ROJNAMEY XEBAT 2013-08-28
Mamostayekî Zanko: Ba Le Serubendî Sazkirdinî Kongirey Neteweyî Kurda Hêze Siyasiyekanî Kurdistan Milmilanêyî Teskî Hizbayetî Welabinêyîn

Xebat- Hoşmend Refîq
Hawkar Kerîm Hemeşerîf Mamostay Yarîdeder le beşî Mêjuwî Kolîjî Edebiyatî Zankoy Selaheddîn le arey pend Wergirtinî Kurd le Mêjû û milmilanêyî hêze siyasiye nawxoiyekan le Anusatî Sazkirdinî Kongireyî Neteweyî Kurd pêyî waye Kurd neteweyeke le nêw netewekanî duniya kemtirîn xuwêndinewew lêkdanewey bo mêjû û zanistekey heye û neteweyeke kemtirîn sûd û pendî lew zaniste gewreye wergirtuwew debêt hêze siyasiyekanî Kurdistan milmilanêyî teskî hizbayetî welabinên ta em Kongireye be paşekişêpêkirdinî dozî neteweyî tewaw nebêt.


Pend wergirtin le mêjû
Hawkar Kerîm Hemeşerîf Mamostay Yarîdeder le Beşî Mêjuwî Kolîjî Edebiyatî Zankoy Selaheddîn le barey dûbarey mêjû nebêtewe, Kurd çî bikat ta pend werbigirêt? 

Delêt: Em pirsiyare zor heldegirêt, sereta pêwîstman bewe heye be şêweyekî zanistî bi zanrêt mêjû çiye?

Ke ewe bû ewca mêjû wek zanistêk lêyîderwanrêt şrovew lêkdanewey zanistî û ekadîmî dête berhem, herweha hestî neteweyî û berpirsiyariyetî mêjuwî le nêw tak û girup û layenekan pêdegat û le çwarçêweyekî giringî Asayişî Neteweyî lêderwanrêt, Kurd neteweyeke taku emroşî le gelda bêt, heta le ser astî dezge siyasiye balakanîşî xuwêndineweyekî zanistî ewtoy bo mêjû niye, be watayekî tir be astî zanist seyrî mêjû nakirêt, le ser astî zankoş ew lêkolînewew tuwêjînewe zanistîaney dekirên sûdêkî ewtoy lênabînrêt û le ser refey ktêbixanekan tozî lê denîşêt her naşxuwêndrênewe.


Ke ewe nekira înca mêjû xoy dûbare dekatewe belgeş bo ewey serewe, le zor wêstgey Mêjuwî Kurd da kirdare nerêyîekan dûbare bûnetewe bew hoyeşewe netewekanî serdest hemîşe twanîuiyane be asanî espî xoyan le nêw xakî Kurdistan û Kurda tawbiden û drêje be siyasetî (Petkew Zalbe) biden ke beşêweyek le şêwekan taku emroş drêjey heye, Kurd neteweyeke le nêw netewekanî duniya kemtirîn xuwêndinewew lêkdanewey bo mêjû û zanistekey heye, neteweyeke kemtirîn sûd û pendî lew zaniste gewreye wergirtuwe.


Welananî milmilanêkan
Sebaret be nakokî û dûberekiyekanî hêze siyasiyekan ta çend xizmet be hêz û Siyasiye Kurdiyekan û Dozî Kurd dekat be taybetî le êstada Kongirey Neteweyî Kurd debestirêt ew Mamostaiyey Zanko delêt: Milmilanêyî siyasî le nêwan tak û girup û partekan le sîstemêkî siyasî xemlîu ştêkî tendrust û asayiye, belam len êw Komelgey Kurdî û Kurdistanda em babete pêwîste zor be hestiyarî mameley le gel bikirêt, emeş hokarî xoy heye, lewane: Hêşta Kurdistan be şêweyekî fermî dewlet niye, we xakekey dabeşkirawete ser çwar sîstemî siyasî ciya,we nizîk le yek berêwedebirdên bewatayekî tir Kurdistan hêşta qonaxî rizgarîxwazî têneperanduwew tehediyat le berdemîda zorin, hêze Siyasiyekanî Kurdistan debêt milmilanêyî teskî hizbayetî welabinên û qonaxeke têperênin, çunke lenêw ew milmilanêye natendrusteda tenha be ziyanî Dozî Kurd paşekişêpêkirdinî Dozî Netewey tewaw debêt, sebaret be Kongirey Neteweyî Kurd, ke bem zûane debestirêt, Kurd lem Kongireyeda le berdem ezmûnêkî giringdaye, hîwaxwazîn em Kongire biriyaru raspardekanî le qonaxî cêbecêkirdinda ew peyame nîşanî nawxou derewe bidat ke Netewey Kurd le nawçekeda hestî neteweyî û nîştmanî be tewawî lela xemlîweu berjewendiye balakanî be şêweyekî zanistî berceste kirduwe, mayey seqamgîrî aştî û qûlkirdinewey sîstemî dîmukirasî mafî mirov û destawdestkirdinî deselat û hengawnan berew drustkirdin û Parastinî Asayşî Neteweyî Kurd, rûberûbûnewey tîror, çunke be hemû lêkdanewew pêwerêk sedey bîst û yek sedey azadî û dîmukirasî netewe azadîxwazekane, we sedey bîst û yek sedey Netewey Kurde.


Ecênday derekî
Sebaret be wey ew hêzaney dûberekî deken, aya bo dujmnanî Kurd karnaken Mamosta Hawkar gutî: Weku le pirsiyarî pêşû gutman milmilanê le nêw sîstemî dîmukirasî babetêkî asayî û tendruste, belam ger wa araste kira bo dûberekî û nanewey pêşêwî le nêw komelgew paşekişepêkirdinî, eme rastewxo cêbecêkirdinî ecênday dujmnanî em netewew wilateye, boye pêwîste Kongirey Netewey Kurd ke biriyar waye le Nawerastî Eylûlî em sal bibestirêt rêk pêwîste le çwarçêweyekî yasayî part û komelekan û peywendiye nêwxoyî û derekiyekaniyan palpiştî be berjewendiye balakanî Asayşî Neteweyî Kurd rêkbixat taku hemû tak û girup û partekan bixate berdem berjewendiye balakanî nîştman.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌