyasiyan heye û ziyatir le heşta sale lenaw siyaset û şorşdan, boye ew kes û layenaney wabîr dekewe galtekirdine bo cemawerî kurdistan û nabêt ewe qbûl bikirêt.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌