ROJNAMEY XEBAT 2014-06-09
Endamî Xulî Pêşuwî Encûmenî Nuwêneranî 'Iraq D.Sîrwan Zehawî Bo Xebat


Dîmane Hejan Bekir
D.Sîrwan Zehawî Endamî Xulî Pêşuwî Encûmenî Nuwêneranî 'Iraq,le çawpêkewtinêkda le gel Rojnamey Xebat,bas le giringî serdanî Serokî Hikûmet bo Perleman dekat û delêt,katî xoy bes le Perlemanekanî Berîtaniya û Ferensa û Elmaniya ememan debînî,keçî emro be rûnî ewe le Kurdistan debînîn.

Deşlêt Serokî Hikûmet karekanî dexate berdest nuwêneranî xelk ta kes muzayede nekat û basî narûnî û naşefafî û takirewî nekat.

Xebat:Le maweyekî kurtda dû car Serokî Hikûmet serdanî Perlemanî Kurdistanî kird bo rûnkirdinewey pirsî henardekirdin û dahatî newtî Herêm,ewe be lay berêztewe manay çî degeyenêt?
D.Sîrwan Zehawî:Serdanî Serokî Hikûmet le mawey kemtir le hefteyekda dû car bo Perlemanî Kurdistan,manay ewe dedat ke Serokî Hikûmet pabende be wey ke birwate berdem îradey Xelkî Kurdistan bo rûnkirdinewey pirse giringekan ke êsta dû pirsî giring le aradan ke herdûkiyan peywendîan be yekewe heye û wabestey yektirîn,yekemiyan pirsî birînî mûçe û budcey Herêmî Kurdistan û qeyranî abûriye,duwemîşiyan ke wabesteye bew pirsewey ke serencam nardinî newtî Herêmî Kurdistane bo derewey wilat leber ewe pêwîst dekat Serokî Hikûmet birwate berdem nuwêneranî xelk û beramber îradey xelk be şefafiyet hendêk şt rûn bikatewe ke pêwîste bikirêt.

Xebat:Em hengawey Serokî Hikûmet zemînesazî bo çwarsalî aram û şefaf û yekgirtuwî malî Kurdî dekat?

-D.Sîrwan Zehawî:Belê çunke zor şit le gumanda le yektênegeyştin drust dekat,Serokî Hikûmet mikure le ser ewey ke ême debêt hemûman leyek têbigeyn,sûre le ser ewey ke debêt nzîk bê le perleman bo ewey her xewşêk hebê her nîgeranî û gumanêk hebê rûnî katewe,eweş bew manaye dêt ke Serokî Hikûmet zemînesazî dekat û hengawekanî Serokî Herêmî Kurdistanîş be arastey rêkxistinewey malî Kurdî û yekgirtuwî malî Kurdiye ke be qena'etewe yekgirtû bê nek be riwalet bo ewey be qena'etîşewe yekgirtû bê debêt le yek têbigeyn ke newt le xizmetî xelke,le yek têbigeyn ke newtî Herêmî Kurdistan bo kesêk û çend kesêkî diyarîkiraw niye,le yek têbigeyn ke debêt şefafiyet hebêt û xelkî bizanê ew newte bo kuwê denêrdrêt û çon serf dekirêt,le yek têbegeyn bo ewey abûriyekî serbexoman hebêt û drustî bikeyn,le yek têbigeyn bo ewey be yekewe eger bi manewê biçîne Hikûmetî 'Iraq,biçîn eger biriyar bê neçîn,neçîn û leyek têbigeyn le çarenûsî xoman le dahatûda eger corêk le bîrkirdinewe hebêt beyekewe biriyar bideyn eme zemînesaziye bo beyekgirtuwî manewey malî Kurd bo ewey hengaw binrêt berew ewey çwar salî aram û tendrust berê bikeyn û hengaw binrê berew be merce'bûnî perleman bo ewey perleman be merce' bizanrê û hikûmetîş karekanî xoy bikat û karekanîşî bixate berdest nuwêneranî xelk ta kes muzaye denekat û basî narûnî û na şefafî û takirewî nekat ke emane wanîn û eweta Serokî Hikûmet royştuwete berdem perleman û singî frawan kirduwe bo hemû pirsiyarekan û xelkî pisporîşî birduwe bo ewey welamî pirsiyarekan bidatewe,eme bo xoy hengawêkî cîdiye,katî xoşî bes le Perlemanekanî Berîtaniya û Ferensa û Elmaniya ememan debînî,emro be rûnî ewe le Kurdistan debînîn ke le Rojhelatî Nawerastda karêkî namoye û nemanbînîwe le nawçeke û dewletanî drawsê ke Serokwezîran birwate berdem Perleman le hefteyekda dû car û le danîştî rastewxoda hemû pirsiyarekanîş be sîngfrawanî welam bidatewe,boye eme tecrubeyekî nayabe û debête binemayek bo sistemî perlemanî bo Yekgirtinî Malî Kurdî û bo ewey le dahatûda bitwanîn biriyarî serbexoyî abûrî bideyn û biriyarî eweş bideyn çon beşdarî Hikûmetî 'Iraqî bikeyn eger beşdarî nekeyn duway ewe çî bikeyn.

Le ber siyasetî natendrustî wilatan le gel Kurdda,berdewam Kurdistan çawerwanî destî xelkî tirî kirduwe,belam emro Kurd geyştote ewey newtî xoy hebêt û deşîxate berdem perlemantaran û nuwêneranî xelk.

Xebat:Eme rolî debêt ta hemû layek be qena'etewe pişgîrî le bername û piroje û karî Hikûmet biken?

-D.Sîrwan Zehawî:Eger hemûman têgeyştîn le wey ke binemayekî abûrîman heye ca kem bê ya zor bê ke yekem care le mêjuwîda Kurd debête xawen ştêkî xoy ke caran bewe benawbang buwîn be daxewe le ber siyasetî natendrustî wilatan le gel pêkhatey Kurdî berdewam Kurd çawerwanî destî xelkî tirî kirduwe,belam emro Kurd le jêr saiyey siyasetî Serokî Herêm û Serokî Hikûmetî Herêmî Kurdistan be hamahengî hemû layene siyasiyekan geyştote ewey ke ştêkî xoy hebê emcare ke Hikûmetî 'Iraq eweman pê rewa nabînê û çawî pêhelnaya be biruway mn eme ke dexirête berdem perlemantaran û nuwêneranî xelk û be şefafî agadarbûniyan lem pirse ca kem bê yan zor,eweye le berdestman,çî bikeyn bo ewey ziyadî bikeyn,iyan çî bikeyn bo ewey hengaw binêyîn berew serbexoyî abûrî herêmekeman û serbexoyî abûrîman hebêt,eweş giringe ke Serokî Hikûmet xistiye berdem nuwêneranî gel ta agadar bin em qeyrane darayiye ke hokarekey Hikûmetî 'Iraqe eger nuwêneranî xelk geyştine ew qena'ete bêguman şeqamîş degate ew qena'ete û sebirîş degirn lew hengawaney le dahatûşda denrên,çunke mîllet le qazanciyetî û pêşî xoşe beşêkîşe le serweriyekanî û debête xawen abûriyekî serbexo û çawerwanî destî xelkî tir nakat.

Boye eme giringe çunke le ser encam ke Herêmî Kurdistan buwe xawen abûrî serbexo û hengawî cîdîman na bo abûriyekî serbexo û hemûman qena'etman pêyî hebêt nek beşêk qena'etî pê hebêt û beşêkîş qena'etî pê nebêt ke dilniyam bem hengawe û bem şefafiyete hemûman qena'etman pêyî debêt û hengawêkî başe bo ewey hemûman be qena'etewe bergirî lê bikeyin ke geyştîne ew qonaxey ke birwaman hebêt be serbexoyî abûrî Herêmî Kurdistan û be hengawnan berew ewey ke ême berew serbexoyî abûrî deçîn,ew kate Yek Malî Kurdî zehmete dirzî tê bi kewêt û kesanêk hewl biden dirzî têbixen û serkewn,bem hengawnaney Serokî Hikûmet ke raste abûrîn,belam rehendî siyasîan heye rehendî yekparçeyî û yekgirtuwî û Yekirîzî Malî Kurdyan heye,boye debêt berdewam bêt le ser ew siyasete bo ewey hemû layek be qena'etewe pişgîrî le bername û piroje û karî hikûmet biken,çunke le dahatûda pirsî çarenûs saztir çawerwaniman dekat û biriyarî çarenûs saztirîş debê bideyn.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌