ROJNAMEY XEBAT 2015-01-10
Îsma'îl Helûb,Cêgirî Yekemî Parêzgarî Tikirît Le Dîdarêk da Bo (Xebat)

Dîdar:'Umer Aware
Îsma'îl Helûb Cêgirî Yekemî Parêzgarî Selahedîn le dîdarêkda le gel Rojnamey(Xebat)tîşk dexate ser hatinî Da'iş bo parêzgake û qezakanî û rêgenedanî Hikumetî 'Iraqî bo kirdinewey fermange hikumiyekanî qezay Xurmatû be taybet polîs û dadga û cextîş lewe dekatewe ke le ayndeyekî nzîkda parêzgay Tikrît û qezakanî le dest çekdaranî Da'iş rizgar dekirên.

*Le êsta da weku parêzgay Tikirît planî ewetan be destewe heye ke le nzîktirîn katda parêzgake le dest çekdaranî Dai'ş rizgar biken?

-Belî be dilniyayiyewe ,nek tenha planêk belku çendeha plan darêjawe le êstada bemebestî rizgarkirdinî parêzgake be zûtirîn kat le dest çekdaranî Da'iş ,le heman katda hêze serbaziyekanî dewrûberî parêzgake berdewamn le rawedunanî çekdaranî Da'iş û pakkirdinewey nawçeke lew çekdarane ke ew helmete serbazyane mawey çend rojêke û le yekem wîstgeşda şarî bêcî û palawgekey le dest ew çekdarane derhênran û azad kiran.

*Duway ewey parêzgay Tikrît kewte dest çekdaranî Da'iş,le êstada weku îdarey parêgake karekantan le kuwê berêwe deben?

-Duway dagîrkirdinî parêzgake le layen çekdaranî Da'iş demûdest îdarey parêzgake baregay xoy gwastewe bo qezay Samera,herweha duway geyştinî jimareyekî zorî awarey parêzgakeş bo Herêmî Kurdistan ,le parêzgay Hewlêrîş nuwênerayetiyekman kirdewe bemebestî rayîkirdinî karûbarî ew awarane,herwehaş le êstada nuwênerayetiyekî dîkeman le Bexday paytext kirdotewe ewîş be hoy zorbûnî peywendiyekaniman be hikumetî nawendewe ke ewaney ke amajem pêda hemuwî katîn,her katêk parêzgay Selahedîn azad kira ewa îdarey parêzgake degerêtewe parêzgage û lewê weku caran dest bekardebin.

*Kê hokarî serekî dagîrkirdinî parêzgay Tikirîte le layen çekdaranî Da'iş?

-Ême weku îdarey parêzgay Tikirît pêman uwaye dagîrkirdinî parêzgay Tikirît le layen çekdaranî Da'işewe zadey kêşe siyasî û emniyekanî serdemî hikumetekey Malîkiye ke neytwanî dilî cemawer razî bikat û kêşekan çareser bikat nek tenha le parêzgay Tikirît belku le zorîney parêzgakanî dîkeş ,herweha ew kêşane bûne hokarî hereshênanî jêrxanî emnî û serbazî 'Iraq,hikumetî xocêyîî parêzgay Tikrît hîç rolêkî le dosêyî emnîda nebuwe,hemû ştekan be dest hikumetî nawend û fermande serbaziyekanî Selahedîn buwe lewaneş fermandey serbazî û polîsî parêzgake ke sercemiyan be fermanî hikumetî nawend kariyan kirduwe ,le destdanî parêzgay Tikrît hîç peywendiyekî be îdarey parêzgakewe niye.

*Aya pêtan waniye ke paşmawekanî rjêmî Be's le naw parêzgake roliyan gêrabêt le kewtinî parêzgay Tikrît be dest çekdaranî Da'iş?

-Rjêmî Be's rjêmêkî binebirkirawe û hîç çalakiyekî siyasî le 'Iraq da be giştî uparêzgay Tikrît be taybetî nemawe,ewey le parêzgay Tikrît ruwîda hokare serekiyekey paşekişey supa bû le beramber çekdaranî Da'iş ke le bakurewe hatine naw parêzgake û dagîriyan kird ke pêş dagîrkirdinî Tikrît Mûsilyan le çend katjmêrêkda dagîr kird ke emeş buwe hoy ewey Da'iş deselatî serbazî behêz bêt û bigate parêzgay Tikrît û destî beserda bigirêt,eger be şêweyekî dlsozane le layen supa û hêze tenahiyekanî parêzgay Tikirîtewe bergirî le parêzgake bikiraye ew Da'iş neydetwanî ew parêzgaye dagîrbikat.

*Le êsta da kê hawkarî Da'iş dekat le parêzgake?

-Be dilniyayiyewe çendîn layenî siyasî berhelst ,ewaney ke çawiyan be dîmukirasiyet helnayet hawkarî serekî çekdaratî tîrorstî da'şn bo ewey rêjeyekî zor le xakî 'Iraq dagîr bikat ,be taybet parêzgay Tikrît ,lewaneş jimareyek lew kone be'siyaney ke le nawçekeda mawn û bo ew mebesteş beyaninameyan bilawkirdewe û têyîda destxoşiyan le çekdaranî da'ş kird bewey ke parêzgay Tikirîtî dagîr kird,herwehaş neqşbendiyekanî ew snûreş hawkarî çekdaranî Da'işiyan kird bo hatiniyan bo parêzgake û dagîrkirdinî,belam eger hêze çekdarekanî parêzgay Tikrît be tewawetî bergiryan le parêzgake bikirdaye ewa ew çekdarane û hawkarekanîşiyan neyandetwanî parêzgay Tikrît dagîr biken.

*Le êsta da mîlîşiya şî'ekanî snûrî qezay Xurmatû rêgirî le xêzane suninekanî gundekanî snûrî şareke deken bemebestî geraneweyan bo ser mal wealiyan,êwe weku parêzgay Tikrît heluwêstan çiye beramber ew rêgirîkirdine?-duway ewey zor şar û şaroçke lelayen çekdaranî mîlîşiya şî'ekanewe le destî çekdaranî Da'işewe rizgar kiran,le naw ew mîlîşiyaiyaneda jimarek kesî xirap bûne hokarî ewey ke nawî mîlîşiya xirab biken be encamdanî tawanî corawcor dij be hawlatiyanî parêzgay Tikrît ,zortirîn nawçe ke tûşî zerer hat gundekanî dewrûberî şarî Xurmatû bû ewîş le katî ew operasêwne serbazîane ke le layen supa û mîlîşiya şî'ekanewe bo şkandinî abiloqey çekdaranî Da'iş bo ser amrlî û rizgarkirdinî şaredêyî Slêman begî ser be qezay Xurmatû ke bew hoyewe jimareyekî zor le gundekanî dewrûberî Xurmatû çol kiran û danîştûanekey ruwiyan le Kerkûk û Xurmatû kird û taku êsta negerawnetewe ke jimareyan şeş hezar kes debin û bo ew mebesteş dawaman kird ke rêgeyan pê bidrêt bo ewey bigerênewe nawçekaniyan belam taku êsta rezamendî nîşan nedrawe le layen layene emniyekanî nawçekewe ,le gel eweşda eger hoze suniniyekanî nawçeke çekdariyan le çeşnî çekdaranî mîlîşiya şî'ekanî nawçeke drust bikirdaye ewa hergîz nawçeke pêwîstî be mîlîşiyaî şî'e nedebû bo ewey bêt şerî Da'iş le nawçeke bikat,kêşey geranewey ew xêzanane bo nawçekaniyan biriyarekey le encumenî wezîranî 'Iraqe ke zorcar dawaman kirduwe hawkarîman biken belam ta iêsta hîç biriyarêkiyan lew barewe nedawe.

*Jimareyek fermange hen le xurmatû le rojî 6/10 ewe taku êsta dewamiyan têda ragîrawe ,hokarî ragirtinî bo çi layek degerêtewe?

-Be hoy ewey dosêyî emnî nawçeke be dest hikumetî 'Iraqiyeweye ulejêr destî êmeda niye çendîn car dawaman le wezaretî nawxoy 'Iraq kirduwe bo ewey berêweberayetî polîsî şarî Xurmatû bikirêtewe belam taku êsta welaman nedrawetewe ,herweha bo ew mebeste dawaman le encumenî parêzgay Tikirîtîş kirduwe belam ewanîş lew barewe bê welamn,sebaret be dadgay Xurmatûş serokî dadgay parêzgay Tikrît êsta le Bexdaye û serokayetî dadgay parêzgakeş daxirawe ke be hoyewe dewamî dadgakan rawestawe,herwehaş le şarî Xurmatû doxî emnî cêgîr niye ewîş be hoy nebûnî dezga emniyekan be taybetî polîs ke emeş karîgerî tewawî le ser jiyanî hawlatiyanî şareke drust kirduwe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌