ROJNAMEY XEBAT 2014-07-03
Çawpêkewtinî Berêz Fu-ad Husên Le Gel Rojnamey Gilob End Mîl


Mark Makînun
Hewlêr , 'Iraq - D. Glob End Mîl
Çwarşemme 25/6/2014
Berêz Fu-ad Husên stiratîcî kar le Hikumetî Herêmî Kurdistan delêt 'Iraq bew şêwey ke denasra pêş duweefte kotayî pêhatuwe katêk ke cîhadiyekan destiyan girt be ser şarî Mûsil û berew başûr royştin be arastey Bexda.

Êsta Kurdekanî 'Iraq ke jimareyan Şeş milyon kese , û hîwa û awatiyan be dest hênanî serbexoiye le konewe depirsn dwarojyan çî debêt le wilatêk ke çendîn girupî tîrorstî le 'Erebî Sunine û mîlîşiyakanî 'Erebî Şî'ey têdaye û êstake herdû hêz baladestin lem şuwênane .

Berêz Husên lew baweredaye êsta kateke hatuwe bo Kurdekan ke zorbeyan Muslmanî Suninen belam be zimanêkî taybet bexoyan qise deken û kiltûr û roşnbîrî taybetî xoyan heye we bo ewey giftugo bikirêt pêwîste xoyan dûr bigirn lew pişêwiyey ke le başûrî girtotewe bo ewey dewletekeyan rabigeyenin.

Û le çawpêkewtinekey le gel Rojnamey Glob End Mîl , Berêz Fu-ad Husên katî rabirduwî be kar hênawe be şêweyekî karîger katêk ke qsey le ser 'Iraq dekird.

Berêz Fu-ad Serokî Dîwanî Serokayetî Herêmî Kurdistan ûtî " Çarey xonûsîn mafî xomane belam eme pêwîstî be hewl û têkoşanî nawxoyî û derekî heye " Paşan ûtî " ême natwanîn biwestîn û hîç ştêk nekeyn.

Ême pirosey giftugokirdinî em babete le naw komelgakeman destpêdekeyn le ber ewey pêwîstî be amadekirdinî zemîne heye bo encam danî pirosey dengdanî kotayî bo serbexoyî .

Rawserncekanî Berêz Husên duway rojêk hat le çawpêkewtinî Cenabî Barzanî le gel Berêz Con Kîrî Wezîrî Derewey Emrîka , we bo gwastinewey rastiyekan lêre , Serkirdayetî Kurd dawayekî Wilate Yekgirtuwekanî ret kirdewe ke birîtî bû le nardinî wefdêk bo ewey çawî bi kewêt be Berêz Kîrî le Bexda û le ciyatî eme be dîplomatkarî Emrîkî paye Berzî ûtibû kewa ew xoy bêt bo Hewlêr.

Ûtuwêjekan destî pêkird le nêwan Berêz Kîrî û Berêz Barzanî we be bîruray tewaw ciyawaz kotayî pêhat le ser ew dwarojey ke debêt rûbidat le 'Iraq.

Berêz Husên ke le kobûneweke amade bû ke (50) xulekî xayand ûtî Berêz Kîrî hatuwe be hîway ewey ke Hikumetî Kurdî û Pêşmerge baş meşq pêkirawekey razî bikat be palpiştîkirdinî ew hewlaney dedrêt bo parastinî yekêtî 'Iraq we pêk hênanî hikumetêkî hawpeymanî nuwê le Bexda û rû be rû bûnewey Dewletî Îslamî le 'Iraq û Şam ( Da'iş) .

Em hewlane le rojî çwar şemme dûçarî şkistî tir bûnewe katêk çekdaranî Da'iş twanayan be hêztir bû le dest be serdagirtinî derwaze snûriyekanî Sûriya û Urdinî drawsê , we rageyandinî Serok Wezîranî 'Iraq , Nûrî Malîkî ke siyasetmedarêkî Şî'eye û le layen Êranewe palpiştî dekirêt be nehatine xwarewey le deselat le pênaw hikumetî pêşniyar kirawî yekêtî nîştmanî ,û ûtî encamî helbijardinekanî mangî nîsanî rabirdû – ke Lîstî Dewletî Yasa be Serokayetî Nûrî Malîkî (92) kursî be dest hêna le koy (328) kursî ke emeş rêjey zorîneye mafî dedatê bo ewey deselatî berêwebirdin bigirête esto.

Malîkî le ûtarêkî telefizyonî le rojî Çwarşemme ûtî " Amance metirsîdarekan le duway banghêştkirdin bo pêk hênanî hikumetî rizgarî nîştîmanî ke le lay hîç kesêk şarawe niye , ewîş birîtiye le hewildan le layen ew kesaney ke dijî destûr westawn le pênaw kotayî hênanî pirosey dîmukirasî taze pêgeyştû û dzînî dengî dengderan " .

Berêz Barzanî be Berêz Kîrî rageyand ke " Paş kewtin û dest beseragirtinî şarî Mûsl waq'êkî nuwê û 'Iraqêkî nuwê hatote kayewe , û le encamî ew pişêwiye cengaweranî Pêşmerge be şêweyekî tewaw destiyan girt be ser şarî Kerkûk ke dewlemende be newt , Kurdîş em şare wek Qudis nawzend deken le ruwî girîngî mêjuwî û roşnbîrî boyan paş cê hêştinî supay 'Iraq le şuwênekaniyan lem nawçane.

Berêz Fu-ad le nusîngekey xoy le naw fermangekanî Serokayetî le Hewlêr ûtî " 'Iraq pêş mawey rûdawekanî Mûsl 'Iraqêkî yekgirtû û xawen supay xoy bû belam le duway rûdawekanî Mûsil buwe 'Iraqêkî dabeşkiraw .

Le duway rûdawekanî Mûsil Suninekan nawçey taybet be xoyan bo peyda bû , herweha le duway rûdawekanî Mûsil Da'iş buwe yekêk le hêze serekiyekan le nawçe Suniniyekan we le duway rûdawekanî Mûsil supay 'Iraqî heresî hêna we le duway rûdawekanî Mûsil le ciyatî supay 'Iraq Mîlîşiyaî Şî'î be diyar kewtin wek 'Esa-ibî heq û Supay Bedir û Mehdî ... ke em dû çerxe le yek ciyawazin.

Berêz Husên rûnîkirdinewe kewa Kerkûk êsta le jêr kontirolî tewawî Kurde we ûtî pêwîst be ûtuwêj nakat le ser dûbare radestkirdinewey şareke bo supay 'Iraq we " supay 'Iraq ûn bû le nawçekan , boye ême bo şayiyekey ewaniman pirkirdewe û êmeş Kerkûk û nawçekanî tir deparêzîn...... supay 'Iraqî bûnî niye kwa supay 'Iraq le kuweye?
lem ewdwa hîç giftugoyek niye derbarey supay 'Iraq .

Le çendîn şuwên hêzekanî Kurdî le gel Da'iş beriyekdakewtûn belam wa diyare tundrewe îslamiyekan deyanewêt meseley kurdekan be pleyekî zor bo kurdekan cê bihêln û ewan pêşrewî deken berew Bexda .

We Berêz Husên ûtî dilniyam Pêşmerge twanay berperçdanewey Da'işiyan heye eger her hêrşêk biken bo ser Pêşmerge.

We le zor lawe ew nawçaney ke kewtûnete dest kontirolî kurdekan ciyawazn le gel nawçekanî tirî 'Iraq ke bakûrekey Kurde wek mêrgêk waye aramî rêjeyî we 'êlmaniyet têda bedî dekirêt û Muslman û Mesîhiyekan le gel yektirî dejîn we afretîş rolêkî berçawî heye le komelga û biwarî ramiyarî.

Biyaniyekan detwanin vîzay hatine nawewe werbigirn ke le layen Hikumetî Herêmî Kurdistanewe derçuwe û bo mawey panze roj dexayenêt lew kate ke degene naw herêmewe bê ewey pêwîst bikat em biyaniyane serdanî pêş wextey Kunsulgerî 'Iraqî biken , we ew denganey debîstirên le şewda le ber awedankirdineweye , nek le ber peyda bûnî nakokî tayfegerî .

Hewlêr lem mangeda pleyekî tirî le pêşkewtinî abûrî be dest hênawe , katêk yekemîn barekanî Newtî Kurdî le rêgay boriyewe bo Benderî Cîhanî Turkî berêkira , ke lewêş xirane naw keştî barhelgirî newtî bo ewey binêrdrêne bazarekanî cîhan.

Le katêk Newtî Kurdî debête mameleyekî giring le êstada we be nirxêkî nizm dexirête rû bo froştin ewîş bo yarmetîdan û sernc rakêşanî kiriyarekane ke corêk le nîgeraniyan pêwe diyare be hoy hereşekanî Bexda be berzkirdinewey skala le dijî em layenaney ke Newtî 'Iraqî dekirn bebê geranewe bo kompaniyaî newtî giştî .

Wadiyare yekêk le keştiye barhelgire newtiyekan barekey le Benderî 'Esqelanî Îsraylî betal kirduwe we dezgakanî rageyandinî Turkî rayangeyanduwe kewa keştiyekî tir le naw deriyaiye û le çawerwanîdaye ke yekêk newtekey bikirêt , le layekî tirewe dû keştî tirî pir newt êsta le Benderî Cîhane .

Bem şêweye taku êsta froşekanî newt nzîkey Sed Milyon Dolarî Emrîkî lê be dest hatuwe .

We Berêz Husên delêt " Hikumetî Bexda Şeş Mange budcey bo nenarduwîn , boye ême berpirsiyarîn le beramber gelekeman .

Ême debêt serçawey dahat peyda bikeyn bo gelekeman .

We newtman be dest hêna , kewate çawerwanî çî deken?

Le katêkda ke Hikumetî Herêmî Kurdistan endazeyekî zorî le serbexoyî be dest hêna le duway rûxandinî Rijêmî Sedam le salî 2003 le layen Hêzekanî Emrîka , guşar xiraye ser Hikumetî Berêz Barzanî bo dwaxistinî babetî serbexoyî be hoy ew hereşaney le dû ûlatî hawsê Turkiya û Êranewe dekiran , çunke em dû ûlate le rûdanî pişêwî detirsan lew nawçaney ke danîştwaniyan Kurdin le naw xakî ûlatekaniyan .

Herweha wa be diyar dekewêt Wilate Yekgirtuwekanî Emrîka parêzerî binçîneyî kurde we xoyşî guşarî xiste ser Hewlêr be amancî hêştinewey Kurdistan le naw snûrî 'Iraqda .

Berêz Husên danî bewena ke karêkî qurse guşar bixirête ser hêze herêmiyekan bo rezamendîan le ser Serbexoyî Kurdistan we hewreha planî danawe bo ewey serdanî Waşnton bikat le rojî çwar şemme bo berdewam bûn lew hewlane , weku beşêk le bîrhênanewey berpirsanî Wilate Yekgirtuwekanî Emrîka le ser corî ew 'Iraqey ke debuwaye drustî bikat leduway cengî salî 2003 , ew cengey ke Pêşmergeş têyîda beşdarbû .

We Berêz Husên ûtî " Ême hewl dedeyn bo hemwan rûnbikeynewe kewa eme ew 'Iraqe niye ke ême demanwîst , eme em 'Iraqe niye ke Kurd le pênawîda xebatî kirduwe , ême decengayin le pênaw 'Iraqêkî dîmukirasî, decengayin le pênaw 'Iraqêkî Fîdralî , decengayin le pênaw 'Iraqêk ke rîz le mafekanî mirov û afret û keme netewayetiyekanî tir û hemû girupekan bigîrêt we êstaş le bedibextiyewe le layek mîlîşiya heye ke bûte hêzêkî baladest we le layekî tirewe tîrorstanîş hêzî baladestin we herdû layenîş şer le gel yektirî deken we êmeş natwanîn kêşeke çareser bikeyn .

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌