ROJNAMEY XEBAT 2015-11-27
Nerîneke Erênî

Selam 'Ebdulla
Muqteda Sedir, serokî rewtî sedir ke xawenî 34 perlemantare le encumenî nuwêneranî bexda û serkirdeyekî diyarî nêw şî'e mezhebekane, delêt: ger xwa nexwaste Kurd daway ciyabûnewey kird ewe hîwadarîn ew ciyabûneweye be aştîxwazane bêt û tund u tîjî lênekewêtewe.

Êmeş wek welamêk bo berêziyan delên ger- xwanexwaste- naçarkirayn ke ciyabibînewe, êmeş xwaziyarî eweyn ke em piroseye be aştî û aramî bêt û encamî nexwazraway lênekewêtewe
êmey kurd lewetey bezor likênrawîn be Iraqewe û bê xwast û rexbetî xoman buwîn be beşêk le 'êraq, legel eweşda xwaziyarbuwîn bitwanîn be aramî û asûdeyî lew 'êraqda jiyan berîneser, belam be daxewe her le seretay salanî siyekanewe ta degate kotayî rjêmî sedam husên le 2003da, hikûmete corawcorekanî bexda hemîşe be siyasetî agir û aisn beramber gelekeman reftarî nwanduwe û çî ledest hatbêt dijî gelekeman drêxî nekirduwe ta geyştote ew astey ke kîmiyabaran û jehrbaranî danîştûanekey kirduwe, boye iêsta û duway ziyatir le 90 sal gelekeman geyşte ew biruwayey ke bemcore natwanêt legel hkûmetî bexda berdewam bêt, betaybetî duway rûxanî rjêmî sedam kewa pêşbînî dekira ke hkûmetî nuwey 'êraq siyasetêkî taze beramber gelekeman bigirêteberu qena'et be gelî kurd le 'êraqî nuwêda meyser debêt û kurdîş bewpêyîe pêwîstî be bîrkirdinewe le ciyabûnewe le 'êraq nekat. belam helsukewtî hkûmetî 'êraqî her zû rûn û u aşkira bû ke hîç legel rjêmekanî tirda, le piraktîkda, ciyawaziyekî ew toniye û emanîş lejêr her pasawêkda bêt mafekanî kurd pêşêl deken. her bo nimûne biriyarî wabû rêjeyî kurd le supay 'êraqda legel jimarey danîştûanîda rêjeyekî guncaw bêt keçî iêsta paş dwanze sal seyr dekeyn rêjey kurd nagate 3% û lew rojewe hkûmetî 'êraqî nuwêş destbekarbuwe biriyar wabû û rêjey 17%î budcey 'êraq bo kurd terxan bikirêt, ewîş sal leduway sal klk û guwey dekira ta geyşte ewey bo yekcarekî budce û mûçey herêm bibrêt.
ew reftarey legel madey 140 destûr ke biriyar bû çareserî kêşey nawçe kurdiyekanî derewey herêm çareser bikat, ewîş piştguwê xiraw geyşte astêk ke bilên ew madeye iêkspayer buwe be piraktîk biyanewê bezoremlî ew nawçane bixenewe ser hkûmetî bexda.
ca boye çare her ciyabûneweye belam wek berêz muqteda delê hîwadarîn her aştiyane bêt û –xwanexwaste- şerî têda neqewmêt û em girêdane zormay ye, beşêweyekî şarstanî kotayî pêbhênrêt ke le berjewendî herdûlada debêt.

 

Sîpan

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌