ROJNAMEY XEBAT 2014-07-14
Ceng Bo Geranewey Mafî Zewtkiraw

Xebat-Hoşmend Refîq
Nzîkey sedeyeke deselatdaranî 'Erebî 'Iraq,be piştîwanî wilatanî rojawa kêlge newtiyekanî Kurdistan be taybet Kerkûk û Xaneqîn dagîrkirdwe û kompaniyayekiyan têda damezrandwe be nawî Kompaniyay Newtî Bakûr,sedeyek be dahat û berhemî ew kompaniya newtye,Kurd deçewsêninewew karmendî be regez şovênî 'Erebî têda dademezrênin,dwacar rojî 11 î Temmûzî 2014 Pêşmergey Parêzerî Kurdistan xewnî sed salî rabirduwî Kurdiyan hênaye dî û mafe zewtkirawekeyan bo Kurd‮ ‬gerandewe.

'Iraqî Duway 10î Huzeyran
Rûdawekanî duway 10 î Huzeyran û hêrşe tîrorstiyekanî Da'iş bo ser Parêzgay Mûsil û pêşrewî kirdiniyan bo hendê nawçey dîkey Sûnenşîn,dwacar supa be naw zebelahekey Malîkî j Şî'î dûçarî şkist kird,bemeş Hikumete Tayfiyekey Malîkî hêndey tir pekîkewt,keçî Malîkî hêşta heftane le seko şeraniyekeyewe,jehrî dûberekî bilawdekatewew qeyranekan be toy tayfî le mîşkî xelk qultir dekatewew hanî 'Iraqiyeka dedat çek dijî yektirî helbigirn,ta bo wilayetî sêyem ya her hîç nebêt lew cengeda wek Serok Wezîrî karberêkerî Da,işî damey wilatanî herêmayetî bi mênêtewew şer be wekalet bikat,êsta 'Iraq postekanî bûn be wekalet,wa Postî Wezîre Kurdekanîşî be duway dahat,bemeş dekirêt nawî wilatî 'Iraq le cugirafiyaî siyasî reşbikirêtewew le ciyatî ewe 'Iraqî 'Erebîş Şî'î, 'Iraqî 'Erebî-Sûnî,Kurdistan naw binrêt,wate 'Iraq be kirdar helweşawetewew tena ewey mawe le ser astî cîhanî nawekey bigorêt û dû nuwênerî dîke le netewe yekgirtwekan ziyadibkirêt.

Hawpeymanî Malîkî û Kurd be binbest geyşt
roj be roj peywendiyekanî Herêmî Kurdistan û 'Iraq berew kalbunewe deçêt,be taybet duway 10 î Huzeyran,êsta Herêmî Kurdistan drawsêyî dewletêkî dîkeye,take şt ke pêşû Herêmî be Bexdawe bestbwiyewe dewamî fermî Wezîre Kurdekan bû,em heftey rabirdû emeş nemawe,tenanet wa xerîke ew peywendiye le rêgey asmanîşewe depiçrêt,tenha Kompaniyakanî Mobayil nebêt ew peywendiye be yekewe de bestêtewe,em peywendiyeş be corêk le corekan le nêwan hemû wilatêk heye,be daxewe Nûrî Malîkî Serok Wezîrî karberêker be hoy ewey be 'eqlî xoy bîr nakatewe,belku be 'eqlî wilatanî dîke bîr dekatewe,serencam û waykird 'Iraq bew akame bigat û peywendî nek le gel layene miyanrewekanî Sunine belkwe le gel Kurdîş piçrand,êsta hemû Hêze Kurdiyekan geyştutenete ew birwayey çî dîke Kurd natwanêt hawpeymanî Malîkî bêt û piştgîrî bikat bo wilayetî sêyem,be taybet duway bexşînewey tometekanî le seko jehrawekey nawçey sewzda ke Hewlêrî be pengey tîrorstan û Da'iş û be'siyekan wesfkird,bîrî çubuiyewe xoşî yekêk bû lewaney penay bo Herêmî Kurdistan hênabu le tirsî ew berpirse serbaziyaney êsta xoy postî pêdawin û dijî Kurd şer deken û şkistiyanxward,serbarî xoy kesêkî dîkey kone Be'sî Şovênî û regezperstî Şî'î be nawî Henan Fetlawî (Muhemed Se'îd Se'af ) asa rojane le mîdiyakanî 'Erebî tometî bêbinema bilaw dekatewe dijî Kurd,helbete lêdwanekanî Malîkî û Fetlawî û şagirdekaniyan manay dwa henasey fermanrewayetî Malîkî û girupe tundrewiyekeyetî ke bûne hoy dabeşkirdinî 'Iraq,bemeş ne ruwiyan dêt seyrî 'Iraqiyekan û hawpemanekaniyan û axakaniyanîş biken,çunke le hemû layek şkistxwardû bûn.

Wergirtinî Kêlge Newtyekanî Kerkûk
Nzîkey sedeyeke deselatdaranî 'Erebî 'Iraq,be piştîwanî wilatanî rojawa Kêlge Newtyekanî Kurdistan be taybet Kerkûk û Xaneqîn dagîrkirdwe û kompaniyayekiyan têda damezranduwe be nawî Kompaniyay Newtî Bakûr,sedeyek be dahat û berhemî ew Kompaniya Newtiye,Kurd deçewsêninewew karmendî be regez şovênî 'Erebî têda dademezrênin,dwacar rojî 11 î Temmûzî 2014 Pêşmergey Parêzerî Kurdistan xewnî sed salî rabirduwî Kurdiyan hênaye dî û mafe zewtkirawekeyan bo Kurd gerandewe,wate Hêzî Polîsî Newtî Herêmî Kurdistan OPF wek erkêkî nîştîmanî û newteweyî û kurdayetî,le pênaw be fîro nedanî ew samane pir behayey Kurd le xakî Kurdistan helsan be kontirolkirdinî Kêlgekanî Mexmûr û Dûbiz û Kompaniyay Newtî Bakûr,ta berhemî ew kêlgane bo pêdawîstî nawexoyî pê pirbikirêtewew bo xumetî hawwilatiyanî nawçe taze azadkirawekan bîxeneger,beweş mafî xawen male resenekeyan gerandewew pişt bexwa be siyasetêkî tendrust berhemekey le rêgey hêlî borî Newtî Kurdistan henardey bazarekanî cîhan dekirêt,ta bitwanrêt abilûqe abûriyekey Malîkî sûktir bêt û çîtir yarî be mulk û xakî Kurdistan nekirêt,wek xoyan gutî ( Kurde 'Aqlekan ) emcare xewnî sed saleyan hênayedî û kar bo ptewkirdinî abûriyekî be hêz deken,ta lew rêgewe dewletêkî be hêz drust biken,cige le hendê dengî neşazî nizîk le Malîkî nebêt le Herêmî Kurdistan û 'Iraq,egîna hemû cîhan destxoşî lem hengawey Herêmî Kurdistan dekat,be taybet Mîdiyakanî Cîhan be bayexewe derwanine em hengawew pêyan waye Kurd le serbexoyî nizîk dekatewe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌