ROJNAMEY XEBAT 2014-07-27
Netewe Xak Dabeşkirawekey Rojhelatî Nawerast

Tehsîn 'Ebidulla*
Xakî Kurdistanî gewre be pêyî planêkî nexşe kêşraw çendîn car dabeşkirawe,belam bem dabeşkirdine neyaranî Kurdistan neyantwanîwe karîgeriyekanî nêwan parçekan bisirnewe,le berewey em snûraney hatûnete drustkirdin snurî destkirdin,eger dewlete dabeşkerekanî Kurdistan twanîbêtiyan snûrekanî nêwan parçekan le yektirî ciya bikenewe,belam hergîz eme nebote hoy lîkciyabûnewey întîma le nêwan parçekan,belku bestênêk hemûkat bedî kirawe le nêwan Kurdistanî gewre.

Birînî Parçekirdinî 100 Sale
Eger Neteweyî Kurd le Rojhelatî Nawerast mêjuwekey kontir nebêt le netewekanî tir ewa bêguman ewanîş pêş Neteweyî Kurd nebûne le nawçekeda,Xakî Kurdistan bo yekem car be pêyî rêkkewtinêkî dû layeney nêwan Dewletî Sefewî û 'Osmanî le duway şerî Caldêran le salî 1514 beşiyan kirduwe le nêwan xoyanda,be drêjayî ew maweye taweku duway kotayî hatinî Yekemîn Şerî Cîhan Neteweyî Kurd be pêyî qonaxekan be deyan şorş û raperînî helgîrsanduwe bo‮ ‬rizgar bûn le deselatî dû dewlete dabeş kerekey Kurdistan û têkişandinî snure destkirde kêşraweke,belam berjewendî wilate zilhêze cîhaniyekan hawşan nebuwe le gel serkewtinî şorş yan raperînekanî Bizavî Rizgarîxwazî Neteweyî Kurd,emeş way le Nawerastî Bîstekanî Sedey rabirdû Xakî Kurdistan le dû beşewe bikirêt be Çwar beş,dabeşî ser her yeke le dewletanî Turkiya,'Iraq,Êran û Sûriya bikirêt,be palpiştî rastewxoy koloniyalîzmî nêwdewletî le pênaw berdemî dan û seqamgîrkirdinî berjewendiyekan,em hengawe taklayene biriyarî le barewe dira,wate bebê le berçawgirtinî wîst û îradey Gelî Kurd xakey dabeşî ser dewletanî nawçeke kira,bedrêjayî mêjuwî Sedey Bîstem her yeke le dewletanî xak be ser dabeşkirawî Kurdistan hemû hewlêkiyan le pênaw damirkandinewe û şkist pêhênanî her culeyek buwe ke Kurd le her parçeyek le parçekan dabêtî be amancî têkişandinî snûre dest kirdekan,belam kok bûnî ew dewlete dagîrkerane le beramber Bizavî Rêzgarîxwazî Kurd berhelistiyekî gewre bû le berdem têkoşanî neteweyî le layen kurdewe.

Rengdanewey Bizavî Neteweyî le ser parçekanî Kurdistan.

Qiseyekî baw heye ewîş eweye ke dewlete dagîrkerekanî Kurdistan hemû kat nakokiyan le nêwan da hebuwe tenanet ta êstaş ew nakokiye rengdanewey her bedî dekirêt,belam her katê dehatine ser pirsî Kurd le her yekêk le dewletekan ewa nakokiyekanî nêwan xoyan welawe nawe emeş bew manaye dêt le pênaw sernekewtinî Bizavî Rizgarîxwazî Kurd ew dewletane kok bûne,belgeş bo selmandinî em boçûne birîtî lew peymaninamaney le nêwan dewlete dagîrkerekanî Kurdistan bestirawe,le peymaniname dû qoliyekan ta degat be çwar qoliyekan,belam hîç em hewley ewan nebûne hoy ewey ke Neteweyî Kurd be yekcarekî dest helbigirêt û teslîmî ewan bêt,belku berdewam buwe le xebatî rizgarî neteweyî,boye her katê le parçekî Kudistan şorş yaxud raperîn helgîrsa bêt ewa barudoxe rastewxo yan narastewxo karîgerî kirdote ser beşekey tirî Kurdistan,bew manaiyey berew pêşçûn û goranî barudox le her beşêkî Kurdistan reng danewey tewawî be ser beşekanî tirewe hebuwe,nimûne hewlekanî Şîx Mehmûdî Nemir bo drustkirdinî Hikumetêkî Kurdî le Başûrî Kurdistan yan rageyandinî Komarî Kurdistan le Mehabad le layen Qazî Muhemed yaxud barudoxî Kurdistanî Başûrî duway Şorşî 14 Temûz le 'Iraq,her yeke lem rûdawane rengdanewey gewrey be ser parçekanî tirî Kurdistan hebû.

Hikumetî Herêm penageyek bo kurdekanî parçekanî tir
le duway Raperînî Beharî 1991 le Başûrî Kurdistan û hatine aray barudoxêkî nuwê le ser astî cîhan,nawçeyekî aram bo ew beşey Kurdistan drust kira be pêyî biriyarêkî nêwdewletî,em barudoxe buwe hoy drustbûnî hikumetêkî xo berêweberî lew beşey Kurdistan,emeş buwe penageyek bo kurdekanî parçekanî tirî Kurdistan,sererayî hewle herêmiyekan bo le barbirdinî em îdareye,le êstada eger seyrî doxî êstay Herêmî Kurdistan bikeyn,be aşkira ewe debînîn ke jimareyekî zor le Kurdekanî parçekanî tirî Kurdistan lem beşe jiyan beser deben,bew wataiyey em beşey Kurdistan ( Başûrî Kurdistan ) weku penageyek seyrkirawe le layen Kurdekanî beşekanî tirî Kurdistan,le heman katda bûnî ew jimare zorî Kurdî parçekanî tir lem beşey Kurdistan buwîte fakterêk bo ewey snurekanî nêwan beşekan kaltirbêtewe le ruwî kilturiyewe,le berewey dewlete dagîrkerekan hemû kat wîstwiyane le ruwî kiltûriyewe lêk tirazan û dirz bixene nêw beşekanî Kurdistan le pênaw twanewe û le nawçûnî kilturî giştî Kurd,belam be pêçewanewe le ciyatî lêktirazan buwîte hokarêk bo ziyatir le yek nzîkbûnewe,boye detwanîn bilêyîn Hikumetî Herêmî Kurdistan twaniyetî ta radeyekî zor hemû Kurdî parçekanî tirî Kurdistan le yektirî nzîk bikatewe,em nzîkbûneweyeş way kirduwe hemû Kurd be umêdêkî gewrewe birwanine dahatuwî em beşey Kurdistan.

Serbexoyî Başûrî Kurdistan umêdî hemû kurdêk
le duway rûdawekanî em duwayiye le 'Iraq barudoxêkî taze hate arawe,em barudoxe nuweye eger û girîmaney nuwey yan derfetî nuwey xistote ser erzî waqî',wate em‮ ‬rûdawane yarmetîder bûn bo ewey Herêmî Kurdistan bitwanêt dest bigirêtewe be ser ew beşe xakey ke dabirênra bû le Herêmî Kurdistan le layen hikumete yek le duway yekekan le 'Iraq,duway ewey ke Hikumetî Nawendî Bexda berdewam le de salî hîç hengawêkî kirdeyî nehawêşt bo geranewey em nawçane bo ser îdarey Herêm,ke be pêyî desturî hemîşey 'Iraq maddeyekî taybetî bo terxan kirabû,belam lem awey rabirdû Hikumetî Bexda hemîşe xoy dedizyewe lem madde desturiye,em bû be kêşeyekî gewre le nêwan Hikumetî Herêmî Kurdistan û Hikumetî Nawendî,lem‮ ‬rwangeşewe Serkirdayetî Herêmî Kurdistan bo sûd wergirtin lem derfete hemû hewlêkî xoy xistoteger le pênaw şandinewey barudoxe le berjewendî Herêmî Kurdistan,le êstaşda Dewletî Serbexoy Kurdistan buwîte rojevî nek tenha mîdiya lokaliyekan,belku em pirse beşêkî zorî le mîdiya cîhaniye be nawbangekanîşî bexowe serqal kirduwe,hawkat parçekanî tirî Kurdistan begiringiyewe çawdêrî em doxe deken û hemûan be umêdewe lêyî derwanin,egerçî hendêk layen le jêr guşarî karîgerî derekî xoşhal nîn bem hengawey Başûrî Kurdistan,belam be şêweyekî giştî way debînin eger hatû em beşey Kurdistan bû be dewletêkî serbexo ewa karîgeriyekî yekcar meznî debêt be ser parçekanî tirî Kurdistan,boye pisporan û şîkerewekan em karîgeriye be werçerxanêkî giring wesf deken bo kurdekan be şêweyekî giştî,emeş gwastinewey dozî Kurd le qonaxêkewe bo qonaxêkî tir degeyenêt,lem‮ ‬rwangeşewe kurdekanî parçekanî tirî Kurdistan berdewam ewe dûpat dekenewe ke piştgîrî tewawî ew hengawey Serkirdayetî Siyasî Herêmî Kurdistan deken lew beşey Kurdistan ke buwîte tiruskeyekî hîwa bexş bo her kurdêk,le ber ewey bûnî dewletî serbexo le Başûrî Kurdistan bemanay nzîk bûnewey çareserî pirsî Kurd le beşekanî tirî Kurdistan dêt,be nimûne kiranewe û berew pêş çûnî dozî Kurd le Bakurî Kurdistan le çwarçêweye dête ejimarkirdin.

*Derçuwî Beşî Zaniste Siyasiyekan

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌