ROJNAMEY XEBAT 2010-08-29
Mihemed Emîn Tahîr Biyeyî: Barzanî Nemir le Rûsya be êmey ut: Kurdistan pêwîstî be xelkî xwêndewar heye

Xebat / Sefer Yusif Mîrxan
 
Karwanî xebatî Kurdayetî û hestî netewayetî çendîn mêrxas û qehreman û şoreşgêrî le nawxoy da perwerde kirduwe ke le jêr sayey bawkî netewey Kurd " Barzanî Nemir " raberayetî dekira, bo xistine ruwî hendêk le şoreşgêranî em bizûtinewe azadîxwaz û neteweye, em care be erkî serşanî xoman zanî weku carekanî tir serdanî yekêk lem qaremanane bikeyn ke ewîş hevalî dêrênî " Barzanî Nemir " berêz " Mihemed Emîn Tahîr Biyeyî " ke êstake temenî 78 salanew, beşdarî le komarî Kurdistan le Mehabad û rêrewe mêjuwiyekey Yekêtî Sovyetî caran kirduwe, her weha beşdarî le şoreşî mezinî eylûl û şoreşî Gulanî pêşkewtûxwaz kirduwe û duway raperînî adarîş degerêtewe Kurdistanî nîştiman. Em têkoşere le çendîn dastan weku pêşmerge rolêkî mezinî hebuwe, le ber têkoşanî pile û medalyayî fexrî " Barzanî Nemir " î le layen berêz cenabî Serok " Mesûd Barzanî " pêbexşrawe, le qezay Soran çawman bew mandûnenas û xebatgêre kewt û le nezîkewe guwêbîstî yadgarekanî rojanî sextî xebat buwîn.

* Sereta pêşmergey qareman mam "Mihemed Emîn Biyeyî " ke le salî 1932 le gundî " Biyeyî " ser be deverî Barzan le binemaleyekî Kurdperwer le dayik buwe, bem şêweye basî le temenî mindalî xoy kird: Le serubendî awarebûnî kesukarim û xelkî deverekeman bo Turkiya le dayik bûme, le duway geraneweman le awareyîda le deverekeman nêştecê buwîn. Le ber nebûnî qutabxane qonaxekanî mindalêtîm lew şaxaneda le gel mindalekanî hawtemenim berêkird û zehmete bo ême ew temeney mindalî ke le naxoştirîn wezî birdûmanete ser le yad bikeyn, ke ew kat heta bilêyî barudoxman le hemû layenêkewe xerap bû, tenha debuwaye fêrî eweman biken bergirî le xoman bikeyn .

* Le barey seretay bûnî be Pêşmergey Kurdistan mam " Mihemed Emîn Biyeyî " , gutî : Duway çûniman bo dîwî Kurdistanî Îran û duway dabeşbûniman min le temenî lawêtî dabûm ke çekim wergirt û bo bergirîkirdin le xakî Kurdistan belênim da bergirî le xakî Kurdistan bikem weku Pêşmergeyekî Kurdistanî, êstaş ew rojaney ke le şarî Mehabad komarî Kurdistan damezra û pêşewa " Qazî Mihemed " Serokî Komarî Kurdistan le Mehabad û " Barzanî Nemir " be pley Generalî û Serokî erkanî supay komar diyarî kira, le yadme û hergîz le yadî nakem, ke çon xelkî rojhelatî Kurdistan pêşwaziyekî germiyan le ême kird. Barzanî Nemir lewê daway le ême kird ke debê be roy û be giyan bergirî lem komare bikeyn û xiyanet lem komare nekeyn. Heta min le çendîn şerî Nexede û Şino û Tergewer û . htd, beşdarîm kirduwe. Boye min natwanim zor wesfî komarî Kurdistan le Mehabad bikem çunke mêjû şahêdî ewe dedat û rûn û aşkiraye ke Barzaniyekan helwêstî şoreşgêraneyan hebû, bawkî Kurd Barzanî nemir amade bû le pênaw xebatî rizgarî Kurdistan giyanî xoy bikate qurbanî, ême hemû katêk le jêr amojgarî û fermûdekanî Barzanî nemir buwîn û hawkarî yektirî buwîn, raste wez'man zor naxoş bû le ruwî pêdawîstiyekanî wek çek û xwardin, belam çunke wez'î raberî netewekeşman Barzanî nemir weku ême bû, boye amadebuwîn be ruwe û be giyan parêzgarî le komarî Kurdistan le Mehabad bikeyn.

* Le dirêje qisekanî da le barey rêrewe mêjuwiyekey Sovyetî caran mam " Mihemed Emîn Biyeyî " gutî : Duway rûxanî komarî Kurdistan le Mehabad ême weku leşkirî Barzaniyekan paşekişêman kird bo Gader û lewêda biryar dra ke ewaney mal û xêzaniyan heye yaxud twanay ew sefere sexteyan niye le gel xwalêxoşbû şêx " Ehmedî Barzan " ke hikumet efuwî dabû bigerênewe Kurdistan û ewaney twanay çûnman hebû le gel raberî bizûtinewey Kurdistan " Barzanî nemir " rêgay man û nemanman helbijard û min yekêk lew 500 kese bûm le gel hemû hevalanî tir be yek dil û yek deng le gel raberman em rêga sexteman helbijard bo azadî nîştimanekeman xakî Kurdistan. Mawey ew sefer dûr û dirêje û kemînî dujminan le pêş û piştman û heta birsiyetî û serma birsîtî lê birîbuwîn, belam ême hergîz kolman nedaw bergirîman kird. Heta lew rêga sexte raberî netewey Kurd " Barzanî Nemir " zor xoragir û edaletxwaz bû û weku ême bû. Ta dûwa car le rûbarî Aras perînewe û geyîştîne xakî Sovyet.

* Le barey jiyanî 12 sal awareyîda le Sovyet, gutî : Dûwatir ke çuwîne naw xakî Sovyet û lewêş da êmeyan dabeş kird be ser nawçe û gundekan, lewê barudoxman zor naxoş bû, şarezayiyekî başman nebû, zimanî waniman nedezanî,her weha ew kat wez'î abûrî Rûsya zor xirap bû, heta êmey hevalan le yektir dûr xirabuwînewe û nêzîkî 3 sal " Barzanî nemir"man nebînî, çend car dawaman kird û xopêşandanman kird, ta dûwa car wez'î ême baştir bû. Paşan be palpiştî û xwastî " Barzanî nemir " ême xirayne ber xwêndin û lewêş da " Barzanî nemir " be êmey hevalanî fermû : Kurdistan pêwîstî be xelkî xwêndewar heye, pêwîste êweş her lem sateda bixwênin, ewey natwanî min amadem cil û bergî xomî bo bifroşim, boye lewêş da zorêk le ême birwanamey berziman wergirt, min birwanamey rêgawbanim wergirt û duway 1959-4-16 geraynewe Kurdistan.

* Le barey beşdarîkirdinî le şoreşî mezinî eylûl û gulanî pêşkewtinxwaz mam " Mihemed Emîn Biyeyî " gutî : Be heqîqet şoreşî eylûl eweyş be raberayetî " Barzanî nemir " destîpêkird û mawey 14 sal em şoreşe xizmetî dekird be Kurdistan. Min beşdar bûme le çendîn dastan û serma û germa û tênuwiyetî û birsiyetî zorim çeştuwe û tenanet maweyekî zorîş le mal û xêzaniman dûr buwîn, şerî man û nemaniman dekird, legel eweş hestman be bêzarî nedekird, çunke serkirdeyekî weku Barzanî nemirman le gel da bû. " Barzanî nemir " miruvêkî dilsoz û hejar dost bû, le gel pêşmergekan bê ciyawazî helsukewtî dekird û le katî şerkirdin le naw sengerekanî meydanî xebat bû, xwardin û aw xwardineweşî her le gel êmeda bû, mirovêkî be wefa bû hergîz çake û xizmetî hîç kesêkî bo şoreşî Kurd le bîr nedekird, ke hemû ew kese çakane lay ew hesabî xoy hebû. Duway niskoş awarey Îran buwîn, belam lewêş da beşdarî şoreşî gulanim kird weku Pêşmergeyek bo hênanedî mafekanî gelî Kurdistan le gel gişt pêşmergekanî partî û Barzanî.

* Le kotayî axewtinîda mam " Mihemed Emîn Biyeyî " Bem şêweye gutî : Min zor xoşhalim emro ême bew awatey ke " Barzanî nemir " û pêşmergekanî heyanbû, geyîştuwîn, ke ewîş rizgarkirdinî Kurdistan bû, ewîş weku deybînîn êsta be azadî dejîn û heta ew alayey ke le katî têkçûnî komarî Kurdistan pêşewa "Qazî Mihemed " wek emanetêk daye destî " Barzanî nemir " êsta le Kurdistanî azad le jêr sayey Serokayetî Serok " Mesûd Barzanî " deşekêtewe. Xwa temenî Serok Barzanî dirêj bikat ke ewîş weku bawkî bo amancekanî Kurdistan xebat dekat û zor supas bo cenabtan û temenî rojnamey Xebat dirêj bê ke êmetan beserkirdewe, le kotayîda silaw û dirûd bo giyanî pakî şehîdanî Kurdistan û serweriyan Barzanî nemir û kak Îdrîsî hemîşe zîndû.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌