ROJNAMEY XEBAT 2010-08-15
Mehmûd Mihemed: Partî bekirdewe selmandî ke bergirîkarî mafe neteweyiye rewakanî Kurde

Xebat / Mihemed Zengene

Bergirîkirdin le netewey Kurd û Xebatî nepsaw bo bedesthênanî mafî neteweyî Kurd siyasetî here serekî Partî Demokratî Kurdistan buwe le yekemîn rojî damezrandiniyewe, belam hîç katêkîş mafî netewekanî dîkey feramoş nekirduwe û palpiştî her bizûtineweyekî rizgarîxwazî ke be şêweyekî aştiyane bergirî le mafî neteweyî xoy kirdibêt. Her em pirseş way kird Partî bibête Partêkî nêzîk le cemawer û Partêkî xoşewîst û xawen mitmane be dirêjayî salanî temenî.

Lem bareyewe le dîdarêkî taybet be Xebat Mehmûd Mihemed Endamî Mektebî Siyasî dûpatî dekatewe prensîpî neteweyî bo bergirîkirdin le mafî netewey Kurd û netewekanî dîkey Kurdistan û Iraq yekêk buwe lew amancaney hemîşe Partî weku hizbêkî xoşewîstî nêw cemawer nîşan dawe.

Damezrandinî Partî le hel û mercêkî dijwar da

Mehmûd Mihemed Endamî Mektebî Siyasî wêray pîrozbayî bo Serok Barzanî û heval û kadîranî Partî û hêwîxwazî bo serkewtinî ziyatirî Partî le qonaxekanî ayîndey mêjuwî Kurdistan, nîşanî da Partî le hel û mercêkî zor sext damezra ke tiyay da komelêk gorankarî le sertaserî dunya da bedîdekira be taybetî be kotayî hatinî cengî duwemî cîhan û rûxanî zor sînûr û hatine arawey sînûrî dîke û çûnî cîhan berew dû cemserî û hebûnî hereşey cîddî bo ew netewaney hêşta mafî xoyan desteber nekirdibû boye bîr le damezrandinî Partêk kira bo bergirîkirdin le mafî Kurd û dananî sînûrêk bo pêşelkariyekanî dij be Kurd.

Her weha gutî: Egerçî ber le damezrandinî Partî hizbî dîkey xebatgêr û şoreşgêr le Kurdistan da hebûn û çendîn siyasetwanî Kurd ke xemxorî gelekeyan bûn hizbî siyasiyan damezrand belam zorbeyan bo nawçeyekî diyarîkirawey cografî yan bo nuxbeyekî roşinbîr û siyasetmedar bûn ke neyantwanî sertaserî Kurdistan bigirne xo û her weha le ruwî cemawerewe neyantwanî hemû çîn utuwêjekan bigirnewe boye Kurd û Kurdistan pêwîstiyan be hizbêkî sertaserî bû ke hemû çîn û tuwêjekanî komelgay Kurdistanî bigirête xo, Barzanî nemir û hevalanîşî em bîreyan kirdewe û em hizbeyan le ser binemayekî neteweyî damezrand ke ta êstaş helgirî ew diruşmeye.

Pûçelkirdinewey planî dujminan

Mehmûd Mihemed dûpatî kirdewe Barzanî nemir û hevalanî zor baş dirkiyan bewe kirduwe ke pêwîste prensîpî neteweyî be zînduwî bimênêtewe bo pûçelkirdinî planî dujminan ke bo tiwanewey Kurd le nêw netewekanî dîkeda danrabû her weha gutî: Partî be kirdewe selmandî ke bergirîkarî mafe neteweyiye rewakanî Kurde le dijî her planêkî twandinewey Kurd le nêw netewekanî dîkeda, ta weku êstaş Partî helgirî em fîkreye û bilawkereweyetî le rewangey ewey mafî netewekan beşêke le mafî mirov her weha mafî siruştî her neteweyeke le jiyanêkî asayîş û aştiyaneda bijî û xoy biryar le çarenûsî xoy bidat.

Partêkî neteweyî

Endamî Mektebî Siyasî rûnî kirdewe Partî Demokratî Kurdistan Partêkî neteweyiye û birway be mafî netewekanewe heye û Partêk niye ke tenha netewey xoy beser xelkî dîkeda zal bikat û hewlî tiwandineweyan bidat û gotî: Le gel Kurd da Turkman û Aşûrî û Kildan û tenanet Erebîş le Kurdistan da jiyawin û le nêw Partî da şuwêniyan hebuwe û hîç katêkîş Partî daway lê nekirdûn waz le netewey xoyan bihênin û hîç katêkîş ew dawayeyan lê nakat belku be pêçewanewe dawayan lê dekat le rêgey Partiyewe bergirî le mafî neteweyî xoyan biken boye dûpatî dekemewe bûnî Partî be Partêkî neteweyî watay birwabûnî Partiye bewey hemû netewekan bergirî le mafî xoyan biken û bûn û manewey xoyan biken.

Ême ke birwaman bewebû debê mafî neteweyî ême bêtedî pêwîste birwaman bewe hebêt ke debê mafe neteweyiyekanî gel û netewekanî dîkeş hebêt eweş waykird Partî her le seretay damezrandiniyewe le ser astî Iraq hewlî dirustkirdinî peywendî le gel hizbe Erebiyekanî Iraq bidat be taybetî hizbe neteweyiyekan, ew peywendiyaneş dirustbûn û pitewîş bûn, le ser astî derewey Iraqîş Partî le gel zorbey bizave rizgarîxwazekan peywendî pitewey hebû lanî kem palpiştî me'newîman le geliyan da hebuwe û peywendiyekî şoreşgêraneman le geliyan da hebuwe emeş her le rewangey birwabûnî ême be mafî reway netewekanewe dêt.

Birwayî Partî be pêkewejiyanî netewew ayîn û mezheb

Mehmûd Mihemed tîşkî xiste ser ciyawazî ufre rayî û boçunî komelgey Kurdistan û Iraq û dûpatîkirdewe em bîr û boçûne ciyawazane be îdeolojiyayî ciya ciyawe peyweste em îdeolojiyayaneş hizbî ciya ciya dirust dekat Partîş birwayekî zorî bem pêkewe jiyan û ciyawaziye hebuwe û gutî: Ême weku Partî Demokratî Kurdistan hemîşe birwaman bew pêkewe jiyan û ciyawaziyaney bîr û ra hebuwe, ême hemîşe cext le ser ewe dekeynewe ke pêwîste her takêkî Iraqî be azadî û serfiraziyewe bijît û be azadiyewe rêwresme ayînî û mezhebiyekanî xoy peyrew bikat û hemû kultûr û mêjuwî parêzraw bêt, ême hemîşe bangeşeman bo ew prensîpane kirduwe tenanet le kongrey Londonî opozîsyonî Iraqîş Serok Barzanî heman bangeşey dûpatkirdewe û bedaxewe layene Iraqiyekan guwêrayelî em bangeşeye nebûn boye tûşî qeyranî gewre hatin le nêw xoyan da be taybetî katêk ew layenane tûşî meseley tolekarî hatin, ew prensîpey ême weku Kurd weku Partî hîç katêk birwaman pêyî nebuwe, eger birwaman pêyî hebûwaye leduway hemû helmetekanî kîmyabaran û enfal û sirînewey netewe û kîmyabaran û koçpêkirdinî be zor û gorî bekomel debuwaye çî bikeyn? Em meseleyeş le miyaney rêbazî rasteqîney Kurdayetî û rêbazî Barzanî nemirewe hatuwe boye Serok Barzanî ke perwerdey em rêbazeye, bangeşe bo em prensîpe dekat û êmeş hîç katêk birwaman be tundutîjî le dijî hîç netewe û ayînêk niye û hîç katêkîş peyrewman nekirduwe be nimûney encamnedanî hîç karêkî tundutîjane le hîç beşêkî Iraq katêk ême le serdemî şorî mezinî eylûl da zor be hêz buwîn çunke rêbazî ême le dijî ew prensîpaneye û ême şerman le gel netewey Ereb nebuwe belku legel sîstemêkî dîktator û takrew her weha rêgeş nadeyn em fîkre le nêw Partî da serhelbidat.

Birwabûnêkî tewaw be demokrasiyet

Endamî Mektebî Siyasî nîşanî da Partî hemîşe birway be çespandinî demokrasiyet le Iraq da hebuwe le heman katîş da ewey feramoş nekirduwe ke karu xebat bo mafî çarenûsî Kurd bikat her weha nîşanî da giriftî çespandinî demokrasiyet le Iraq da le beşe Erebiyekey daye boye pêwîste sîstemî siyasî Iraq demokrasiyane reftar bikat û gutî: her çende ême kar bo qûltirkirdinewey demokrasiyet le Iraq da bikeyn ewende le biryardanî mafî çarenûsî xoman nêzîk debînewe boye ême hewlî berdewam bo be demokrasîkirdinî Iraq dedeyn çunke katêk ew fîkre le nêw xelkî Iraq da bilaw bowe pirsî mafî netewekan qebûldekirêt û ziyatir palpiştî lê dekirêt ême hîç hawdijiyek le nêwan pirsî dakokîkirdin le demokrasiyetî Iraq û mafî biryardanî çarenûs bo gelî Kurd nabînîn beweş ême detwanîn xizmetî ziyatirî mirovayetî bikeyn.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌