ROJNAMEY XEBAT 2016-03-31
Hewlî Bêsûd

Selam 'Ebdulla

Dewletî Iraq le salî 1921 leser destî berîtaniyekan û duway şkstî dewletî 'usmanî le cengî cîhanî yekemîda drustbû û emro temenî ew dewlete 95 sale ke beçend qonaxîkî corawcorî hukmranîda têperîuwe , nîzamî melîkî ke 1921 ta 1958 berdewam bû , le paş ewîş le rêyî kudetayekî serbaziyewe , le 14 î temmuzî 1958 , dewletî Iraq nîzamî komarî rageyand û le 1968îşewe be'siyekan hukmiyan girte dest ta ruxanî sedam husên , le 2003 da û lew kateşewe Iraq bepêyîî destûr , bote wilatêkî fîdralî ke ta iêsta betenha kurd bote xawen fîdraliyetî xoy .
Le mawey em 95 sale hewlî zor dra ke Iraq bibête dewletêkî yekgirtû ke le zorbey katda ew hewle le rêyî tundutîjî û be zebirî hêzî serbaziyewe parêzgarî lêdekira ke le encamîda zorbey xelkî û wilat û betaybet kurd dûçarî serkutkirdinêkî berdewam bû ke ta astî jînosayd geyşt .
Leber ewey em wilate destkirdibuwe û bezor û bê xwastî xelkî pêkewe lkênrawe, boye netwanrawe ta emro ew Iraqe yekgirtuwe dabmezrê , çunke herkatîk pêkhateyek hukmran bû îdî hemû layekanî tirî welanawe û tenha xoy hukmî mutleq buwe.
Boye le 1921 ta 2003 betenha pêkhatey sunine le Iraq hukmî dekird û lewew dwaş , be aşkira , iêsta şî'e le Iraq hukmrane û ewîş wek pêkhatekey pêş xoy deyewêt be tenha hukmî Iraq bikat ke birwa nakirê hewlî emanîş encamêkî serkewtuwî hebêt.

Legel ew rastiye sadeyeşda hêşta le layen hendêk û bigire zorêk le hzbe beşdarbuwekanî hkûmet her lew hewle dan ke Iraq be yekgirtuwî bhêlnewe , ta sunine leser hukm bû be 'eqliyetî şovênî 'erebî reftarî dekird û Iraqî wek wilatêkî 'erebî pênase dekird boye deyuîst be yekgirtuwî bmînêtewe, çunke betenha sunine xoy kemîneye le Iraq, iêstaş ke şî'e zorîneye ewîş le hewlî ewedaye Iraq wek xoy û leheman çwarçêwe û snûrî xoyda bmênêtewe çunke ewîş betenha ew hîuwayey bo naçête ser , egerçî lenêw hzbe suniniyekanda hendêk layen layengirî Iraqî yekgirtûn û deyanewê her bew qewareyey xoyewe bmênêtewe ta rojêk le rojan hukmranî degirnewe dest .
Le layen şî'eşewe ke nayewê Iraq dabeşbêt leber ewey ke ew kat yek leser sêyî xakî Iraqî berdekewêt boye ewîş nayewêt Iraq dabeş bêt .

Be nîsbet kurdî xoşmanewe sê cor bîrkirdinewe heye ke yekêkiyan hendê le kurde mezhebiyekanî ser be şî'eye ke nayanewê le hawmezhebekaniyan ciyabibnewe û weku kurdî mezhebî beramber mezhebekeyan reftar deken û ewî tirîşiyan kurdî berjewendiye ke dahatuî xoy be Iraq bestotewe ke emeş ziyatir leser daway derekiye eger nelêyîn guşarî derekiye .
Layenî sêyîemîş daway ciyabûnewe û serbexo bûn dekat çunke le mawey ew 95 saleda boy derkewt ke mehale le çwarçîweî em snûreda xewnekanî bêtedî ke le pênawîda hezaran qurbanî dawe .

Her boye birwanakirê benawî çaksaziyewe em Iraqe helweşawe carêkî tir pêkewe girêbidrêtewe , belam em hewlane hemuwî bêsûdin , çunke eme yekemîncar niye ke dewletîk helbweşêtewe û dewletî tirî lê peyda bêt .
Nimûnekan zorn û Iraqîş lew serencame bedernabêt.

 

 

 

Sîpan

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌