ROJNAMEY XEBAT 2014-12-12
Ziyatir Le 30 Hezar Qutabî Derçuwî 12 î Emî Amadeyî Le Hîç Zanko û Peymangayekî Hikumî We Renegîrawin

Raportî:'Elî Banîşarî
Çarenûsî ew qutabiyane nadiyare ke le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêmî Kurdistan ta êsta we renegîrawin.ew qutabiyane ke be hezaran debin çawerêyî ewe deken ta wezaretî xuwêndinî bala çarenûsiyan diyarî bikat,iyan salêkî tir dûbare çawerwanî wergirtin bikenewe.

Berêweberî giştî xuwêndin û plan û bedwadaçûn le wezaretî xuwêndinî balaw tuwêjînewey zanistî delêt(Ta êsta bernameyan niye bo wergirtinî ew qutabiyane) .

Qutabiyekîş delê (Be hoy wernegirtinmanewe hewl û mandûbûnî çendîn saleman beheder çuwe) .

Salî rabirdû le koy 57 hezar û 232 qutabî derçuwî 12 yemî amadeyî, 32 hezar û 649 qutabî le zanko û peymangakanî Kurdistan wergîran û 13 (Hezar û 789) qutabîş be hoy kemî konimreyanewe le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêm wernegîran.

Her salî rabirdû kemtirîn konimrey wergirtin le zanko û peymangakan bo beşî zanistî 60% bû bo beşî û wêjeyş 65%.

Her lew saleda 47 hezar û 860 qutabî formî zanko layniyan pirkirdibuweyewe.

Bo salî xuwêndinî 2011-2012 be hoy kemî nimrewe 9 Hezar qutabî le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Kurdistan wernegîran,lew jimareyeş salî rabirdû tenha 200 qutabî wergîran.

Wate le mawey 2 salî rabrdû da 22 hezar û 589 qutabî derçuwî 12 yemî yamadeyî le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêmî Kurdistan wernegîrawin.

Luqman 'Ebdulrehman,yekêke lew qutabiyaney derçuwî 12 yemî amadeyî ke koy nimrekanî60% .

14 ye le beşî zanstî bewtey xoy le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêmî Kurdistan wernegîrawe.

Ew delêt: (Salî rabirduwîş bebyanwî kemî konimrekemewe le mafî wergirtin bêbeş bûm û êsta çarenûsm nadiyare,nazanim key werdegîrêm û çawerwanî wezaretî xuwêndinî balam ta biriyarêk le ser ew qutabiyane derbikat ke weku min nimrekaniyan le 60 ekan da daye) .

Emsalîş 53 hezar û 208 qutabî derçuwî 12 yemî amadeyî formî zankou layniyan pirkirbuwiyewe lew jimareyeş 40‮ ‬hezar û 208 qutabî derçuwî salî 2013 – 2014 bûn.

Bo emsalî xuwêndîş 32 hezar û 249 qutabî le zanko û peymangakanî Kurdistan wergîran.

Lew rêjeyeş 1596 qutabî behoy hele pirkirdinewey formî zanko laynewe wergirtiniyan le zanko û peymangakanî Kurdistan daxira bo em hefteye.

Bew pêyîeş bo em salî xuwêndinî 7 hezar û 959 qutabî derçuwî 12 yemî amadeyî le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêmî Kurdistan wernegîrawin.

Her bo emsalî xuwêndin konimrey wergirtin le zanko û peymangakan bo beşî zanstî 61.57% bû,bo beşî û wêjeyş 63.57% bû.

Wate emsal konimrey wergirtin tenha bo beşî zanistî berzbuweyewe.

Luqman 'Ebidulrehman be(Xebat)î gut (Birwam wabû em sal werdegîrêm,belam birwam nebû ko nimrey wergirtin le zanko û peymangakan bo beşî zanistî le salî rabirdû ziyatir berzdekirêtewe,twanî ewem niye le zankoyekî ehlî yan taybet bixuwênim boye her çawerwanî ewem naw le peymangayekî hikûmî bêtewe) .

Ew gutîşî (Dawakarîn Wezaretî Xuwêndinî Bala bîrêk le çarenûsî ême bikatewe,behoy wernegirtinmanewe hewl û mandûbûnî çendîn saleman beheder çuwe) .

Bew amareş bêt le mawey 3 sal da 30 hezar û 548 qutabî le hîç zanko û peymangayekî Hikumî Herêmî Kurdistan wernegîrawin,belam salane zanko ehlî û taybetekanî herêm 9-10 hezar qutabî derçuwî 12 yemî amadeyî û beşe pîşeiyekan werdegrin.

D.Muhemed Sabir,berêweberî giştî xuwêndin û plan û bedwadaçûn le wezaretî xuwêndinî balaw tuwêjînewey zanstî le ser bernamey wezaret bo ew qutabiyaney ke taiêsta behoy kemî konimrey derçûnîanewe le hîç zanko û peymangayekî hikûmî wernegîrawn be(Xebat)î gut (ta êsta hîç bernamew planêk bo wergirtinî ew qutabiyane niye) .

Le ser wergirtinî ew1596 qutabiyey ke behele formî zanko û layniyan pirkirdotewe,herweha berêweberî giştî xuwêndin û plan û bedwadaçûn le wezaretî xuwêndinî balaw tuwêjînewey zanstî gutî (Emro ta sbey naw ew qutabiyane radegeyenrêt,çunke ewan nimrekeyan le astî wergirtindaye,tenha ewe nebêt behele formî zanko layniyan pirkirdotewe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌