ROJNAMEY XEBAT 2014-04-29
Sîdad Barzanî:Manewew Parastin û Berew Pêşbirdinî Ezmûnî Herêmî Kurdistan Bende Be Hêz û Manewey Partî Le Deselat


Xebat-Tirîfe Azad:

Le drêjey helmetî bangeşey helbijardin bo herdû Lîstî Partî Dîmukiratî Kurdistan Jimare 76î Encumenî Parêzgay Hewlêr û 213î Encumenî Nuwêneranî 'Iraq be amadebûnî Sîdad Barzanî Nuwênerî Cenabî Serok Barzanî û Aras Heso Mîrxan Berpirsî Liqî 16î Partî Dîmukiratî Kurdistan,lîjney nawçey deştî Hewlêr û lîjney nawçey bineslawe helsan be encamdanî çendîn korî cemawerî bo Sîdad Barzanî Nuwênerî Cenabî Serok Barzanî.

Partî hîway bo Kurd gerandewe
Sîdad Barzanî Nuwênerî Serok Barzanî le kure cemaweriyekeda gutî:Le sereta rêz û slawî Cenabî Serok Barzanîtan pê‮ ‬radegeênîm,xoşhalm emro le gel êwey berêz amadem be be mebestî bangeşey helbijardinî bo herdû Lîstî 76 Encumenî Parêzgakan û 213î Encumenî Nuwêneranî 'Iraq min dilniyam dengekanî êwey dilsoz bo Partî û kandîdekaniyetî,belam be pêwîstmzanî le nzîkewe le gel îwey berêz beşdarbm lem kobunewe frawane da,ta supasî êwey berêz bikem be boney ew heluwêste cwaney ke êwe hetane le helbijardinekanî rabirdû ke serkewtintan bo Partî Dîmukiratî Kurdistan tomar kird.

Herweha Sîdad Barzanî amajey bewe kird ke xelkî snurî deştî Hewlêr nek êsta,belku le Şorşî Eylûl û Gulanîşda rolî berçawiyan hebuwe le xizmetî kurdayetî le rêzekanî Partî Dîmukiratî Kurdistan û Rêbazî Pîrozî Barzanî Nemir le biwarekanî pêşmergayetî û partayetî komelayetî û rîkxistinekanî nihênî,gutî:Êwe sercem dilsozanî Kurdistan beşêk lem mêjwey Partî û Barzanî le xebatî rizgarî xwazî Gelî Kurdistan tumarî kirdwe,Partî le seretay damezrandiniyewe wek qutabixaney Kurdayetî rasteqîne twanîuiyetî bîru bawerî nîştman perwerî le hizrû bîrî rolekanî Kurdistan xoy bi çespênêt,Partî Rêbazî Kurdiyetî damezrand,Partî nirx û behay bo takî Kurd berceste kird Partî bû Gelî Kurdî hoşiyarkirdewe driyan be şewezengî jêr destî û na umêdî da û asoy xozge û umêdî serkewtiniyan rûnak kirdwe.

Partî bu twanî snûre teskekan bibezênî dwa car şakarêkî gewre encam biden ke hemû rolekanî Kurdistan le jêr çetirî cêgay xoyan bikenewe.

Partî qutabixaney elf û bêyî Kurdayetî
Nuwênerî Serok Barzanî le drêjey qisekanî da le kore berfrawanekeda gutî:Ew rêbaze nespawey Partî û Barzanî û way kirdwe hemû rolekanî Kurdistan dost û layengirî Partî bin eger dwatir hîzb û layenî tirîş peyda bibn xelkanê:Çûbine rîzî ewanewe,belam be dilniyaiyewe debêt pêşr elf û bê Kurdayetiyan le qutabixaney Partî û Barzanî pêgutirawetewe boye Partî hîzbî Xelkî Kurdistane be şêwey sruştî û asayî nek bo meram berjewendî diyarîkiraw iyaxud le encamêkî milmlanêyî diyarî kiraw dirhawîştey hizbêkî tir drust bê-t Partî wek zeruretêkî mêjuwî bo rolekanî Kurd û Kurdistan drust buwe her bew siyaset û felsefeyeş emêntewe,manewey hêzî partîman Rêbazî Pîrozî Barzanî selmênerî ew rastiyen ke serbarî planî nexşey dij be Partî encamdrawn le ser astî nêwdewletî,belam Partî le nawneçû hawşêwey çiya serkeşekanî Kurdistan be berzî û şkomendî mawetewe reg û rîşey le derûnî Xelkî Kurdistan mawetewe wate Partî le êweye bo êweşe her boye dilniyam û pişt estûr bin helbjadinekanî 30î Nîsan êwey Partî deçne ser sinduqekanî dengdan deng deden bo serxistinî herdû Lîstî 76 û 213 çunke ayndew serfrazî xotan û mal û mindaltan le çwarçêwey siyaset û bernamey Partî Dîmukiratî Kurdistan ebînewe nek her ewendeş,belku manewew parastin û berew pêşbirdinî ezmunî Herêmî Kurdistanîş bende be hêzî û deselatî partîman geştin be dwa xozgeman bende be hîkmet û karêzmay serkewtwaney Serok Barzanî ewîş damezrandinî Dewletî Serbexoy Kurdistane,wa dexwazî her hemuman pêwîste le 30î Nîsan bçîne ser sinduqekanî dengdan rêjey dengdan le herdû helbijardinî perleman û Encumenî Parêzgakanî Herêm ziyatir bikeyn bo ewey bibîne palpiştî ziyatir bo siyaset û heluwêste buwêrekanî Serok Barzanî.

Sîdad Barzanî le beşêkî tirî utarekey amajey bewe kird ke helwîstî xelk û partiyekan zor be hêze,çunke mêjuwiyekî geşawey heye nimûneyekî serkewtuwî le hikumranî le Kurdistan pêşkeş kirdwe Kurdistanî awedankirdotewew astî guzeranî xelkî berz kirdotewe le hemû biwarekanî jiyan.


Gundekan qelayekî ptewî Partî û Barzanî bûn
her le snurî deştî Hewlêr Sîdad Barzanî be amadewbûnî Cemal Murtke Endamî Perlemanî Kurdistan le gel Xelkî Gundekanî snûrî Deştî Hewlêr kobuwe ke tiyada basî le erk û manûbunî xelkî ew snure kirdu gutî:Êwe le‮ ‬rabirdû selmandutane ke ‬roley be wefay Rêbazî Pîrozî Partî û Barzanî bûne le herdû Şorşî Eylûl û Gulanda êwe qelayekî ptewî Partî û Rêbazî Barzanî bûn lew snure,mêjuwî Partî şahêdî ewe edat ke Partî bala dest bêt Kurdistan awedan û ser berz buwe geşawe tewe ber le salî 1991em gundaneş wek hemû gundekanî tir raguwêzran û xapur kiran bo oduga zore mliyekan belam ew awedanî û xizmetguzariyaney ke êsta kirawe hemuwî le ser destî Partî buwe ke Cenabî Kak Nêçîrvan Serokî Wezîran buwe dest û pencey geyştote ewê û xizmetîkirdun,boye serkewtinî Partî serkewtî Kurdistane.

Dujminan zor hewliyan dawe ke şkist be Partî bên,belam neyan twanîwe,çunke ezanin şkist Partî,nemanî Kurd û Kurdistane,boye pêwîste bergirî lêbikeyn be xewnî ew azîzaney ke be xuwênî xoyan emroyan bo ême hênawete dî emro rohiyan şade bem destkewtane.

Partî hîzbî bê rkaber
Le snûrî deştî Hewlêr û qezay nawendî Bineslawe be amadebûnî Sîdad Barzanî Nuwênerî Serok Barzanî û Aras Heso Mîrxan berpirsî Liqî 16î Partî û Husên Kelarî Qaymqamî Qezay Deştî Hewlêr,lêjney nawçey Bineslawe korêkî berfrawanî bo Sîdad Barzanî rêkxist û tiyada Sîdad Barzanî Nuwênerî Serok Barzanî utarêkî pêşkeş be xelkî snûrî bineslawe kirdu gutî:Le sereta slawî Serok Barzanîtan pê radegeynim ‬her wek agadarn Herêmî Kurdistan be piroseyekî girîngî helbijardin da derwat ke le 30/4 encam edrêt ewîş Helbijardinî Encumenî Parêzgakanî Herêm be jimare 76 Encumenî Nuwêneranî 'Iraq be jimare 213 ke em helbijarne ke girîngî taybetî xoy heye lewaneş helu mercî siyasî le Herêmî Kurdistan û 'Iraq û nawçeke ke çawerwanî goranî gewrey lê dekirêt,her boyeş em helbijardine garîgerî le ser pêgey qursayî Kurd ebêt bo ew goran û milmilanê lew hawkêşe siyasiyane boye zor girînge partîman lew helbijardinaneda serkewtinî berçaw be destbênê bo ewey be hêz û karîgerî ziyatirewe rû beruwî gişt barudoxekan bi bêtewe we nuwênerayetî rasteqîney Kurd û ezmunekey bikat bo partîman Serok Barzanî be îradew palpiştî ziyatirî êwe parêzgarî le ezmunî Herêmî Kurdistan biken hengawî berztir bi hawêjîn bo pêşkewtinî ziyatirî Herêmî Kurdistan le ruwî siyasî û abûrî desteberkirdinî deselatî ziyatirî destûrî ke maf xomane,belam taku êsta be biyanuî nabecê le layen Bexdawe pêşêlî lew mafe desturiyane dekat,êwe hemû ezanin ew layene û ew serkirdeyey ke be dengêkî berzu buwêrane le ser pêşlkirdinî desturî hemîşey 'Iraq le layen Malîkî û hawbîranî hatine welam parnîman û Cenabî Serok Barzanî bûne we ‬be delniyaiyewe eger heluwêste raşkawekanî Cenabî Serok nebuwaye taku êsta zor şitman le dest eçû,çunke hemîşe hikumetekey Malîkî hewlî ewey dawe ke gemaroy deselatekey destûrî û yasayî Kurdistan bidat hîç taybetmendiyek bo mêjuwî rastî Kurdistan be rewa ne bînêt,belam ewey rêgir bê le wey ke ewan û hikumetekey ewan netwanin be û arezuwiyan bigen hoşiyarî û bergirîkirdin û heluwêste buwêrekanî Partî û Cenabî Serok buwe boye pêwstiye lem helbijardine hemû êwey xoşewîst deng be Lîstî Partî û kandiyekanî biden bo ewey karwanî awedankirdinewe berdewam bêt,deriyaiyek firmêsk û xuwên rjawe ta be emro geyştune zor hîzb hebûne le seretay damezrandiyanewe cemawer û layengirî zoriyan hebuwe,belam be pêyî kat pukanetewe yan le encamî pîlan û niskoyek neyan twanîwe hestinewe ser pê,belam partîman bew mêjuwe bew hemû dujmine dagîrkerey ke be agir û asn û pîlanî negirîs hewlî ewiyan dawe partîman serkirdayetiyekey le naw bern,belam neyatwanîwe le duway her şkist û pîlanîk Partî û rêbazekey helsawnetewew hewlî xoyan dawe,Partî duway 68 sal le damezrandinî dîsanewe hîzbî yekeme le Kurdistan.

Dengdanî Kerkûkiyekan giringe
Her le kore cemaweriyekey Bineslaweda Sîdad Barzanî amajey beweş da:Ke Xelkî Kurdistan ezmunî zoriyan le gel Partî heye çi le qonaxî şax le Şorşî Çekdarî çi le ser demî xebatî azadî û xebatî medenî emro da ke dilsozane û dadperwerane mamele le gel mîlletî xoy ekat,Partî parêzerî dab û nerîte kurdewariyekane,nuwênerî Serok Barzanî daway le awerkanî Kerkukî Dilî Kurdistan kirdu gutî:Tkatan lêdekeyn biçin bo dengdan bo lîstekanî partîman lem şare xoşewîste pêwste hîç kemtire xemiyek nenuwênin le pirosey dengdan,çunke karêkî û waye be hîç corêk Partî qibul nakat be hokarêkî diyarî kiraw deng nedeyn her dengêg rêzu xoşewîstî û wefayeke bo giyanî berzû pîrozî hemû şehîd û enfal û bê ser û şuwênekanî gelekeman ke le pênawî azadî bûne qurbanî welamî: Be hêzîşe bo ewaney înkarî mafekaniman eken.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌