ROJNAMEY XEBAT 2013-08-25
Di Katjmêr Xuwêndin Narezayî Mamostayanî Lê Dekewêtewe

Xebat - Roşna 'Elî
Wezaretî Perwerdey Hikumetî Herêmî Kurdistan biriyarîdawe 100 katjmêr xuwêndin bo emsalî xuwêndin wate 2013-2014 ziyad bikat be corêk 50 katjmêrî bo werzî yekem û 50 katjmêrî bo werzî duwem bêt amanc lem biriyareş be ûtey Ûtebêjî Wezaretî Perwerde bo giringîdane be xuwêndinî pirogiramekanî qonaxekanî xuwêndin hokarî biriyarekeş be ûtey ew zorî pişuwekanî salî xuwêndine.


Wezaretî Perwerde be biriyarêk 100 katjmêr xuwêndin bo salî nuwey xuwêndin ziyad dekat û mamostayanîş narezayî lew biriyarey Wezaretî Perwerde der debirn Yekêtî Mamostayanî Kurdistanîş le beramberda beyaninameyekî lew bareyewe derkirduwe û be tundî rexne le biriyareke degirêt û pêşî û waye le weha biriyarêkda debû rawêj bew yekêtiye bikirêt bew pêyey nuwênerî mamostayane.


Mamosta Şwan 'Elî amaje bewededat ke em biriyare bebê hîç binemayek derkirawew hîç runkirdineweyekîşî têda niye ke aya em ziyad kirdine beç corêke aya bo kam xuwêndin û kam qonaxe le katêkda le Kurdistan daçendeha corî xuwêndin heye her le beyaniyan ta Xêraw êwaran û pîşeyî û htd eme le layek le layekî dîke hêştaçendîn qunabixane heye ke sê dewamînçon detwanrêt xuwêndiniyan têda ziyad bikirêt, dawa dekem ew wezarete be biriyarekanîda bi çêtewe.


Mamosta Kazim mamostay qonaxî bineretî pêyî û waye Wezaretî Perwerde diniyaiyek kêşew kem û kurî dîkey heye pêwîst bû sereta hewlîçareserkirdinî ew kêşaney bidaye,ew bem biriyare diniyaiyekî dîke kêşe bo xoy drust dekat.


Mamosta Kewser Hesen Mamostay Amadeyî amaje bewedekat asayiye eger dewam ziyad bikirêt be mercêk mafî mamosta le ber çaw bigîrêt û debêt le gel ziyadkirdinî mawey dewam mûçey Mamostaş Ziyad bikirêt, bas lewe dekirêt ke guwaye be hoy zorî pişuwekanewe im 100 katjmêre ziyad dekirêt belam ta êsta netwanrawe kêşey em pişûaneçareser bikirêt û min dilniyam pişuwekan ziyatir debêt
I Yekêtî Mamostayanî Kurdistan le beyaninameyekda ke kopiyekî dest xebat kewtuwe rexne le Wezaretî Perwerde degirêt be wey bebê agadrî ew yekêtiye biriyarî lew şêweye derkirawe bew pêiyey ew yekêtiye wek yasaw wek nuwêner bûniyan lew core biriyaraneda giringe dawaş dekat ke rêxstinî salî xuwêndin û ziyadkirdinî ew 100 katjmêre berêxstinî pişuwekan bêt û pêşî û waye nakirêt mafî mamostaş lew biriyaraneda le ber çaw negîrêt.


Ser perştiyarêkî perwerdeyî pêyî û waye wek her biriyarêkî dîke em biriyareş be biriyarêkî dîke puçel dekirêteweçunke hergîz biriyarêkî lew core bew asaniye naçête biwarî cêbe cêkirdinewe debû ew Wezaretî Rêxstinî le pişuwekanda bikirdaye û karî le ser kîmkirdinewey qerebalxî polekan bikirdaye ke mindalêkî polî yekî bineretî yekem salêtî deçête qutabixane şuwênî niye danîşêt sê sêw çwar le ser yek texte dadenîşn emane kêşen baewaneçareser bikirîçn ewca bîr le ziyadkirdinî se'atî xuwêndin bikirêtewe,min wek xom le gel ew biriyareda nîm û pêşm û waye natwanrêt cêbe cêbikirêt.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌