ROJNAMEY XEBAT 2013-08-22
Xebat Lêqewmawanî Rojaway Kurdistanî Beserkirdewe

Duwênê korewe mezinekey 1991ـî Kurdanî Başûr berew sinûrekanî Êran û Turkiya, emroş korewî Kurdanî Rojaway Kurdistan, carêkî dîke meynetî û karesate tirajîdiyekanî Gelî Kurdî xisteweber çawî hemû duniya, weha korewêk eger mergesatêkî miroyî û zînduwî neteweyekî zulmlêkiraw nebêt, pênasî dîkey niye.


Tîmî Rojnamey Xebat (Hawar Murtkeyî- Seyd Mecîd Berzncî- Serdar Husên) le nêw aporay ew hezaran kesey le Rojaway Kurdistanewe berew Hewlêr koçiyan kirduwe, û wênayekî drust û dîmene waqî'iyekan wek xoy bo xuwêneranî degwazêtewe.


Raport: Tîmî Xebat
Le çûne jûrewey Kempî Kewrgosk (5 kîlometir nizîk be qezay Xebat) hezaran Pêşmergey Zêrevanî Supay 5 wek supayekî xawen dîsplîn û leweş giringtir wek Supayekî Nîştîmanî gurcugol hengawdenên, tewawî efser û kiç û kuranî zêrevanî be heman rohiyetî pêşmerganey şaxewe berçaw dekewn, ewan le êstada pêşmergey cengawernîn, belku pêşmergey behanaweçûnî ew lêqewmawanen ke şunasî neteweyî û kurdibûn koçî pêkirdûn, belam serncdanêkî urd ewet bo û wêna dekat ewan awarenîn û le ser xakî nîştîman û le nêw kesukarî xoyanin.


Pêşmergey Zêrevanî lewê teniya Parêzerî Emniyet û Asayşî ew xuşk û birayane nîn, belku ziyatir le tîmekanî behanaweçûnî ew lêqewmawane deçin, axir tewawî pêdawîstiyekanî jiyan her le friyaguzarî tendrustî û dabînkirdinî xizmetguzarî (Xwardin- Aw - Kareba- Şarewanî - Bergirî şaristanî û ...htd) le layen ewanewew be hawkarî damudezga taybetmendekanî Hewlêr dabînkirawew fermandey ew supayeş amaje bewe dekat ewan serperştî tewawî ew pêdawîstîane deken ke bo kesanî lê qewmaw pêwîstin.


Ta amadekirdinî em raporte ziyatir le pênc hezar Hawwilatî Rojaway Kurdistan ke le hezar xêzan pêkhatûn lew kempeda dejîn, bi şar hico yekêk lew gencaney nêw em kempeye û le Qamîşlowe hatuwe be Tîmî Xebatî ut: Ême bo parastinî şeref û kerametî xoman hatuwîn, lewê çekdarekanî Berey Nusre Hewlî rvandinî kiç û jinekaniman deden, axir hetkkirdinî şeref be kes qibul nakirê.


Piyauwêkî temen 65sal le ber dergay çadrekey danîştuwew bedem cgerekêşanewe utî: Bêguman ême wek ewanenîn ke le nêw xanuwiyekî tewawkirawda dejîn, belam be berawrd le gel em şuwêne hîç kemukuriyekman niye, hemû jemêkî xwardinî tewawî ew xelke dabîn dekirêt, pêdawîstiye seretayiyekan wek pêwîst hen û ewey ke le êsta zor pêwîstmane tewawbûnî nasnamey nişîngeiye bo ewey bitwanîn dest bekar bikeyn û lem beşey wilat îşukarî rojaney xoman bikeyn, gencekaniman heriyek le biwarêk karî kirduwew detwanîn bew karey xoman bi jîn.


Dîmenekan zorn û zorbeyan pêwîst be gêranewe deken, welê dîmenî ew mindale çawgeşane zortir karîgerîan heyew le berdemî her çadrêk mindalanêkî bênazî lêqewmaw ber çaw deken, ke seyrkirdin û têramaniyan asan niye, daykêk xerîkî hêwrkirdinewey mindalekeyetî û bo Tîmî Xebat delêt: Ême heluwêstî Xelkî Hewlêr lebîrnakeyn, bênazî mindalekanî xoman bîrçotewe ke ew hemû behanawehatiney Hewlêr debînîn, be rastî Hewlêr selmandî Paytextî Kurdane û ciya le Hewlêr ç şarêkî dîke ew şanazî û serweriyey pênebirawe.


Pizîşkêkî serbe fermangey tendrustî Hewlêr le nêw klînîke gerokekey be Tîmî Xebatî ut: Be hawkarî Hêzekanî Pêşmergey Zêrevanî tewawî pêdawîstiye pizîşkiyekaniman amadekirduwe, hemû çaresere friyaguzariyekaniman heye û pizîşk û karmendî tendrustî û derman û tenanet sonar û tîşkman hênawe, herkesêkîş nexoşî drêjxayenî hebêt û pêwîst bikat, be embolans deygeyenîne Nexoşxanekanî Hewlêr û çareserî pêwîstî bo dekirêt.


Le mawey kemtir le 11 katjmêr karebayan bo dabînkira
ewey têbînî dekira hemû dezga xizmetguzariyekan heriyek le şuwênêk xerîkî geyandinî xizmetguzarî seretayî bûn bo lêqewmawanî nîştecêyî ew kempe, tîmekanî aw le dabînkirdinî tankî aw û kareba le geyandinî tezuwî kareba û tendrustî le kirdinewey nexoşxaney gerok û awedankirdinewe le textkirdinî şuwênî çadrekan û kirdinewey rêgay hatuço û heriyek le layen xoyewe xizmetî dekird, ewey ke bibwe cêyî serncî hemwan, geyandinî kareba bû lem aweyekî kurt û pêwaneyîda, lembarewe endaziyar Yasîn Sidîq Cêgirî Berêweberî Giştî Karebay Hewlêr, ke le gel tîmekanî karebada bû le Kempî Kewrgosk utî: Duway agadarkirdineweman le geyştinî ew birayaneman be hemahengî Kompaniyay Palos le drengî şewewe destmankird be geyandinî kareba boyan û twanîman lemawey tenha 11 katjmêr 3 mihewîley karebayan bodabîn bikeyn û stûnekan dabimezrênrên û torekan be yektir bibestirênewe, herweha le pal emeş twanîman her ew şewe 20 runakkerewe bo naw kempeke dabimezrênîn.


Dabînkirdinî Kempêk
Cemal Mentk Berêweberî Nahiyey Kewrgosk amajey be hemahengî nêwan dezga xizmetguzarekan kird le pêşwazîkirdin û nîştecêkirdinî ew lêqewmawane û utî: Rojî pêncşemme se'at 3 agadarkiraynewe ke jimareyek Penaberî Kurdanî Rojawa dehênine Kewrgosk, ewebû le gel Parîzgarî Hewlêr û Qaymqamî Qezay Xebat û behemahengî tewawî hêzekanî Pêşmergey Zêrevanî û Polîs û layene peywendarekan lem aweyekî kurt twanîman şuwênêkiyan bo dabîn bikeyn û çadriyan be serdabeş bikeyn, û xizmetgurzariye seretakaniyan pê bigeynîn le xwardin û kareba û aw.


Pêşmergey Zêrevanî wek hêzêkî xizmetguzar
ewey le nêw kempekeda berçawdekewtin, ew jimare zorey hêzekanî Pêşmergey Zêrevanî bûn, ke deste deste hawkariyan degeyande xêzanekan, bo em mebeste Ehmed Bekir Hemed Berpirsî Supay 5-î Pêşmergey Zêrevanî utî: Duway ewey agadarkiraynewe le hatinî ew jimare zorey xuşk û birayaniman le Rojaway Kurdistan, ême geyştine layan û dwatir wek hêzêkî xizmetguzar newek serbazî dabeş buwîn be ser çendîn tîm û heriyek lew tîmaneş le sûçêkî ew kempewe xizmetî ew penaberane deken, emeş lay ême wek hêzekanî zêrevanî ştêkî namo niye û le her rûdawu pêşhatêkî miroyîda û wêray erkî serbazîman be giyanêkî le xobûrdiyewe amadeyî xoman nîşandawe û êstaş pêşmergekan yarmetiyan deden le heldanî çadr û gwastinewiyan û herkarêk ke pêyîan bi spêrdrêt.


Dwacar Berpirsî Supay 5 î Pêşmergey Zêrevanî destxoşî le xelkî Hewlêr û dewrûberî kird, ke wek hemûcarêk destpêşxerbûne le yarmetîdanî xuşk û birayaniyan le her şuwênêk bêt.


Le 6 katjmêrda5 hezar awareman nîştecêkird
Rizgar Mistefa Qaymqamî Qezay Xebat bo Tîmî Rojnamey Xebat utî: Katêk le layen Parêzgarî Hewlêrewe agadar kiraynewe duway tenha 3 katjmêr jimareyekî yekcar zor le birayaniman le Rojaway Kurdistanewe geyştine sinûrî ême û lem awey tenha 6 katjmêr ziyatir le 5 hezar kes geyştine Kewrgosk, ewebû dawaman le Parêzgarî Hewlêr kird ke fermangekanî hewlêrman bo binêrê, xoşbextane lem aweyekî kem dezga xizmetguzariyekanî Hewlêr geyştine laman û heriyek le layen xoyewew be pêyî taybetmendî xoy twanî xizmetî ew xuşk birayaneman biken, herweha be supasewe hêzekanî Pêşmergey Zêrevanîş wek hêzî be hanaweçûn û pêşkeşkarî xizmetguzarî destî yarmetiyan bo drêjkirdîn û le sereta mindalaniyan le baweş dekird û soziyan pê debexşîn, herweha hawkarî serekîman bûn le nîştecêkirdin û geyandinî xizmetguzarî boyan.


Qaymqamî Qezay Xebat utîşî: Demewê supasî xelkî Hewlêr û dewrûberî û be taybetîş danîştwanî Kewrgosk bikeyn, ke her le gel geyştinî ew jimare zorey xuşk û birayanî Rojaway Kurdistan û le drengî şewda yekem jemî xwardinî ew 5 hezar keseyan dabîn kird, lem awey 24 katjmêrda twanîman Kempêkî Friyaguzarî xêra drust bikeyn, bo rojî dwatir be rêweberayetî Karebay Hewlêr twanî karebayan bo dabîn bikat, ke emeş buwe cêgay sersurmanî organekanî UN ke bem kate xêrayiyeda twanra karebayan bo dabîn bikirêt, begiştî hemûan hawkar bûn, Zêrevanî, Aw, Kareba, Tendrustî, Polîs, keneyanhêşt yek mindal birsî bêt.


Hewlêr û be hanaweçûnî berdewam
Le nêw Kempî Kewrgosk û le rêgey kenalekanî TV î hemû ew komek û hawkarîaney Hewlêr debînrêt ke bo lê qewmawanî Rojaway Kurdistan rewane dekirên, dîmenî ew komekkirdine bo Hewlêr û xelkekey ştêkî namo niye û zorcarî dîkeyş weha dîmenanêk bedî kirawn.


Her kesêk be pêyî twanay xoy û le kolanekanî nêw kempeke komek û hawkarî hênabû û dabeşî dekird, Hêzekanî Pêşmergey Zêrevanî tewawî ew komek û hawkarîaneyan beyeksanî dabeşî ser ew lêqewmawane dekird û le beramberîşda ewan supasguzarî ew hawkarîanebûn. 
chapkrdn   Share GERANEWE‌