ROJNAMEY XEBAT 2014-01-21
Ew Budceyey Êsta Çuwete Perlemanî 'Iraq Lay Ême Weku Herêmî Kurdistan Qabîlî Qibul Niye

Nêçîrvan Barzanî Serokî Hikumetî Herêmî Kurdistan, duway tewawbûnî kobûnewekanî le gel Hikumetî 'Iraq le Şarî Bexda, welamî çend pirsiyarêkî rûdawî dayewe. emeş deqî ew giftugoiyey rûdawe le gel Serokî Hikumetî Herêmî Kurdistan ke le layen rojnamenûs Hîvîdar Ehmed amadekirawe.


Serdanî Bexda û kêşey newt û budce
Rûdaw: Bo keysî newt û budce serdanî Bexdatan kird, geyştine çi encamêk?

Nêçîrvan Barzanî: Eme serdanî yekemman niye bo Bexda, pêştirîş serdaniman hebuwew hatwînete Bexda.

Amancî ême lem serdanane eweye bigeyne çareserêk le ser meseley newt.

Ewey lew kobûnewane le Bexda bînîman hem layenî cenabî Serok Wezîranî 'Iraq, hem Diktor Şehrstanî û ew şandey le gelîda buwîn û danîştîn, be rastî rexbetêkî ciddî debînîn bo ewey bigeyne çareserêk, ew rexbete hem le Bexda heye û hem le layen êmeşewe be teikîd heye, belam em piroseye be yek danîştin yan be dû danîştin nagate çareser, emro ême lew kobûneweyeda pêşniyarî xoman bo çareser xste berdem Bexda, biriyar û waye le rojanî ayinde ewan dîrasetî pêşniyarekanî ême biken û duway ewe dîsan danîştinêkî dîke dekeynewe.


Ewey ke giringe, em zincîre kobûnewane berdewam debê û be hîway eweyn bigeyn be encamêk ke hem le berjewendî bexda û hem le berjewendî Herêmî Kurdistanda bê.


Rûdaw: Pêş serdanî Şandî Kurdî, heriyek le Nurî Malîkî, Husên Şehrstanî û Wezîrî Newtî 'Iraq hereşey birînî beşe budcey Herêmî Kurdistaniyan kird, emetan le gel Bexda baskird?


Nêçîrvan Barzanî: Zor be raşkawane pêmangutin, gutûmane zimanî hereşe qibul nakirê û le berjewendî hîç layekîş niye, ne le berjewendî bexdaye be hereşe qise bikat û ne berjewendî hewlêrîş lewedaye be hereşe qise bikat, çunke eme kêşeyek niye be hereşekirdin çareser bikirê, belku pêwîst bewe dekat ke be danîştin û giftugo bigeyne çareserêk, min ew rexbete debînim ke deyanewê helêk bidoznewe, belam leweş têdegem ke em çaresere asan niye, mumkîne kobûnewey dîke pêwîst bê, be hîway ewey bigeyne encam.


Rûdaw: Bebê Bexda Herêmî Kurdistan newt defroşê?

Çunke Wezaretî Samane Sruştiyekan raygeyandwe ke kotayî em mange Newtî Kurdistan le rêgey tenderewe defroşîn.


Nêçîrvan Barzanî: Ême hemû hewlêk dedeyn ke bigeyne çareserêk le gel Bexda, amancî ême le Herêmî Kurdistan eweye demanewê bigeyne lêktêgeyştinêkî hawbeş le gel Bexda le meseley newt.


Rûdaw: Newt bebê Bexda defroşn?

Nêçîrvan Barzanî: Piropozelî xoman pêşkeşî Bexda kirduwe, çawerwanî eweyn ewan be fermî welamî ême bidenewe, beteikîd kobûnewey dîkeman debê le geliyan.


Hîwadarîn lew kobûnewane bigeyne encam.


Rûdaw: Eger le meseley newt geyştine encam kêşey budceş çareser debê?

Nêçîrvan Barzanî: Budce le ser ême ranewestawe, ew budceyey êsta çuwete Perlemanî 'Iraq ewe lay ême weku Herêmî Kurdistan qabîlî qibul niye, komelêk îcraatiyan têda danawe bo Herêmî Kurdistan ke be tundî retî dekeynewe, ême hîwadarîn ke bew tefahumey le nêwan Hewlêr û Bexda heye bigeyne encam û budceş le perleman têperê.


Rûdaw: Hîç zemanetêktan dawe be Bexda ke newtî Herêmî Kurdistan bebê Bexda henarde nakirê û nafroşrê?

Nêçîrvan Barzanî: Hîç zemanat û qisey wa nekirawe.

Zemanîş nedrawe be hîç layenêk, basman lewe kirduwe ke mîkanîzmî cê be cêkirdinî rêkkewtin le beynî ême û Bexda çî debê, ewan kobûnewey xoyan deken û benûsîn welamî ême dedenewe, êmeş benûsîn welamiyan dedeynewe.


Rexbetî ême le Herêmî Kurdistan eweye bigeyne lêktêgeyştinêkî rêkupêk le gel Bexda.


Pêkhênanî Hikumetî Nuwê
Rûdaw: Çwar mang beser helbijardinekanda têperî û hêşta Hikumetî Herêmî Kurdistan pêknehênrawe, boçî?

Nêçîrvan Barzanî: Carê çwar mang niye, debê lew rojewe hejimarî biken ke komîsyon encamî helbijardinekanî rageyand, kabîney heştem ciyawazî heye le gel kabînekanî dîke, pêştir ême dû layen buwîn le gel hendê layenî dîke, beasanî demantwanî wezaretekan, postekan lebeynî xoman dabeşbikeyn, be teikîd eme yekem care lem kabîneyeda ke hemû layene siyasiyekanî nêw Herêmî Kurdistan deyanewê beşdarbin û êmeş zor pêman başe ke hemû layenêk beşdarî bikat le hikumet, diyare em meseleye wadekat ke hem le meseley bernamey hikumet û hem le meseley postekan ziyatir qisey le ser bikirê, hewlî ême ziyatir eweye ke bigeyn be encamêkî hawbeş le gel hemû layenekan.


Ême mebestan ewe niye ştêk pêşkeş bikeyn, wereqeyek pêşkeş bikeyn û bilêyîn eme dwa biriyarî êmeye.


Hewlî ême ziyatir bo eweye layenekan le yekdî nizîk bikeynewe bo ewey bigeyn be lêktêgeyştin, diyare em nizîkkirdineweyeş karêkî asan niye çi le meseley postekan çi le meseley bernamey hikumet, ye'nî katî dewê û êmeş le ser xetîn le gel hemû layene siyasiyekan, hîwadarîn bi twanîn bigeyn be lêktêgeyştinêkî hawbeş


Rûdaw: Kabîney Heştem Key Pêkdehênrê?


Nêçîrvan Barzanî: Min natwanim bilêm hikumet le flan katda pêkdê, belam giftugo û danustanekanî ême le gel layenekan zor beşêweyekî çr û ciddî berdewame bo ewey bigeyne encam.


Rûdaw: Helwêstî Partî le Yekêtî û beşdarîan le hikumetî dahatû çiye, geyştine kuwê?


Nêçîrvan Barzanî: Ême Yekêtî Nîştmanî weku hêzêkî hawpeymanî xoman hejimar dekeyn û piştgîrî dekeyn bo beşdarî le hikumet, ewan biriyarî xoyan dawe ke beşdarî ciddî debin le Hikumetî Herêmî Kurdistan.


Rûdaw: Le barey Cêgirî Serokî Hikumetî dahatû çi biriyarêktan dawe û Serokî Hikumet çend cêgirî debêt?


Nêçîrvan Barzanî: Heta êsta eweyeklayî nebuwetewe, çi Cêgirî Serokî Hikumet çi Serokî Perleman, ewane ew pirsanen ke êsta le gel layenekan xerîkîn û qiseyan le ser dekeyn bo ewey bigeyne lêktêgeyştin, ewey min demewêt bîlêm piroseke asan niye û zehmete, belam Kurdistan û emroy Kurdistan pêwîstî be kodengî hemû hêz û layene siyasiyekan debêt, em kodengiye ewende asan niye, ke be çend danîştinêk bigeyne encam û ewe katî dewêt.


Fkirey ême eweye katî tewaw bideyn bo ewey bigeyne lêktêgeyştinêkî hawbeş, ême demanewêt hêze siyasiyekanî Herêmî Kurdistan le hikumetda beşdar bin, Yekêtî Nîştmanî, Komel, Yekgirtû û Goran.


Ême demanewêt hikumetêkî wa drust bikeyn ke hemû layenekan bi twanîn lew çwar saleda pêkewe kar bikeyn bo ew pirse giringaney rûberwî Herêmî Kurdistan debinewe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌