ROJNAMEY XEBAT 2013-08-28
Dijayetî Kongirey Neteweyî Le Jêr nawî Serokayetî Kongireda

Rêkan Sebah
Bedrêjayî mêjuwî bi zutinewey Rizgarîxwazî Kurdistan,Kongirey Neteweyî Kurd beşêk buwe le xebatî heme layaney part û layene siyasiyekan, belam berdewam girft û hokarekanî gerawnetewe bo keşî siyasî ew serdemaney ke hewlî bo drawe, boye berdewam Kurd le hewlî Kongirey Neteweyî da buwe, belam netwanrawe Kongirey Neteweyî Kurd bi bestirêt, qonax û doxî êstay nawçeke helêkî zêrînî hênawete pêşewe bo bestî ew Kongireye, dwatir Berêz Mes'ûd Barzanî Serokî Kurdistan,twanî hemû layanekan bangêşt bikat û lêjneyek pêk bênêt bo bestinî Kongirey Neteweyî, le êstada ew lêjne le hewlî amadekariye bo Kongire.


Kongirey Neteweyî û Berjewendî Kurd
D.Salih Mela 'Umer pirofîsor yarîdeder le zaniste siyasiyekanî Zankoy Selahedîn delêt: Boy heye xelkanêk xoy helbjrêt, belam ewe ştêk niye dijî piransîpekanî dîmukirasî, be pêçewanewe debête hoy rûntirbûn ke binemayekî dîmukirasî heye, belam çunke ezmûn û xebatî kesayetiyekan girîngî xoy debêt, eger seyrî Endamekanî Kongire bikeyn, ew kesaney serkirdey siyasîn beşdariyan kirduwe, be biruway min ezmûn û twanay Serok Barzanî le hemuwiyan ziyatire her le ber twanaw siyasetekanî Serok Barzanî buwe ke twanîuiyetî Kurd le gel yektir kobikatewe, em Kongireye bi bestirêt, bê guman eger Cenabî Serok Barzanî neba, emroş em Kongireye ne debestira, çunke hizrekanî siyasî xerîkî karî teskî hizbayetîn û le ber hokarî coraw cor Netwanrawe ew Yekgirtine drust bibêt, belam ew hengawe yan ew derfete ştêkî zor nuweye û zor girîngîşe, kesêkî be twanay weku Serok Barzanî, bi bête Serokî Kongirey bo ewey ezmunî xoy be kar bi hênêt, ke Kurd lew gorankariyaney rojhelatî Nawerast û herçwar parçeke rûdedat, bi twanêtin be şêweyekî dîmukirasiyane, be şêweyekî siyasî le rêgay giftugo, Mafekanî Gelî Kurd le Herçwar Parçey Kurdistan be dest bênêtin.


D.Saihe deşlêt:Herkesêk eger be hestêkî neteweyî bîr bikatewe pêwîste waz le bîrî teskî hizbayetî bi hênêt û bîr lewe bi katewe ke Kurd çon detwanêt mafekanî misoger bikat? çon detwanêt lêk nizîk bi bêtewe?

Çon detwanêt lem qeyrananey ke le naw rojhelatî Nawerast da heye, be şêweyekî serkewtwane bi twanêtin serkirdayetî bikat?

Rol bi bînîtin bo ewey Kurd qazancî ziyatir bikat?

Boye bê guman herkesêk bêt û be şêweyekî gumanawiyewe, qise le ser Serokayetî Kongire yan her babetêkî tir bikat, ke hêşta biriyarî le ser nedrawe, deçête derewey Berjewendî Kurd, çunke ştêk le Berjewendî Kurd daye ke Kurd leyek nizîk bi katewe, belam katêk dijî lêk nizîk bûnewe lêdwan dedrêt, ke hêşta hîç ştêk nebuwe, be bê ewey hîç biriyarêk derçubêt, dijayetî le seretawe bikirêt, ewe bê guman, gumanî lê dekirêt ke yan le rwangey teskî hizbayetiye, yan mebestî tirî le gel daye.


Kongirey Parte Siyasiyekan Niye
Her lew barewe zikirî Musay Rojnamenûs delêt: Kongirey Netewey Kurd Kongirey Parte Siyasiyekan niye, belku Kongirey Netewey Kurde, boye ew Kongireye hemû biwarekanî degirêtewe, biwarî kelturî û aburî û peywendiye komelayetiyekanî Herçwar Parçey Kurdistan, cige leweş beşdar biwanî Kongire, tenha Nuwênerî Parte Siyasiyekan nîn, belku Nuwênerî Rêkxirawekanî Medenî û Nuwênerî Jinan û Gencan û Nûser û Kesayetiye Serbexokan û Ekadîmiyekanin, boye erkêkî neteweye ke yarmetî serxistinî ew Kongireye biden, çunke serxistinî ew Kongireye bemanay serkewtinî layenêkî siyasî yan kesêkî siyasî niye, hernuwênerêkiş ke beşdarî Kongire debêt, debêt weku Nuwênerî Netewe beşdar bêt nek Nuwênerî Partêkî Siyasî, belam be daxewe hewlêk heye ke deyanewêt omêdî gel kem bikenewe, le ser ewey Kongire ke ser nakewêt yan her hewlêkî tir ke le qazancî Kongireke da niye, boye be daxewe le gel eweşda Kongirey Neteweyî sernekewtinî babetêkî zor hestiyar karîgerî debêt le ruwî saykolojiyewe le ser Xelkî Kurdistan be hemû çîn û têjekaniyewe, boye be biruway min her hewlêk pêçewaney serxistinî Kongireke, deçête çwarçêwey dijî amanc û peyamekanî kongire.


Eger kêşeyek heye dekirêt le derweî Kongirey Neteweyî le katî kirdey siyasî çareser bi kirêt nek bîbenewe naw Kongirey Neteweyî, be daxewe ew cor haleteman le rabirdûşda bînî, layenekanî opozisyon ew kêşaney ke le gel deselat heyan bû deyan birde Bexda, boye debêt wirdtir û waqî'iyanetir birwanîne ew Kongireye, çunke le êstada çawî hemû Cîhan le ser bestinî ew Kongireyedaye, Qursay Nawbangî Kurd Lew Kongireyeda bestiraweye be serkewtinî, boye erkî hemû kesêke hewl bo ser xistî bidat.


Têkelaw nekirdinî pirse çarenûssazekan be kêşmekêşî berjewendî hizbayetî.


D. Hawar Nîrwey Mamostay Zaniste Siyasiyekan le Zankoy Dihok pêyîwaye dijayetî û lêdwanî coraw cor dû layenî heye yekêkiyan rqêkî siyasî koniyan le gel daye ke pêyan waye debêt serkirdayetî Kongire le hizbî ewanda bêt û ew core lêdwananeş le êstada xizmet nageynêt be kongireke, layanî duwemîşiyan amanc têda be dest hênanî deng û helbijardinî mangî noy Perlemanî Kurdistane, bê guman ew dû mebeste le êstada xizmet be kongireke û Yekirêzî Kurd nakat, be daxewe zorcar hemûman eweman gutuwe ke pirse çarenûs sazekan nekewête nêw kêşmekêşî berjewendî teskî hizbayetî, boye dekirêt lêreda bilêyîn le êstada Kongirey Neteweyî pêwîstî be serkirdayetiyek heye ke qursayî û kesayetiyekî neteweyî hebêt, boye takekes ke serkirdayetî kongireke bikat Serok Barzaniye, çunke Berêz Barzanî takekese ke twanîuiyetî hawsengî siyasî û komelayetî nek tenha le Kurdistanî Başur bigire le her Çwarparçey Kurdistan rabigirêt, piştîwaniyekî qayim bêtin bo hemû Kurdan.


D. 'Ebdilhkîm Xesro Mamostay zaniste Siyasiyekanî Zankoy Selahedîn gutî: werjandinî hendêk babet û reçaw nekirdinî pirse çarenussazekan, le berjewendî Gelî Kurd da niye, herçende min gumanim heye ke layenêkî derekî handanî hebêt bo ewey ew core dûberekiye hebêt le naw Kongirey Neteweyî, belam debêt ewey bilêm ke hendêk car le nezanîwe qse dekirêt ke dwacar le berjewendî Gelî Kurd daniye, lêreda min demewêt nimuneyek bi hênimewe, lew fetirey duwayda çendîn car lêdwan û helmetî coraw cor le ser daxistinî sinûr kira, ke way kird zextêkî zor bixirête ser Hikumetî Herêmî Kurdistan, ew sinurane le yarmetî danî miroy bigorêt bo kirdinewey beruwî koçî ew parçe xoşewîstey Kurdistan, qursayekî zorî xiste ser Hikumet û Erkî Hikumetî Herêmî qurstir bikat le ruwî çul bûnî ew Parçeyey Kurdistan, çunke tirsî hatinî xelkî bêgane dekirêt bêne Kurdistanî Rojawa, ew pirupagndey opozisyon rojane berdewam ew helmetey daxiranî sinurî ew qursaiyey drust kird.


Êstaş ke bas le Serokayetî Kongireke dekirêt dwacar dekirêt heman rengdanewey xirap drust bikat û bi çête çwarçêweyekî tir, bê guman wirjandinî be hîç şêweyek le xizmet Kongireke niye.


Çunke dananî sîstemî Kongire û çoniyetî serokayetiyekey dwacar biriyarî Kongire debêt, ke hemû layanekan têda beşdarn.


Belam eger ruwî qisekan arastey Barzanî kirabêt ke serokayetî kokirdinewey hêz û layane siyasiyekanî kird bo amadekarî Kongire, bê guman eme hestêkî na berpirsaneye, manay waye ew layenane hîçiyan pê niye bo Netewey Kurd û pêşxstinî dozî Kurd le Cîhan, boye xoyan xerîkî karî labe lan deken.


Serok Barzanî: Kongirey Neteweyî bo Peyamî Aştî Kurde
Serok Barzanî le kobûnewey hizb û layene siyasiyekanî her Çwar Parçey Kurdistan da bo amadekarî Kongirey Neteweyî Kurd delêt amancî serekî ême lew Kongireye birîtiye le wey hemû layene siyasiye kurdiyekanî her Çwar Parçey Kurdistan bibne xawenî yekutar û stiratîjiyekî hawbeş ke le ser binemay geyandinî peyamî aştî û pêkewejiyan bo gelanî nawçeke biniyat nra bêt.


Ême lew Kongireyeda demanewê be Gelanî 'Ereb û Turk û Fars bilêyîn, ke Kurd çawî le pêkewejiyanêkî aştiyane û yeksane le gel êweda.


Barzanî her le drêjey ûtarekey da delêt ême na manewê dijayetî hîç gel û dewletêkî drawsê û nawçeke bikeyn, belku demanewê dujmnayetî be tewawetî nehêlîn û bigeyne rêkkewtinêkî tewaw û çareserêkî aştiyane û 'adîlaney Kêşey Kurd, çunke lew baweredayn bew şêweye Netewey Kurd û Serwet û Samanekanî Kurdistan detwanin beşdariyekî zor gewre biken le pêşxistinî nawçeke û le berzkirdinî astî jiyanî hemû gelanî nawçeke.


 
chapkrdn   Share GERANEWE‌