ROJNAMEY XEBAT 2013-09-03
Fazil Mîranî: Partî Yekemîn Qutabixaney Kurdayetiye û Mêjuwiyekî Dewlemendî Heye

Fazil Mîranî Skirtêrî Mektebî Siyasî Partî Dîmukiratî Kurdistan le miyaney bernamey kewaney sûr ke le Kenalî Rûdawewe pêşkeş dekirêt, tîşkî xisteser pirsî helbijardinî çawerwankirawey Perlemanî Kurdistan ke biriyar û waye le 21î mangî eylûl berêwe bçêt û amajey beweda Partî bo encamdanî em piroseye amadeye û dûpatîşîkirdewe eger her ciyawaziyek le bîru ra le gel yekêtî hebêt Partî bedîlî yekêtî niye û hîuwayşî xwast pirosey helbijardin bebê hîç girftêk têbperêt û hemû layene siyasiyekan bîriyan lewe bêt ke ewan Kurdin û xelkî xakî Kurdistanin ber lewey endamî em lîst yan ew lîste bin.


Dwaxistinî helmetî pirupagendey helbijardin le layen partiyewe
Fazil Mîranî rûnîkirdewe dwaxistinî helmetî pirupagendey helbijardinî lîstî Partî Dîmukiratî Kurdistan û nasandinî kandîdekanî peywendî be dûdlî komîsyonî Balay Serbexoy Helbijardinî 'Iraq bû û hîç peywendiyekî be mêjuwî 31î abewe niye û amajey beweşda Partî xoy bo rojî 2î eylûl amadekirduwe û neyuîst planekey têkbidat belku deyewê be kemtirîn kemukurî baştirîn helmet berêwe bibat, Mîranî nîşanîda meseley surbûnî Partî le ser encamdanî helbijardin le katî yasayî xoyda peyrewî kirdinî Kurdistane le encamdanî helbijardin le katî xoy be taybetî duway ewey Serokî Kurdistan wadekey diyarîkird û Partîş planî xoy bo destpêkirdinî helmetî helbijardin bo 2î eylûl helgirt û dûpatîkirdewe Partî hîç katêk lewe natirsêt ke meseley mêjuwî şerî nêwxoyî le dijîda bekarbêt û amajey be welamî Mela Bextiyar dayewe katêk gutbuwî heriyekêk le Partî û Yekêtî heley xoy û rolî xoy le qonaxekanî rabirdûda hebuwe, amajey beweşda xelkî Kurdistan lewe azade xelkanêk le dijî şerî nawxo kempîn encambiden û Partî hîç katêk pêyî ewe qels nabêt û eweyşî xisterû Partî xoy bê minet nîşan nedawe belku deyewê Gelî Kurdistan xoy bê minet bêt û pîrozbayî xoy arastey hemû pêkhatekanî Kurdistan kird be boney encamdanî helbijardin û amajey beweşda partî yekemîn qutabixaney netewayetiye û yekemîn şorşî neteweyî destpêkirduwe û ser hewraz û nşêwî zorî bînîwe û mêjûêkî dewlemendî heye û caran û êstay Kurdistan û hemû cîhan ciyawazî heye û lew hemû qonaxaneşda Partî hewraz û nşêwî zorî bînîwe û ewaneş ke mêjuwî Partî le dijî ew bekar dênin ewanîş derçuwî ew qutabixaneyen û mêjûêkiyan tiyada hebuwe ca eger lêyî peşîmanin ewe keyfî xoyane, dûpatîşîkirdewe Partî şanazî bewedekat ke Rêbazî Barzanî Nemr û waykird Kurd le Zaxo ta Xaneqîn bi bête yek mîllet û yek deng û yek şêwaz û yek xebat bo yek amanc hîwayşî xwast êstaş ew şte bête dî.


Partî Taktîkî Xoy Heye
Mîranî ewey nîşanda her hizbêk le diniya be Partîşewe heriyeke û taktîkî xoy heye bo helbijardin û nîşanîda Partî bernameyekî puxtî bo helbijardin heye û nîşanîda Partî bepêşî kat û rûdawekan nakewêt û ceweerî planî helbijardinî Partîş le ser binemay rabirdû û êsta û ayndeye.


Le barey helbijardinî Heval Cemal Murtke be Serokî Lîstî Partî le helbijardin Skirtêrî Mektebî Siyasî ewey nîşanda helbijardinî Heval Cemal le ser binemay xebatî buwe lerîzî şorşî Kurdistan neweku le şerî nawxo ke hîç kesêk be Partî û be xudî Kak Cemalîşewe şanazî pêwe naken eweyşî retkirdewe hîç nakokiyek le nêwan xoy û Heval Cemal hebêt û lembareyewe gutî: Sereta biriyarbû Nêçîrvan Barzanî bibête Serok Lîst, dwatir miniyan pêşniyazkird, belam dwatir behoy etekêtî siyasiyewe katêk bînîman hîç hizbêk kesî yekem û duwem û sêyîemî bo helbijardin weku Serokî Lîst danena êmeş Heval Cemalman helbijard, Heval Cemal yekêke le hêmakanî xebatî şorşgêrî Partî û Kurdistan begiştî belê êsta ew le ser kursî danîştuwe û twanay cûley niye, belam bo ême remze û mercîş niye bçête perleman, zor le hizbekanî duniya ew kesaneyan dekene hêmayek bo ewey dûpatî ewe bikirêtewe hizb giringî be kesanêk dedat ke şehîdî zîndûn û êmeş rêz le kesanî wa le nêw rîzî Partîmanda degirîn, ewe dîdî êmeye û xelkanêk çon bîrî lê dekenewe azadin, lewaneşe eger Mam Celal Serokî Lîstî Yekêtî bibuwaye Kak Nêçîrvan xoyşî debuwe Serokî Lîstî Partî weku rêz û hawsengiyek bo berêziyan û êmeş le merce'iyetî xomanewe ew biriyareman pêgeyşt û lewaneşe eger Cenabî Mam Celal bibuwaye Serokî Lîst ewa Kak Nêçîrvan debuwe Serokî Lîstî Partî.


Mercîş niye Kak Cemal bibête endamî perleman belam Kak Cemal hêmay pêşmergayetî û şorşgêriye û rêzgirtin lew kesane rêzgirtin le rabirduwî xomane emeş dîdî hizbî êmeye û xelkî dîke çon bîr dekatewe azade.


Le berçî Mam Celal nebuwe Serokî Lîst
Mîranî ewey dûpatkirdewe leber ewey Berêz Mam Celal nexoşe û le nexoşxaneye û êsta natwanêt xebat bikat baştir wabû berêziyan weku Serokî Lîst destinîşan nekirêt û gutî: Ême be biraderanî yekêtîman gut dananî Berêz Mam Celal weku Serokî Lîst iêsta ştêkî mentîqî niye û ewanîş qena'etiyan be qisekanî ême hêna.


Partî çend kursî dênêt?
Skirtêrî Mektebî Siyasî ewey nîşanda hêşta zuwe bas lewe bikirêt Partî yan her hizbêk çend kursî dênêt û amajey beweda her kesêk rêz le hizbî xoy bigirêt destinîşanî jimare nakat belku kar be şêweyekî baş û pak û dîmukiratiyane dekat bo serxistinî piroseke û le duwayîşda hemûan xawenî kursî zor û kem xoyan be birawe û doraw nezanin belku basî serxistinî piroseke biken, belê ême weku Partî tmuweman zore belam gewretirîn wîstî ême eweye weku Kurdistanî piroseke serbikewêt û hîsabî ewe bikeyn ew kursiyane bo çespandinî destkewte bo gel û nîştîman û emeş le sewabîtekane lay Partî û Serok Barzanî, helbijardinîş yekêke le sîfetekanî dîmukirasiyet be mercêk kesanêkî dîmukirat nas berêwey biben, helbijardin le Kurdistan dîmukirasiye û êmeş ta radeyek le dîmukirasiyet nzîkîn û hîway ewe dexwazîn xelkanêkî dîmukirat berêwey biben û dwa biriyarîş bo mîllete betaybetî lebarey Partî ke rabirdû û êstay dezanêt û hîuway zorî bo aynde pê heye û Partî hizbî Kurd û Kurdistane.


Tometbarkirdinî Partî be saxtekarî
Fazil Mîranî ewey nîşanda her kesêk partî be saxtekarî tometbar dekat ba belge bi hênêt û nîşanîda meseley hêştinewey nawî mrdwan heleyek bû xelkanêk kewtine nawî nîşanîşîda îşî komîsyon niye û îşî partekanîş niye nawî mrdwan bsrnewe belku karî Wezarete Peywendarekane emeşî be kostêk dana bo helbijardin ke komîsyon neçuwe bin balî ew şte û eweşî retkirdewe meseleke xo dzînewe bêt le helbijardin û gutî : Her nawendêkî helbijardin çend çawdêrêkî heye û maqûl niye kesanêk nepirsn em nawane bo ziyadkirawn û xawenî nasnameke nehatuwe deng bidat?
Em qisane zor caran tenha bo milmilanêyî helbijardine û meseleke le qebarey xoy ziyatirî pêda û demantwanî salêk lemewber ew kare bikeyn neweku le germawgermî rageyandinî piropagendey helbijardin û emeş xedrêk bû le Partî ke serî negirt û hîwadarîn Wezaretî Bazrganî 'Iraq û Wezaretî Tendrustî Herêmî Kurdistan be tewawî lem bareyewe rûnkirdineweyan hebêt.


Duway Helbijardin
Fazil Mîranî amajey beweda encamî helbijardin eger her gorankariyek le duway xoyda bi hênête dî belam binaxey siyasî Herêmî Kurdistan weku xoy demênêtewe û dûpatîkirdewe Partî hîç katêk basî bedîlî yekêtî nakat û ta êstaş Partî pêyî başe lîste birawekan beşdarî hikûmet biken û bêguman lîstî gewretir mafî Serokayetî Hikûmetî heye be tewafuqî siyasî û gutî: Rêkkewtinî stiratîjîman le gel birayanî Yekêtî her mawe û ta êstaş bedîlî Partî bo Yekêtî her Yekêtiye ta ewan hez deken û emeş biriyar û wîstî xudî Partiye û em rêkkewtine be dabezînî Partî û Yekêtî be ciya têk naçêt çunke rêkkewtineke tenha bo helbijardin niye belku qulayiyekey ke Cenabî Mam Celal û Serok Barzanî îmzayan kirduwe bo parastinî emnî ehlî û aştî komelayetiye ke Partî û Yekêtî binaxekeyn û eger hat û birayanî dîke û hizbî dîkeş wîstiyan bêne nêw rêkkewtinî stiratîjî yan bêne nêw hikûmet ême amadeyn belam be mercêk em rêkkewtine nebête bedîlî perleman û weku berey Kurdistanî lê neyet ke le ciyatî perleman biriyar bidat umn bawernakem goran kursî ziyatir bi hênêt belku êstaş lew qena'ete dam yYkêtî kursî le Goran ziyatir debêt û hemîşeş Serok Barzanî ew pirensîpe dûpat dekatewe û êmeş pêşwazî le qisekanî berêz Newşîrwan Mistefa dênîn û pêşmwaniye ta hetaye ewan le opozîsyon bin.


Yekêtî be cênahêlîn
Mîranî dûpatîkirdewe le exlaqiyatî Partîda niye hevalanî xoy û hawbeşanî be cêbhêlêt û gutî : Min dûpatîdekemewe ême û Yekêtî ke mêjûêkî hawbeşman le drustkirdinî em ezmûne heye beyekewe xebat bo gwastinewey em ezmûne bo barudoxêkî baştir dekeyn û rêkkewtinekeman dûpat le ser ewe dekatewe ke berdewam debêt ta barudoxî Kurdistan berew qonaxêkî baştir derwat, ême Yekêtî becê nahêlîn û eger mercî xelkî dîke ewe bêt Yekêtî be cêbhêlîn û le gel xelkî dîke rêkkewtin bikeyn ewe mehale qbûl bikirê-t û êsta le xiyabî mam celal exlaqiyatî Partî ewe qbûl nakat û dûpatîdekemewe Yekêtî mqewîmatî serkewtinî be ser goran heye.


Û biriyarî be opozîsyon kirdinî Yekêtî le mûsl biriyarêkî be pele bû, Yekêtî detwanêt gleyî le Partî bikat çunke bûnî yekêtî be opozîsyon watay eweye le gel Dildar Zêbarî û Xanim Beso û ewanî dîke rêkkewtin biken ke le dijî rêkkewtinî stiratîjiye, bo zaniyarîştan ême postî qaymqamî merkeziman da be Yekêtî herweha Serokayetî sê lîjne draye Yekêtî û beşêk le biraderanî Yekêtî bewe razî nebûn û peleyan kird belam êstaş derga kiraweye û be dîdî min nabê Yekêtî lewê opozîsyon bêt û hîç katêkîş ême naçîne xaney tole sendinewe.


Xiyabî Mam Celal
Skirtêrî Mektebî Siyasî neyşardewe xiyabî Mam Celal le siyasetî 'Iraq û Kurdistan û le nêw siyasetî xudî Yekêtîşda berûnî diyare û ewaney emro le serkirdayetî em hizben pêşmerge bûne û xebatî aşkira û nhênyan kirduwe û ewan şarezayî başiyan le xebat heye û gutî: Hîç kesêk lew duniyaiyeda nabête Mam Celal û tenanet serkirdekanî dîkey weku Barzanî û 'Erefat û 'Ebidulnasr peyda nebûne û eger wa buwaye debuwaye duway wefatî Mela Mustefa Partî nedema.


Partî le Silêmanî
Mîranî ewey dûpatkirdewe duway şerî nawxo neweyek le Silêmanî peyda bû ke neydezanî Partî û Şorşî Eylûl çiye û tenanet fêrî dijayetîkirdinî şorş dekira û serkirdekanî em şorşe lewê tîror dekiran, û nîşanîda le Silêmanî Partî 27-28٪î hêna û amajey beweşda duway rêkkewtinî stiratîjî êsta partî omêdî zorî bewe heye Partî dengî baş le Silêmanî bi hênêt û ew gleyiyaneşî retkirdewe guwaye xelkî Silêmanî le nêw Lîstî Partîda niye belku xelkî parêzgay Silêmanî be gund û nahiye û şar û nawendewe her xelkî Silêmanîn û nîşanîda Partî tmuwey ewey heye dû beraberî dengekanî rabirdû bi hênêt be taybetî le slêmanî û dûpatîkirdewe xelkanêkî zorî Silêmanî ke Partîş nîn belam deng be Partî deden û hokarekeşî bo sewabîtî neteweyî Partî û Serok Barzanî degerêtewe û amajey beweşda Partî deyewê sengî xoy be şêweyekî maqûl bigerênêtewe.


Partî le Dihok
Skirtêrî Mektebî Siyasî dûpatîkirdewe Partî parêzerî frelayeniye û le ucûdî hîç kesêk natirsêt be taybetî le Dihok û le cemawerî Hizbe Îslamiyekan û nîşanîda ta ewan be meseley netewayetî û pêkewejiyan hebêt ewa lêyîan natirsît û gutî : Ême Kurdîn û Kurdistanîn û hawbeşiyekaniman le ciyawaziyekaniman ziyatirn û detwanîn ew hawbeşîane bikeyne binemayek bo le yek nzîkbûneweman û be tesewrî min pêwîste hemûlayekman hewlî ewe bideyn şer rûnedat be taybetî le babetî ewey le zaxo ruwîda çunke herdûlayenî Partî û Yekgirtû kewtine hele.


Dwa nexistinî helbijardin
Mîranî le kotayîda nîşanîda Partî le ser wadey helbijardin mikur bû çunke eger û way nekirdibuwaye debuwaye dîsan temenî perleman drêj bikirêt, nîşanîda boçûnêk hebû be wey helbijardin be hîç şêweyek nekirêt û Partîş berjewendî xelk lelay ew ple yeke be taybetî be bûnî kuştin û birîn û naseqamgîrî le dewrûberî Kurdistan û Kurdistanîş awa seqamgîre.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌