ROJNAMEY XEBAT 2013-10-04
Şarewanî Şeş: Xizmetkirdinî Hawwilatiyan Erkmanew Drêxî Lênakeyn

Sabîr Simayl
Kertî şarewanî peywendî rastewxoy be jiyanî rojaney sercem xelkewe heye, hebûnî em peywendiye waykirdwe ke erkî damezrawekanî şarewanî hêndey dîke qurs û zehmet bêt, belam le gel eweşda dam û dezgaka û berêweberayetiye ciyaciyakanî ser be Wezaretî Şarewanî û geşt û guzar şaniyan dawete ber ew erkew taboyan bikirêt drêxî naken le pêşkeşkirdinî xizmetguzariyekan, bê guman le raperandinî ew erkaneda twaniwiyane xizmetêkî zor be şar û şaroçkekan biken, ke be hoyanewe emro şarekan geşeyan kirdwew pelupoyan hawêştwe egerçî le gel frawanbûnîşiyanda radey pêşkeşkirdinî xizmetguzariyekan berfrawantir debê û le gel xoyanda pêwîstî hawwilatiyan ziyatir debê, diyare hawrê le gel ziyadibûnî xizmetguzariyekan şarewanî hewlîdawe xoyan bi guncênin û xwastî hawwilatiyan bedî bênin.


Xawênkirdinewey şwênî giştî
yekêk lew erkaney ke dekewête estoy şarewaniyewe eweye ke xawênî rabigirêt, lem bareyewe Faxîr Xelîl berpirsî beşekanî xizmetguzarî le şarewanî şeş amajey beweda ke beşekanî xizmetguzarî çendîn erkî giringiyan le estodaye, ke le nizîkewe wabesten be jiyanî xelkewe le waneş çawdêrî kirdinî radewrêjey xawênî şwêne giştî û gerekekan, bo em mebesteş çawdêrekanî beşî xizmetguzarî be dû şeft kar deken û hemîşe le xemî ewedan zêderoyî û serpêçî nekirêt bo ser mulkî giştî yaxud destkarî kirdinî nexşe û deyan corî dîkey ke be nayasayî dêne jimardin cige lemaneş xawênkirdinewey gorepan û ladanî tecawiz, diyartirîn erk serpêçî ke lew maweyeda encamdrawe le snûrekemanda herweha xawênkirdinewey jimareyekî zor le gorepanekanî naw gerekekan ke zoriyan be hoy hebûnî zibil û xaşakewe pîs bibûn, boye le ser daxwazî hawwilatiyan helmetêkman rêkxist bo xawênkirdinewew helgirtinewey zibil û paşmawekan ke xoşbextane ew kareman biwe hoy xoşhalî û pêzanînî tewawî hawwilatiyan lew helmeteda deyan ton zibil û xaşak û paşmawe helgîranewew frêdrane şwênî taybet be zibil û xaşak.


Parastin û nwêjnkirdinewe
bo qisekirdin le ser ewe berpirsî beşekanî xizmetguzarî gutî: Yekêk lew erkaney ke beşekanî xizmetguzarî pêyî heldestin parastin û nojen kirdinewey ew şeqamaneye ke le gel têperbûnî katda têkdeçn, diyare bo em mebesteş lew maweyeda le çendîn şwên û gerekî snûrekemanda jimareyekî berçaw şeqaman nojenkirdotewe, ke yarmetîdere bo ewey şeqamekan temeniyan drêjtir bêt û asankarî bo hatûçoy hawwilatiyan drust bi bêt, bê guman lew maweyeşda deyan kolan û şeqamî çend gerekêk nojenkirawetewe lewaneş çend kolan û şeqamêk le gel dananî borî le gerekî Kuran herweha le gerekî Sayloy Hewlêr jimareyek şeqam û kolan û le gerekî Kurdistanîş be heman şêwe, herweha çakkirdin û qîrkirdinewey çend kolan û şeqamêk le gel dananî borî le gerekî şadî.


Çend erk û karêkî dîke
Paşan Faxîr Xelîl berpirsî beşekanî xizmetguzarî amajey beweşda le pal kar û erkekanî dîkeyanda çendîn erkî dîkeşiyan le estodaye lewaneş ladanî serpêçî be hemû coru şêwazekaniyewe, herweha daxistinî ew şwêne bê moletaney ke le bazar û le naw gerekekanda kar deken ca çi kaftiriyabin yaxwardingebin yan şwênî dîkey weku kirdinewey dukanî bê molet ya drustkirdinî jûr ya her serpêçiyek ke be nayasayî bête jimardin herweha ladanî tabiloy ser şostekan ke be nayasayî dandrabûn, le gel srînewey rîklamî bazrganî le ser dîwarekan le çendîn şwênî snûrekemanda, herweha karêkî dîkey beşekanî xizmetguzarî eweye ke heldestîn be kirdinewew xawênkirdinewey awero ewîş bew amancey rêgirî bikat le rûdanî lafaw yaxud kobûnewey çilkaw be taybetîş le wezrî zistanda.


Le kotayîda berpirsî beşekanî xizmetguzarî cextî le ser ewe kird ke berdewam le xemî ewedayn ke be çi şêweyek baştirîn xizmetguzarî pêşkeş be hawwilatiyan bikeyn, leweşda pişt bexwaw be Hikumetî Herêm drêxî nakeyn û le ser ew rêçkeye berdewam debîn.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌