ROJNAMEY XEBAT 2013-08-21
Hêmn Hewramî: Le Gel Mafe Neteweiyekanî Xelkî Rojaway Kurdistanîn

Endamî Encûmenî Serkirdayetî Partî Dîmukiratî Kurdistan hêmn hewramî le dîmaneyekî da le gel Kenalî În Artî amajey beweda ke dewazey sinûrî Fîşxabûr hîç kat bo mebestî hawkarî û komekî mroyî danexirawe û daşnaxirêt.


Sûriya le berdem çwar şerda
sebaret be xuwêndinewey berêziyan bo barudoxî Sûrî, Hêmin Hewramî raygeyanduwe: Ême pêman û waye doxî Sûriya êsta geyştûte qonaxêkî hestiyartir û ew gorankarîaney kele Sûriya hen gorankarî xêran le herdûlayenî hêzî şerekanewe çi le layenî hêzî opozisyonî Sûrî û çi le layen Hîzekanî Esedewe hîç layek le layenekan natwanin le rêgey serbaziyewe dest be ser barudoxekeda bigirn û em barudxeyş drîjey xayanduwe û êstayş Sûriya bwete meydanî çwar şerî zor serekî şerêk le nêwan hêzekanî Beşar Esed û Supay Azada ewey ke beşêkn le opozisyon beşêkî dîkeyş ew şereye ke le nêwan hêze Cîhadiye Îslamiye Cîhaniyekanin ke îsta xoyan ziyatir le Cebhey Nusre û Dewletî Îslamî 'Iraqî le Şam û le 'Iraqda hatûte arawe û le layekî dîkeyşewe şerî nêwan hêzekanî cebhetunsre û Qa'îdeye le gel hêze miyanrewekan yan hêze 'Îlmaniyekanî naw opozisyonî Sûriya weşerî çwaremîş ew şerewekaleteye ke hêze nêwdewletiyekan le ser gorepanî Sûriya le gel yektirî deyken.


ême pêman û waye kexelkî Kurdistan le Rojaway Kurdistan debêt hoşiyaranetir mamele le gel em barudoxeda bikat.


Parastinî Yekirîzî Kurd
Hêmin Hewramî amajey beweşkirduwe: Siyasetî ême be giştî le Herêmî Kurdistan û weku Partî Dîmukiratî Kurdistanîş ewebuwe ke hemû hêzekanî Rojaway Kurdistan çi ewaney beşêkn le Encûmenî Nîştmanî Kurdistan û çi ewaney ke beşêkin le Encûmenî Rojaway Kurdistan ke PYDe nuwênerayetiyan dekat hewl biden erkî serekî Kurd le Suriya ewe niye ke Rjêmî Beşar Esed deruxêt yan naruxêـt erkî serekî Kurd parastinî nawçe Kurdistaniyekanî Rojaway Kurdistane dilniyabûne le wey ke çi be dîlêk le sîstemî siyasî Sûriya dîte ara ke dan be mafe neteweiyekanî Rojaway Kurdistan da le Suriya binêـt eme bo ême giringe.


Herweha Hewramî delêt: Eger to seyrî lêkdanewey barudoxekan bikeyt, be daxewe taku êstayş Destey Balay Kurd ke PYDe weku Nuwênerî Encûmenî Gelî Rojaway Kurdistan tiyaiyetî le gel Encûmey Nîştmanî Kurdistanda rîgeyan nedawey bewey ke hêzekanî dîkey pêkhatû le naw Encûmenî Nîştmanî da hêz berne nawewe yan Beşdar bin le bergirîkirdin lew şuwênaney ke egerî hereşe le xelkî Kurdistan le Rojaway Kurdistan heye, be daxewe ew gorankarîaney ke bînîman be taybet paş şerî Heleb ke rêjeyekî zor efser û rjêmî seriyazî Suriya teslîm bûn û jimareyekî zor hêz û heltoqînî PYDe eme bo xoy corêke ke Kurd dexirête naw şerêkewe ke şerî ew niye.


Rêkkewtinnamey Hewlêr
Hêmn Hewramî le beşêkî utekanîda amajey be wekirduwe: Le siyaset ewey ke daway dekeyt ciyawaze le wey ke deykeyt, çunke kirdweu utar dû babetî zor ciyawazn, çunke ême qiseman le ser kirdwe û kirdare ewey be daxewe îsta le ser erzî waqî' heye hîç behayek bo Rêkewtinamey Hewlêr xerîke lelayen PYDe we nehêlrawetewe, biriyar bû be pêyî ew rêkewtinameyey Hewlêr be pêyî ew rêkewtmamey kele temuzî salî rabirdûda le berdem cenabî Serok Barzanî da wajûkira debêt sê lîjney taybetî hebêt Lîjney Emnî hebêt Lîjney Xizmetguzarî hebêt Lîjney Îdarî hebêt we em lîjnaneyş pêkhatbin le nuwênerî hemû layenekan, belam taku em sateyş PYDe be taybet YPGe rêge naden hîç hêzêkî serbeencûmenî nNîştmanî Kurdî daxlî naw Rojaway Kurdistan bin taku bergirî le xelkî Rojaway Kurdistan biken.


Nalîm hemû berpirsiyariyetiyeke le estoy PYDe ye, belam beşêkî eweye ke PYDe be daxewe neytwanîwe weku xoy Rêkkewtinnamey Hewlêr cêbecê bikat ew îltîzamaney keleserşanî PYDe wekuxoy cêbecêyîan bikat lemeda corêk le corekan pertewazey layenekanî dîke bo tehmîşkirdinî layenekanî dîkey têdabû we corêk le pawanxwazî lelayen PYDe we le Rojaway Kurdistan diyare.


Rolî Herêmî Kurdistan
Sebaret be rolî Herêmî Kurdistan le rêkxstinî nawmalî Kurd le Rojaway Kurdistan, Hêmin Hewramî Endamî Encûmenî Serkirdayetî Partî Dîmukiratî Kurdistan delêt: Ême le Herêmî Kurdistan le gel ewedayn ke xelkî Rojaway Kurdistan be mafe neteweiyekanî xoyanda bigen be kemtirîn ziyan û Kurd nebête beşêk lew Sîra'e ke le Sûriyada heye Kurd bitwanêt le gel ew layeneda hawpeymanî bikat ke girentiyekî yasayî û destûrî le êsta û ayindeda dabîn bikat bo ayindey Kurd le Rojaway Kurdistan siyasetî ême lemeda rûn û aşkira buwe û pîştgîrî layenêkman le dijî layenêkî dîke nekirduwe.


Siyasetî ême piştîwanî diblomasî û siyasî û kirdinewey derwazekan buwe û hewanewey rêjeyekî zor le Penaberanî Rojawa buwe ke êsta geyştûnete ziyatir le Sed û Hefta Hezar Kes.


Sinûr danexirawe
sebaret be dengoy daxstinî Sinûr ke le hendê mîdiya û layenewe bilaw dekirênewe, hêmin Hewramî delêt: Hezdekem bizanim cihetî fermî kêyîe ew qisane deken, be daxewe ew qisane corêke le şerî siyasî ke layenekanî opozisyon le Kurdistan deyken, corêke lew bê omêdiyey ke tûşî bûn corêke lew fobiyaiyey ke beranber be Partî heyane egîna Partî Dîmukiratî Kurdistan weku hizbêkî siyasî berpirs niye le kirdinewe û daxistinî sinûrekan carêk eslen Sinurî fermî le nêwan Herêmî Kurdistan û Rojawada nebuwe taku dabixirêt.


Herweha delêt: Ême derîçeyekman pêyî dewtirêt Derçey Fîşxabûr, min le êstawe be êwey radegeyenim bo karubarî mroyî û bo pêşwazî le nexoş bo geyandinî hawkarî bo Rojaway Kurdistan nedaxirawe û nedaşdexirêt.


Êstayş dawa le êwe û le hemû kenale telefzîoniyekan dekem ke biçne ewî û hefteyek lewê bin û le gel berpirsanî herdûla qise biken, belam be daxewe ewe PYDe bû le dîwekey xoyewe le Rojaway Kurdistan daxist, çunke be pêyî Rêkewtinî Hewlêr Destey Bala debuwaye berpirs buwaye le terefî ew la bo îdarekirdinî derwazey Fîşxabû debuwaye çil kes be hawbeşî herdû îdarey ew sinûreyan bikirdaye, belam PYDe neyhêşt hîç kesêk le Encûmenî Nîştmanî beşdar bêt û ew dahataney destiyan dekewt neyanhêşt eslen Destey Bala lêyî agadar bêt.


Ewan le lay xoyanewe sinûriyan daxist bo ewey Herêmî Kurdistan netwanêt ew peyamey ke heyetî bo Rojaway Kurdistanî bigeyenêt.


Pirupagende bo helbijardin
Hêmin Hewramî amaje be we dedat: Ême be rew helbijardinekan deçîn xelkî dîke destkewtî niye be xelkî Kurdistanî bi froşêt deyanewêt be Pelamardanî Partî deng bo xoyan peyda ken emeyş waqî'êke ke xelkî Kurdistan şayetiyetî.


 Egîna min êsteyş be êwe delêm fermûn kenalekanî rageyandin tîmêkî mîdiyayî drust ken û ew layananey ke îdî'ay ewe deken be taybet opozisyon ba mîzaniye û budcey em mangeyan terxan biken bo kirînî hawkarî bo Rojaway Kurdistan û bi fermûn le gel bi çnexalî sinûr û bi pernewe û bi geyenine Rojaway Kurdistan ta bi zanin sinûr kirawetew yan ne kirawete.


Belam min demewêt beserahet bîlêm sinûr bew şêweyey ke PYDe deyewêt ke hatûço be bê lêpirsînewe bêt hereşey emnî le ser xelkî Kurdistan hebêt ew Girupe Tîrorîstiyaney ke xerîkî ewen kêşe bo Rojaway Kurdistan dirust deken û ew gencaney ke le Silêmaniyewe nêrdrawn û carêkî dîke bigerênrênewe bo xelkî Kurdistan ême emniyenî xelkî Kurdistan be wacbî xoman dezanîn weku Hikûmetî Herêmî Kurdistan wele ewlewiyetî Partî Dîmukiratî Kurdistanîşdaye.


Rojawaw peyrewî le Rêbazî Barzanî sebaret be layengiranî Partî û Barzanî le Rojaway Kurdistan, Hewramî delêt: Ewaney le opozisyonin yan ewaney ke îdî'aye deken ejinoyan beranber be Partî Dîmukiratî Kurdistan şkawe Partî û Rêbazî Barzanî le naw Rojaway Kurdistan nifuzêkî zorî penca saley rabirduwî heye her serdanekey Barzanî le nawerastî newedekan û pêşwaziye mlîoniyey ke le Cenabî Serok Bazanî kirawe eme xoy gewretirîn delîle ke rêjeyekî zor le Rojaway Kurdistan peyrewî Rêbazî Barzanî deken û weku merce'êkî siyasî bo xoyan seyrî deken.


Serkirdayetî siyasî agadare
derbarey bê agayî yaxud agadarî berdewmî Serkirdayetî Siyasî Herêmî Kurdistan le barudoxî Rojaway Kurdistan, Hêmin Hewramî raygeyanduwe: Serkirdayetî Siyasî Herêmî Kurdistan çon agadarniye, belam ême pêman û waye ke em meseleye meseleyekî neteweiye û pêman waye debêt rastiyekan bo xelkî Kurdistan rûn bikirênewe min demewêt zaniyariyekî bçûk be xelkî Kurdistan bi geyenim, beşêk le malperekanî nizîk le PYDe be taybet le tore komelayetiyekan dîmenêkiyan pîşan dawe em dîmene le mangî çwar le Gundî tel Hedad le encamî qesfî Supay Esedewe buwe ke jimareyek hawlatî ême şehîd bûn, belam êsta ewan dên basî rêkewtekey naken û bas lewe deken ke eme le layen Cebhetunisrewe buwe, ême nabêt be hîç şêweyek rêge be hêzekanî Cebhetunsre bêt yan Dewletî Îslamî 'Iraqî bêt yan Şam bêt yan hêzekanî Qa'îde bêt her hêzêk Pelamarî Kurdistan biden debêt em nawçane parêzrawbin le layen PYDe we bêt yan erkî hemûlayek û erkî êmeşe le Herêmî Kurdistan bergirîan lê bikeyn le bergirîda nabêt takirewî bikat û debêt rastiyekan be xelkî Kurdistan billet.


Pirsêkî neteweyî hestiyar
sebaret heluwêstî hizbekanî Kurdistan be deselat û opozisyonewe lemer ew barudoxey le Roaway Kurdistan hatote arawe, Hêmin Hewramî delêt: Ême demanewêt layenekanî Herêmî Kurdistan be çawî deselat û opozisyon û beçawî helbijardinewe seyrî Rojaway Kurdistan neken.


Em pirse pirsêkî Kurdistanî neteweyî gewreye û pêwîstî be we heye hemûman be çawî neteweiyewe seyrî bikeyn amanc lewe ewe bêt ke debêt Rojaway Kurdistan ewe bêt geşesendû bêt û be mafe neteweiyekanî xoy bigat û amade bêt bo her feraxêkî siyasî emnî ke le naw Dîmeşq yan her şuwênêkî dîke rûbidat erkî Rojaway Kurdistan ruxandinî Rjêmî Beşar Esed yan ne ruxandinî niye erkî Rojaway Kurdistan be dîhênanî mafeneteweiyekanî Kurde le Rojaway Kurdistan îtir le çwar çêwey fîdralîzm daye yan otonomî yan her xeyaratêkî dîke heye ke xelkî Rojaway Kurdistan biriyarî le ser eda em erke le ser êmeye.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌