ROJNAMEY XEBAT 2015-01-22
Kurdistan Le Nêwan Sê Piroje da " Kantonî û Wilayetî Kurdistan û Dewlet Netewe"


Rêkan Sebah

Nezeriyey mwamere, le xîtabidan û nusînda hîç kat be xuwêneweyekî baş nabînrêt, belam hendêk car naçar debît leruwî katewe yan le ruwî pirojewe tuşî waqî'êkî tir û têrwanînî tir bît, ewey lêreda pirsiyar drust dekat û berdewam ew pirsiyareş guman dexatewe, kebilên boçî debê-t ew pirojeye ewende le pîlangêrî biçêt, emeş lew çend pirsiyare gelale debêt, yekem aya rageyandinî kantonî rêk lewkate niye ke pirojey wilayetî Kurdistan şkestî hêna ke Da'iş bo Kurdistanî heybû?
Bêguman nabêt lebîrman bçêt paş rageyandinî amancî pirojey Dewletî Kurdî le başurî Kurdistan, Da'iş be hemû twanayekî hêrşî ser Kurdistanî kird, bo çespandinî pirojey wilayetî Kurdistan, le nêwan pirojey Dewletî Netewey Kurd û pirojey sepandinî Da'iş ke wilayetî Kurdistan bû leçwarçêwey dewletî xelafetî Ebûbikir Bexdadî, ke çiyayî Şengal buwe çeqî şerî pirojey Dewletî Kurdî û wilayetî Kurdistan, emeş bêguman bexuwênî sedan Pêşmerge Dewletî Kurdî be ser wilayetî Kurdistan serkewtû û Da'iş û pirojekey le çiyayî Şengal le layan Serok Barzaniye, be şkest rageyandra, her lew katey ke Serok Barzanî şkestî pirojey wilayetî Kurdistan û Da'iş le çiyayî Şengal rageyand, pirojey xoserî û kantonî ke xoy le dabeşkirdinî îdarî û siyasî û aburî û serbazî le Kurdistan debînêtewe, gelale bû, belam pirsiyar eweye boçî rêk paş şkestî pirojey wilayetî Kurdistan ke le layan Da'iş hebû bo çespandinî be ser Kurdistan, kantonî Gelale bû??

Ciyawazî nêwan ew dû pirojeyey bedîlî pirojey Dewletî Kurdî çiye?
Aya pêkçûn le nêwan ew dû pirojeye heye?
Eger heye çîn?
Bêguman dewletî xelafet xoy le çend wilayetêkî îslamî debînêtewe, ke têyîda qikrêkî îslamî tûndre û xosepên û tûndû tîj berêwey debat, em pirojeye ne hizb û negirûpî ciyawaz têda dejî tenha yek serkirde û yek hêz û yek boçûn beserî da zale û ew hêzaney tir yan ew girûpaney tirîş debêt bey'et biden be ew fkire û dewlete, nabêt boçûnî ciyawaziyan têda hebêt, debêt le jêr rênimayî yasa û rêsasî ew dewleteda bijîn.

Kantonîş dabeşî ser çend yekeyekî îdarî û siyasî û aburî û serbazî, debêt, her nawçeyek be guwêrey cugirafiyakey dekene kantoniyek, bêguman ew kantoniyane hîç yekêk peywendî be ewî tir niye, her kantoniyek hêzî serbazî û aburî û siyasî heye û yek fkirew têdaye eweş sosiyalstî tûndrewe berêwey debat ke dwacar le dû kolekey serekî yek degirnewe eweş komacvakî Kurdistan û kongirey gel, ke lelayan Partî Kirêkaran Kurdistan serperştî dekirêt, le naw ew pirojeyeşda rêga begirupî ciyawaz û hizbî ciyawaz nadrêt, debêt le çawarçêwey komacvakî Kurdistan molet beguwêrey rênimayî fikrey KCKe, werbigirêt ke emeş hîç ciyawaziyekiyan niye le gel bey'etî dewletî xelafetî îslamî Da'iş.

Le naw ew dû pirojeye da hîç kat pişt nabestêt be dengî xelk û boçûnî ciyawaz, hîç katîş rêga be pirosey helbijardin û xopêşandan û ray ciyawaz nadrêt, emeş hemû cumgekanî dijî pirosey dîmukirasî dewstêtewe, herdû piroje pirosey dîmukirasî be dû çemk debestinewe, Da'iş be pirosey murtedekan debestêtewe, kantonîş be pirojey enarşîzekan deybestêtewe, pêyî û waye debêt dîmukirasî leçwarçêwey rêkxistinî gel dabêt, wata debêt gel le çwarçêwey heykeliyey pirojekeda rêkbixirêt û lew çwarçêweyeş deng be nuwênerî raspêrdraw bidrêt.

Em dû piroje rêk le katêk da gelale bûne ke pirojey Dewletî Netewey Kurd kewte rojev, bêguman herdû piroje beguwêrey arastekan dijî ew dewleten, herdûkîşiyan neyan şardotewe ke dijî Dewletî Netewey Kurdin, pirojî wilayetî Kurdistan pêyî û waye, hemûman musulmanîn û debêt lejêr yek dewletî xelafetî îslamî da bijîn, pirojey xoserîş pêyî û waye dewlet netewe dijî xwastî gele û debêt gel le çwarçêwey xoberêwebirdin dîmukiratî wek pirojey xoserî dabêt nek dewlet çunke dewlet pirojeyekî klasîkî û nadîmukiratiye.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌