ROJNAMEY XEBAT 2014-05-21
Kurd Be Yekgirtuwî De Çêtewe Bexda


Xebat-Zanko Mihemed
Gutebêjî Lîstî Hawpeymanî Kurdistanî le Perlemanî Iraq delêt:Eger Kurd emcare be yekgirtuwî neçne Bexda heleyekî gewre deken,belam geşbînim em care yekgirtû bin.

Sebaret be helbijardinî Serok Wezîranî dahatuwî Iraqîş,perlemantarî hawpeymanî Mutehîdûn Wehde Cumeylî dawa dekat le kutle siyasiyekan le birî ewey ke bayex ben be Serok Wezîranî Nurî Malîkîu dûbare bûnewey wilayetkey cext bikenewe le çaksazî siyasî û cextîşî kirdewe ke Serok Wezîranî dahatû be tewafuqî siyasî dadenrêt.

Welamdanewey Lîstekey Ellawî
Itîlafî Dewletî Yasa welamî Eyad Elawî Serokî Itîlafî Nîştmanî dayewe,ke raygeyandibû,lîstekey pley yekemî le Helbijardinî Encumenî Nuwêneranî Iraqda be desthênawew 250 Hezar hawlatîş dengî bexudî xoy dawe.

Hena Fetlawî Perlemantarî Iraq le ser Itîlafî Dewletî Yasa le lêdwanêkî rojnamewanîda te-ikîdî le wekirdewe,lêdwanekey Elawî amajeye bo şkisthênanî Itîlafî Nîştmanî û bê agayî ew lîste.

Te-ikîdî lew eşkirdewe,encame seretayiyekan derîxistwe,Itîlafî Dewletî le ser astî hemû parêzgakan pley yekemî be desthênawe.

Eyad Elawî le çend rojî rabirdûda le konfransêkî rojnamewanîda le Bexda‮ ‬raygeyand,lîstekey pley yekemî be desthênawe,hawkat hêrşî kirde ser komisyonî Balay Serbexoy Helbijardinekanî Iraq û tometbarîkird be wey,ke layengîrî kirduwe.

Yekgirtuwî Kurd
Gutebêjî Lîstî Hawpeymanî Kurdistanî le Perlemanî Iraq delêt:Eger Kurd em care be yekgirtuwî neçne Bexda heleyekî gewre deken,belam geşbînim em care yekgirtû bin.

Lew bareyewe Mu-eyed Teyîb gutebêjî Lîstî Hawpeymanî Kurdistanî le Perlemanî Iraq raygeyanduwe:Êsta dengoy ewe heye Lîstî Hawpeymanî Nîştmanî be mebestî pêkhênanî kabîney nuwê,namey bo layenekan narduwe.

Gutîşî:Pêwîste em care Kurd be yekgirtuwî biçne Bexda,egerna karêkî zor hele deken,belam lew biruwayedam emcare yekgirtû bin.

Gutebêjî Lîstî Hawpeymanî Kurdistanî le Perlemanî Iraq
rûnîşîkirdewe,taweku êsta ne Kurd û ne Sunine heluwêstî xoyan le barey pêkhênanî kabîney nuwê ranegeyanduwe û Lîstî Hawpeymanî Nîştmanîş xoy yekla ne kirdotewe,boye ew lêdwananey le layen hendêk endamî Lîstî Dewletî Yasawe dedrên,ray xoyane û hîç ştêkî fermî niye.

Lawazkirdinî Pêgey Suninekan
Endamêkî Encumenî Nuwêneranî Iraq aşkiraykird,hêrşkirdinî berdewamî Hikumetî Iraq bo ser nawçe Suninenşînekanî Iraq,to le kirdineweyew Şî'ekan deyanewêt pêgey Sunine le'Iraqda lawaz biken.

'Adil Ebidulla Endamî Encumenî Nuwêneranî Iraq le Frakisyonî Hawpeymanî Kurdistan
raygeyanduwe,amancî Nurî Malkî le hêrşkirdine ser nawçe Suninenşînekan bo dû xalî serekî degerêtewe, yekemiyan,ber le helbijardinekan deywîst pêgey Sunine le Iraqda lawaz bikat û rêjey beşdarîkirdinî Sunine le helbijardinda kembêt.

Gutîşî:Dwem xal ke Malkî karî le ser dekat,şerî tayfiye,ke eweş şerêkî nuwê niye,belku bo dijayetîkirdinî berdewamî nêwan Şî'e û Sunine degerêtewe,ke ziyatir le çend sedeyeke ew nakokiyaney nêwan herdûla berdewamiyan heye.

Rûnîkirdewe,ew şerey le êstada le nawçe Suninekan le nêwan hikumet û Erebî Sunineda deguzerêt,destî derekîşî têdayew wilatanî nawçeke pişkiyan lew şereda berdekewêt,belam amancî serekî şereke,tolekirdinewey Şî'ekane le'Erebî Sunine.

Razî nebûnî layene siyasiyekan
serçaweyek le Itîlafî Dewletî Yasa aşkiraykirduwe,taku êsta layene siyasiyekan razî nîn bo carî sêyem Malîkî bi bêtewe Serok Wezîran.

Itîlafî Dewletî Yasa namey bo lîstekan narduwew jimareyek kobûneweşî encamdawe le pênaw razî bûnî ew layenane bo wergirtinewey xulî sêyemî Serokayetî Hikumet le layen Nurî Malîkî,belam serçaweyek le nêw ew Itîlafe basî lewekirduwe taku êsta layenekan welamiyan be erênî ne dawetewe.

Herweha ew serçaweye raşîgeyanduwe,Nurî Malîkî berêgey Wezîranî Kurdewe namey bo herdû Parêzgay Hewlêr û Slêmanî narduwe,belam hîç welamêkî erênî wernegirtotewe.

Le lay xoyewe Itlafî Mwatin (Encumenî Balay Islamî)raydegeênin,Itlafî Dewletî Yasa taweku êsta Nurî Malîkî Serokî Wezîranî Iraqiyan kandîd nekirduwe bo ewey carêkî dîke ew poste werbigirêtewe.
Gutebêjî Fermî Itîlafî Mwatin Belîx Ebu kilk le lêdwanîkda aşkiraykirduwe:Ême le Hawpeymanî Nîştîmanî bawerman û waye yek tîm bîn nek yek kes.

Deşlêt:Her kandîdêk bo postî Serok Wezîran debêt le naw hawpeymaniyeteke rezamendî le ser derbirêt,beder leweş debêt kutle siyassiyekan dîke rayan le ser hebêt.

amajeşî bewekird,Dewletî Yasa be şêweyekî fermî Nurî Malîkiyan bo postî Serok Wezîran kandîd ne kirduwe,eweşî basî lêwedekirêt ke dekirêtewe be Serok Wezîran tenha bo bangeşe be kariyanhênawe û eweş mafî xoyane"gutebêjekey Mwatin raydegeênêt:Dwakewtinî destinîşankirdinî kandîd bo Serok Wezîran le layen Itîlafekemanewe bo ewe degirêtewe ke debêt ew kese heluwêstekanî be hêz bêt her boye taweku êsta hîç kandîdêkman diyarînekirduwe.

Tewafuqî Siyasî
Perlemantarî Hawpeymanî Mutehîdun Wehde Cumeylî dawa dekat le kutle siyasiyekan le birî ewey ke bayex biden be Serok Wezîranî Nurî Malîkî û dûbarebûnewey wilayetekey cext bikenewe le çaksazî siyasî û cextîşîkirdewe ke Serok Wezîranî dahatû be tewafuqî siyasî dadenrêt.

Wehde cumeylî le lêdwanêkîda gutî:Wilatekeman denalênêt be dest kêşew şkist û be qeyranî qulî yek le duway yekda guzer dekat û pêwîste le ser sekirde siyasiyekanu beşdarbûan cext bikenewe le çaksazî siyasî bo ewey bigeynewe be kenarî aram le birî ewey ke çawman le ser kesayetî Serokî Hikumet bêt.

Cumeylî amajey bewedawe:Terkîzkirdine ser kesayetî û poste siyadiyekan û piştguwêxstinî çaksazî sîstemî siyasî demangeyenêt be dewletî şkistxwardu dewletî betal le damezrawekan,amajeşî bo ewekird kewa Serokî Hikumetî dahatû be tewafqî siyasî pêkdehênrêt û pêwîste terkîz bikirêt le ser siyasetekanî emniyet û abûrî yan nêwdewletî bo ewey dewletêkî şkisxwardû dan pênenraw le ruwî nêwdewletiyewe drust nebêt.

Gutîşî:Lem mawey duwayeda serkirdey kutlekan cimûculêkiyan dest pêkirduwe le pênaw diyarîkirdinî Serokî Hikumet û birînewey le layen Gelî Iraq û sîstemî siyasî û Dewletî Iraqî kesayetî Serokî Hikumet ke eweş pêçewaney binemakanî dîmukirasiye ke tebenî çaksazî siyasî û dadwerî û abûrî dekat le wilatda le birî terkîzkirdine ser kesayetiyekan

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌