ROJNAMEY XEBAT 2013-06-16
Serok Barzanî... Pêşmergayetî, Destkewt, Yekxistinî Malî Kurd.

Mihemed Zengene
Le 12î ayarî salî 2005 bo yekemîncar herêmêkî kurdî dan nraw be pêgey cugirafî u îdarey nîoxoyî u çespêndraw le destûr(eger çî serbexo niye) bû be xawen serokêk beşêweyekî fermî weelbjêrdraw lelayen tewawî nuwêneranî gel le perlemanî kurdistan ke dwatir ube daway xudî serok lelayen xelkî herêmî kurdistanewe beşêweyekî rastewxo u ledengdanêkî nhênî helbjêrdrayewe. giringî em yade lewedaye ke yekemîncare kurd bemşêwe fermiye debête xawenî serok cge leweş em pirse buwe palnerêk bo parastinî ziyatirî yekirîzî kurdistan ubûnî yek merce'î siyasî.

Serok Barzanî u yekxstinî malî kurd
katêk Serok Barzanî em postey wergirt yekemîn şt dûpatîlêkirdewe, wergirtinî ew postey tenha bo ewe buwe karî cîddî bo ewe bikat carêkî dîke xuwênî kurd be destî kurdewe nerjêt ucarêkî dîke şerî nêwan kurd ukurd dûbare nebêtewe, bêguman emeş beşêweyekî fî'lî lekirdarekanî Serok Barzanî derkewt be ciyawazî nekirdin lenêwan layen weêze kurdistaniyekan u seyrkirdinî hemûan beyek çaw u mameley kurdane ukurdistanîane legel hemû layene siyasiyekan, herweha nebûnî hîç hestiyariyek lelayen berêziyanewe bo baskirdinî her pirsêkî peywest be çareserkirdinî girftekanî nêw malî kurd ke asayiye rûbiden, lem duwayiyeda bewergirtinî bîruboçûn u têbînî hzb u layene siyasiyekan lebarey pirojey destûrî kurdistanewe derkewt.
serok bo ragirtinî her mweaterat u welamdanewey kardanewe amêz hemîşe peyam u boçûnî xoy hebuwe u neyhêştuwe şerî rageyandinî layene siyasiyekan bigate ew astey metirsî rûberûbûnewey lêbikewêtewe, 'ebidullay hacî mehmûd endamî mektebî siyasî hzbî sosiyalîstî kurdistan amajey beweda le hemû kobûnewekanî hzbe siyasiyekan ke xoy yan skirtêr unuwêneranî hzbekey beşdarîan tiyada kirdibêt eweyan leSerok Barzanî bedîkirduwe ke berêziyan hemû hewlêkî dawe her aloziyek bêtearawe beşêweyekî birayane ubegftugo bebê ewey tundutîjî lêbikewêtewe ubigate encamêkî uîstiraw le hemû layekewe be rêzgirtin le destkewtekanî kurdistan bo ewey qonaxêkî dîke bçête pêşewe uta letwanay berêziyanda buwe tenanet le naxoştirîn kat u barudoxda uîstuwiyetî be şêwazî dîmukirasîane kêşekan çareser bikirêt weemû twanay xoy bo aştewayî gelî kurdistan serfkirduwe u serencamîş derkewt hewlekanî bo serkewtin userberzî gelî kurde çunke pêgey xudî Serok Barzanî u serokayetî herêmî kurdistan nuwênerayetî xelkî kurdistan dekat u betaybetî ke iêsta leher pirsêkî çarenûssaz u peywest beayndey neteweyî gelî kurdistan yekdest u yek qsen ubêguman pêwîste gelî kurdistanîş hemû hewlekanî Serok Barzanî berz helbesengênin uleberçawiyan bêt.
birwa bûnî takî kurd be xoy u netewekey
renge leserdemanêkda takî kurd le ayndey xoy u hebûnî iumêdêk bo her azadî u serbestiyekî xoy bê iumêd bûbêt belam iêsta ew bawere betewawî kal botewe u takî kurd baş dezanêt ayndeyekî neteweyî roşn çawerwanî dekat utenanet wek nûserî gewrey turk îsma'îl bêşkçî amajey beweda u dûpatî lêkirdewe ke sedey 21ـem sedey kurde.
Serok Barzanî lekongirey 13î partî dîmukiratî kurdistan pirsî biriyardanî çarenûsî gelî kurdî wek pirensîpêk bo xebatî ayndey gelî kurdistan xsterû em pirseş buwe hoy nîgeranî zor le nahezanî kurd ke taweku iêstaş tenanet beyek uşeş qsekirdinî kurdîan pê herame, pêşî encamdanî ew kongireyeş le çendîn kor ukobûnewe u danîştin u çendîn kor usîmînar Serok Barzanî hemîşe ewey dûpat dekirewe ke kurd hîç katêk bo dwawe nagerênewe u pirsî em neteweye lew biwareda derçû ke tenha katêk naxoşiyek yan karesatêk beser em gelewe bêt inca mîdiya u siyasetmedaranî cîhan basî lêwe biken u uwênekanî kurd u karesatekaniyan bixirêne berçawî cîhan. her Serok Barzanî bû rêgey le heldanewey alay sê estêrey be'sî kird ke ta dwa rojî manewey weku alay 'êraq bonî enfal ukîmiyabaranî kurdistan uxapûr kirdinî şar uladêkanî lêdehat weezaran yadgarî naxoş legel em alaiyey ke te'bîr leyek hzb dekat lehzrî takî kurd da cêgîre, serok neyhêşt em pêşîlkariye yasayî umroyî u neteweiye beramber be kurd u hemû 'êraq berdewam bêt u 'êraq alayekî taze helbidat.
pol birêmer ke duway 2003 be fermanreway medenî 'êraq dandra hemîşe danî beweda dena ke Serok Barzanî mafî netewekey leseruwî hemû ştêk dadena u bekesêkî mkur leser hatinedî uîst uxwastî netewekey xoy leqelemdeda, birêmer lektêbekey xoy salêkm le'êraq delêt leher danîştin u kobûneweyekda ms'ud barzanî basî ew meynetî u nehametîane dekird ke beser gelî kurdewe hatûn udûpatî dekirdewe ewey emro leser astî 'êraqda heye least ew qurbanîdaney kurd zor keme. herweha nûserî gewrey 'êraqî hesen 'elewî lebarey serok barzaniyewe amaje bewe dedat ms'ud barzanî serkirdey mîllet uneteweyeke neweku serkirdey hzbêk yan fermanberêkî hkûmî, bawkî xawenî post nebû, mela mstefa barzanî serkirdeyek bû çawî lepost u kursî nebû u ew lexanewadeyekî têkoşerî xawen karîzmaye lenêw xelk umercîş niye endamanî ew xanewadeye bibne serok wezîran userokî wilat yan wezîr belku xelk ewanî xoşdewêt ukarîgerîan heye, rojnamenûsî emerîkayî alan mor hemîşe ewe dûpatdekatewe ke serok kokerewey neteweyeke çunke bebîrêkî neteweyî neweku bîrêkî teskî hzbiyewe bîr dekatewe.
xemxorî hemû kurdistan
baş lewe agadarîn barudoxî peywendî nêwan herêmî kurdistan uturkiya le ç astêkda bûn u kar geyşte ewey supay turkiya beşêweyekî aşkira uîstî snûrî herêmî kurdistan be hebûnî bêdengiyekî tewawî hkûmetî 'êraqî fîdral bibezênêt uiêsta lekatî peresendinî îcabîaney peywendî nêwan herêmî kurdistan u turkiyada, bexda bas lewe dekat snûrî 'êraq lemetirsîdaye, siyasetî hekîmaney Serok Barzanî uwaykird em peywendiye girje bo astêkî zor ciyawaz bigordrêt u serok bibête karakterî serekî çareserkirdinî pirsî kurd le turkiya beşêweyek ke iêsta hkûmetî em wilate legel pekeke u serkirdey em hzbe 'ebidulla ocelan danustandin dekat tenanet lem wilateda weku serokî herêmî kurdistan pêşwazî lêdekirêt u xerîke pirsî hestiyarî beramber bekurd berew kalbûn uneman deçêt.
Nûserî gewrey turk udostî nzîkî gelî kurd d.îsma'îl bêşkçî ew demey le hewlêr bû ledîmaneyekî taybetî xebat rolî Serok Barzanî lem ruwewe be erênî wesfkird u amajey beweda Serok Barzanî rolêkî karay lepêşxstinî pirosey aştewayî leturkiyada bînî u gutî: serok ms'ud barzanî twanî rolêkî baş uîcabî le pêşxstinî ew piroseye bigêrêt belam wek hemîşeş dûpatî lêwe dekem mkurbûn leser hatinedî uîst uxwastekanî ew neteweye bewey pêwîste turkiya betewawî ewey lerabirdûda hebû neyhêlêtewe betaybetî xuwêndin bezimanî dayk.

Cge leweş serokî kurdistan le28î kanûnî duwemî parsal çawdêrî kongireyekî frawanî kurdanî sûriyaî le paytextî herêmî kurdistan kird u daway lêkirdin yekirîzî xoyan bparêzn u leser şêwazêkî yekgirtuwî hukm bexstinelay nakokiyekan rêkbikewn u malî kurd lewêda bparêzn, çendcarêkîş legel hzbe kurdiyekanî rojeelatî kurdistan kobuwewe tageyşte astî rageyandinî bereyekî hawbeşî kurdî le hemû hzbekanî kurdî ew parçeyey kurdistan, herweha çendîncar nîgeranî xoy lehebûnî nakokî lenêwaniyanda nîşandawe u hanî dawn kêşekaniyan begiyanî kurdane ubebê çek çareser biken u tenanet xudî encûmenî katî sûriya bo wergirtinî rawêj çendîncar serdanî kurdistaniyan kirduwe u legel Serok Barzanî kobûnetewe.


Serok dawa dekat pirsî neteweyî kurd çareser bikirêt belam bebê rjanî xuwên, nexuwênî kurd bedestî kurd, ne xuwênî gelanî dîke bedestî kurd u ne gelanî dîkeyş te'edda lew neteweye biken çunke kurd azarî kesî nedawe u şorşî em neteweyeş hemîşe şorşêkî pak u rewşt berz buwe.

Pêgey dîplomasî herêmî kurdistan
berqerarbûnî asayş le herêmî kurdistan uwaykirduwe gelanî cîhan çawiyan leser em wilate bêt uzorbeyan peroşî ewebin kunsulxaney xoyan le herêmî kurdistanda bikenewe u legewretirîn astî em wilateda pêşwazî leSerok Barzanî bikirêt u tenanet alay kurdistanîş helbidrêt wek ewey leferensa lesalî 2010 lepêşwazî Serok Barzanî bînîman.
iyekêk ledestkewte giringekanî kurd lemawey serokayetî berêz ms'ud barzanîda kirdinewey ziyatir le 20 kunsulxaney 'erebî u ewrûpayî wemerîkayî bûn lekurdistan be kunsulxaney fermî ufexirî unuwênerayetî bazrganiyewe lenêwîşiyanda kunsulxaney 4 wilatî endamî hemîşeyî encûmenî asayş u wilatanî endamî yekêtî ewrûpa uçendîn wilatî 'erebî. serokî kurdistan lemawey 8 salî rabirdûda 7 car legel herdû serokî emerîka buş u obama kobûtewe,5 car legel buş u2 carîş legel obama u 4 lem dîdarane lekoşkî spî buwe emeş lexoyda deyselmênêt Serok Barzanî ç pêgeyekî giringî siyasî lecîhanda heye u herêmî kurdistan beç şêweyek seyr dekirêt, eme cge le dîdarekanî serok legel serok userkirdey wilatanî ewrûpa u asiya u wilatanî 'erebî uîslamî, tenanet çendîncarîş lebirî lebaweşgirtinî mesîhiyekanî 'êraq lexudî papay vatîkanewe supasname arastey berêziyan kirawe u rolî berêziyan lembiwareda berz nrxêndrawe.


Serbexoyî abûrî herêmî kurdistan
serbexoyî abûrî u bûnî kurdistan leser nexşey pîtirolî cîhanî destkewtêkî dîkey mawey serokayetî Serok Barzanî bû ke tiyaîda kurdistan twanî çawî cîhan berew xakekey xoyda rabikêşêt utwanî le kelepiçey merkezîbûnî abûrî bexda derbçêt u îtir be samanî xoy ke caran hkûmetekanî 'êraq bokuştin uqrkirdinî gelî kurd bekariyan dehêna bibête xawenî serbexoiyekî abûrî bo helsurandinî karubarî rojaney jiyan . eger ew biriyare nebuwaye ewa bêguman hîç beşêkman letorî karebay nîştîmanî 'êraqîda nedebû ke rojane yan tîrorîstan têkî deden yanîş hkûmetî 'êraq beher biyanûêk bêt kemî dekatewe u beşî parêzgakan nadat, her hkûmetî bexda bû uwaykird kargekanî kurdistan behoy nedanî beşe newtî kurdistan lekarbikewn weerêmî kurdistanîş xoy biriyarî lembareyewe da, her herêmî kurdistan bû be hebûnî yasayekî modêrnî weberhênan bçête rîzekanî pêşewey wilatanî weberhêner lecîhanda uleser hemû aste giringekanda.

Dakokî lemafe neteweiyekanî kurd le'êraq
hemûman leyadmane katêk lesalî 2005 ziyatir le 50 roj Serok Barzanî beyawerî serok mam celal userkirdayetî siyasî herêmî kurdistan şerî çespandinî mafe neteweiyekanî kurdiyan ledestûrî hemîşeyî 'êraqî fîdral kird ubînîman çon Serok Barzanî le hemû qonaxekanî duway rûxandinî seddam dakokî leser mafe neteweiyekanî kurd unetewekanî dîkey kurdistan kird utenanet hîç guşarêkî qbûl nekird bo wazhênan le postî serokayetî komar ke îstîhqaqêkî neteweiye bo kurd bewpêiyey le hukmî 'êraqda hawbeşe neweku beşdarêkî sana ke guwê ledengî negîrêt u hîç hîsabêkî bo nekirêt ubarudox bigerêndrêtewe doxî caranî.

Kokirdinewey serkirde 'êraqiyekan lehewlêr bo çendîncar u derçûn leqeyranî hkûmet u aştkirdineweyan pêkhênanî hkûmet, cêbecênekirdinî tewawî em rêkkewtineş uwaykird 'êraq carêkî dîke bikewête doxêkî zor metirsîdar ke taweku iêstaş seqamgîr niye.
Serok Barzanî sazşî leser maddey 140 nekird, sazşî leser kurdistanîbûnî nawçe kurdistaniyekanî derewey îdarey herêmî kurdistan nekird, sazşî leser mafî kurd le 'êraqî duway seddam nekird weemû layekîş şayedî em role bo berêziyan dedat tenanet katêk semîr ce'ce' serkirdey hzbî(alqwat) î lubinanî katêk serdanî kurdistanî kird ewey dûpatkirdewe tenha ew destpêşxeriyey Serok Barzanî 'êraqî leşerêkî gewrey tayfeyî rizgarkird u nîşanîda Serok Barzanî ke xawenî dîdêkî siyasî dûrbîne u hemîşe dakokî lemafî netewey xoy u netewekanî dîkey 'êraq dekat.

Serok Barzanî duway8 salî serokayetî
duway 8 sal leserokayetî Serok Barzanî, her kesêk têbînî kurdistan bikat bêguman ciyawazî zor debînêt, emro pirsî kurd leser astî cîhan leastêkî berzdaye, tawane encamdrawekanî dij begelî kurd be cînosayd denasrên u dewletanî cîhan rojane nuwêner u balîozaniyan bo şarezabûn lebarey em tawanane bo kurdistan denêrn ukurdistan dawetî konfransî gewrey komelkujî dekirêt ukonfransî cîhanî lembareyewe le nawxo u derewey wilat rêkdexat, kurdistan hengawî zorî bo bedamudezgayîbûn nawe u hengawî ziyatirîş lew ruwewe denêt, kunsulxanekanî duniya roj beroj lekurdistanda ziyad deken ukompaniyakanî weberhênan kurdistan bepêgeyekî giringî abûrî dadenîn u kompaniya zebelahekanî biwarî newt dêne kurdistan, emane u zor destkewtî dîke deyselmênin lemawey 8 salî rabirdûda kurdistan hengawî zorî bo pêşkewtin nawe belam hêştaş karî zorman mawe, bêgumanîş umêdî zor beserok barzaniyewe heye bo karatirkirdinî rewtî pêşkewtin lem wilateda u pirsî neteweyî kurd lewe ziyatir berew pêş bçêt.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌