ROJNAMEY XEBAT 2014-06-27
Da'iş Berhemî Heresî Wilayetî Duwemî Malîkiye


Tehsîn Zirarî*
Ew barudoxey êsta 'Iraq pêyîda guzer dekat cêgey şermezariye bo deselate şkistxwarduwekey Malîkî Serok Wezîranî dû xulî pêşû û girê guwêrey beşêk le kêşe û aloziyekanî êstay 'Iraqe,Da'iş ewey Şarî Mûsilî kontirol kird û şkistî be supa bê me'newiyatey Malîkî hêna û em pirse kardanewey zorî be duway xoy da hêna,ca le ser astî nawxoy 'Iraq,nawçeke û cîhanîş.

Şkanî Şkoy Supa
Lêreda çend pirsiyarêk berew rûman debinewe ke ewanîş birîtîn le wey aya çon Supay 'Iraq deste westan bû le beramber Da'iş,aya Serok Wezîran xoy serkirdey hêze çekdarekan niye,ey bo xoy bem şêweye nîşan da û kemterxemî xiste ser estoy kesanî tir,ew Supayey Malîkî pêyî denazî le heman katîşda mawe mawe weku kartêkî hereşe û guşar le beramber Kurd be karhênawe le mawey rabirdû,keçî bînîman em Supayey Malîkî neytwanî beramber çend hezar Çekdarêkî Da'iş bi westêt,eme şermezariyekî gewreye bo deselatî fermanrewa,herweha şkandinî şkoy Supay 'Iraq û labirdinî ew dîware tirsey ke Malîkî zor car le rêgey supa nîşanî hawlatiyanî dawe,deselatî fermanrewa nek her neytwanîwe xizmetguzarî bo hawwilatiyan dabîn bikat,belku natwanêt seru mal û giyanî hawlatiyanîş bi parêzêt,le duway em barudoxe Serok Wezîranî 'Iraq delêt rûdawekanî Mûsil tûşî sersurmanî kirdîn û ewaney kemter xem bûne szayan dedeyn,le layekî tirîşewe le utarekey Malîkî şerî dijî Suniney hest pê dekirêt,be wey ke daway kirduwe xelk beşdar bin le şer dijî Da'iş,eme bo xoy ewe manaye degeyenêt ke Malîkî deyewêt le rêgey hêzî çekdarî belêşaw pelamarî nawçe Sunine nşînekan.

Kontirolî Nawçe Sûniyekan
Eger bewrdî seyrî babeteke bikeyn debînîn kemter xemî serekî barudoxeke Malîkiye,be şêwiyek ke deyewêt le rêgay aloziyekanewe deselatî xoy be ser nawçe Sunine nşînekan bişkênêtewe le pênaw bedî hênanî amancekanî xoy,le ber ewey be drêjayî herdû xulî serokayetî hikumet hîç deselatêk nema be karî nehênê bo berjewendiyekanî xoy,her le dijayetîkirdinî Suninekan ta degat be heluwêste narewa û na destûriyekanî le hember Herêmî Kurdistan.

Amancî Malîkî eweye duway kontirolkirdinî nawçe Suniyekan le layen Da'işewe Supay 'Iraq le şarekanî tir berêt bo ewey ew nawçaney ke Da'iş kontirolî kirduwe le jêr deselatiyan derbênê,deyewêt lem rêgeyewe ewe be şeqamî Suninî bilêt ke ewe minim detwanim aramîtan bo bigêrmewe û rizgartan bikem le deselatî girupe çekdarekan,eme amanc û mebestî serekî Malîkiye,bo ewey bitwanêt kontirolî tewawî hebêt be ser nawçe Sunine nşînekan,belam emeş esteme carêkî tir Serok Wezîran bitwanêt be asanî deselatî be ser nawçe Sunine nşînekan da bi kişêtewe tenanet eger hêzîş be kar bênêt tundu tîjiyekan kotayiyan nayet,çunke em rûdawane seretay dest pêkirdinî qonaxêkn ke egerî heye tund û tîjiyekan ziyatir pere bisênin nek kotayiyan pê bêt,boye Malîkî eger bew hîwaye bêt ke bitwanêt carêkî tir wek Serok Wezîranêk mamele bikat nawçe Suniniyekanîş be nawçey jêr kontirolî xoy ejimar bikat ewa natwanêt.

'Iraq Berew Dabeşkirdin Derwat
Eger Malîkî biyewêt le rêgey em barudoxe berdewamî bidat be deselat û manewey xoy ewa be heledaçuwe,çunke ta kat birwat 'Iraq ziyatir berew dabeşkirdin derwat û deselatî Serok Wezîran (Deselatî nawendî) kemtir debêtewe le beramberda deselatî nawçekan ziyatir debêt,em dabeşkirdine de sal ber le êsta pêşbînî dekira û le heman katîşda baştirîn mîkanizme bo rû be rûbûnewey qeyranekan û kotayîhênan be tund û tîjiyekan le 'Iraq,le berewey em barudoxe welamderewey eweye bem forme dewlet natwanrêt berêwebibrêt.


*Be Karlorîos Le Zaniste Siyasiyekan

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌