ROJNAMEY XEBAT 2010-05-25
Kakemîn Necar: Destî derekî deyewêt le bizûtinewey neteweyî Kurd bidat

Xebat: Aso Elî Ferec

Hemû xelkî Kurdistan lewe têgeyîştûn, serkewtinî Partî Demokratî Kurdistan astî Iraq û Kurdistan, bê umêdiyekî zorî be dujminanî Kurd û ewaney tewawkerî hewlî dujminan le Kurdistan bexşî, be radeyek bo tolekirdinewe le serkewtinî partî penabibene ber kuştin û tîrorkirdinî qutabiyekî zanko, her be bername û pîlanî Newşîrwan le gel tîrorkirdinî qutabiyeke da pencey tometiyan bo Partî Demokratî Kurdistan rakêşa, egerçî lêkolînewekan hêşta le qonaxî urdbûneweye, ewan hemû medya narast û çewaşekariyekanî xoyan bekarhêna, belam serencam diyare bareke le berjewendî Partî Demokratî Kurdistane û le berjewendî ewan da niye, çunke hendêk seredaw bas lewe deken Newşîrwan Mistefa dahênerî tîror le Kurdistan destî le rûdaweke hebêt.

Serkewtinî partî le helbijardinekan, tirsêkî gewrey dirust kirduwe, çunke partî deyewê lew şuwênaney dengî kemî hênawe le ruwî mîkanîzmî karkirdinewe pêdaçûneweyek bikat û birwatewe naw cemawer bo aşnabûn le kêşekaniyan, çunke helbijardinî parêzgakan nêzîkbûnetewe, Newşîrwan helmetekey bem kirde tîrorîstiye destpêkird, Kakemîn Necar Berpirsî Leqî 16î Partî Demokratî Kurdistan amajey beweda, Partî Demokratî Kurdistan lem helbijardiney encûmenî nuwêneranî Iraq serkewtinî gewrey bedesthêna û le maweyekî dîkeda deçînewe naw helbijardinêkî dîkewe, emeş way kird hewle konekaniyan beramber partî carêkî dîke çir bikenewe û dijî partî biwestinewe û Newşîrwan deyewê Silêmanî kontrol bikat û pere be nawçegerêtî bidat, êstaş dezanêt û detirsêt Partî Demokratî Kurdistan be girutînewe le Silêmanî û sercem şarekanî dîkey Kurdistan dest be kar dekatewe û ziyatir deçêtewe naw kêşekanî hawwilatiyanewe. Boye hewl dedat egerçî pêşî nakirêt, rêge bikirêt lew serkewtinaney partîman.

Terorkirdinî ciwanemerg Serdeşt Osman bernameyek bû bo lêdan le emniyetî şarî Hewlêr, Newşîrwan û urdewalekanî yekser partiyan tometbar kird, Kakemîn Necar, be mentîqî welamêkî Newşîrwan dedatewe û delêt: Terorkirdinî kake Serdeşt eger be wirdî temaşay bikeyn û be mentîq lêkdanewey bo bikeyn, debînîn ewan (Newşîrwaniyekan) yekser le gel rûdaweke bernameyan hebuwe û şik û gumanîşim heye ewan destiyan têda hebêt, partî le êre hakime û hemûman dezanîn kesîş nayet le malekey xoyda ajawe û pişêwî dirust bikat, bo partî yekêk le Hewlêr birfênê deybate Mûsil û guman û pirsiyar bixate ser emn û asayîşî xoy û seqamgîrî şarî Hewlêr, gumanî zorim heye ewan destiyan hebêt le tîrorkirdineke, yekser le gel şehîd bûnî destiyan kird be tometbarkirdinî partî û emeş be planî Newşîrwan dezanim.

Zor layenî derekî be hawkarî layenî nawxoy deyanewê le cenabî Serok Barzanî û Partî Demokratî Kurdistan biden, belam hemîşe xelkî Kurdistan welamiyan hebuwe bo ew hewle nezokane, Kakemîn Necar lem bareyewe gutî: Ewan mebestiyane le lêdanî Partî Demokratî Kurdistan, debêt ewe bizanîn destî derekîşî le gel daye, destî derekîş nayewê partî û cenabî Serok Barzanî baladest bêt, cenabî Serok Barzanî le helbijardinda % 70î dengekanî Kurdistanî hêna û Partî Demokratî Kurdistanîş zortirîn kursiyekanî em xuley encûmenî nuwêneranî Iraqî hêna, destî derekîş deyewêt le bizûtinewey neteweyî Kurd bidat, bizûtinewey Kurdîş xawendarêtî cenabî Serok Barzanî û Partî Demokratî Kurdistane, boye dên le cenabî Serok Barzanî deden û le Partî Demokratî Kurdistanîş deden, boye ewan lêrewe dest pêdeken, Kakemîn Necar wek webîrhênaneweyek bo xelkî Kurdistan jiyanî Newşîrwan Mistefa be bel bele naw bird û lew bareyewe gutî: Eger seyrî jiyanî Newşîrwan Mistefa bikeyn hîç dêrêkî niye le berjewendî Kurd bêt, hîç hewl û koşşêkî bo yekgirtinewey malî Kurd nebuwe, hemû jiyanî xerîkî bel bele û fewza û têkdan buwe.

Terorkirdin beşêk buwe le hewle berdewamekanî Newşîrwan Mistefa, çunke ew le seretayî şorşî Gulan destîkird be tîrokirdinî kadîr û pêşmergekanî şorişî eylûl, lem bareyewe Kakemîn Necar Berpirsî leqî 16 î Partî Demokratî Kurdistan raygeyand, le seretay şorişî Gulan bernamey Newşîrwan Mistefa ewe bû destîkird be tîrorkirdinî kadîrekanî şorişî eylûl, başe ewan tawaniyan çî bû? tawaniyan ewe bû xebat û bergiriyan bo Kurd kirduwe. Rabirduwî ewan diyare û eweye, xelkî dîkeş sûd lem reftarey ewan debînêt, perlemantarekaniyan lêrewe çûne Silêmanî bo beşdarîkirdin lew fewzayey Silêmanî, başe bo le nêw holî Perleman kar naken, eme nîşaney eweye ke dijî partî hewl û koşîş deken, başe kak Franso Herîrî şehîd kira bo çî ewan xonîşandaniyan nekird.

Newşîrwan Mistefa lewe geyîştuwe bo lêdanî serkewtin û destkewtekanî Partî Demokratî Kurdistan û Serok Barzanî xelkêkî zor heye le derewe hawkarî deken, lem bareyewe berpirsî leqî 16î Partî Demokratî Kurdistan raygeyand, raste Herêmî Kurdistan cêgayekî aram û emniyetî têda parêzrawe, bes Herêmî Kurdistanîş beşêke le Iraq, hemû roj le şarekanî Iraq kirdey tîrorîstî dekirêt û xelk dekujrêt, başe em helayey Newşîrwan çiye? dawa deken Wezîrî Nawxo dest le kar bikêşênewe û dezgakanî emnî dest le kar bikêşinewe? eme key şitî wa hebuwe û debêt, eme mebestiyan bername û niyetiyane ke duristkirdinî ajawe û fewzaye, niyetiyan eweye ew serkewtiney bedestî cenabî Serok Barzanî û partî hatote arawe têkî biden, xelkîş heye bo em mebeste piştgîrî Newşîrwan Mistefa bikat.

Hewlêr, wek paytextî Herêmî Kurdistan û paytextî awedanî û aramî û seqamgîrî hemîşe eweyan le ber çawe çon Newşîrwan Mistefa berdewam sukayetî be xelkî em şarewe kirduwe, Kakemîn Necar lew bareyewe pêrageyandîn, xelkî Hewlêr be hêztir debêt katêk Newşîrwan bem reftare naşîrîne hêriş dekate ser şarî Hewlêr, le duway derkewtinî rastiyekan duway encamî lêkolînewe, ewa xelkî şarî Hewlêr ziyatir xoşewîstî û rêz û peywendiyan ziyatir debêt le gel cenabî Serok Barzanî û Partî Demokratî Kurdistan, xelkî Hewlêr eger le gel Serok Barzanî û partî nebin, hergîz le gel Newşîrwan Mistefa nabin, ew hîçî bo Hewlêr nekirduwe û cîge le sûkayetîkirdin be şarî Hewlêr û deygut: Hewlêr ku wê pîroze û bo şerî têda nekirêt, eger ew be niyazî ewe bêt peywendî nêwan xelkî Hewlêr û partî kal bikatewe, ewe sehuwe û pênakirêt, çunke Hewlêr partî helbijarduwe û partîş le xizmetkirdinî Hewlêr kemterxemî nekirduwe.

Duway derkewtinî zorêk le rastiyekan xelkanêkî zor paşekişeyan le piştgîrîkirdinî Newşîrwan Mistefa kird, çunke ewan dezanin Newşîrwan ewanî bo yarî bekarhênawe, berpirsî leqî 16 Partî Demokratî Kurdistan, Kakemîn Necar lem bareyewe gutî: Duway ewe helayey Newşîrwan, mektebî siyasî Partî Demokratî Kurdistan beyannamekî derkird û rojnamenûsan û çîn û tuwêjekanî Kurdistan be deng hatin, ewa kemêk paşekişeyan kird, min pêşwazîm le komelêk qutabî kird, ke paşekişeyan kirduwe lew amanc û hewle naşîrînaney Newşîrwan peşîman bûnetewe û basî eweyan kird, ke Newşîrwan bo amancî siyasî xoyan ewaniyan bekarhênawe û êsta têgeyîştûn û peşîman bûnetewe.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌