ROJNAMEY XEBAT 2014-09-17
Hemû Cîhan Le Dijî Da'iş Şer Dekat Hokarekanî Dest Beserdagirtinî Şingal le layen Da'işewe.

Weku aşkiraye, dewletî be naw îslamî le Iraq û Şam(da'ş) ke êsta nawekeyan gorîwe bo xelafetî îslamî, rêkxirawêkî tîrorîstî nêwdewletiye, endamekanî le81 dewletî corawcorî nêwdewletî lekenedawe ta çîn pêkhatuwe. sûd wergirtin lerûdawekanî sûriyau 'êraq û nawçeke begiştî hokarbûn bo behêzbûn û pelhawêştinî da'ş. naçîne nêw mêjû û pêkhatey da'ş, belku lem têksteda beşêweyekî ekadîmîane, ûrdibûnewe kirawe bo ew hokaraney bûne hoy ledestdanî şngal ke dwatir karesatêkî mroyî gewrey lêkewtewe ke duniyaî hejand. dagîrkirdinî Mûsil

Pîlanî destbeseragirtinî Mûsil ber leşeş mang bû. da'ş weku hêzêkî rêkxiraw, hîç pelamaru destbeseragirtinêk encam nadat bebê xuwêndinewey ûrudrştî barudoxî nawçeke.

Ewan sûdiyan wergirt lenarezayetî sûnekan û ew çewsandinewey çendîn saley malîkî û şî'ekan bo tolesendinewe lêyîan. herçend serokî herêmî kurdistan çend carêk malîkî û hkûmetekey agadarkirdinewe lew hêrşane, belam malîkî pêyî gutuwe‮ (‬dîr balk 'lî kurdistan)we basî lewe kirduwe ke kurd deyewê bew fêlane pêşmerge bibate Mûsil û dwatir lewê cêgîriyan biken.

Ew bêmtmaney û xobezlzanîney malîkî uwaykird le9î cunî 2014 rûdawekan weku barzanî pêşbînî kirdibû rûbidat û Mûsil û dewruberî bikewête jêrdestî da'ş.

Em hokareş iyarmetiyekî serekî da'şîda ta bibête drawsêyî herêmî kurdistan be1100km. herweha berûberêkî zorewe şngal le herêmî kurdistan dûrkewtewe.
stiratîjî pelhawêştinî da'ş gora.

Da'ş mebestî serekî girtinî bexdad bû. legirtinî Mûsil û tkirît hîç hêzêk neytwanî biyanwestênê, belam lem mawekemeda iêran herzû hêzekanî xoy geyande dewruberî bexda û lesamera da'ş zor bexirapî têkişkênra betenha lelayen pasdaranî iêranewe. leber ewey dû merqedî îmam 'eskerî lesamerabûn keda'ş deyewîst iyekemcar emane bteqênêtewe keemeş nîgeraniyekî gewrey beşî'ekan degeyand. lelayekî tirewe pêşmerge lecelewlaw nawçekanî tir da'şî ragirt.em şkste çawerwaninekirawaney da'ş uwaykird hêzekaniyan bigerêninewe Mûsil û zor bepelew lenakaw hêrş bikene ser şngal.

Dagîrkirdinî binkey serbazî kesk
em serbazgeye nzîkey 30km leşngalewe dûre. leyekem karîan em serbazgeyeyan girt, çunke şuwênêkî zor stiratîjî heye bo girtinî şngal. keem serbazgeye gîra îdî ûrey pêşmergeş berew lawazî çû. lerastîda, heley pêşmerge lêrewe destî pîkird keher zû duway çolkirdinî serbazgeke lelayen supay 'êraqewe çûne naw ew serbazgeyeke şuwênî ewan nebû.

Dagîrkirdinî be'ac, tele'fer
zûmaru rebî'e pêş şngal. duway serbazgey kesk, tel'efer, zûmaru rebî'eşiyan girt. hemû ew taktîkaneyan lepênaw stiratîjî destbeserdagirtinî şngalu encamdanî cînosaydibû lem devereda. em rûdawane uwaykird keşngal bibête cezîreyek bo da'ş. zor beasanî destî beserdabigirn.
lasengî hêz lenêwan pêşmergew da'ş.


Le hêzekanî pêşmergey kurdistanewe guwêbîst buwîn ke ewan tenha iyek doşkeyan pêbuwe leçekî qurs. keçî da'ş bedeyan hemerî emrîkî dr'î talîbersstî û doşkey nuwey emrîkî keleser hemerekan çespênrabûn û besedan çekî nato û çekî tirî ke le hêzekanî 'êraqî bedestiyan kewtbû hêrşiyan kirduwe. em lasengî hîze taweku iêstaş girftî serekî hêzî pêşmergeye beramber da'ş.

Napakîkirdinî sê 'eşîretî gewrey 'ereb ke hawpeymanî kurd bûn
her iyek le'eşîretekanî‮ (‬ebu mîsotî, c'êş û hdîdî‮) ‬ke danîştuwî gundekanî 'erebinîşînî dewruberî şngaln.

Le helbijardinî rabirdûda 7000hezar dengiyan leşngal hênawe. em 'eşîretane çend salêke hawkarî dekirên lelayen hkûmetî herêmî kurdistanewe, keçî çûne pal da'ş û napakiyan kird. rfandin û froştinî kçe iêzîdî û kçanî tele'fer lelayen em sê 'eşîretewe encam dedrêt. em 'eşîretane endamî sersextî hzbî be'sî bûn û dwatir bûne hawpeymanî elqa'îde.

Giringîdanî ziyatirî pêşmerge be kerkuk
lewdemeda taze naçekanî jêrdestî supay 'êraq lekerkuk kewtinewe destî pêşmerge. emeş uwaykird terkîzî ziyatirî pêşmerge bikewête sere em nawçanew hêzu teqemenî ziyatir binêrdrêt bo ewê, çunke lehemû şuwênekanî tir giringtir bû ke tirsî dagîrkarî da'şî pêbigat. em hokareş uwaykird keda'ş lekerkukîş bê iumêd bêt weku bo bexda tuşî hat. leber ewey ruwiyan leşnkar kird behemuweêzêkiyan.

Dagîrkirdinî şngal lepênaw amancêkî gewretir
weku basman kird, da'ş rêkxirawêkî asayî niyeu karekanî be kuwêrane nakat, belku pîlan darêjî zor lêhatuwiyan heye lenawewew ew endamaney ke le 81 ûlatî ciyawaz hatûn.

Bo nimûne, sûdiyan le be'siye konekan wergirt bo pîlanî girtinî mexmûr kemebestiyan lêdanî karebay ehmed îsma'îl bû, bo guwêrîş lêdanî frokexaney hewlêrî nêwdewletî bû ke be saruxe dûr hawêjekaniyan frokexanekew besaruxî bçukî serşan frokekanî kedehatine ser hewlêr û dewraniyan dekird beser guwêrewe ta le hewlêr binîşnewe bpêkn. em planane bo duway girtinî şngal darêjrabûn. wate girtinî deverêk û cînosaydu abirûbirdinî wabikat ke partî dîmukiratî kurdistan zor ture bikat û leencamî em kare, pêşmerge serkêşane hêrşabikatewe ser şngal û ewan lewlawe ew hele bqoznewew paytextî kurdistan dagîr biken.

Pirsiyar lêreda eweye ey boçî ke barzanî û pêşmergey kurdistan hekîmane bepîlanekeyan zanî û nekewtine dawî da'şewe, belam mexmûr û guwêr her dagîrkiran? belêkdaneweyekî lojîkiyane dekirê emeş be taktîkêkî hekîmanetirîş dabinrê katêk pêşmerge le mexmûru guwêr be fermanî barzanî paşekişeyan pêbikirê neweku be hezaran şehîd biden û dwatir behoy lasengî hêzewe da'ş ew nawçane kontirol bikat. boye barzanî bîrî le helbijardeyekî tir kirdewe bo derbazbûn lewdoxe bekemtirîn ziyanî giyanî û maddî. her ew şewe peywendî beçendîn dewletî zlhêzî dostî kurd kird bo tenha hawkarî nardinî çekî tank bir neweku nardinî serbaz. boye herzû em wilatane hatine deng û iyekemîn ûlat kebehanî dawakarî barzaniyewe hat pêş têperbûnî 24 katjmêr beser dawakariyeke, wilayeteyekgirtuwekanî emrîka bû. lerêgey frokekaniyan le wilatî kuwêtewe hêlêkî sûriyan le dewrî hewlêr drust kird le asmanewew dawayan kird pêşmerge nzîkî ew hêlenekewêt taweku da'ş lederewey hêleke burduman biken. em pirosey hawkarî nêwdewletiye, ûlatanî deruruberû cîhanî tuşî şok kird. tenanet hkûmetî malîkî û iêranî bedeng hêna keboçî da'ş nzîkî bexda buiyewe emrîka heluwêstêkî lem şêweyey nebû. beherhal, weku leserwe şîkarîman bo kird, da'ş mebestî serekî hatinî bû bo hewlêr. ewan çawiyan le paytextekan bû taweku dest beser dlî dewletda bigirn, belam şkstiyan hêna.

Le mêjuwî bzavî rizgarîxwazî kurdîda, bo iyekmcare pêşmerge şerî rêkxirawêkî tîrorstî cîhanî bew ktupiriye bikat û hêrşî bikirêteser. boye em rûdawe çawerwaninekirawe karîgerî xirapî hebû leser hendêk şuwên betaybet şngal.

Le êstaşda, xoşbextane ew metirsiye leser herêmî kurdistan kembotewew zorbey nawçekan ledestî da'ş û hoze 'erebekan derhênranewe. siyasiyetî hekîmaney serkirdayetî kurdu hêzî pêşmerge bepiştîwanî hêzî asmanî emrîkî, rolî tewawiyan hebû lem destkewtane. taweku zumar û rebî'eş negîrênewe natwanrêt şngal azad bikirêtewe, belam weku barzanî delê, taweku bstêkî xakî şngalîş mabê pêşmerge nawestê. lêpêçînewe legel tak betakî 'erebekanî danîştuwî nawçekanî kurdistanî derewey herêm dekirêt û carêkî tir rêgenadenewe leduway ew hemû iyarmetî û niyazpakiyey kurd, ewane beder lehemû rêsayekî rewştî mirovayetî bikewnegiyanî kurdekan û biyankujn, sukayetiyan pêbiken û maliyan talan biken.

Le kotayîda, ‬behekîmî serkirdayetî herêmî kurdistan, giyanbextî pêşmerge, ûrey behêzu piştîwanî xelkî kurdistan û hawkarî hawpeymanekanî, kurd serkewt lem cengeda karesatbare. pêwîst bepêdaçûneweyekî ûrdî serbazî û rêkxstinî hêzekanî pêşmergew pirçekirdiniyan dekat.

Be planêkî tokme kekemtirîn ziyanî hebê, şngal û nawçekanî tir azadibkirênewe.legel emaneşda, çawbixşênrêtewe bedostayetî 'erebî şî'e kenanî kurdiyan birî û sûnekan kedîsan cînosaydiyan kirdînewe.

Barzan cewher sadiq

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌