ROJNAMEY XEBAT 2010-10-02
Nermîn Kawanî: Ew Rolaney Deyanbînim Dûrin Le Jiyanî Xomewe.

Dîmane/ Saman Şêx Baba 'Elî

Kes niye nikolî le rolî ciwanî xanime hunermend »Nermîn Kawanî« bikat ke bew role ciwananey le diramakanda ber cestey dekat û tewawî serincî bîner bo lay xoy radekêşêt, le kurte dîmaneyekda bo »Xebat« ew xanime hate duwan:

٭ Nermîn Kawanî Çon Pênasey Xoy Dekat?

ــ Nermîn pêm wabêt her le seretawe xuda xulqandûyetî bo karî niwandin xoy terxan bikat, hîwadarim bitwanim xende bixeme ser lêwanî bîner û kadirêk bim lew xermaney ke bo hunerî Kurdî kirawe.

٭ Xewnî Herzekarî To Çî Bû.

ــ Ew kat bîrim lewe kirdewe ke em biwarey êsta karî têda dekem ewe bêt ke supas bo xuda hatedî ew xewnem.

٭ Çon duwayî peret be xotda bew şêwey êsta pere be kareket bideyt?

ــ Katêk ke çûme peymangay hunere ciwanekan ke qutabxaneyeke bo hemû ew kesaney ke deyanewêt huner fêr bibin her lew rêgeyewe tiwanîm bawer be xanewadekem bihênim ke min le cêgeyekî wada dexuwênim ke pêwîste rolêk bibînim lew karemda û taku le ayîndeda birwanameyek be dest bihênim supas bo xuda lew karemda serkewtû bûm û tiwanîm pişkî şêrim berkewêt û êsta hawserekeşim palpiştî tewawme û piştgîrime ke eweş serkewtinêkî gewreye bo min ke kolim neda taku be amancî xom geyîştim.

٭ Ew Rolaney Bercestey Dekeyt Aya Nermîn Kawaniye?

ــ Nexêr, ew rolaney bercestey dekem zor dûrin le waqî'î jiyanî xomewe, boye delêm azayetî ekter lewedaye ke katêk nuwandin dekat le qalibî xoy bête derewe nek bes ew karaktere bêt rolêk bibînê le xoyda berceste bêt û wicûdî hebêt, her emeşe waykirduwe ke zorcar pêm delên ew hemû sale kar dekeyt ke çî zor şerminî, belam zor raste le karekemda nuwandin dekem kesêkî kirawe û 'ecûl diyarim, belam le katî dîkeda şerminim û le serxom ke eweş serkewtine bo min.

٭ Bo Le Huner Teniya Beşî Nuwandin Toy Le Xoy Girt?

ــ Ke çûme peymangay hunere ciwanekan zor rêkewt bû, belku bo ewe neçûm ke bibime hunermend, belam lewê mamostakanim destiyan girtim ke lêrewe zor rêz û xoşewîstîm heye boyan ke toy eweyan le minda doziyewe ke le biwarî niwandinda detuwanim niwandinêkî başbikem, ewan ziyatir haniyan dam ke lew beşeda bimênimewe û neçime hîç beşêkî dîke û serqal bim û bibime ewey Nermîn Kawanî dirust bibêt.

٭ Kesêkî Le Serxo Çon Detuwanê Rolî Kesêkî 'Ecûl û Kirawe Berceste Bika?

ــ Ekter ew hewîreye ke derhêner çî buwêt lêyî dirust bikat, boye debêt rolêk berceste bêt zor dûrbêt le jiyanî xotewe, eger na hîçit nekirduwe.

٭ Le rolêkda le pîrîşda bo xoşewîstî desûtêyî aya depirsim xoşewîstî rasteqîne bew şêweye mawe?

ــ Belê bedilnayiyewe berdewamî heye û le gel rêrewî jiyan ewî berdewam debêt, min weku xom xoşewîstî be henase dezanim.

٭ Duway ew role ciwananet otombêlêkit benawewe kira »sebaw« lem bareyewe çî delêy?

ــ Be lay minewe diyardeyekî naşirîne le komelgada, boye hemû hunermendêkîş destî bo radekêşrêt ke min yekem û kotayîş nîm ke kalayek yan otombêlêk be nawmewe bikrêt, min nîgeranî ewem ke zor be asanî kesanêk diramakan debînin û beyanî le naw hawrêkaniyan xêra biryarêkî seyr deden ke kalayek be nawî afretêkewe biken, ke min eme be bê karî dezanim, le birî ewey»çilê gulim«bo bihênin ew karane deken, herçende pêm delên ew otombêley be nawtewe kirawe zorgirane, belam min her pêy nîgeranim û çilê gulim zor pê baştire lew otombêle, ke bo êsta qisey le ser dekirê, belam leweşe rojgarêk bêt şanazî pêwe bikem belam bo êstay xom nîgeranim.

٭ Astî Diramay Kurdî Le Êstada Le Çi Astêkdaye?

ـ Beray min hengawêkî başî nawe û berew pêşveçûnêkî başî be xoyewe bînîwe, umêdewarim layene peywendarekan hawkarî madî baştirî biken û ziyatir awrêyî lê bidenewe. 
chapkrdn   Share GERANEWE‌