ROJNAMEY XEBAT 2010-08-01
Newşêrwan‮ ‬Be Çi Meramêk û Bo Kê Sewda Be Seqamgîrî Kurdistanewe Deka!?

Kerîm Qadir
Emro be hoy zor hokarewe Iraq le barêkî na asayîdaye, em bare na asayiye waykirduwe xemî dabînkirdinî asayîş le berayî dawakariyekan da bêt. Lew xemeda Herêmî Kurdistan be şahîdî ew dîbilomat û rojnamenûs û peyamnêre biyaniyaney serdanî em herême be giştî û paytext deken nek her serkewtinî gewrey be desthênawe, belku le gelîda fezayekî gewrey azadîşî ferahemkirduwe û waykirduwe ew qisaney be pêyî adabî giştî  û berpirsiyarêtiyewe  kirdinîş nebin, belam be nawî azadî raderbirînewe bikirên û be asayîş werbigîrên, madamekê boyan buwîte serçawey nan peydakirdin. Wate xelkî Paytextî Kurdistan le sayey ew asayîşey berqerare nek her serumaliyan parêzrawe, belku şarekeşiyan le geşe u peresendinêkî xêra u serncrakêş daye u uwaykirduwe çepley aferîn bo partî u serok barzanî lêbiden, emeyş bote çaw pêhelnehatinî têkder u dax le dlanî ew serkewtinane.

Ew rûdawey le heftey yekemî em mangeda le şeqamî Berdem Peymangay Hunereciwanekanî Hewlêr beramber qutabî ciwanemerg Serdeşt Osman kira,dwatir termekey be kujrawî le Mûsil dozrayewe hemûmanî hejand û zor pêwey xefetbarîn, çunke ber le hemû şit lawêkî Kurd bû, le destdanî her Kurdêkîş be karesat le her şuwênêk bêt pest û xefetbariman dekat, le layekî dîkewe xirap be karhênanî ew seqamgîrî û dilfirewaniye bû le layen ew dax le dilane ke çawiyan be serkewtin û peresendinekanî Paytext helnayet. Belam ewey le kirdinewey girêkuwêrey em tawane da mayey geşbînîmane kare aza û serkewtuwekanî pêşûtirî berêweberayetî giştî asayş û polîsî Kurdistane le dozînewey tawanbaranî şêwandinî Asayşî Kurdistan, boye yeqînîn emcareş bikujanî Serdeştî ciwanemerg dedoznewe û le berdem dadgay radegirin, ew demeş rastewxo guwêman le danpiyananekaniyan debêt û derdekewê ke be çi meramêk û bo kê em tawaneyan kirduwe.

Şêwandinî rûdaweke hîç gumanî têda niye xefetbaranî şehîdkirdinî ew lawe xêr le xonediye û peroşanî rewşî seqamgîrî Kurdistan be dwadaçûniyan bo koy rûdaweke heye, ke yekser duway rûdaweke be fermanî Berêz Serokî Kurdistan lîjney lêkolînewe pêkhatuwe û seredawî tawanekeyan dozîwetewe û lem nizîkane da aşkiray deken, belam ewey lew tawane na asayiye û nîşaney prsiyarî gewre dirust deka haşuwewşî rageyandinî Goran û ew xelkanen ke le germey helbijardinekanî temûz û adarî rabirdû be biyanuwî bê binemawe deholî şerêkî newîstirawiyan dekuta,ke eger hekîmî û peroşî Serok Barzanî nebaye bo parastinî rewşî Kurdistan her xwa deyzanî êsta le çi nehametiyek dabuwîn.

Boye eger be wirdî le hewlekanî ew rageyandiney Newşêrwan serperiştî dekat, bikolînewe û biçîne qulayî raport û hewalekaniyanewe bot aşkira debêt,ke ewey ruwîda be tenê tawanî kuştinî kesêk niye,belku tawanêkî siyasî nexşe bo darêjrawe le layen kesanêk ke le kuştin û tesfiye kirdinî cesteyî xelk da westaye û mêjûyekî heye.

Le berayî hemwanewe,xoştan pêdaçûnewe bo sertapay ew hewal û raporte rojnamewaniyane biken, ew rastiyetan bo aşkira debêt ke Newşêrwan çi sewdayek be xuwênî ew qutabiye xêrlexo nedîwe dekat û deyewê lew rêgeyewe be çi meramêk û bo kê zebir le Partî û Kesayetiyekanî û Hewlêrî Paytext bidat, be qewlî xoy bew manşête qêzewne Omêdibranewe deyewê serkewtine gewrekey partî -ke dilniyam be wişey paytext reş heldegerê- bo meramekey awejû bikatewe,ke hergîz aw hergîz ne pêyî kirawe ne pêşî dekirê,çunke Partî be piştîwanî cemawere xoragiriyekey pîlanî lew corey be başî welam dawetewe û şikistî be çendîn pîlanî nêwdewletî hênawe, ke em pîlaney maweyeke dehonrênewe le çawiyan da Hewlêrî gotenî "zelateye. dwacar were seyrî heramzadeyî dariştinî hewalekaniyan bike, bê ewey lêdwanêkî dezgakanî asayîş ya dadgayan wergirtibêt, her xoyan le birî layenî fermî nexşey rûdaweke û wêna deken û tawanbarîş diyardeken.

Le le ruwî qanûniyewe em core hewale dekewête jêr lêpirsînewe, çunke lêjney lêkolînewe heqî xoyetî le ber roşnayî ew raportane daway belge lew govar û rojnamane bikat bo karasanî karî lêjnekeyan. Başe eger ewkat belgeyan nebû xo mafî layenî resmiye daway qanûniyan le ser tomar bikat le ser ew sînaryoyaney bilawiyankirdotewe, çunke bûnete beşêk lew hewley bo şêwandinî asayşî paytext le aradaye. Be taybetî destbecê bilawkirdinewey ew babetaney ,ke guwaye be nawî Serdeştî Ciwanemerg nûsrawin. Herweha ew xo amadekirdiney kirabû, ke le gel yekem satî dozînewey termî ew ciwanemerge, ke cigele xanewadekey kes pêyî nezanîbû posterî gewre amadekirabû, hendê le Perlemantaranî Goranîş, be taybetî ewaney sabîqeyekiyan le îhanekirdin be remzî Kurdistan heye le pêşwazî termekey da amadebin û dwatirîş dawa le xelk bikat perleman berdibaran biken. Eme eger nexşeyek nebêt çi manayekî dîke dedat.

Boye mafî xomane lew reftareyan be guman bîn, belam ew mafeş be xoman nadeyn kes tawanbar bikeyn, wek ewey ewan bêşermane Partî Demukiratî Kurdistan tawnbar deken, leweş da amanciyane rewtî lêkolînewekan be aqarêk da biben ke xoyan nexşeyan bo dariştuwe. Lêrewe cêyî xoyetî amaje be pirensîpêkî negorî Partî bikem, Partî le hemû temenî xoyda rojêk le rojan le ser ew tometaney arastey kirawe be welam nehatuwe, belam her katêk mebest le tometeke têkdanî rewşî Kurdistan û sum'ebirdinî Kurd bêt zor be tûndî dête welam û mucameley kesîş nakat û le tometkarîş nabûrî, eweş hîç be manay hereşe nayet, be pêçewanewe debê hemû dilsozêk- qetîş weku robotekanî Goran nalêyîn hemû Kurd- piştgîrî lêbikat.

Peroşî xuwênî Serdeşt ya xorepêş kirdin. Eger be wirdî dîqet lew beyannameye bideyn ke be nawî destey balay rêkxistinî heftey bêdengî le Silêmanî bilawkirayewe û le layen ewane xuwêndrayewe ke le layen be naw Bizûtinewey Goranewe heldesûrên corêk le xorepêşkirdinî şexsî têdaye, bew manayey êmeş le Silêmanî heyn, belam weku êwe kuwêr û ker û îflîc nîn !!! her lêrewe bewane delêm: Ciyawazî ême û êwe lewedaye,ême naçîne jêrbarî bîrî seqet.Leweşda mebestim eweye ta êsta raportêkim lêtan nebînewe şahîdî bo yek karî başî ew Kurdistane bikat, ke sereray hendê kemukurî- wek rojnamenûs serman le hendêkiyan derdeçê- gelêk zorin.

Ewe ême nîn azad nebîn, belku êwen azad nîn ,çunke yekêkî dîke le ciyatî êwe bîr dekatewe û denûsê, ewey le ser êweye tenha xuwêndineweyetî ya bilawkirdineweyetî bê ewey curetî eweştan hebêt yek wişeşî lê biqirtênin, çunke le deqî beyannameketan yek be yekî wişe rezaqursekanî Newşêrwan dedoziyewe, ke deyewê fewza û şikistekanî bizûtinewekey be tometbeşînewe beser xelkî dîkewe bişarêtewe, çunke komelêk prsiyarî ewaney dengiyan pêda bû bê welam mawnetewe û her bêwelam demêninewe, çunke le bineretewe be bernameyekî şeytanî gemey be soz û azarekaniyewe kirduwe. Ew taktîkey Newşêrwan le cêbecêkirdinî bernamekey da bekarî dehênê gemjayetiyekî sedamî gorbegorim dênêtewe bîr ke lew katey Kuwêtî dagîrkird û paşan kewte jêr guşarêkî gewrey nêwdewletî ke bikişêtewe û welamî komelgey nêwdewletî bidatewe bo ew ketiney kird, hat daway çareserkirdinî kêşey Felestîn û kişanewey Sûriyaîy le Lubnan kird.

Ke lew terheşîda dû amancî hebû: Yekêkî bo ewebû ke guwaye ew peroşî kêşey Felestîne, bemeş deywîst xoy wek palewanî meydanî Ereban nîşan bidat. Duwemiyan bo ewe bû Israyl rakêşête naw muxamerate ser şêtiyekanî xoy bo ewey bew rakêşane derzêk bixate naw hawpeymanetiyekey bo lêdanî dirust bibû.

Robotekan hîçiyan qibûl niye. Ewaney be nawî"Eygorîn". Kewtine jêr bîrkirdinewe nahezekanî Newşêrwan bê ewey bizanin amancî Newşêrwan çiye,heman ew qisane û ew kirdewaney ew dûbare dekenewe, ke le temenî xoyda be nûsîn û kirdewe kirdûnî. Min hîç rojêk ew kabirayem be şorşgêr nezanîwe, egerçî le şaxîş buwe, belam be berdewam nûsînekanîm xuwêndotewe, le hîç yekêkiyan da yek risteşim be dînekirduwe xêrî Kurdî têda bêt û hemîşe hanî ajawey dawe û rastiyekanî awejû kirdotewe, wek ewey le hefta û newedekanî sedey rabirdû kirdûnî û nûsîwiyetî.

Êstaş le girdeke be şiklî caran le rêgey robotekaniyewe le ser heman bezim berdewame, ewete her duwênê bû robotekaniyan dawayan le Partî û Ajansî Parastinî Asayşî Kurdistan dekird (welamî dawakariyekaniman bidenewe),belam ke Mektebî Siyasî beyanname derdekat û hendêk le rastiyekan bo hawilatiyanî Kurdistan rûndekatewe, ewan hîstiriya deyangirê, ta ew astey bê ewey robotekan guweyan le beyannameke bû bêt ya xuwêndibiyanewe qisey le ser deken, ke guwêm le qisey hendêkiyan bû, helbet le kenale ajawegêriyekey Newşêrwan, her neşiyandezanî kê derîkirduwe û îmzay kêyî be sereweye.

Eweş ew rastiye dûpat dekatewe ke çend wişeyekî narast û dij le girdeke boyan hatûte xwarê û ewanîş bê hîç lêkdaneweyek dûbarey dekenewe, ke dilniyam paş ewey guweyan le xoyan debêt ke çiyan gûtwe be xoyan da deçnewe ,çunke kenale ajawekeyan her çend xulekêk carêk dûbareyan dekatewe, boye emcareş wek haşuwewşekanî pêşûtiriyan şikist dehênin, belam ewey le seriyan naçê ew sewdayeye ke be soz û azarî hawilatiyanewe deyken.

 

 

 

 

 

 

 

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌