ROJNAMEY XEBAT 2014-05-21
Dilşad Şehab:Le Dwakewtinî Kabîney Nuwêda Partî Bacî Gewrey Dawe


Endamî Serkirdayetî û herweha endamî şandî danûstankarî Partî Dîmukiratî Kurdistan bo pêkhênanî hikûmet Dilşad Şehab,le çawpêkewtinêkda amaje be nefes drêjî Partî û guşarekanî seriyan û ew tehediyataney berdemiyan û sûr bûnî Partî le ser yekirîzî nawmalî Kurd û herweha beşdarî yekêtî le Kabîney Heştemî Hikûmetî Herêmî Kurdistanda dekat.

*Partî bacî dwakewtinî hikûmetî nedawe be hoy têperbûnî kat le temenî kabîney heştem?

-Dilşad Şehab:Le seretay pirosekewe heta êsta û ew nefes drêjiyey Partî ke zor caran bacîşman dawe çi le helmetî helbijardin û çi le pêş helbijardinîş,hemû ew guşaraney ke le ser Partî bûn le ruwî cemawerî û rageyandinî hendêk le layenekan,hemû ewane nebûnete hokarî ewey ke Partî le hengawnan bew arasteyey kewa xoy biruway pêyî heye paşekişe bikat,wek yekirîzî nawmalî Kurd le qonaxêkî hestiyarî wek em roda û ew tehediyataney ke le berdemî êmedan,heta em sateş Partî em amancey le serwî hemû ştekanî dîkewe bînîwe û dûdil nebuwîn le pênawîda qurbanî bideyn çi be sazş kirdin le mafî întxabî Partî bêt, yan ew dwakewtiney ke be daxewe renge Partî bacî yekemî dabêt be hoy têperbûnî temenî kabînekewe,çunke le hizrî xelkda û waye ke Partî raspêrdrawî yekeme bo pêkhênanî hikûmet,hemû emaneman bo amancêk buwe û birwaman û waye ke iêsta le be dîhatinî ew amance zor nzîk buwînetewe.

*Dawakariyekanî yekêtî û nefes drêjî Partî em doxe be kuwê degeyenêt?

-Dilşad Şehab:Zorbey zorî ew dawakariyaney yekêtî heybuwe le layen partiyewe kêşey le ser nebuwe û rênuwênî Cenabî Serok Barzan îş bo serkirdayetî û Partî û lîjney danûstankarîş her ewe buwe ke debêt bew arasteye biron û em babete kotayî pê bi hênrêt le gel‮ ‬reçawkirdinî barudoxî yekêtî xoşî,le naw ew hizbeda hîç girftêk nemawe û teniya ême çawerwanî ewe dekeyn biraderanî yekêtî bigene biriyarêk bo naweênanî kandîdî xoyan bo postî Cêgirî Serokî Hikûmet.

*Le hendêk le mîdiyakanda bas lewe kirawe ke êwe û layenekanî tir sebaret be hemwarkirdinî yasay Serokayetî Herêm guşarî siyasî bo ser yekêtî drust deken?
-Dilşad Şehab:Be daxewe le rageyandinekan bas lewe kira weku ewey kewa ême, yan layenekanî tir cige le Yekêtî Nîştmanî Kurdistan,le perleman wîstbêtiyan em babete wek guşarêkî siyasî, yan her meseleyekî tir bê be kar bhênin,be rastî em meseleye zor le rastiyewe dûre,çunke eger ême bman wîstbaye guşarî siyasî drust bikeyn,qonaxî awhaman le pêş buwe û demantwanî guşarî zortir û karîgertir drust bikeyn,herweha deşmantwanî be karî bi hênîn bo babetî helbijardin û zor babetî dike.

Carêkî tir dûpatî dekeme ke Partî amance serekiyekey be lawe giringtir buwe û umêdewarîşm Yekêtî le mawey pêş wajoy yasakeda nawî kandîdî xoyan binêrn,her weku pêştirîş ke hikûmet drust kirawe,be heman şêwe le ser ew binemaye hikûmet drust dekirêt.

*Partî û Yekêtî le xulî sêyemî perlemanda ke yek kutle bûn,hawra bûn le ser ewey em yasaye hemwar bikirêt êsta ke le xulî çwaremda hemwar kirawe,aya ewe dijayetî Yekêtiye?
-Dilşad Şehab:Raste le xulî sêyemî perlemanda ême û Yekêtî ke be yekewe le naw yek kutleda beşdar buwîn,hawra buwîn leser ewey ke debê em yasaye hemwar bikirêt,çunke yasayekî lasenge.

Le zorbey here zorî wilatanî diniyada ştî wa niye û pirsiyarîşm taybet lew bareyewe zor kirduwe,belam nembîstuwe ke Serok û Cêgirî Serok be yekewe rabspirêrdrên,welê eme derencamî rêkkewtinî penca be penca buwe,rêkkewtin le ser ewey ke debêt em babete be yekcarî nemênêt,êstaş ke hemwar kirawe le dijî biraderanî yekêtî hemwar nekirawe,be pêçewanewe em yasaye girftî têdaye û debêt em girfte nemênêt bo ayînde û hîç sepandinêkî têda niye ke bilêt kabîney heşt debêt le ser em yasaye pêk bi hênrêt,be pêçewanewe ta mawey yasayî em yasaye yan ta Cenabî Serok em yasaye wajo dekat,derfet le berdest biraderanî yekêtîda heye bo ewey kandîdî xoyan binêrn ke kandîdiyan nard,pêş wajokirdinî yasake bo nimûne Perlemanî Kurdistan moletî hewt rojî le ser dawakarî fraksyonî Yekêtî Nîştmanî Kurdistan diyarî kird ke moletî hefteyekiyan pê bidrêt bo ewey ewan le gel serkirdayetî Yekêtîda em babete yekla bikenewe û nawî kesî pêşniyarkiraw bo Cêgirî Serokî hikûmet binêrne perleman,xo eger duwênê biyanhênaye ewe babetî yasake le arada nebû,eger lem çend rojey ayîndeşda nawî em kese bi hênine perleman,hemdîsan hîç îşkalêk le arada niye bo pêkhênanî hikûmet, yan‮ ‬raspardeke le ser binemay yasa koneke debêt ke Serok û Cêgirî Serokî hikûmet le ser yasa koneke radespêrdrên,ême larîman niye û hîç girftêkîşman le ser em babete niye,belam eger le haletêkda em naweynane dwa kewt,xo ta ser hikûmet wa namênêtewe ke her debêt Serokî Hikûmet û Cêgirî Serokî Hikûmet naw bi hênrên, yan dengiyan le ser bidrêt bo ewey dilniyayî be xelk bidrêt ke le elternatîvî eweşda eger pêşniyazkirdinî Cêgirî Serokî Hikûmet dwa bikewêt,ewa yasayekî dîke dête arawe ke be yasa nuweyeke kar dekirêt ke teniya Serokî Hikûmet be teniya bo pêkhênanî kabîne radespêrdrêt,eme manay ewe niye ke rêga le Yekêtî degîrêt bo ewey beşdarî nekat yan postî Cêgirî Serokî Hikûmetî nebêt,be pêçewanewe ew kate Cêgirî Serokî Hikûmet û hemû wezîrekanş be yekewe le layen kesî pêşniyarkiraw bo Serokayetî Hikûmet pêşkeşî perleman dekirêt bo wergirtinî mitmane,wate eger be yasa nuweyeke kar bikirêt,duway raspardinî le layen Serokî Herêmewe kesî raspêrdraw bo pêkhênanî kabîne mawey 30 ‮ ‬rojî le ber deste û em maweyeş derfetêkî tir le berdemî biraderanî Yekêtîda de hêlêtewe bo ewey le gel nawî wezîrekanî xoyanda,nawî Cêgirî Serokî Hikûmetîş pêşkeş biken.

*Perlemantaranî zorbey fraksîonekanî perleman wek degutira le jêr guşarêkî zorî cemawerda maniyan girt û dawayan le Serokî Herêmî Kurdistan kird wajoy yasake bikat ta çîtir hikûmet dwa nekewê?

-Dilşad Şehab:Min hem mangirtineke û hem heluwêstekem pê ştêkî başe,belam welamdanewey perleman bo ewey çîtir hikûmet dwa nekewêt,min be hengawêkî îcabî debînim,welê mangirtin bew şêwazey ke îlla debê Serokî Herêm emro yasake wajo bikat,eme hem le ruwî pirotokol û hemîş le ruwî yasayiyewe yasayî niye,çunke yasake bo xoy mawey 15 rojî be Serokî Herêm danawe ke ew maweiyey le berdem bêt û lem 15 rojeda eger narezayî hebê ewa nîşanî dedat,belam retkirdinewe le arada niye,çunke be pêyî yasa Cenabî Serokî Herêm yasa ret nakatewe,belku, yan narezayî derdebirêt le ser maddeyek, yan birgeyekî naw yasayeke û bo perlemanî denêrêtewe, yanîş pesendî dekat,belam eger pesendî nekat û narezayî nebêt,le mawey 15 rojekeda ewe xoy le xoyda debête yasa û perleman yasake derdekat û karî le ser dekat.

Sereray eweş teqdîrî rolî perlemantaran dekem bo ewey çîtir hikûmet dwa nekewêt û bêne ser xet,belam le ber ewey yasake duwênê hatuwete Serokayetî Herêm,pêwîstî bewe nedekird ewe bigutirêt ke her debêt emro, yan sbey serok yasayeke wajo bikat,çunke be pêyî yasakanî Herêm Serok 15 rojî heye û hîç heluwêstêkî nerênî nîşan nedrawe le layen Serokî Herêmewe le ser yasake ta nîgeranî perlemantaranî le ser drust bibêt,belku be têkira pêman başe rolî perleman îcabî bêt û pêman başe le ser ew pirsane bêne deng kewa peywestin be jiyanî têkiray Xelkî Kurdistanewe le gel reçawkirdinî yasakan.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌