ROJNAMEY XEBAT 2013-09-04
Kadîranî Partî Becoş û Xiroşewe Helmetî Pirupagendey Helbijardin Destpêdeken

Raport- Biriyar Koyî
Herçende Partî Dîmukiratî Kurdistan be Lîstî jimare 110 bo Helbijardinî Perlemanî Kurdistan duway hemû lîst û qewarekanî tir destî kird be helmetî pirupagendey helbijardin belam be hoy ew coş û xiroşey le nêw hewadaran û layengiran û endam û kadranî Partî bedî dekirêt çawerwan dekirên serkewtûtirîn part û lîst bêt lew helmete çunke hemû layek cext le ser hêmnî û aramî û serpêçînekirdinî rênimayiyekanî komsyon dekenewe le gel eweş ewan dilniyaîn ke emcare Partî zortirîn rêjey dengekan be dest de hênêt û rêjeyekî zorî dengîş le çaw helbijardinekanî rabirdû ziyad dekat.


Zamnak Îsma'îl Berpirsî Nawçey Rizgarî le snurî Liqî Duwî Partî Dîmukiratî Kurdistan sebaret be destpêkirdinî helmetî pirupagendey helbijardinekan û dengdanî hawwilatiyan be Lîstî Jimare 110 î Partî Dîmukiratî Kurdistan le lêdwanêkîda bo (Xebat) gutî: Ême be hemû twana û têgeyştinman kardekeyn bo serxistinî Lîstî Jimare 110î Partîman ew lîstey ke be dîhênerî azadî Kurdistane û dakokîkarî mafî Xelkî Herêmî Kurdistan û parêzerî destkewtekanî emroy Kurdistanew lew biruwayedayn ke bi twanîn zortirîn rêjey dengekan be dest bi hênîn, ême le ber ewe deng dedeyn be Lîstî Partî çunke Partî le zemenêkda take part buwe ke bergirî le Xakî Herêmî Kurdistan û mafî reway Gelî Kurd kirduwew şorş le duway şorş û berxudan le duway berxudanî ew Parte berdewam bû be hawkarî pêşmerge qaremanekan ta dwacar twanra beşêkî giringî Kurdistanî gewre le jêr çngî dujmnan derbihênrêt ke emeş dwacar buwe hoy damezrandinî Perleman û Hikumetêkî Kurdî, dengdaniman bew lîste dengdane bo xuwênî şehîdan û wefaye bo ew destkewte giringaney ke le emroy Herêmî Kurdistan be dest hatuwe.


Sebaret be ciyawazî ew helbijardine le gel helbijardinekanî rabirdû zamnak Îsma'îl gutî: Le rabirdûda ême weku Partî le gel Partî hawpeymaniman beşdarîman le helbijardin dekird belam emcareyan Partî be lîstêk beşdarî le helbijardin dekat ke emeş de bête hoy derkewtinî derkewtinî qebarew rêjey cemawerî Partî le Herêmî Kurdistan, be şanaziyewe hemû twanay xoman dexeyne ger bo serxistinî ew lîste û rojane be deyan û sedan kes ke tenha hewadarî partîn û endamîş nîn serdaniman deken bo ewey karman le gel biken û pirosey pirupagendey helbijardinekan be serkewtuwî encam bidrêt û demewêt eweş rabigeyenim ke rojanew berdewam rêxistinekanî Partî le ziyadibûndaye xelkanî derewey partî daway bûn be endamî Partî deken ke emeş tenha watay serkewtû bûnî Partî Dîmukiratî Kurdistan le karkirdin degeyenêt.


Le layen xoşiyewe (Hekîm Îsma'îl) kargêrî lîjney nawçey rizgarî bo (Xebat) gutî: Dawa le hemû Kurdêkî dilsoz dekem ke deng biden be Lîstî Partî Dîmukiratî Kurdistan Jimare 110 emeş bo ewey berdewamî bidrêt be serkewtine yek le duway yekekanî Gelî Kurd û puçelkirdinewey hewlî nahezan eger duwênê xebatî parî xebatî şax û çekdarî bêt emro xebatî qelem û dengdanî dîmukirasiye û dawa le sercem hewadar û layengir û endam û kadranî Partî dekem ke hemû be yekewe hewl bideyn pirosey rîklamî helbijardin be cwantirîn şêwe encam bi deyn bo ewey cwantirîn û baştirîn nimuney bibîn bo hemûan.


Sebaret be hokarekanî dengdanî be Lîstî Jimare 110 î Partî Dîmukiratî Kurdistan ew kadrey pêşkewtuwey Partî gutî: Komelêk hokarî hen le wane berew pêşçûnî rewşî abûrî hawwilatiyanî Herêmî Kurdistan û aramî û asayşî Herêmî Kurdistan beciyawazî le gel nawçekanî tirî 'Iraq ke Partî lem şanaziyane pişkî şêrî berdekewêt.


Nawbiraw gutîşî: Ême weku kadîranî Partî dilniyaîn le ewey ke emcare Partî rêjeyekî zorî dengekan be dest de hênêt emeş be le berçawgirtinî ew coş û xiroşey ke le nêw çîn û tuwêje corawcorekanî komelge heyane bo Partî û Rêbazî Barzanî.


Sebaret be astî hoşiyarî endaman û cemawer û layengiranî Partî lemer pirosey helbijardin û giringiyekey kadre pêşkewtuwekey Partî gutî: Be pêyî bedwadaçûnekaniman emcareş weku helbijardinekanî rabirdû astî hoşiyarî û hestkirdin be berpirsiyariyetî û erkî serşan le lay endamaniman le astêkî dilxoşkerdaye emeş berzî astî xudî Partî Dîmukiratî Kurdistan degeyenêt herweha be berdewam cext le hêmnî û aramî dekeynewe le katî berêweçûnî qonaxî pirupagendey helbijardin.


Le layen xoşiyewe Ûsif Zrar Xoşnaw berpirsî rêkxirawî birayetî le snurî lîjney nawçey Partî Dîmukiratî Kurdistan le snurî Liqî Duwî Hewlêr sebaret be destpêkirdinî helmetî pirupagendey helbijardin bo Lîstî Jimare 110 î Partî Dîmukiratî Kurdistan bo( Xebat) gutî: Min dengdan be Lîstî Jimare 110 î Partî Dîmukiratî Kurdistan be zeruretêkî mêjuwî dezanim çunke Partî be hemû hêz û twanayekî hewlî bo serbezî netewey Kurd dawew le salî 1946 ewe taweku êstaş le xebatkirdin berdewame herweha pêwîste amaje bo ewe bikirêt ke Partî tenha karî bo endam û layengiran û cemawerî xoy nekirduwe belk û karî bo tewawî çîn û tuwêjekanî Herêmî Kurdistan kirduwe be bê ciyawazî, herweha bûnî Raberêkî wek Barzanî Nemr serweriyekî gewreiye bo hemûman herweha partî ew taybetmendiyey heye ke le rabirdûda be berdewam xebatî kirduwew dijî dujmnanî Gelî Kurd westawetewe le rêgay xebatî şax û çekdariyewe herweha emroş Partî beşêwazêkî tir berdewame le xebatkirdin.


Nawbiraw sebaret be hokarekanî handanî hawwilatiyan bo dengdan be Lîstî Jimare 110î Partî gutî: komelêk şanazî le emroy Herêmî Kurdistan heye ke Partî pişkî şêrî berdekewêt le waneş berewpêşçûnî astî peywendiye dîbilomasiyekanî Herêmî Kurdistan û hikumetekey le gel zorîney wilatanî drawsê û cîhan hewreha geşey aburî nawçeke şanaziyeke le şanaziyekan.


Nawbiraw sebaret be astî dawakarî bo Partî bûn le nêw çîn û tuwêje corawcorekan gutî: Xoşbextane roj be roj jimarey ew kesane ziyad dekat ke serdaniman deket bo pirkirdinewey formî bûn be Partî û hatine rîzî ew parte pir serweriye ke emeş watay ziyadibûnî mitmaney çîn û tuwêje corawcoekanî komelge degeyenêt be Rêbazî Barzanî û Partî Dîmukiratî Kurdistan, boye dawa le sercem hewadaran û layengiran û endaman û sercem cemawerî Partî Dîmukiratî Kurdistan dekeyn ke be coş û xoroşewe biron bo sersnduqekanî helbijardin û deng biden be Lîstî Jimare 110î Partî Dîmukiratî Kurdistan.
Le layen xoşiyewe Mam Qadir Qeladzeyî ke yekêke le endamanî Partî Dîmukiratî Kurdistan le snurî Şarî Hewlêr bo (Xebat) gutî: Herwek çon min be hemû bîr û biruwayekewe deçm bo ser sinudqî dengdan û deng be Lîstî Jimare 110 deden ewhaş dawa le sercem hawwilatiyan dekem ke deng bew lîste pir serweriyew ew lîste xebatkare biden ke le salî 1946 ewe berdewame le xebatî Kurdayetî herweha Partî hizbêke ke lem awey drêjî karkirdinîda berdewam daway aştî kirduwe zortirîn kat hewlî dûrkewtinewe le şer û ajawey dawe.


Nawbiraw le barey hokarî dengdanî be Lîstî Jimare 110î Partî Dîmukiratî Kurdistan gutî: Heluwêstekanî Partî û xudî Serok Barzanî şayanî eweye ke mirov dengî xoy bidate ew lîste xebatkare çunke beray min le Partî dilsoztir û pir serwerîtir û xebatkartir le naw Kurd û le Herêmî Kurdistan niye.


Saman Zahîr berpirsî rêkxirawî herêm le lîjney Nawçey Rizgarî le snurî Liqî Duwî Partî Dîmukiratî Kurdistan sebaret be Lîstî 110 î Partî Dîmukiratî Kurdistan û destpêkirdinî helmetî pirupagendey helbijardinekan bo(Xebat) gutî: Ême besercem endam û layengiraniman amadeyn bo beşdarîkirdin le pirosey dengdan û dengdan be Lîstî Jimare 110î Partî Dîmukiratî Kurdistan û bo ême şanaziye ke ke kadr û endamî hizbêkî serkewtû û pir serwerî wek Partî Dîmukiratî Kurdistanîn û dawa le sercem hawwilatiyanîş dekeyn ke deng be Partî biden bo ewey Herêmî Kurdistan le pêşkewtin û awedanî û aramî û asayşî berdewamdabî çunke ew destkewtane le serdestî Partî be desthatûn û lemrwewe pişkî zorî berdekewêt.


Mizefer Koyî kadirî snurî Liqî Duwî Partî Dîmukiratî Kurdistanîş sebaret be destpêkirdinî helmetî pirupagendey helbijardinîş bo Lîstî Jimare 110 î Partî gutî: Ême le emro destmankirduwe be çalakiyekanî helmetî helbijardin bo Lîstî Jimare 110 î Partî be hemû şêweyek hewl dedeyn dûrbîn le serpêçî rênimayiyekanî komsyon û yasa taybetekan bo ew mebeste jimareyekî zorîş gencan û lawanî xobexş amadeyî xoyan bo karkirdin lew helmete rageyanduwe emeş watay ewe degeyenêt ke Partî xoşiyeuîstî gencan û lawan û be dîhênerî xewnekaniyane.


Herweha Se'îd Hesen berpirsî rêkxirawî bêtwatey taze le lîjney Nawçey Rizgarî le snûrî Liqî Duwî Partî Dîmukiratî Kurdistan le lêdwanêkîda bo( Xebat) gutî: Ême weku kadranî Partî berçawman rûnew dilniyaîn le ewey ke ke Lîstî Jimare 110 î Partî zorîney zorî dengekanî Helbijardinî Perlemanî Kurdistan be dest de hênêt ke wabiriyare le 21 î em mange berêwe bi çêt çunke Partî zortirîn xizmetî pêşkeş be sercem çîn û tuwêjekanî komelgew Gelî Kurd be giştî kirduwe, herweha komelêk şanazî û destkewt hen ke Partî pişkî şêrî berdekewêt le wane be cîhanî kirdinî wezey Herêmî Kurdistan emeş hokarêk debêt le dahatûda bo serbexoyî Kurdistan.

Sebaret be kandîdekanî Lîstî Jimare 110 î Partîş nawbiraw gutî: Xoşbextane kandîdekanî Lîstî Jimare 110 î Partî hemuwî kadrî betwanaw roşnbîr û zîrekn dilniyaîn eger biçne perleman dadkokîkarêkî sersextî mafe rewakanî xelk debin.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌