ROJNAMEY XEBAT 2014-06-16
Bikujî Baran

Nejad 'Ezîz Surmê

«Çiya, be hêz û be hêminyewe kêl buwewe.

Tarîkayî lutkew bendenî dapoşîn.

Biruskeyek drewşayewew
agirê helbû.

Diniya mergî barand,
herçî dekewt, debuwe xolemêş»
dastanî gelgamiş

(1)
/Rêjneyek/ le/ nîweşewda/ xewnî/
/le bîr/ birdmewe/ nimeyek/ be bîrî/ hênamewe/
Le nêwan/ le bîrçûnewew/ we bîrhatineweda/ le gel
/awaze/ şeketekanî/ srûştda/ têkel/ bûm/

Pelkegiyay teniya
be awî kirda deçin
şeqamî estêran
çend metirê henasew
tawê baranî dewê.

Şeqamî Estêran,
bacî xermanew rojlêbiran dexwazê.


(2)
/Asan/ niye/ le/ nezmî/ helbûn/ bigeyn/
/asan/ niye/ şare/ mêrûleyek/ le/ nîştîmanî/
/asanstanda/ dilniya/ bikeynewe./

Xot be yektenî u bêniyazî
bspêre.

Tarmayî drextan le temda
çend cwane, çend şox.

Ba îtir bi gerêyînewe
ba bi gerînewe peykî le şan û pîl kewtû!
ême xerîke degeyne
asoy alûdeyî.

Ba bi gerêyînewe
xoman be yektenî u bêniyazî bispêrîn.


(3)
/Gereke/ qesîde/ qelemrewî/ beheşt/
/bê/gereke/zimaniman/ le/ werzekanî/ ziyatir/
/lê/ be weled/ bê../
/gereke/ mangman/ le/ herêmî/ drewşanewe/
/awa/ nebê/ asmaniman/ bê gerd.../

Min boye delêm çawî dil
çawî dil
ezele, ezel.

Boye delêm çiray raz
çiray raz
kwanuwî
helwedayane çiray raz.

Aman jengarî petiyareyî
aman!

(4)
/Dadperwerî/ le/ uşeda/ nîiye/ dadperwerî/
/le/ pîtdaye/
/endêşey/ dwabiraw/ pirşing/eda.

/Nîweşew/ şerabêkî/ spî/bû/
/ême/ be/'eksî/ şerab/ le/ pîtêk/
/degerayin/ pîtîkî/ çarogedar/ lasengî/
/hawseng/ bi katewe/
/êstayiş/ degerêyîn../

Dergay umêd
Be klîkî bê umêdî nakirê-tewe
şabaş bo ew girey
dinyay sûtandu
dil bakî pê nebû.

Şabaş bo pasewanî
memleketî tenpolayî û derfet.


(5)
/Peyamî/ bê hûdeyî/ hendê/ car/ gewerî/
/lê/ derdekewê/ wek/ ew/ motekaney/
/le/ bê dar/ bûneweda/ be/ zînduwî/ lêyan/
/azad/ debîn./


Le baran behre wergire
sozî mestî lê detkê
le baran behre wergire
ruwe xembarekan
be lay xerabatan werdegêrê.

Ay baran
sehendî pişko!
nhênî ew çawaney
'aşqiyan têda detuwênewe
şêtiyan le nawda un debin

Ay baran
şayedî dûr û nzîk
dwa peymaneman be betalî mehêlewe.


(6)
/Pelkezêrîne/ debînim/ birwam/ be/ berpabûnewe/ leq/ debê/
/na zanim/ detwanî/ manayek/ be/ xefletî/ şewezeng/bidey/?/
Na zanim/ detwanî/ ew/ zemene/ rabigirî/
/dagîrkeranî/ zemen/ aw/û/ hewayan/lê/ birîwe?/
/detwanî/bo/ rojgarêkî/ dîkey/ heldey?/

Ew henaseye çiye
nuqmî gêjene,
ne dexnkê, ne rizgarî debê?
ew dile çi dilêke
dewestê û le lêdan nakewê?
ew mome çiye
ta ebed desûtê?
to dûrî, ey pirsiyarî nax
dad niye
be to geyştin
le kêwî qaf dûrtir bê.


(7)
/Sîrey/ derga/ le/ xerîbîda/ ahengêkî/
/efsûnawî/ heye/
/hawwilatyanî/ gelgamş/ seriyan/ le ser/
/peymaneyek/ dana/ le/ tirsî/ rojgare/
/xolemêşiye/ dîmahîne hatuwekan/ helbizirkabû.../

Bo to, ser le rê
kuwêt buwê deçim
lem zenekeda, be teniya
natwanî bi periyewe

Ta, ta, ta
ta (hetaw le singman deruwê)
le gelt debim
ta, ta, ta
ta em xak û xole mabê,
bo to
ser le rê
kuwêt buwê deçim.


(8)
/Mêjûman/ û wêney/ qesîdeyekî/ nîweçil/
/le/ kolda/ hatuwe/ teb'î/ pejmurdeyî/
/xerendêkî/ hezar/ be/ hezare/ be/ ber/ çawî/
/ademiye/ ser/ hetawekanewe/ helmandelûşê/
/debê/ ne hêlîn/ ew/ runahî ye, bi kujêtewe/
hemîşe teslîmî ew xendeyem
le sîmatda heldê.

Hemîşe xewn be dilekutey
ew derwêşane debînim
be helawî cwanî desûtên.

Bar le kontirol derçuwe, kirîv
xemseraye, xemseraye, xemsera.


Eylûl/ 2013

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌