ROJNAMEY XEBAT 2015-01-22
Kurdistan…Berêwebirdinî Tengjekan


Çîmen Salih
Mebest le berêwebirdinî tengje (Wate lêtojînewey zanistiyaney ew tengjeye û dananî eger û akam û rêkarekanî çareser boy,be piştbestin be rêgay zanistî û sudwergirtin le serçawey miroyî kara,be corêk ke akamî tengjeke dûrbixirêtewe le karesat û berew arasteyekî baştir le pêşûtir bibrê,dekirê be watay çareserî tengjeş bê.

Le zimanekanî tirda be berêwebirdinî tengje deynasênin û bew naweşewe kardeken,çunke çareserî tengje ziyatir manay bûnî yek tengje û çareserekeyetî ,belam berêwebirdin piroseyekî hemîşeyî û berdewame û beşêke le cestey heykelî hukmranî ke hemîşe amadey dekat,ta le kat û rûdaw netirsê û clewî le dest derneçê.

Le her wilat yaxud kiyanêkî îdarîda,karayî û destkiraweyî le be rêwebirdinî tengjekan û rû be rû bûneweyan û arastekirdiniyan berew encamî pozetîv,manay karayî berêwebirdin û hukmranî ew şuwêneye ,nîşaney bûnî serçawey miroyî xawen hizr û twanay berêwebirdine.

Hemîşe yekeyek ke tengjekan berêwedebat debê hebê û le heremî hukmranîda,le biriyarsazanî pile yekewe nzîk bê,hîç şuwênêkîş niye ,le here pêşkewtûtirînewe bo here dwakewtuwîrînî em diniyaiye ,rû be ruwî tengje nebêtewe ,le siyasî û darayî û nîştmanî û girftî danîştwan û tengje le gel wilatanî drawsê û dûr.

Ewey giringe rû be rûbûnewe û çaresere ,tengje+biriyarî drust=encamî pozetîv,belam tengje+bê biriyarî yaxud+biriyarî nadrust yaxud+kemterxemî=karesat.

Hendêk le tengjekan be geranewe bo dwawe pênase dekirêt,le ber ewey barudoxeke berew dwawe degerênêtewe ,hendêkiyan be rû be rûbûnewe,ziyatirîn ew tengjaney ke rû be ruwî Herêmî Kurdistan debinewe ,ewanen dekewne ber pênasekey(Elîster Buxan),ke delê,tengje rû be rûbûnewey diyarî nêwan dû layen yan çend layenêke ,ke heriyekew deyewê arastey kêşeke berew berjewendî xoy rabikêşêt.

Zorêk le wilatanî pêşkewtû û xawen ezmûnî hukmranî pêşkewtû,twanîuwiyane le katî tengjeda hênde bîr bikenewe û hênde plan dabinên,tenanet barudoxeke be başî şkawetewe û dahênaniyan kirduwe le çareserî kêşekaniyan,hendêkîş be pêçewanewe.

Karayî le çareserî tengjekan,dewestête ser,bûnî dilsozî û sûrbûn le ser çareser,bûnî tîmî çalak û kara,biriyarî yeklayî kerewe ,berêwebirdinî xercî be şêweyek,ke be kemtirîn xercî baştirîn çareser bikirêt,le katêk da ke tengjeke peywendî be barî aburî û darayiyewe hebû,iyan her barudoxêk xulqabû ke bargiranî darayî drust kirdibû.

Eger basî Herêmî Kurdistan bikeyn,bê sê û dû detwanîn bilên be tengje dewre drawe û le nawewe le derewe be deyan xalî heye ,egerî drustkirdinî tengjeyan lê dekewêtewe boye zor pêwîste ,dezgay lêtojînewey resmî hebê,ke lêkolînewe le tengjekan bikat û pêşbînî û çareserekan dabinê,wek hemû diniyî xawen damudezgay pêşkewtû.tengje xoy bemanay drustbûnî girjî û le dest derçûnî barudox û encamî nexwazraw nebûnî zaniyariye ,boye be cêhêştinî be bê hîç lêtojînewe yekî zanistiyane û şîkirdinewey egerekan debête hoy bargirjî û karesatî gewre.

Debê hemîşe ,ew layeney ke tengjeke be nêgetîv karîgerî le ser dadenê wate bo dujminayetî kirdinî ew ew barudoxe xulqênrawe ,bizanê ke layenekanî ke tengjeyan bo drust kirduwe ,kên ?
Deselatiyan çende ?
Mebestiyan çiye ?
Ta kuwê deyanewê ziyan bigeyenin ?
Kê hawkariyan dekat û kêyîan le pişteweye ?
Ta key detwanin berdewam bin ?
Kartekan beramberiyan çiye ?
Herweha twanay xud çiye ?
Ray giştî çone ?
Çî bikirê ?
Kemtirîn û zortirîn ziyan ?
Rêgakanî derbaz bûn ?
Û çendan pirsiyarî tir.

Be taybetî bo Kurdistan her zor giringe ,bûnî rêgay resmî û zanistî bo şîkirdinewey egeru tengjekan çunke ,bîrî teskbîn,le Kurdistan be taybetî be hoy hokarî hizbî û xistine derewey hemû tengjekan le lêkdanewe û sudî nîştmanî û pişt bestinî ziyad le snur be amrazî torî komelayetî ,bo destkewtinî zaniyarî,bûnî utebêjî jimare zor û ser danenwandin bo beha neteweyî û nîştmaniyekan be hoy hizbayetî be mana nêgetîvekey ,emane hemuwî pêwîstî bûnî lêkolînewe û berêwebirdinî tengjekan be rêgay zanistî dehênêtewe pêşewe ,le hemuwî giringtir bûnî hereşe le hemû layekewe le ser Kurdistan,wa dekat ke Kurdistan pêwîste le ruwî damûdezgayiyewe hemîşe amadebê ke pişt be xoy bi bestê û pişt be serçawey mroyî derekîş bi bestê belam le jêr berêwebirdinu biriyarî xoyda,ême ke xewnî gewreman heye ,debê rêgakanîştman urd û pir ezmûn bin,ziyatir pêşbikewîn û kemtir bac bideyn,ziyatir destkewtman hebê û kemtir ziyan,hîç hokarêk ramaninegirê lew pêşkewtine tenanet,eger ew xelkaneş çend zor bin ke biyanewê xewnekaniman le bar biben.

Baskirdinî şêwew cor û hokarî tengjekanîş babetgelî dûr û dirêjin û dekirê,le derfetî guncawda bas bikirên,belam giring eweye ,ezmûnkirdinî berêwebirdinî kiyanêkî îdarî ke girft û kêşew dujminî zorî hebê,debê hemîşe be amadeyî bo hemû egerekan amade bê.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌