ROJNAMEY XEBAT 2014-09-22
Girftekan Le Nêwan Wezaretî Kareba û Mîllet û Hikûmet

Endaziyar/Şîlan Bîbanî
Le girêbestî kêşekanî emroy Kurdistan girftî kareba le pêştir û êsta û renge le dahatûşda berdewam bêt,gleyî û gazandey xelkî em şare taweku em kate le nebûn û piçranî tezuwî karebaye,zor car serzeniştî hikûmet be giştî û Wezaretî Kareba be taybet deken,emane mafî gele û hemûan dezanîn kareba yekêke le pêdawîstiyekanî jiyan,belam eger le dîdey Wezaretî Karebawe birwanîn û tewerî basekaniman bixeyne ser gleiyekanî ewan,bizanîn lew cêgaye çi girft heye û çi basêkeç!

Xoy le xoyda zor car tanew rexnekan arastey Wezaretî Kareba dekirên,bewey ke birî têçuwî nirxekey zore be taybet le duway be karhênanî bo maweyek,çunke her birêk û be nirxêkew taweku birî be karhênanîşî zortirbêt ewa nirxekeşî zor debêt,belam ewey cêgay sernce ew dezgaye elêt parey dahatî em wezarete beşî têçuwî berhemhênanî kareba nakat?!

Çunke ew kompaniya û girêbestaney ke bo em biware kardeken pareyekî zor serf dekirêt bew kerte taybetane û paşanîş 30% le xulqandinî kareba be fîrodeçêt wek standerî sîstem,emane hemuwî le layek û narêkî û nebestinî se'atî kareba le layekî tireweye,bew pêyey hendêk xelk serpêçî lew kare deken û bemeş birêkî zorî kareba be kardehênin be xorayî,wate mîllet zererêk be mafî giştî degeyenêt û karîgerî nerênî dexate ser parey wergîraw bo kareba,etwanîn bilêyîn newek mîllet belku xudî ew girêbeste girananey kerte taybetekanîş ke le gel em wezaretaneda kirawe zerer be mafî giştî degeyenêt.

Ewey cêgey nîgeranî tak û hikûmet û wezaret û hemû layeke nebûnî yasaye be pley yekem,eger yasayek bo lêkulînewe le hemû kesêkî serpêçîker hemwar bikiraye ewa nedetwanra kesêkî dîş heman xelet û heman serpêçî bikat,birî bacekan le nêwan 500 bo milyonêk dînarî 'Iraqiye ke birîkî zor keme beramber bew zereraney ke çend salêke be şêwey nayasayî karebayan rakêşawe,wate be hîç corêk qerebuwî ew bire zore nakatewe û paşanîş gewretirîn kospî nayasayî diyardey wasteye,malî berpirsêke yaxud xizmî kesêke!

Boye hîç lêpêçîneweyekî le gel nakirêt,bemeş fewza drust buwe,carî wa hebuwe bedaxewe yasa tenha le ser çînî hejar sepêndrawe!

Emane cige lewey ke tirs buwete gewrtirîn kosp le berdem dadperwerî û yasa,be nimûne karmendanî Wezaretî Kareba le katî lê pêçînewew birînî tezuwî karebay na yasayî tûşî kêşey komelayetî û azar û bigire hereşe û carî waş hebuwe mirdinî lêkewtotewe,nebûnî yasa le herdû layen mebest lîjnekanî ser be Wezaretî Karebaye ke hîç yasayekî tund derheq bew kesane naken ke be rêgey nayasayî karebayan rakêşawe,paşanîş hawwilatî berperçî zorî ew lîjnane dedatewe be feramoşkirdinî yasa û karî têkderane û hereşekirdin!

Lêreda peyrew nekirdinî yasa lem wilate ekewête estoy dû layen û bigire sê layenîş be hikûmetîşewe,çunke kardanewew darştinî yasay taybet be serpêçîkeran û paşan dananî snûr bo parey bacî serpêçîkeran û peyrewkirdinîşî be ser hemû çîn û tuîj û mîllet û damûdezgay hikumî û kertî taybetî.

Eger pencey lêpirsînewe berzbikeynewe ewa zor layen egirêtewe le wane Wezaretî Pîşesazî le drustkirdinî şuwêne pîşesaziyekan û nebûnî planî pêwîst bo kem be karhênanî uzey kareba,paşanîş şarewanî rolî heye le çawdêrî û drustkirdinî bînasazî lem wilate,be taybet le dîrasenekirdinî xanû û balaxane ke girft bo kareba drust dekat,çunke şêwazî drustkirdiniyan pêwîste le gel keş û heway em wilate bi guncêt,baştir û waye bînasazî rêgayekî tir bigirîteber ke bergey sermay zistan û germay hawîn bigirêt.

Wezaretî Nawxoş palpiştî lîjnekan bêt û jiyanî karmendekan bi parêzêt û berperçî rêga na yasayiyekan bidatewe,çawdêrî rakêşanî kareba le damûdezga hikumiyekan bo malî berpirs û cêga taybetekan bikat,le zorbey duniya zor zor be wirdî û abûriyane mamele le gel be karhênanî uzey kareba deken,be nimune glopî otomatîkî be kardehênin ke le gel culanewe kardekat,herçende êstaş em bîrokeye le hendêk cêga danrawe,kewate ewey le hemuwiyan giringtire roşnbîrkirdinî take çi le mal û çi le kar bo be fîronedanî kareba,belam kêşey here serekî ême hest nekirdinimane be be hederdanî malî giştî le wane kareba û aw û…htd,paşanîş hewl bidrêt amêrî karebay uzey xor bi hênrête bazarekan û sereta le kerte hikumiyekan karî pê bikirêt û dwatirîş xelkî be giştî,çunke emane hokarêkn bo çareserkirdinî kêşey kareba.

Master le Berêwebirdin û Kargêrî

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌